You are currently viewing Când poate fi angajatorul responsabilul SSM în propria companie?

Când poate fi angajatorul responsabilul SSM în propria companie?

În ceea ce privește domeniul securității și sănătății în muncă, angajatorul are obligația de a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Această obligație a angajatorului este prevăzută în Legea 319/2006, la capitolul Obligații generale ale angajatorilor.

Organizarea activităților de prevenire și proteție, realizată de către angajator, se poate face în unul din urmatoarele moduri:

a)  prin asumarea de catre angajator, în conditiile art. 9 alin. (4) din lege, a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege;

b)  prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie;

c)  prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie;

d) prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.

Astfel, pentru a putea fi asumată această organizare de către angajator, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 1. Trebuie să fie vorba de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici. Prin microîntreprindere înțelegem mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri (suma de bani încasată într-o anumită perioadă) sau un bilanț (o declarație privind activele și pasivele unei companii) sub 2 milioane EUR, iar prin întreprindere mică, înțelegem mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 10 milioane EUR.
 2. Trebuie să se desfăşoare activităţi fără riscuri deosebite;
 3. Angajatorul trebuie să aibă capacitatea necesară în domeniu.

În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)  activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5 Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006;

b)  angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;

c)  angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 lit. a din Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.

În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
 2. angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;
 3. angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 lit. a din Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.
 4. riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.

În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 50 şi 249 de lucrători, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul întreprinderii.

În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.

Acest articole are un comentariu.

 1. Aurel Ionescu

  Bună ziua!

  Suntem o firmă IT cu până în 35 de angajați. Având în vedere locația și specificul activității, riscurile de expunere la accidente sunt minime. În acest moment activitatea este externalizata. Poate angajatorul să desemneze pe cineva din firmă cu această activitate? Mulțumesc

Lasă un răspuns