NSPM 69 – Norme pentru posta

NSPM 69
Norme pentru posta

1. PREVEDERI GENERALE

Continut

Art. 1. – Normele specifice de protectie a muncii pentru posta cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice activitatilor d. STASurate in posta.

Scop

Art. 2. – Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element component al acestuia (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art. 3. – Prezentele norme se aplica persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati specifice postei, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Relatii cu alte acte normative

Art. 4. – Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normel9r generale de protectie a muncii.

Art. 5. – Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare se vor aplica prevederile normelor specifice de protectie a muncii prezentate in Anexa 1.

Revizuirea normelor

Art. 6. – Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juri dice sau la modificarea proceselor de munca.

2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR DESFASURATE IN POSTA

2.1.incadrarea si repartizarea personalului la locul de munca

Art. 7. – Incadrarea si repartizarea personalului muncitor pe locuri de munca se vor face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 8. – Toate activitatile din sectorul postal vor fi executate, supravegheate si conduse de personal calificat, numit si instruit in aceste scopuri, iar acolo unde este cazul, autorizat.

Art. 9. – Incadrarea in munca a persoanelor handicapate – cu infirmitati fizice sau neuropsihice- se va face cu respect area recomandarilor din avizele medicale si psihologice.

2.2. Instruirea personalului

Art. 10. – Instruirea personalului in domeniul protectiei muncii se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Instructajul periodic

Art. 11. – Instructajul periodic se va efectua:

– lunar, pentru muncitori necalificati, electromecanici T.T.R. sectorul linii, posturi si cabluri, factori postali, manuitori de valori precum si pentru personalul din constructii – montaj si intretinere cladiri;

– trimestrial, pentru telegrafisti, telefoniste, radiotelegrafisti, casieri, agenti procentuali, cartatori, oficianti, sef vagon postal, personal de paza, instalator IncaIzire centrala, precum si pentru electromecanici;

– semestrial, pentru sef tura, tehnicieni, ingineri, proiectanti, telefonista seta, diriginte oficiu.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 12. – Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor Normativului – cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin ordinul MMPS nr.225 din 27 iulie 1995.

2.4. Repartizarea sarcinii de munca

Art. 13. – Repartizarea sarcinii de munca se va face in functie de aptitudinile si pregatirea profesionala a lucratorilor.

2.5. Organizarea locului de munca

Art. 14. – Unitatile si subunitatile postale, prin Consiliul de Administratie si conducatorii locurilor de munca, au obligatia sa:

– asigure un ritm normal de lucru la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si o tensiune nervoasa care sa nu conduca la obosirea excesiva a lucratorilor;

– stabileasca distantele si circumscriptiile de distribuire in raport cu lungimea itinerariului, dificultatea drumului si volumul trimiterilor postale, astfel ca toate operatiile care se executa, de la prezentarea la serviciu pana la terminarea cursei, sa nu depaseasca timpul normal de lucru;

– asigure efectuarea lucrarilor de revizie, Intretinere si reparatie atat a mijloacelor de transport cat si a echipamentelor tehnice din dotarea unitatilor si subunitatilor postale;

– asigure ingradirea, marcarea si semnalizarea zonelor cu pericol temporar sau permanent;

– asigure conditii normale de mediu (iluminat, zgomot, vibratii etc.) la fiecare loc de munca,

– asigure dotarea locurilor de munca cu mijloace de combatere a incendiilor si cu instructiuni specifice conform prevederilor P.S.I;

– amenajeze locuri speciale pentru fumat conform prevederilor P.S.I.

Art. 15. – La locurile de munca in care se desfasoara activitati de prezentare si colectare trebuie sa fie afisata, la loc vizibil, lista cu restrictii asupra naturii continutului trimiterilor postale si a modului de ambalare.

Art. 16. – in locurile in care, datorita volumului mare de trimiteri postale care se sigileaza, exista posibilitatea depasirii concentratiilor admisibile de noxe chimice prevazute de normativele in vigoare se vor monta sisteme de ventilare eficace.

Art. 17. – Spatiile interioare si exterioare in care se d. STASoara activitatile trebuie sa fie iluminate natural, artificial sau mixt, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 18. – La organizarea locului de munca amplasat la inaltime trebuie respectate si aplicate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucru la inaltime.

Art. 19. – Inainte de inceperea lucrului, persoana insarcinata cu supravegherea activitatii la locul de munca va verifica daca au fost luate toate masurile de protectie necesare pentru prevenirea accidentarilor si imbolnavirilor profesionale

2.6. Exploatarea echipamentelor tehnice

Art. 20. – La inceperea lucrului personalul muncitor are obligatia de a controla modul de fixare a protectorilor, a dispozitivelor de protectie precum si starea tehnica a echipamentelor tehnice.

Art. 21. – Este interzis a se lucra la un echipament tehnic la care nu s-au montat toti protectorii prevazuti in cartea tehnica si care nu este intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.

Art. 22. – Este interzis personalului muncitor sa lucreze cu echipamente tehnice pentru utilizarea carora nu are pregatirea necesara.

Art. 23. – La terminarea lucrului, precum si in pauze, echipamentele tehnice vor fi deconectate de la sursele de alimentare cu energie electrica.

Art. 24. – Este interzis sa se lucreze sau sa se continue lucrul cu un echipament tehnic la care s-a constatat defectiune.

Art. 25. – In cazul aparitiei unor defectiuni, operatorul are obligatia de a opri imediat echipamentul tehnic si de a anunta coordonatorul locului de munca si personalul de intretinere.

Art. 26. – Se interzice salariatilor, care utilizeaza echipamentul tehnic, sa remedieze defectiunile constatate la acesta indiferent de natura lor (mecanica, electrica).

Art. 27. – (1) Lucrarile de intretinere si reparatie vor fi executate numai de catre personalul de intretinere si numai dupa oprirea echipamentului tehnic si blocarea comutatoarelor de pornire. In acelasi timp vor fi prevazute indicatoare avertizoare privind interventia la echipamentul tehnic.

(2) Cand blocarea comutatoarelor de pornire nu este posibila se va desemna un salariat care Ie va supraveghea.

Sigilarea trimiterilor postale

Art. 28. – (1) La sigilarea cu ceara rosie, pentru topirea ei se vor folosi vase metalice cu manere termoizolante si plite electrice (sursa de caldura acoperita).

(2) In cazul in care (lipsa energiei electrice) pentru topirea cerii se foloseste lumanarea nu este permis ca ceara sa arda deasupra obiectului sigilat. In acest caz, sigilarea coletului se va face astfel incat sa se evite arsurile.

Art. 29. – La operatia de sigilare cu pastile de plumb, acestea se vor tine de sforile cu care sunt legate, pentru a se evita strivirea degetelor la actionarea presei.

Art. 30. – Pentru evitarea intoxicarii cu plumb, lucratorii din sectorul de sigilare cu pastile de plumb, inainte de a lua masa, isi vor spala mainile cu apa si sapun.

Art. 31. – Sfoara cu care sunt legate sau sigilate trimiterile postale sau sacii cu corespondenta, se va taia numai cu cutitul. Taierea legaturilor cu cutitul se va face numai in sensul dinspre corpul lucratorului.

Manipularea trimiterilor postale

Art. 32. – Transportul, manipularea si depozitarea materialelor se vor executa conform prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii cuprinse in Anexa 1 poz.3.

Art. 33. – Nu este permisa ruperea cu mana, taierea cu lama sau cu cioburi de sticla a legaturilor trimiterilor postale sau a sacilor cu corespondenta.

Art. 34. – Se interzice aruncarea pe jos a trimiterilor postale si aruncarea, izbirea, trasul pe jos a sacilor cu corespondenta si mesagerii.

Art. 35. – (1) Sacii in care se transporta corespondenta se vor spala si se vor repara periodic.

(2) Sacii deteriorati se repara prin aplicarea de petice cusute la masina, fiind interzisa legarea rupturilor cu sarma.

Art. 36. – Aranjarea respectiv scoaterea coletelor in/si din rafturi ce depasesc inaltimea lucratorului, se va face folosind o scara asezata cu baza la o distanta de raft egala cu aproximativ 1/3 din inaltimea scarii pe verticala.

Art. 37. – Aranjarea coletelor in rafturi se va face in functie de greutatea acestora, cele cu greutati reduse in rafturi superioare, iar cele grele in rafturi inferioare, tara a se depasi marginea rafturilor.

Art. 38. – Stivuirea trimiterilor postale in magaziile oficiilor de posta sau de tranzit se va face astfel incat sa nu ramana spatiu liber intre obiecte, asigurand stabilitatea stivei, iar inaltimea acesteia sa nu depaseasca 1,75 m. inaltimea stivei poate fi mai mare de 1,75 m in cazul in care stabilitatea ei este asigurata prin grilaje special construite – bine fixate in pereti si podea (boxe).

Art. 39. – Schimbarea datei stampilei, alimentarea cu tus, curatarea, reglarea masinilor de francat sau obliterat se vor face numai dupa ce acestea au fost oprite si deconectate de la sursa de alimentare cu energie electrica si numai de catre personal calificat.

Art. 40. – in timpul lucrului la masinile de francat sau obliterat este interzisa dirijarea cu mana a corespondentei catre dispozitivele de antrenare cu role.

Art. 41. – Se interzice introducerea, in masinile de stampilat sau obliterat, a corespondentei cu formate si dimensiuni care depasesc caracteristicile de lucru ale masinilor.

Art. 42. – La golirea cutiilor mecanice de scrisori, rama burdufului se tine cu ambele maini numai de manere si se introduce cu grija in partea mecanica a cutiei.

3. PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITATILOR DIN POSTA

3.1. Colectarea si prelucrarea trimiterilor postale

Art. 43. – Aplicarea stampilelor mecanice de zi se va face numai pe placa de cauciuc, pentru a amortiza zgomotele si pentru obtinerea unei imprimari clare.

Art. 44. – La fiecare ghiseu de mesagerie se vor afisa liste cu obiectele si substantele interzise a se expedia precum si instructiuni privind modul de ambalare al trimiterilor postale.

Art. 45. – Oficiantii care lucreaza in sectorul mesagerie, la primirea trimiterilor, se vor asigura ca toate prescriptiile privind modul de ambalare si natura trimiterilor postale sunt riguros respectate.

Art. 46. – La lipirea timbrel or si numararea banilor se vor folosi pentru umezirea degetelor numai buretiere si se va evita atingerea fetei cu mainile.

Art. 47. – (1) La cantarirea trimiterilor postale, unitatile de masura vor fi manipulate astfel incat sa se evite alunecarea sau rasturnarea acestora de pe talerul cantarului

(2) Unitatile de masura se pastraza intr-o cutie suport, fixata de masa pe care este amplasat cantarul, in apropierea acestuia.

3.2. Distribuirea si transportul trimiterilor postale

Obligatiile factorilor postali

Art. 48. – Factorii postali trebuie sa se prezinte la inceperea programului de lucru in conditii psihomotorii bune care sa Ie permita indeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art. 49. – Factorii distribuitori pedestri si cei care folosesc mijloacele de transport din dotarea unitatii sau subunitatii de baza sunt obligati sa cunoasca si sa respecte regulile de circulatie in vigoare.

Art. 50. – Factorii postali au obligatia de a adopta si manifesta o comportare civilizata in relatiile cu publicul si de a respecta itinerariile si graficele orare.

Art. 51. – Trimiterile postale se vor aseza in ordinea parcurgerii itinerariului fixat, pentru a se evita parcurgerea repetata a aceluiasi drum. Citirea adreselor se va face numai cand factorul distribuitor se gaseste pe trotuar si in locuri ferite de pericolul accidentarii.

Art. 52. – In timpul parcurgerii itinerariului, geanta se va purta in fata corpului cu cureaua pe diagonala. Lungimea curelei se va ajusta astfel indit sa nu impiedice mersul.

Art. 53. – Este interzisa folosirea de catre factorii distribuitori a mijloacelor de transport ocazionale care nu sunt destinate transportului in comun.

Art. 54. – Este interzis factorului distribuitor sa alerge dupa mijloacele de transport, sa urce sau sa coboare din mijloacele de transport in timpul deplasarii acestora.

Transportul trimiterilor postale eu mijloaee hipo

Art. 55. – In cazul in care unitatile si subunitatile de posta asigura transportul trimiterilor postale cu mijloace hipo, cu bicicleta, cu motoreta sau cu motocicleta, itinerariul se.va stabili numai pe drumuri sau pe carari accesibile, bine cunoscute si fara obstacole.

Art. 56. – Conducatorul sectorului de transporturi va urman ca starea de functionare a mijloacelor de transport, folosite de factorii distribuitori la efectuarea curselor, sa corespunda din punct de vedere tehnic, cerintelor normelor de circulatie in vigoare.

Art. 57. – La transportul calare al trimiterilor postale, incarcarea acestora se va face in desagi asezati in echilibru pe sa, in partea din fata.

Art. 58. – Harnasamentul folosit trebuie sa fie intr-o stare tehnica corespunzatoare pentru a asigura controlul calului in orice moment. Este interzis sa se foloseasca harnasament uzat sau incomplet, care nu prezinta suficienta rezistenta sau care jeneaza calul.

Art. 59. – Mijloacele de transport cu tractiune animala folosite la transportul trimiterilor postale nu trebuie sa prezinte defectiuni si trebuie sa fie dotate cu sisteme de franare mecanice.

Art. 60. – La transportul trimiterilor postale, nu se vor folosi cai bolnavi sau care nu sunt invatati cu echitatia sau tractiunea.

Art. 61. – Urcarea si cobodirea in/si din mijloacele de transport cu tractiune animala se vor face numai pe scara de urcare – cobonlre. Nu sunt permise urcarea sau coborarea prin punerea piciorului pe spite sau pe butucul rotii.

Art. 62. – In cazul in care transportul trimiterilor postale se face pe timp de noapte, mijloacele de transport cu tractiune animala vor fi semnalizate prin aprinderea felinarului din partea stanga si prin montarea catadiaptriilor.

Art. 63. – Primirea si predarea trimiterilor postale se va face numai dupa ce mijlocul de transport cu tractiune animala a fost imobilizat cu opritori si prin blocarea franei iar calul a fost legat sau deshamat.

Art. 64. – (1) Incarcarea mijloacelor de transport cu tractiune animala trebuie facuta astfel incat incarcatura sa fie uniform distribuita pe toata suprafata disponibila si sa-si pastreze stabilitatea in timpul deplasarii.

(2) Nu este permis transportul trimiterilor postale pe bancheta factorului distribuitor.

Art. 65. – in timpul deplasarii, pozitia de sedere a factorului postal pe bancheta mijlocului de transport cu tractiune animaIa, trebuie sa fie nestanjenita iar geanta sa fie asigurata pe langa corp, cu cotul si sa aiba cureaua in diagonala.

Art. 66. – La urcarea sau coborarea pantelor mari si la trecerea peste locuri accidentate, factorul postal trebuie sa mearga pe jos, pe partea stanga a calului, tinand mana dreapta de darlogi.

Art. 67. – In timpul traversarilor cu bacul, factorul postal are obligatia de a supraveghea mijlocul de transport si de a stapani calul.

Art. 68. – Se interzice transportul trimiterilor postale cu mijloace de transport cu tractiune animala pe drumuri acoperite cu apa din cauza revarsarii raurilor.

Art. 69. – Transportul trimiterilor postale cu mijloace de transport cu tractiune animala prin vad sau pe gheata este permis numai prin locurile indicate pentru acest scop.

Art. 70. – In cazuri de maxima urgenta se va efectua transportul trimiterilor postale cu mijloace de transport cu tractiune animala, pe timp de furtuna sau inzapeziri, numai cu aprobarea conducatorului unitatii.

In astfel de situatii, se recomanda un insotitor de drum si o permanenta legatura telefonica sau telegrafica intre oficiul de expeditie si destinatie.

Transportul trimiterilor postale cu bicicleta, motoreta sau motocicleta

Art. 71. – La transportul trimiterilor postale cu bicicleta, motoreta sau cu motocicleta, inainte de plecarea in cursa, factorul postal are obligatia de a verifica eficienta sistemului de fninare a mijlocului de transport.

Art. 72. – Este interzis a se pleca in cursa cu un mijloc de transport care nu prezinta o perfecta stare tehnica si o siguranta deplina in timpul deplasarii.

Art. 73. – La transportul trimiterilor postale cu bicicleta, motoreta sau motocicleta fara atas, trimiterile postale se vor aranja intr-o cutie asigurata si fixata de mijlocul de transport.

Art. 74. – Este interzisa distribuirea trimiterilor postale in timpul deplasarii mijlocului de transport (bicicleta, motoreta sau motocicleta).

Art. 75. – Atunci cand este polei se interzice folosirea mijloacelor de transport pe doua roti, la distribuirea trimiterilor postale.

Art. 76. – In caz de ploaie cu grindina se va intrerupe cursa si se va folosi cel mai apropiat adapost. Nu este permisa adapostirea factorilor postali sub copaci sau sub constructii inalte neprotejate impotriva descarcarilor electrice atmosferice.

Distribuirea trimiterilor postale

Art. 77. – in timpul distribuirii trimiterilor postale, factorului postal nu-i este permis accesul in locuinte sau curti, fara ca in prealabil sa-si anunte prezenta. (Este recomandabil ca acolo unde sunt locuinte in curte si nu este sonerie, factorii distribuitori sa solicite locatarilor sa-si instaleze la poarta cutii de scrisori).

Art. 78. – in blocurile intunecoase sau care au sistemul de iluminare defect, factorul postal trebuie sa-si asigure iluminarea scarilor folosind lanterna electrica de buzunar din dotare.

Art. 79. – In blocurile cu ascensor, factorul distribuitor este obligat sa respecte instructiunile de folosire a acestuia.

3.3. Cartarea trimiterilor postale

Prevederi comune activitatilor de cartare

Art. 80. – Personalul care lucreaza in sectorul de cartare trebuie sa fie calificat si testat periodic asupra modului de lucru. Se recomanda ca lucratorii sa efectueze practica de instruire pe instalatia de cartare la care urmeaza sa isi d. STASoare activitatea.

Art. 81. – La intrarea in schimb, operatorii vor examina vizual instalatia de cartare, asigurandu-se ca nu se executa lucrari de intretinere sau reparatii

Art. 82. – Operatorii au obligatia de a porni sau opri instalatia de cartare numai dupa descarcarea dsfinitiva de expeditii a benzii transportoare.

Art. 83. – In cazul aparitiei unor defectiuni, operatorii sunt obligati sa descarce benzile de transport, de expeditii, evitand astfel deteriorarea acestora in timpul interventiilor de remediere a defectelor.

Cartarea scrisorilor

Art. 84. – La inceputul fiecarui schimb de lucru, personalul de intretinere are obligatia sa verifice intinderea benzilor transportoare si starea tehnica a rolelor de conducere.

Art. 85. – (1) Intinderea benzilor transportoare se va face respectand instructiunile de exploatare prevazute in cartea tehnica si numai cand instalatia de cartare este oprita.

(2) Se interzice orice interventie la benzile transportoare, in timpul functionarii acestora.

Art. 86. – Este interzisa introducerea unor materiale aderente intre tamburii de antrenare si banda, pentru a preintampina efectul de patinare.

Art. 87. – In cazul aparitiei unei avarii, anularea alarmei de oprire de urgenta se va face numai dupa depistarea defectiunii.

Art. 88. – Orice defectiune a echipamentului electric sau a sistemului electronic de comanda al instalatiei de cartat scrisori se va remedia numai de personal calificat.

Art. 89. – Cosurile cu trimiteri postale destinate operatiei de cartare se vor depozita in locuri dinainte stabilite. Depozitarea se va face astfel incat sa nu blocheze caile de acces sau sa nu fie impiedicate eventualele interventii la instalatia de cartare.

Art. 90. – Golirea casutelor de inmagazinare a expeditiilor se va face numai de catre operator si numai cu instalatia de cartare oprita.

Art. 91. – Eventualele scrisori agatate sau ratacite in instalatia de cartare se vor scoate numai dupa ce s-a asigurat oprirea instalatiei si numai de catre personalul de intretinere.

Art. 92. – In camerele in care sunt amplasate instalatiile de cartat scrisori se vor lua masuri de reducere a nivelului de zgomot, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 93. – Este interzis fumatul in incaperea in care este amplasata instalatia de cartat scrisori.

Cartare colete

Art. 94. – Operatorul care lucreaza la instalatia de cartat colete are obligatia de a verifica la inceputullucrului :

– starea covorului de cauciuc;

– intinderea benzii transportoare;

– actionarea deviatoarelor;

– functionarea franelor transportoarelor de alimentare.

Art. 95. – Inaintea incarcarii benzilor se va face proba de mers in gol pentru urmarirea functionarii instalatiei de cartat colete.

Art. 96. – In cazul in care se constat a o blocare sau o functionare greoaie a rolelor de conducere a benzii transportoare sau o intindere insuficienta a benzii, instalatia se va opri pana la remedierea defectelor.

Art. 97. – Pornirea instalatiei de cartat colete se va face dupa actionarea semnalului de avertizare sonora, conform codului de semnalizare.

Art. 98. – Codul de semnalizare se va afisa la fiecare post de lucru.

Art. 99. – Operatorii care lucreaza cu instalatia de cartat colete si lucratorii care asigura incarcarea transportoarelor de alimentare au obligatia de a-si insusi si respecta codul de semnalizare.

Art. 100. – Este interzis a continua lucrul la instalatia de cartare, in cazul in care se semnaleaza defectiuni la sistemul de semnalizare sonora.

Art. 101. – Lucratorii care asigura alimentarea cu colete a instalatiei de cartare trebuie sa urmareasca:

– asezarea coletelor pe banda astfel incat acestea sa nu depaseasca latimea benzii

– asezarea coletelor astfel incat aria suprafetei de asezare sa fie maxima

– asigurarea unui ritm constant de alimentare, prin care sa nu se produca aglomerarea cu colete a postului de indexare.

Art. 102. – Nu este permisa cartarea mecanizata a coletelor a caror geometrie nu asigura realizarea unui echilibru stabil la transportul pe plan inclinat.

Art. 103. – In cazul in care banda transportoare patineaza pe tamburul de actionare este interzisa introducerea de materiale care sa mareasca aderenta.

Art. 104. – Accesul la banda transportoare in cazul aparitiei unor defectiuni la sistemul de actionare a deviatoarelor sau blocarea accidentala a coletelor pe banda se va face numai prin locuri special amenajate.

Art. 105. – Este interzis accesul persoanelor pe banda transportoare.

Art. 106. – Interventiile la circuitele electrice ale instalatiei de cartare se vor efectua numai de personal calificat.

Art. 107. – Accesul pe sub transportoare se va face numai prin locuri special amenajate, care au o inaltime de cel putin 2m si sunt protejate cu aparatori impotriva caderii accidentale a coletelor.

Art. 108. – Halele in care sunt amplasate instalatiile de cartare coletele se vor dota cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, conform prevederilor P.S.I.

ANEXA 1

Norme specifice de protectie a muncii complementare prezentelor norme

Prescriptii ISCIR

1. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati care se d. STASoara la binoculare – cod 22

2. Norme specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale

3. Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor – cod 57

4. Norme specifice de securitate transporturi rutiere – cod 23

5. Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul pe cale ferata

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intem- cod 6

7. Norme specifice de protectie a muncii pentru transporturi aeriene – cod 61

8. Norme specifice de protectie a muncii pentru activitatea de telecomunicatii – cod 48

9. Norme specifice de radiocomunicatii – cod 54

10. Norme specifice de protectie a muncii pentru prestari servicii

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda – cod 10

12. Norme specifice de securitate a prelucrarea automata a datelor – cod 3.7

13. Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri

14. Norme specifice de protectie producerea energiei termice

15. Norme specifice de protectie a muncii pentru centrale termice echipate cu cazane care functioneaza cu combustibil lemnos.

16. Norme specifice de protectie a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor

17. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucdiri de instalatii sanitare si de incaIzire

18. Norme specifice de securitate a muncii pentru intretinere si reparatii autovehicule – cod 8

19. R2-88 – Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor

NOTA: -Normele editate pana in prezent poarta denumirea de Norme specifice de securitate a muncii (NSSM)

ANEXA 2

Standarde de referinta

1. STAS 12216-84 Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii

2. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale

3. STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii

4. STAS CEI 598-2-22-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranta

5. STAS CEI 598-2-8-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 8: Lampi portabile de mana

6. STAS 1067-76 Ventilatoare. Principii de securitate

7. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

8. STAS 297/2-88 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

9. SREN 292-2:1997 Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice

ANEXA 3

Ghid de terminologie de securitate a muncii. Notiuni de baza

1. Accident de munca: Accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Dispozitiv de protectie: Dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

3. Echipament individual de lucru (EIL): Totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

4. Echipament individual de protectie (EIP): Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

5. Echipamente tehnice: Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

6. Factori de risc: Factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.

7. Instructaj de protetie a muncii: Modalitatea de instruire in domeniul protectiei muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de protectia muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

8. Instructiuni proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii: Componente ale sistemului de reglementari in domeniul protectiei muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale de securitate a muncii si normele specifice de protectie a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand conducerea persoanei juridice considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

9. Prevenire: Ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

10. Proces de munca: Succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului cu ajutorul mijloacelor de productie.

11. Protector: Mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia prin interpunere ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

12. Risc: Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?