Instruirea in domeniul SSM are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor pentru protectia muncii.

            Orice loc de munca presupune anumite #riscuriprofesionale. Sarcina angajatorului, prin lucratorii sai desemnati, prin reprezentantii salariatilor cu atributii SSM, prin serviciile interne #SSM sau prin serviciile externe SSM, este de a asigura prevenirea si protectia salariatilor, supravegherea sanatatii salariatilor si diminuarea riscului de accident si imbolnavire profesionala.
            O mare parte dintre accidentele de munca si o mare parte dintre cazurile de imbolnavire profesionala sunt legate in mod direct si indirect de lipsa de instruire a lucratorilor sau de instruirea neadecvata sau insuficienta.
            Instruirea in domeniul SSM se asigura:

– la angajare
– la schimbarea locului de munca sau la transfer
– la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent
– la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru
– la executarea unor lucrari speciale.
            Instruirea trebuie sa fie intotdeauna adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri. De asemenea, instruirea trebuie efectuata ori de cate ori este necesar.Un alt aspect esential de retinut este faptul ca instruirea trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru. Perioada in care se desfasoara instruirea reprezinta timp de munca.
            Instruirea lucratorilor pentru protectia muncii cuprinde 3 faze:– instruirea introductiv-generala
– instruirea la locul de munca
– instruirea periodica
            Conform HG. 1425/2006, Normele de aplicare a Legii nr. 316 din 2006, rezultatul instruirii lucratorilor pentru #protectiamuncii se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.
            Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si verificat instruirea. Fisele de instruire individuale vor fi pastrate de conducatorul locului de munca si la ele vom anexa obligatoriu o copie a ultimei fise de aptitudini completata de Medicul de #MedicinaMuncii. Fisa de instruire individuala se va pastra in unitate de la momentul angajarii si pana la data la care raporturile de munca au incetat cu lucratorul in cauza.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?