Ordonanta de urgenta nr. 173 din 5 noiembrie 1999

privind suportarea de Ia bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat

Publicat in Monitorul Oficial. Partea I nr. 547 din 09/11/1999

In temeiul prevederilor art 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

Art. 1. – Cheltuielile de ecologizare ale agentilor economici cu capital majoritar de stat, generate de procesul de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat, constand in manipularea, filtrarea, transportul si depozitarea acestora, se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Industriei si Comertului.

Art. 2. – Alocatia unitara se stabileste anual, ca diferenta intre cheltuielile aferente operatiunilor de manipulare, filtrare, transport si depozitare a acestora si veniturile aferente subproduselor obtinute, raportata la cantitatea de subproduse recirculate.

Lunar, beneficiarul depune un decont prin care se vor evidentia cantitatile reciclate in luna respectiva, alocatia unitara si cuantumul sumei ce urmeaza a se suporta de la bugetul de stat.

Deconturile justificative vor fi verificate si avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.

Alocatia unitara se aproba anual prin hotarare a Guvernului.

Pentru anul 1999 alocatia unitara este de 1,25 milioane leiftona subproduse reciclate.

Art. 3. – Pentru anul 1999 cheltuielile de ecologizare prevazute la art, 1 se suporta din prevederile bugetare aprobate Ministerului Industriei si Comertului.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucure ti, 5 noiembrie 1999

Nr. 173.

Lasă un răspuns