Cursuri de Specializare

Inspector in domeniul SSM

Descriere curs: Inspectorul in domeniul securitatii si sanatatii in munca isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor interne/externe de prevenire si protectie sau ca lucrator/angajator care se ocupa de activitatiloe de prevenire si protectie din orice organizatie, precum si in alte conditii stabilite de reglementarile legale. Activitatea acestuia se desfasoara atat in locuri de munca aflate in spatii inchise (birouri, spatii de productie) cat si in cele aflate in spatii deschise (santiere, platforme industriale etc.) Obligatoriu Studii medii/Liceu – BAC. Durata 80 Ore (56 ore teorie/24 ore practica). COD COR: 325723.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii

Stivuitorist

Descriere curs: Ocupatia de stivuitorist se refera la totalitatea competentelor tehnice si organizatorice care permit exploatarea in conditii de securitate a stivuitoarelor si implica cunostinte si abilitati deosebite privind manevrarea in deplina securitate a marfurilor. Obligatoriu Studii medii/Liceu – BAC. Durata 105 Ore.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii
 5. Fisa de Aptitudini eliberata de Medicul de Medicina Muncii

Manager Proiect

Descriere curs: Cursul Manager Proiect este un program complex de pregătire, care își propune familiarizarea participanților cu întregul proces de derulare a unui proiect finanțat din fonduri europene: de la documentare și identificarea programelor europene și a surselor de finanțare disponibile, până la elaborarea cererii de finanțare, familiarizarea cu procesul de evaluare, procedura de contractare, organizarea echipei de proiect, începerea și derularea activităților, monitorizarea, raportarea, rambursarea cheltuielilor, închiderea proiectului și sustenabilitatea. Obligatoriu Studii superioare. Durata 60 Ore.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii

Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene

Descriere curs: Calificarea profesională recunoscută la nivel naţional Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene este proiectată pentru cei care scriu proiecte în vederea accesării fondurilor structurale şi de coeziune. Experţii accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, trebuie să fie capabili să se documenteze în vederea elaborării proiectelor şi să stabilească parteneriate astfel încât să vină în în întâmpinarea dorinţelor beneficiarului, respectând în acelaşi timp legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european. Obligatoriu Studii superioare. Durata 40 Ore.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii

Operator calculator electronic si retele

Descriere curs: Operatorul calculator electronic si retele isi desfasoara activitatea intr-un mediu in continua evolutie; aceasta ocupatie este ceruta pe piata muncii. Operatorul calculator electronic si retele asigura buna functionare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum si a echipamentelor de conectare/interconectare in retea, supravegheaza functionarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice si a celor de conectare/interconectare in retea; instaleaza si configureaza sisteme de operare si aplicatii, folosind proceduri standardizate; urmareste folosirea corecta a aplicatiilor de catre utilizatori; pune la dispozitia utilizatorilor resursele sistemului si/sau pe cele ale retelei in limita privilegiilor acestora, etc. Obligatoriu 10 Clase/Foaie matricola. Durata 60 Ore.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii

Consilier vocational

Descriere curs: Consilierul vocaţional este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocaţională, orientare profesională şi susţinere motivaţională în vederea dezvoltării autonomiei personale. Consilierea vocaţională reprezintă un proces de lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea vocaţională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi dezvoltare socio-profesională, în sensul „împlinirii vocaţiei personale”. Obligatoriu Licenta si studii conexe Psihologie, Pedagogie, Drept. Durata 120 Ore.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii

Competente antreprenoriale

Descriere curs: Cursul de competente antreprenoriale urmărește formarea și perfecționarea unor profesioniști în management, pornind de la idei simple de afaceri și punerea în practică a acestora, ca urmare a cunoștințelor, deprinderilor și abilităților dobândite în cadrul acestui curs. Cursul e adreseaza celor care vor să inițieze o afacere, celor care au nevoie de certificare în vederea diferitelor finanțări europene sau naționale, celor care doresc înființarea unei societăți și vor să cunoască forma potrivită și implicațiile acesteia, celor care vor să cunoască legislația specifică mediului de afaceri; Celor care vor să dezvolte comunicarea cu asociații, partenerii de afaceri și angajații. Obligatoriu Studii medii/Liceu – BAC.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii

Formator

Descriere curs: Se adreseaza tuturor persoanelor cu studii superioare care activeaza in domeniul formarii profesionale fiind recomandat pentru profesori, invatatori, educatori, managerii departamentelor de Resurse umane, specialisti in Resurse umane, lectorii interni ai organizatiilor, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, membri ONG. sau care doresc o alternativa in cariera si care sunt interesate sa transmita si altora, in mod organizat si avizat, din experienta dobandita in domeniul in care profeseaza. Acest curs se bazeaza, in principal, pe activitati practice si pune accent pe comunicare, pe activitati interactive cu membrii echipei de curs. Obligatoriu Studii medii/Liceu – BACDurata 180 Ore.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii
 5. Adeverinta de la medicul de familie cu specificatia: „Apt curs calificare”

Fochist clasa C

Descriere curs: Ocupatia de fochist se refera la totalitatea competentelor tehnice si organizatorice care permit exploatarea in conditii de securitate a cazanelor si implica cunostinte si abilitati deosebite privind operarea si supravegherea functionarii cazanelor de abur, apa fierbinte, apa calda si abur de joasa presiune precum şi a supraincalzitoarelor si economizoarelor independente, denumite în continuare „cazane”. Fochistul este o persoana instruita si autorizata sa opereze, sa supravegheze cazanele si sa intervina cu promptitudine, prin actiuni specifice si în limitele de competenta, asupra cauzelor care pot produce functionarea anormala sau avarii ale cazanului. Acest lucru presupune o activitate complexa, care depinde de foarte multi factori cum sunt: tipul cazanului si a instalatiilor auxiliare, diversitatea operatiilor care trebuie executate in cadrul limitelor de competenta, multitudinea cunostintelor tehnice pe care trebuie sa le dobandeasca, profesionalismul in activitate, aplicarea normelor de protectia muncii, PSI si a prescriptiilor tehnice ISCIR, protectia mediului inconjurator, etc. Durata 90 ore (60 ore teorie/ 30 ore practica).

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii
 5. Adeverinta de la medicul de familie cu specificatia: „Apt curs calificare”

Inspector / Referent resurse umane

Descriere curs: Rolul unui inspector / referent de resurse umane in cadrul organizatiilor apare ca fiind o necesitate. Schimbarile intervenite in ultima perioada ne obliga la o cunoastere in profunzime a prevederilor legislative, creandu-se astfel nevoia unui specialist de resurse umane, care sa asigure conformitatea cu legea.Pe langa cadrul legislativ modificat, cursul ofera tuturor participantilor o bogata cazuistica, combinand astfel cadrul legal cu cazuri concrete din practica. Durata 40 Ore.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studi

Instalator sisteme fotovoltaice solare

Descriere curs: Ocupația „Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare,reprezintă o specializare a personalului care activează în rândul electricienilor din construcții, pentru practicarea acesteia fiind necesară calificarea prealabilă de electrician. Prin prisma competențelor formate în sistemul formării inițiale în domeniul electric și ca urmare a similitudinii cu alte ocupații din aceeași grupă de bază -prin raportare la activitățile desfășurate la locul de muncă de către respectivii specialiști.  Durata 144 ore (48 ore teorie/96 ore practica).

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii
 5. Adeverinta de la medicul de familie cu specificatia: „Apt curs calificare”

Liftier

Descriere curs: Liftierul este persoana instruită și autorizată să manevreze și/sau să deservească ascensoare electrice și hidraulice pentru persoane și/sau materiale. Acesta trebuie să cunoască și să aplice corect: instrucțiunile de utilizare a ascensoarelor din dotare, prescripțiile tehnice, Colecția ISCIR aplicabile, măsurile de protecția muncii și PSI specifice locului de muncă. În exercitarea atribuțiilor sale, liftierul trebuie să cunoască și să aplice întocmai sarcinile și obligațiile care îi revin la începerea lucrului, în timpul lucrului și la terminarea acestuia. Liftierul asigură transportul sarcinilor încredințate în regim de maximă securitate, având o atitudine responsabilă, atentă, calmă. În relațiile de comunicare cu pasagerii sau personalul ajutător, liftierul trebuie să manifeste o atitudine civilizată, informațiile transmise trebuie să fie clare, concise, eficiente. În situațiile critice liftierul manifestă stăpânire de sine, claritate și concizie în a informa echipa de intervenție asupra evenimentului. Durata 60 ore (40 ore teorie/ 20 ore practica).

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii
 5. Adeverinta de la medicul de familie cu specificatia: „Apt curs calificare”

Cursuri de Autorizare

Curs de acordare a primului ajutor

Descriere curs:
Curs de acordarea primului ajutor in caz de accident de munca de 8 ore. Obligatoriu Studii medii/Liceu – BAC.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Ultima Diploma de studii

Curs notiuni fundamentale de igiena

Descriere curs: 
MODULUL 1 – Nivelul I, Nivelul II
MODULUL 2 – Nivelul I
MODULUL 3 – Nivelul I, Nivelul II
MODULUL 4 – Nivelul I
MODULUL 5 – Nivelul I. Obligatoriu Studii medii/Liceu – BAC.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Ultima Diploma de studii

Cursuri de Calificare

Electrician constructor

Descriere curs: Electricianul in constructii realizeaza intreaga gama de lucrari electrice de joasa si medie tensiune in instalatii industriale, civile, de uz casnic si gospadaresc. Electricianul in onstructii se ocupa cu pozarea si conexarea cablurilor de tensiune precum si a celor de comanda, control, semnalizare si a cablurilor de instrumentatie, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scari de cabluri, in tevi de protectie sau pozate aparent sau ingropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalatiile mentionate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor in doze si la echipamentele electrice, verifica si pune in functiune instalatiile electrice realizate. Durata 720 ore (240 ore teorie/480 ore practica).

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii
 5. Adeverinta de la medicul de familie cu specificatia: „Apt curs calificare”

Agent DDD

Descriere curs: Agentul de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie este specialistul care desfăşoară activităţi de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie în incinte- reşedinţe, şcoli, creşe, grădiniţe, cantine, spitale, birouri, sectoare industriale, agricole şi administrative, mijloace de transport, precum şi în spaţii exterioare- zone populate, spaţii verzi, parcuri etc. pentru înlăturarea germenilor patogeni şi combaterea speciilor de insecte şi rozătoare dăunătoare din zonele procesate. Planificarea activităţii proprii; Pregătirea dezinfecţiei; Dezinfectarea suprafeţelor; Pregătirea deratizării; Deratizarea suprafeţelor; Pregătirea dezinsecţiei; Dezinsecţia suprafeţelor; Monitorizarea suprafeţelor procesate; Utilizarea si intretinerea echipamentelor de lucru. Durata 360 ore (120 ore teorie/240 ore practica). Obligatoriu 10 Clase/Foaie matricola.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii

Frigotehnist

Descriere curs: …. Durata 360 ore (120 ore teorie/240 ore practica). Obligatoriu 10 Clase/Foaie matricola.

Acte inscriere curs:

 1. Carte identitate
 2. Certificat de nastere
 3. Certificat de casatorie
 4. Ultima Diploma de studii

Formular individual de înscriere la curs: