Buletin PRAM – I.S.C.I.R – R.S.V.T.I.

Companiile care utilizează utilaje și echipamente ce intră sub incidența ISCIR (transpaleți, macarale si poduri rulante, stivuitoare, instalații de ridicat, elevatoare pentru vehicule, platforme autoridicatoare, mecanisme de ridicat) sunt obligate să angajeze un responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a echipamentelor (RSVTI) sau să apeleze la o firmă abilitată de către ISCIR pentru a organiza intern această activitate.

Buletinul PRAM este dovada ca au fost facute toate verificarile necesare de catre un electrician atestat A.N.R.E. in ceea ce priveste instalatiile de impamantare si  ale paratrasnetelor. Acest tip de buletin este cerut la mai multe tipuri de controale, cum sunt cele efectuate de: Protectia Muncii, Protectia Consumatorilor, Pompieri.

Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de
impamantare si a paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul
trebuie sa fie verificat periodic de metrologie autorizata.
Conform prevederilor legislative, periodicitatea verificarii PRAM  se efectueaza anual, o data pe timp usacat si o data pe timp umed, este obligatorie si trebuie prezentate atat la controalele efectuate de de inspectorii de munca ITM, cat si la un control din partea Protectiei Consumatorului sau ISU – Pompieri.

 

Care sunt principalele scopuri ale efectuarii verificarii PRAM?

Buletinul P.R.A.M. cuprinde o serie de masuratori pentru:

Buletinele PRAM se intocmesc in urma verificarilor PRAM si cuprind urmatoarele:

In cazul in care, in urma masuratorilor se constata ca valorile masurate nu corespund normelor, rezulta ca instalatia prezinta pericol de electrocutare, iar paratrasnetul nu mai prezinta siguranta impotriva incendierii in caz de trasnet.
Colaboratorul noastru va emite un raport cu masuri si poate remedia problemele contracost , dupa care se reface verificarea PRAM.

R.S.V.T.I. = Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor

I.S.C.I.R. = Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

Conform Lg 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 obligatiile detinatorilor de astfel de echipamente sunt persoana fizică si cea juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa
centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.

Persoana fizică sau juridică ce deţine / utilizează instalaţii / echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cusupravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

Nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amendă de la 30.000 lei la
40.000 lei.

OPERAREA RSVTI – ISCIR– Se poate executa conform Ordinulului 147/2006 cu
persoane fizice sau juridice care au autorizatie RSVTI.

Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora:

Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora: