Protectia Muncii - SSM

Ce înseamnă SSM?

SSM = Securitate si securitate in Munca

Daca ne referim strict la activitatile legate de munca folosim termenul SSM.

Apeland la serviciile de consultanta si instruire SSM Group si avand un dosar complet de protectia muncii veti avea siguranta ca, in cazul unor accidente de munca, ati facut toate demersurile legale si necesare, pentru protectia muncii. De asemenea, prin instruirea cu privire la prevenirea accidentelor la locul de munca, angajatii dumneavostra vor fi mai protejati.

Cand se face protectia muncii?  

In functie de domeniul de activitate asistenta SSM este reglementata prin Legea 319/2006 sa fie efectuata de catre persoane abilitate in acest sens, la angajare si periodic. 

Documentatiile pe linie de SSM se realizeaza o singura data la infiintarea firmei sau la schimbarea domeniului de activitate.

Fiecare angajator trebuie sa detina in toate punctele de lucru documentatiile pe linie de SSM, reglementate de Lg 319/2006 si Codul Muncii, corect completate, semnate si stampilate.

Documentele necesare conform Legii Nr. 319/2006 şi HG Nr. 1425/2006, sunt:

 • identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbonlavire profesionala
 • elaborarea Planului de Prevenire si Protectie bazat pe evaluarea riscurilor (PPP)
 • stabilirea si elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal
 • elaborarea instructiunilor proprii de securitate si santate in munca (IPSSM)
 • elaborarea programului de instruire - testare la nivelul societatii
 • intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:
  > conducatorul locului de munca
  > acordarea primului ajutor
  > reprezentantul salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca
  > mentinerea starii de sanatate a salariatilor in caz de temperaturi extreme
  > evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific
  > evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent
 • instruirea in domeniul SSM (securitate si sanatate in munca):
 • instruirea introductiv generala
 • instruirea la locul de munca
 • instruirea periodica
 • instruirea periodica suplimentara (reinstruire)
 • elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protectie (EIP)
 • elaborarea normativului de acordare a meterialelor igienico-sanitare
 • elaborarea fiselor de acordare a echipamentului individual de protectie
 • elaborarea registrele de evidenta a accidentelor de munca
 • testarea salariatilor:
 • testarea introductiva generala
 • testarea anuala de verficare a cunostintelor
 • consultanta in vederea obtinerii autorizatiei de functionare d.p.d.v. al SSM (Lg. 359/2004)
 • cercetarea si solutionarea accidentelor de munca (cercetarea evenimentelor este singurul serviciu din portofoliul SSM Group ce genereaza costuri suplimentare, in functie de gravitatea evenementului)
 • stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • autorizarea interna a exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in legislatia specifica
 • intocmirea tabelului de evidenta a echipamentelor de munca
 • fisa de instruire colectiva a vizitatorilor/colaboratorilor
 • notificare ITM privind lista substantelor periculoase utilizate
 • infiintarea CSSM si elaborarea Regulamentului de functionare (Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca) se infiinteaza in mod obligatoriu in cazul societatilor care depasesc 50 de salariati

Reprezentarea clientului in caz de control ITM este GRATUITA pentru orice tip de Abonament SSM Group ales.

Documentatia se elaboreaza de catre Inspectorii SSM Group in functie de
particularitatile locurilor de munca si ale activitatilor desfasurate.
Documentele se intocmesc o singura data, actualizarile ulerioare fiind incluse in abonament, indiferent de tipul acestuia.