NSSM 96 – Norme pentru industria de prelucrare a tutunului

NSSM 96
Norme specifice de securitate a muncii pentru industria de prelucrare a tutunului

PREVEDERI GENERALE

Continut

Art. 1. Prezentele Norme specifice de protectie a muncii in industria de prelucrare a tutunului cuprind masuri de protectie a muncii . pentru ,’prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice acestor activitati.

Scop

Art. 2. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art. 3. Prezentele norme se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice care desfasoara activitati in industria de prelucrare a tutunului, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Conexiunea cu alte acte normative

Art. 4. (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii. (2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare lucrarilor din industria de. prelucrare a tutunului se vor aplica prevederile normelor conexe prezentate in Anexa 1

Art. 5. La executarea lucrarilor din industria de prelu­crare. a tutunului se vor respecta toate standardele in vigoare refentoare la calitatea si tehnologia de executie, precum si standardele de protectie a muncii conexe (Anexa 1).

Revizuirea normelor

Art. 6. Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modtficate sau completate ori de cate ori este necesar ca urmare a schimbarilor de natura legislativa si tehnica.

PREVEDERI COMUNE

Instruirea personalului

Art. 7. Instructajul de protectie a muncii se face pe faze, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii in vigoare.

Dotarea personalului cu echipament individual de protectie si de lucru

Art. 8. Agentii economici au obligatia sa acorde echipament individual de protectie si de lucru conform Normelor generale de protectie a muncii si Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Selectia personalului

Art. 9. Angajarea si repartizarea personalului la locurile de munca, inclusiv examenele medicale la angajare si periodice, se fac in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii.

Organizarea locului de munca

Art. 10. La organizarea locului de munca se vor respecta caracteristicile constructive si functionale ale echipamentelor tehnice, de pregatire si calificare a personalului, precum si conditiile specifice factorilor de mediu.

Instructiuni proprii

Art. 11. Persoanele juridice si fizice au iobligatia de a elabora instructiuni proprii de securitate a muncii si de lucru, in functie de particularitatile proceselor de munca si factorilor de risc existenti in cadrul acestora.

Exploatarea echipamentelor tehnice

Art. 12. Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere al protectiei muncii

Art. 13. Inainte de inceperea lucrului se verifica starea tehnica a echipamentului tehnic:

– functionalitatea sistemelor de comanda si semnalizare;

– aparatura de masura si control;

– dispozitivele de protectie.

Art. 14. Se vor elabora graficele de revizii tehnice si reparatii, de ungere, urmarindu-se respectarea acestora.

Art. 15. In timpul functionarii eghipamentelor tehnice este interzisa efectuarea operatiilor de revizii, reparatii, intretinere, reglare etc., cu exceptia celor prevazute in cartea tehnica, pentru care se iau masurile suplimentare de protectie

Art. 16. La intreruperea sursei de alimentare cu energie a echipamentelor tehnice, acestea vor fi deconectate si asigurate contra pomirii accidentale. In cazul. in care blocarea nu este posibila se asigura paza la dispozitivele de pornire.

Art. 17. Se interzice blocarea cailor de circulatie si acces la echipamentele tehnice cu diverse materiale; subansamble, scule si dispozitive de lucru etc.

Protectia impotriva incendiilor si a exploziilor

Art. 18. Pentru prevenirea incendiilor si a exploziilor se aplica prevederile actelor normative in domemu.

Protectia impotriva electrocutarii

Art. 19. (l) Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se vor respecta prevederile Normelor gene­rale de protectie a muncii, Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice, precum si cele pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

ACTIVITATEA DE TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE
A MATERIILOR SI MATERIALELOR

Art. 20. Platformele de incarcare-descarcare a materia­lelor situate la inaltime vor fi prevazute cu scari corespunzatoare de acces sibalustrade de protectie demontabile.

Art. 21. Mijloacele de transport actionate manual trebuie sa fie manipulate de catre salariati prin impingere, iar dispunerea materialelor pe platforma trebuie sa permita acestora conditii de vizibilitate a traseului pe care urmeaza sa-l parcurga.

Art. 22. Se. interzice depozitarea materialelor in stive a caror greutate depaseste sarcina maxima a pardoselii sau a planseului depozitului. Sarcina maxima a pardoselii sau a planseului depozitului trebuie afisata la loc vizibil in interiorul acestuia.

Art. 23. Gurile toboganului amplasate pe planseu trebuie sa fie protejate cu capace care in pozitia deschis vor fi asigurate impotriva caderii si prevazute cu sistem de inchidere. Acestea trebuie sa fie deschise numai in perioada cat se lucreaza.

Art. 24. Laturile gllrilor de tobogan prin care se executa alimentarea acestuia cu incarcaturi trebuie sa fie prevazute cu praguri pentru limitarea cursei echipamen­telor mecanizate de transport.

Art. 25. Laturile gurilor de tobogan pe care nu se executa alimentare a cu materiale trebuie sa fie asigurate cu balustrade de protectie cu Inaltimea minima de 1 m.

Art. 26. Se interzice alimentarea toboganului cu incarcaturi in acelasi timp prin gurile aflate la niveluri diferite

Art. 27. Se vor asigura sisteme de comunicare sau semnalizare intre salariatii care lucreaza la diferite niveluri ale gurilor de alimentare-descarcare, a materialelor transportate pe tobogan.

ACTIVITATEA DE RECEPTIE, CONDITIONARE, DENERVURARE, UMEZIRE SI PREPARARE A TUTUNULUI

Art. 28. Receptia tutunului livrat se face in spatii ame­najate ]n acest scop.

Art. 29. Se interzice price interventie la benzile transportoare, sau cu racleti in timpul functionarii acestora.

Art. 30. Teancurile si balurile de tutun primite vor fi depozitate astfel incat sa se previna. alunecarea sau rasturnarea stivelor.

Art. 31. Descarcarea teancurilot si balurilor de tutun din mijloacele de transport sau scoaterea acestora din stive se face numai din partea superioara.

Art. 32. La presarea tutunului in cutiile destinate acestui scop se vor folosi procedeele de lucru stabilite prin tehnologie.

Art. 33. In timpul functionarii presei se interzice orice interventie asupra cutiilor, tutunului sau a unor elemente ale instalatiei de presare.

Art. 34. Se interzice culegerea de probe de tutun in timpul functionarii dozatorului cu gheare.

Art. 35. Se interzice indepartarea tutunului de pe rolele de actionare a benzii transversale a instalatiei de conditionare a tutunului in timpul functionarii acesteia

Art. 36. Interventiile la buncarul de umplere a cutiilor cu tutun conditionat se fac de pe platforme mobile prevazute cu scara cu mana curenta si balustrade de protectie.

Art. 37. Se vor respecta procedeele stabilite in procesul tehnologic de alimentare cu material de prelucrat a instalatiei de denervurare a foilor de tutun.

Art. 38. Se interzice interventia lucratorilor la organele de masini in miscare (valturi, cutite etc.) ale instalatiei de denervurare a foilor de tutun .

Art. 39. Instalatiile de umezire in vid vor fi puse in functiune numai dupa efectuarea verificarilor conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 40. Inainte de punerea in functiune a camerei de vid se va verifica pentru ca in interiorul acesteia sa nu existe persoane.

Art. 41. Deschiderea usilor camerelor de vid se va face numai dupa ce presiunea din interior va fi egala cu presiunea atmosferica.

Art. 42. In timpul functionarii instalatiei de umezit in vid se asigura supravegherea permanenta a acesteia.

Art. 43. In timpul folosirii instalatiei de desfacere a balurilor de tutun vor fi puse in functiune sistemele corespunzatoare de ventilatie.

Art. 44. Operatiile de umezire intensiva, sosare prin pulverizare, caramelizare si aromatizare se vor efectua in spatii special amenajate, prevazute cu instalatii de ventilatie si instalatii electrice antiex.

Art. 45. Golirea sosurilor si aromelor din recipienti se va face numai dupa realizarea echilibrarii cu presiunea atmosferica.

Art. 46. In spatiile de preparare a sosurilor si a aromelor se va verifica functionalitatea la parametri proiectati a sistemelor de captare si evacuare a vaporilor si substantelor nocive.

Art. 47. Transportul solutiilor de aromatizarede la locurile de preparare la cele de utilizare se va face in recipienti inchisi si inscriptionati in ce priveste pericolul.

Art. 48. Se interzice depozitarea unei cantitati de·solutie pentru aromatizare in incaperea instalatiei de aromatizare mai mare decat cea necesara pentru un schimb.

ACTIVITATEA DE TAIERE SI USCARE A TUTUNUUUI

Art. 49. Inainte de punerea in functiune a masinii de taiat tutun se verifica starea tehnica a acesteia si, in mod deosebit, fixarea cutite lor, a pietrelor, precum si lipsa corpurilor straine in instalatie.

Art. 50. Se interzice folosirea de dispozitive improvizate sau defecte la fixarea cutitelor in instalatie.

Art. 51. Periodic se va verifica starea pietrelor de polizor luandu-se masuri pentru inlocuirea celor defecte sau uzate peste limita admisa.

Art. 52. La uscatoarele de tutun se verifica zilnic starea sistemelor de alimentare cu abur a dispozitivelor de protectie si, in mod deosebit, etanseitatea conductelor.

Art. 53. Se verifica zilnic starea rolelor de sustinere si de garda ale uscatorului, luandu-se masuri de inlocuire a celor uzate sau blocate.

ACTIVITATEA DE TRANSPORT PNEUMATIC SI DE DESPRAFUIRE

Art. 54. Se verifica periodic starea instalatiilor de transport pneumatic, astfel ca acestea sa. functioneze la parametri .proiectati.

Art. 55. Orice interventie la instalatiile de transport pneumatic se face numai dupa oprirea acestora din functiune, luandu-se masuri de prevenire a pornirii accidentale.

Art. 56. Periodic se efectueaza determinari de noxe luandu-se masuri pentru eliminarea sau diminuarea concentratiilor acestora sub limitele admise.

ACTIVITATEA DE CONFECTIONARE SI IMPACHETARE A TIGARETELOR

Art. 57. In timpul functionarii masinii de confectionat tigarete (filtre) se interzice blocarea, anularea dispozi­tivelor de protectie sau lucrul fara aceste dispozitive.

Art. 58. In timpul lucrarilor de curatare, intretinere sau reparatii este interzis sa se lase diferite materiale, scule etc. intre elementele componente ale instalatiei.

Art. 59. Inainte de inceperea lucrului cu instalatiile de recuperat tutun din deseurile de tigarete se va verifica sa nu existe piese sau diferite obiecte in instalatie.

Art. 60. La alimentare a masinilor de confectionat tigarete cu silozuri mobile si dispozitive de alimentare mecanica se interzice folosirea de improvizatii la mecanismele de cuplare si transportul silozurilor prin alte procedee decat impingere.

Art. 61. Ori de cate ori se constata deteriorari ale pardoselilor din spatiile de lucru se iau masuri pentru repararea acestora.

Art. 62. La masinile de impachetat tigarete se verifica buna functionalitate a sistemelor de semnalizare optica si sonora.

Art. 63. Zilnic se verifica functionarea corecta a cuplajului intre masina de impachetat tigarete, celofanat posete si fardelat.

Art. 64. Se interzice curatarea partilor mobile ale masinii de impachetat tigarete, celofanat posete si fardelat prin suflare cu aer sub presiune in timpul functionarii acesteia.

Art. 65. Inainte de pornirea masinii de impachetat tigarete si celofanat posete, operatorul se va asigura de absenta oricarei persoane in spatiul de lucru al acesteia si va avertiza optic si sonor.

ACTIVITATEA DE FERMENTARE

Art. 66. Se interzice accesul in camerele de fermentare a tutunului, acesta fiind permis numai dupa oprirea din functiune a instalati ei de vaporizare si reducere a temperaturii sub limitele prevazute de procesul tehnologic.

Art. 67. Accesul in camerele de fermentare se face numai de personal cu atributii in acest sens (cel putin 2 persoane) , instruit special si dotat cu echipament de protectie corespunzator,

Art. 68. Stivuirea balurilor de tutun fermentat in salile de maturizare se va face astfel incat sa fie asigurata stabilitate a acestora.

Art. 69. In timpul operatiunilor de coasere a capacelor de panza pe balurile de tutun fermentat se va asigura un spatiu minim de 2 m intre lucratori.

PREVEDERI DE PROIECTARE

Art. 70. Cladirile in care se desfasoara procesele in industria de prelucrare a tutunului precum si spatiile auxiliare administrative si social sanitare se amplaseaza, amenajeaza si se executa respectand prevederile Normelor generale de protectie a muncii si reglementarile in vigoare pnvind activitatea PSI.

Art. 71. Spatiie destinate pentru depozitarea reziduurilor nocive care pot impurifica apa, aerul sau solul vor fi amplasate in locuri speciale care sa permita neutralizarea lor si evacuarea.

LISTA CU NORMELE CONEXE SAU ALTE ACTE NORMATIVE

Norme generale de protectie a muncii

Norme specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice

Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitare a si transportul produselor anorganice

Norme specifice de protectie a muncii pentru exploa­tarea si intretinerea fransportoarelor cu banda

Norme specifice de protectie a muncii pentru producerea aerului comprimat

Norme specifice de protectie a muncii pentru producerea energiei termice

Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor

Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul rutier

Norme specifice de protectie a muncii pentnl transportul intern

Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime

Faci un comentariu sau dai un răspuns?