SU – Situatii de urgenta

Situatii de Urgenta - SU

Toate sediile si punctele de lucru ale societatilor comerciale au obligatia de a avea in dotare mijloace de intervenție în caz incendiu: stingătoare, sisteme de stingere cu apă sau gaz, hidranți, pichete PSI, etc.

Documentatia pentru Situatii de Urgenta este intocmita respectand prevederile Legii 307/2006 si cuprinde:
 • intocmirea fiselor de instructaj individual in domeniul situatiilor de urgenta - SU
 • organizarea de simulari de evacuare/interventie si intocmirea proceselor verbale in urma acestora
 • participarea efectiva a unui Cadru Tehnic PSI reprezentant al SSM Group la simularile de evacuare/interventie si verificarea insusirii cunostintelor si a modului de aplicare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor

Instructajul in domeniul SU – Situatii de urgenta

 • instructajul introductiv general
 • instructajul la locul de munca
 • instructajul periodic
 • instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune
 • instructajul special pentru lucrari periculoase
 • instructajul la recalificarea profesionala
 • instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei
 • elaborarea Planului de Evacuare in caz de incendiu
 • elaborarea si afisarea instructiunilor in caz de incendiu sau cutremur
 • elaborarea registrelor de evidenta
 • stabilirea si elaborarea tematicilor de instructaj - planul de instruire - testare
 • intocmirea Fisei Obiectivului conform anexa 5 din OMAI 1474/2006

Testarea salariatilor:

 • Testarea introductiva generala
 • testarea anuala de verficare a cunostintelor

Emiterea deciziilor pe linie de SU cu privire la:

 • organizarea apararii impotriva incendiilor
 • numirea structurii cu atributii de aparare impotriva incendiilor
 • instructajul personalului
 • reglementarea fumatului
 • reglementarea permiselor de lucru cu foc deschis
 • masurile speciale in sezonul canicular
 • puncte vulnerabile la incendiu
 • utilizarea stingatoarelor
 • comportament in caz de incendiu/cutremur
 • consultanta la intocmirea Planului de Interventie in caz de Incendiu
 • consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
 • proceduri, obligatii si responsabilitati in situatii de urgenta

Reprezentarea clientului in caz de control ISU este pentru orice tip de Abonament SSM Group ales.

Documentatia se elaboreaza de catre Cadrele Tehnice PSI si de catre Inspectorii de
Protectie Civila ai SSM Group in functie de particularitatile locurilor de munca.
Documentele se intocmesc o singura data, actualizarile ulerioare fiind incluse in
abonament, indiferent de tipul acestuia.