Analiza de risc la securitatea fizica

Potrivit art. 66 din Legea nr. 333/2003, referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, companiile sunt obligate sa realizeze o analiza de risc la securitatea fizica.

Analiza de risc la securitatea fizica reprezinta, conform prevederilor legale, un document obligatoriu pentru societatile comerciale, care detin valori si bunuri, si care trebuie sa asigure protectia acestora. Mai exact, aceasta analiza este o evaluare a vulnerabilitatilor pe care le poate avea o firma, astfel incat sa fie diminuate posibilele riscuri.

Activitatile legate de paza si protectia unei entitati trebuie sa fie asigurate de institutiile specializate, publice sau private. Responsabilitatea este a proprietarilor unitatilor respective si a societatilor de paza si protectie. Conform prevederilor legale, acestia trebuie sa se asigure ca bunurile, drepturile de proprietate si persoanele sunt protejate impotriva tuturor riscurilor posibile.

Aceste masuri de siguranta se adopta in baza unei analize de risc la securitatea fizica, conform instructiunilor emise de Ministerul Administratiei si Internelor.

Ce companii sunt obligate sa faca o analiza de risc la securitatea fizica?

Companiile si entitatile care sunt obligate sa asigure paza si protectia, implicit sa faca o analiza de risc la securitatea fizica sunt urmatoarele:

• companiile si societatile nationale
• regiile autonome
• institutele nationale de cercetare si dezvoltare
• ministerele si celelalte institutii din administratia publica centrala si locala
• societati in nume colectiv (SNC), societati in comandita simpla (SCS), societati pe actiuni (SA), societati in comandita pe actiuni (SCA), societati cu raspundere limitata (SRL)
• alte tipuri de organizatii care detin bunuri sau valori cu orice titlu, indiferent de capitalul social sau forma de organizare si asociere

Printre tipurile de institutii care trebuie sa faca o analiza de risc se numara unitatile postale, casele de amanet, magazinele care comercializeaza arme si munitii, case de schimb valutar, bancile, institutiile financiare nebancare, salile de jocuri de noroc, spatiile comerciale, automatele de tranzactii cu numerar (ATM-uri), spatiile care comercializeaza carburanti.

In urma modificarilor recente, toate firmele care au fost infiintate inainte de 16 iunie 2012 trebuie sa finalizeze analiza de risc la securitatea fizica pana in 1 iulie 2018. Termenul initial a fost 1 iulie 2017, insa a fost prelungit in urma Hotararii de Guvern nr. 437/2017. Firmele constituite dupa aceasta data au oricum obligativitatea sa realizeze analiza de risc la securitatea fizica, inainte de adoptarea masurilor de securitate.

Care sunt etapele analizei de risc si cand se face revizuirea ei?

O analiza de risc la securitatea fizica este impartita in urmatoarele etape:

• stabilirea contextului si identificarea riscului – identificarea factorilor de risc si a vulnerabilitatilor care pot sa puna in pericol bunurile sau persoanele fizice. Mai exact, se intocmeste o lista cu toate evenimentele care ar putea sa puna in pericol desfasurarea activitatilor in conditii de siguranta
• analiza riscului – se alege metoda de lucru si instrumentele de lucru si apoi se analizeaza aceste riscuri, adica se iau in calcul toate consecintele care pot fi provocate de acestea
• estimarea riscului – se evalueaza riscul si nivelul de risc determinat de factorii identificati in prima faza
• tratarea riscului – presupune alegerea modalitatilor optime prin care pot sa fie eliminati factorii de risc. La final, se intocmeste un Raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, care este finalizat in 2 – 4 zile

Revizuirea analizei de risc trebuie facuta in urmatoarele situatii:

• o data la trei ani, pentru corelarea cu posibilele modificari ale riscurilor care pun in pericol siguranta fizica a unitatii
• in cel mult 60 de zile la producerea unui incident care a pus in pericol securitatea fizica a unitatii
• in cel mult 30 de zile de la efectuarea unor modificari la structura cladirii, a functionalitatii sau dupa ce a fost schimbat obiectul de activitate al firmei respective

Analiza de risc la securitatea fizica este necesara cand entitatea respectiva are un proiect al sistemului tehnic de securitate si un plan de paza, care trebuie avizate de catre politie. Mai exact, analiza de risc stabileste vulnerabiliratile unei afaceri, astfel incat riscurile sa fie diminuate in momentul in care vor fi implementate recomandarile evaluatorului de risc.

Planul de paza si proiectul tehnic de securitate stabilesc caracteristicile unitatii care trebuie protejata, necesarul de personal pentru paza, cantitatea si locurile unde vor fi instalate sistemele de paza si alarma, modalitatea de comunicare cu alte institutii de paza, modalitatea de actiune a personalului de paza si regulile de acces.

Sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor legale:

In cazul in care entitatile nu respecta prevederile legale cu privirea la adoptarea masurilor de securitate din Legea nr. 333/2003, pot fi sanctionate cu amenzi cuprinse intre 10.000 si 20.000 de lei.

In plus, daca nu sunt implementate masurile recomandate in urma efectuarii analizei de risc pentru securitatea fizica sau sunt implementate partial, amenda este cuprinsa intre 5.000 si 10.000 de lei.

Amenzile pot fi aplicate de catre politisti si jandarmi, dar si de catre primari sau persoane imputernicite de catre acestia.