MUNCEȘTI ÎN CONDIȚII DE CANICULĂ? IATĂ CE OBLIGAȚII AU ANGAJATORII CONFORM OUG 99/2000

Deși vara este sezonul mult așteptat de către angajati, este necesar, totuși, să se stabilească câteva reguli de securitate și sănătate în muncă, pentru a se asigura desfășurarea în condiții optime a activității în perioadele cu temperaturi extreme. Aceste reguli sunt prevăzute în ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.Pentru a detalia aceste măsuri, este necesar să cunoaștem, mai întâi, ce înseamnă temperaturi extreme, și anume temperaturile exterioare ale aerului, care depăşesc +37o C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel. Aceste temperaturi sunt monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi transmise de centrele regionale ale acestuia.Dar, totuși, care sunt obligațiile angajatorului și ce măsuri trebuie să adopte aceștia?Angajatorii stabilesc, împreună cu reprezentanții sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanții aleși ai salariaților, măsurile pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă. Câteva dintre măsurile minime stabilite de ordonanță sunt destinate atât ameliorării condițiilor de muncă, cât și menținerii stării de sănătate a angajaților:

✅ reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;

✅ asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;

✅ alternarea efortului dinamic cu cel static;

✅ alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer;

✅ asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;

✅ asigurarea echipamentului.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile prevăzute mai sus vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri: reducerea duratei zilei de lucru; eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 1100 şi după ora 1700; întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. Un aspect important este faptul că aceste din urmă măsuri se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv. Mai mult, pentru prevenirea îmbolnăvirilor salariaților cauzate de temperaturi extreme, angajatorii trebuie să asigure:

✅ examenul medical la angajare și controlul medical periodic;

✅ primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară;

✅ trecerea în alt loc de muncă sau reducerea programului de lucru, dupa posibilități.

Nerespectarea acestor obligații atrage sancțiuni contravenționale pentru angajator, care pot varia între 1.500 lei și 2.500 lei, dacă faptele nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni și să fie sancționate penal.

Lasă un răspuns