Medicina Muncii

Controlul de medicina muncii se efectueaza cu minim o zi inaintea angajarii sau cel tarziu in dimineata angajarii, si periodic, anual sau semestrial, in functie de domeniul de activitate. Examenul de medicina muncii de efectueaza in 3 situatii:

Fisa de aptitudine eliberata de Medicul de Medicina Muncii (Anexa nr. 5 la H.G.nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare) se elibereaza in dublu-exemplar, un exemplar se inmaneaza salariatului si unul angajatorului. Angajatorul avand si obligatia de a atasa o copie a fisei de aptitudine fisei de instruire in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca.

SSM Group va ofera toata gama de servicii de medicina muncii, inclusiv cursuri de prim ajutor organizate lunar si trimestrial, in functie de cursantii inscrisi.