You are currently viewing Importanta cailor de acces si de evacuare

Importanta cailor de acces si de evacuare

Asigurarea căilor de acces cuprind intrarile si ieșirile în și din incintă, drumurile sau căile de circulație din interiorul acestora s.m.a.d. În Normele generale de prevenire si stingere incendii, sectiunea numarul 4, art 23. alin. 1 și 2 se regăsește o definiție a acestor cai de acces, după cum urmează:
,, Căile de acces și de circulație ale construcțiilor și instalațiilor de orice categorie trebuie stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite și marcate, astfel încât să asigure evacuarea persoanelor, precum și circulația și orientarea rapidă a forțelor de intervenție, iar traseele destinate forțelor de intervenție trebuie să asigure circulația personalului de intervenție și să fie prevăzute cu iluminat de siguranță corespunzător”
De asemenea căile de evacuare în caz de incediu au o serie de caracteristici de siguranță.

In cele ce urmează vom enumera câteva din aceste caracteristici:

  • Căile de evacuare trebuie să fie neobstrucționate;
  • Căile de evacuare trebui să fie bine luminate;
  • Ieșirile de evacuare nu trebuie să fie acoperite de decorațiuni;
  • Ușile care nu sunt căi de evacuare dar sunt situate în apropierea punctelor de acces ale ieșirilor trebuie să fie etichetate “Nu este cale de evacuare sau Not an Exit” sau etichetate cu utilizarea acestora (de exemplu, “La subsol”);
  • Semnele ar trebui să fie afișate direcționând oamenii către ieșiri;
  • Semnele “EXIT” trebuie  obligatoriu sa fie plasate la ieșiri;

Respectarea acestor caracteristici sunt obligatorii pentru a evita orice eveniment neprevazut  care poate implica pierderea unor persoane.

Lasă un răspuns