Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este OBLIGATORIE in cadrul oricerei societati, conform Legii 319/2006 art. 12: lit. a). si trebuie sa cuprinda inclusiv acele grupuri sensibile la riscuri specifice.

Evaluarile de riscuri sunt necesare pentru diminuarea sau chiar eliminarea factorilor de risc din cadrul societatii Dvs, fiind realizate in conformitate cu prevederile art. 7 si art. 12 din Legea Nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Evaluarea se realizeaza prin aplicarea metodei I.N.C.D.P.M. de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnlavire profesionala pe post de lucru, avizata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in anul 1993.

Evaluarea riscurilor reprezinta un instrument necesar si util deoarece permite: