NSSM 58 – Norme pentru prelucrarea conservelor din legume si fructe si producerea sucurilor

NSSM 58
Norme specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea conservelor din legume si fructe si producerea sucurilor

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Continut

Art. 1. – Normele specifice de protectie a muncii pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor cuprind prevederi de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.

1.2. Scop

Art. 2. – Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca).

1.3. Domeniu de aplicare

Art. 3. – Se aplica persoanelor juridice precum si persoanelor fizice care desfasoara activitatea de producere a conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

1.4. Conexiunea cu alte acte normative

Art. 4. – (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare lucrarilor de producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in ANEXA l.

Art. 5. – La executarea lucrarilor de producere a conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor se vor respecta standardele in vigoare referitoare la calitatea si tehnologia de executie precum si standardele de protectie a muncii conexe (ANEXA 2).

1.5. Revizuirea normelor

Art. 6. – Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, ale unitatilor sau proceselor de munca.

2. PREVEDERI COMUNE

2.1. Selectia personalului in vederea incadrarii si repartizarii in munca

Art. 7. – Lucrarile, conform Art. 3., pot fi executate numai de persoane avand varsta peste 18 ani, care au calificarea necesara, cunosc procedeele de lucru, aparatura si instalatiile meseriei pe care o practica si au fost instruite din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 8. – Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectiva sau nu au implinit 18 ani pot fi admise la lucru in conditii normale, ca ajutor, si numai sub supravegherea directa a cadrelor calificate in aceste lucrari si dupa insusirea instructajului de protectie a muncii.

Art. 9. – Nu se pot angaja persoane cu afectiuni pulmonare cronice, afectiuni nervoase cu accese epileptice, invaliditati care nu permit eforturi fizice, afectiuni cardiace cronice sau acute sau cu alergii la contactul cu materii organice sau mirosuri de disconfort.

Art. 10. – Repartizarea muncitorilor la locurile de munca se face in functie de starea de sanatate si aptitudinile fizice si psihice ale solicitantilor, in functie de particularitatile activitatii si conditiile de munca impuse de viitorul post de activitate. Aceasta angajare si orientare se va face conform prevederilor normelor generale de protectie a muncii.

2.2. Controlul medical la angajare si periodic

Art. 11. – Personalul, indiferent de varsta si sex, poate fi incadrat numai dupa efectuarea examenului medical care sa ateste ca este apt pentru astfel de munca.

Examenul medical se va face conform prevederilor normei generale de protectie a muncii.

Art. 12. – Avand in vedere ca in activitatea de producere a conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor muncitorii sunt expusi sau exista posibilitatea expunerii la temperaturi inalte si umiditate excesiva ca rezultat al muncii, se va organiza controlul sanatatii la intervale periodice.

2.3. Instruirea personalului

Art. 13. – Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei muncii se vor realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii in vigoare.

2.4. Dotarea personalului cu echipament individual de protecetie

Art. 14. – Agentii economici au obligatia sa acorde gratuit echipamentul individual de protectie conform Normativului cadru aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu Ordinul nr. 225 / 1995 si publicat in Monitorul Oficial nr.180 / 21.08.1995.

Art. 15. – Stabilirea mijloacelor individuale de protectie (sortimente si tipuri) se face pe baza analizei si cumularii factorilor de risc la care este expusa persoana in timpul indeplinirii sarcinii de munca de catre Comisia mixta, compusa din personal de specialitate apartinand agentului economic si reprezentant al organizatiei sindicale sau un reprezentant al salariatilor cand nu exista organizatie sindicala si se aproba de Consiliul de administratie.

2.5. Aparatura de masura si control

Art. 16. – Este interzisa functionarea utilajelor, masinilor, instalatiilor etc. fara aparatele de masura si control cerute de procesul tehnologic si de prevenirea pericolelor. Pe cadran va fi marcata cu vopsea rosie limita maxima admisa de functionare.

Art. 17. – Este strict interzisa utilizarea aparatelor de masura si control neverificate metrologic la termenul scadent sau a celor defecte (fig. 1).

Art. 18. – In punctele de pericol, atat aparatele indicatoare, cat si instalatiile de reglare sau de automatizare vor fi prevazute cu sisteme de alarma acustica, optica sau mixta.

Art. 19. – La conducta principala de alimentare cu abur a autoclavelor se va monta obligatoriu un reductor de presiune reglat la presiunea de lucru maxim admisa.

Art. 20. – Distribuitorul de abur va fi prevazut cu un manometru pentru controlul presiunii.

Art. 21. – Deservantii masinilor vor supraveghea manometrele pentru ca presiunea din instalatie sa nu depaseasca pe cea admisa.

Art. 22. – Este interzisa orice fel de reparatie sau interventie la aparatele de masura si control de catre alte persoane decat de personalul de specialitate.

Art. 23. – Supapele de siguranta vor fi reglate pentru presiunea maxima de regim admisa, iar contragreutatile vor fi fixate cu coliere vopsite rosu. Deplasarea contragreutatilor din pozitia initial fixata sau adaugarea de greutati suplimentare pe parghie este interzisa.

Art. 24. – Aparatele de masura si control vor fi insotite de instructiuni de functionare in vederea folosirii lor in conditii nepericuloase.

2.6. Protectia impotriva electrocutarii

Art. 25. – (1) La lucrarile pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor, atunci cand se lucreaza cu instalatii, utilaje si masini actionate electric, se vor respecta regulile cuprinse in Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice (ANEXA 1).

(2) In scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic (fig. 2), inainte de punerea sub tensiune, verificarile inscrise in tabelul 1.

Felul utilajelor si al echipamentelor

tael

2.7. Organizarea locului de munca

Art. 26. – Activitatea pentru producerea conservelor de legume si fructe se va face in spatii si incaperi destinate special in acest scop, dotate cu utilaje, instalatii, dispozitive adecvate si in buna stare de functionare.

Art. 27. – Caile de acces dintre sectii, hale si platforme tehnologice vor fi intretinute in stare buna si vor fi prevazute cu podete, balustrade, marcaje si indicatoare de circulatie standardizate .

Art. 28. – Este interzisa orice modificare a procesului tehnologic, a instructiunilor proprii de lucru si protectie a muncii fara aprobarea conducerii unitatii.

Art. 29. – Inainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca va verifica daca au fost luate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor.

Art. 30. – Agentul economic este obligat, in cazul tuturor activitatilor la care exista un risc pentru sanatatea si securitatea salariatilor, sa-i informeze asupra pericolelor si sa ia masurile corespunzatoare.

Art. 31. – La locurile de munca se vor respecta in mod riguros instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art. 32. – Este interzisa parasirea locului de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca.

Art. 32. – Toate locurile de munca, caile de acces, incaperile etc. vor fi tinute in ordine si curatenie, cu respectarea normelor igienico-sanitare.

Art. 34. – Fiecare salariat, inainte de predarea schimbului, va face ordine si curatenie, la locul sau de munca.

Art. 35. – Conducatorii locurilor de munca vor verifica personal starea fizica si psihica a salariatilor neprimind la lucru pe aceia care nu sunt in deplina capacitate de munca (stare de ebrietate, boala, oboseala evidenta etc.).

2.8. Dezinfectari, dezinsectizari, deratizari

Art. 36. – Teritoriul unitatilor va fi imprejmuit, amenajat si intretinut in permanenta in stare de curatenie.

Art. 37. – Deseurile si gunoaiele rezultate din procesul de fabricatie se vor depozita provizoriu in locuri special amenajate pentru acest scop (gropi, rampe sau lazi acoperite).

Art. 38. – Deseurile si gunoaiele vor fi evacuate periodic din incinta unitatilor.

Art. 39. – In timpul sezonului cald evacuarea gunoaielor si deseurilor se va face zilnic in locuri special amenajate.

Art. 40. – Pentru combaterea mustelor se va asigura mentinerea unei curatenii pe teritoriul unitatii, in salile de productie, in cladirile anexa a gurilor de canal, a puturilor absorbante si a grupurilor social-sanitare.

Art. 41. – Pulverizarea de solutii insecticide in incaperile de productie si anexele unitatilor se va face luandu-se in prealabil masuri de evacuare a produselor alimentare si acoperirea masinilor si instalatiilor.

Art. 42. – Se va aplica pulverizarea solutiilor insecticide a rampelor sau gropilor pentru depozitarea gunoaielor, a lazilor de gunoi si grupurilor social-sanitare.

Art. 43. – Combaterea moliilor, larvelor si altor insecte daunatoare se va face prin folosirea substantelor toxice volatile, in depozite care in prealabil se etanseaza. Se vor folosi substante care nu modifica gustul, mirosul, culoarea sau compozitia chimica a alimentelor supuse dezinsectizarii.

Art. 44. – Combaterea rozatoarelor (soareci, sobolani) se va face prin:

a) indepartarea periodica, atat din salile de fabricatie si anexe, cat si de pe teritoriul unitatii a resturilor si a deseurilor alimentare;

b) colectarea si indepartarea gunoaielor de tot felul;

c) astuparea gaurilor din pereti si pardoseli cu ciment sau ipsos;

d) folosirea capcanelor metalice;

e) aplicarea momelilor pe baza de substante chimice admise a fi folosite in industria alimentara.

Art. 45. – Conducerile unitatilor care organizeaza activitatea proprie de deratizare, dezinfectie si dezinsectie vor respecta Normele specifice de protectie a muncii pentru lucrarile din cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea substantelor toxice in activitatile din agricultura din ANEXA 1.

3. ACTIVITATEA DE SORTARE, SPALARE SI TAIERE A LEGUMELOR SI FRUCTELOR

3.1. Reguli generale

Art. 46. – Echipamentele tehnice, (masini, utilaje, instalatii, aparatura, dispozitive, unelte sau alte mijloace asemanatoare folosite de salariati in procesul muncii), produse in tara sau importate, pot fi cumparate si folosite numai daca sunt conforme cu Normele metodologice referitoarte la certificarea calitatii din punctul de vedere al securitatii muncii echipamentelor tehnice si au in mod distinct marcajul de securitate (CS’97, CS’98 s.a.m.d. aplicat de fabricantul autorizat (fig. 3).

Art. 47. – Centralele termice pentru incalzirea apei, exploatarea recipientilor, revizia curenta si conservarea recipientilor, a boilerelor si aparatelor de contracurent, instalarea si punerea in functiune a cazanelor, armatura cazanelor, exploatarea cazanelor, revizuirea, curatirea si conservarea cazanelor se va face conform Normelor specifice de protectie a muncii pentru productia energiei termice – ANEXA 1, si prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 48. – La instalatiile cu gaze lichefiate si a buteliilor cu gaze lichefiate se vor respecta intocmai prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale (ANEXA 1) si prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 49. – Deservirea si exploatarea instalatiilor de ridicat si a autostivuitoarelor, IFRON, ascensoare etc. se face in conformitate cu prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern (ANEXA 1) si a prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 50. – Exploatarea parcului auto propriu se face in conformitate cu Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.

Art. 51. – Transportoarele fixe si transportoarele mobile cu banda din cauciuc, cu banda din material plastic sau cu o banda din material textil vor fi montate, exploatate, intretinute si reparate conform prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

Art. 52. – Echipamentele electrice utilizate vor avea gradul de protectie I.P.

Art. 53. – Se va tine curatenie permanenta, inlaturandu-se legumele si fructele care cad pe jos si care ar putea provoca accidente.

Art. 54. – Interventiile la echipamentele tehnice in vederea remedierii unor defecte indiferent de natura lor (electrice, mecanice, hidraulice etc) se fac dupa decuplarea alimentarii cu energie si blocarea mecanica contra pornirii. Daca blocarea nu este posibila se va pune placa de avertizare NU CUPLATI, SE LUCREAZA!

Art. 55. – Salariatii care spala fructele si legumele vor folosi echipament de protectie impotriva umezelii.

3.2. Descarcarea si manipularea materiei prime

Art. 56. – Pentru descarcarea si manipularea materiei prime se vor folosi carucioare, vagonete, transportoare pe role sau transportoare cu banda. Se vor folosi de asemenea si alte mijloace sau sisteme de descarcare si manipulare, in conditiile respectarii Normelor specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloacele mecanizate si depozitarea materialelor.

Art. 57. – Se interzice blocarea cailor de acces si a locurilor de munca cu materii prime, lazi, butoaie etc. Lazile, butoaiele dupa golire, precum si capacele lor se vor spala si depozita in locuri special amenajate. Se va controla ca butoaiele si lazile sa nu aiba cuie sau alte corpuri ascutite care ar putea provoca ranirea manipulantilor.

Art. 58. – Butoaiele goale de la marginea stivei vor fi bine asigurate cu pene pentru a nu se rostogoli. La capetele stivelor se vor monta stalpi de lemn cu dulapi transversali care sa excluda orice posibilitate de rostogolire si cadere.

Art. 59. – Se interzice folosirea lazilor si butoaielor in alte scopuri, pentru inlocuirea taburetelor, bancilor, scarilor etc.

Art. 60. – Incarcarea si descarcarea butoaielor pline din autocamioane se vor face in conformitate cu instructiunile pentru incarcarea, descarcarea, transportul si depozitarea materialelor.

Art. 61. – La stivuirea butoaielor pline se vor respecta urmatoarele reguli:

a) primul rand de butoaie se va aseza pe doua siruri de lemne in forma cilindrica sau paralelipipedica pentru a se asigura stabilitatea butoaielor si a le feri de umezeala;

b) peste aceste butoaie se va pune un rand de sipci pentru a se asigura stabilitatea urmatorului rand de butoaie.

Art. 62. – Stivuirea se va face maximum, pe trei randuri de butoaie, inaltimea maxima admisa a stivei fiind de 2 m. Capetele stivelor se vor asigura contra daramarii, ca si in cazul butoaielor goale (fig. 4).

Art. 63. – Coborarea butoiului in pivnite, precum si scoaterea se vor face prin folosirea unor rampe anume amenajate, fiind mereu tinut cu franghii de siguranta. Acolo unde este posibil se va introduce mica mecanizare (ascensoare pentru marfa, scripeti, macarale etc.), cu respectarea regulilor corespunzatoare de protectia muncii.

Art. 64. – Pentru o amenajare corespunzatoare a depozitelor de ambalaje se va afecta un teren care sa permita receptia si depozitarea ambalajelor pe loturi de acelasi tip si stari fizice, reconditionarea si pregatirea ambalajelor pentru expediere, precum si asigurarea corespunzatoare a intrarilor si iesirilor mijloacelor de transport si a circulatiei interioare in depozit.

Art. 65. – Transportul de ambalaje in interiorul depozitului de ambalaje se va face cu ajutorul electrostivuitoarelor sau a altor mijloace care se preteaza la aceste lucrari.

Art. 66. – Tablourile electrice pentru alimentarea cu energie a diverselor instalatii sau echipamente tehnice si hidrantii P.S.I. vor fi libere, fiind interzisa blocarea accesului la acestia cu diverse materiale (lazi, containere, paleti etc.).

Art. 67. – Asezarea in stive a ambalajelor se va face tinandu se seama de specificul fiecarui tip de ambalaj. Pentru consolidarea stivelor, acestea vor fi intarite cu sipci care se vor bate astfel incat sa prinda mai multe randuri de ambalaje.

Art. 68. – Caile de acces printre stive sa fie bine stabilite si marcate cu var.

Art. 69. – Atelierul in care se desfasoara activitatea de reconditionare a ambalajelor trebuie sa fie situat in incinta depozitului, intr-o incapere inchisa care sa indeplineasca conditii de igiena si securitate a muncii stabilite de Normele generale de protectia muncii.

Art. 70. – Atelierul trebuie sa fie prevazut cu usi de deschidere, largi, pentru ca manipularea ambalajelor sa se faca cu usurinta.

Art. 71. – Ambalajele care necesita reconditionari nu se vor depozita in interiorul atelierului.

Art. 72. – Reconditionarea sacilor se va face cu ajutorul masinilor de cusut sau in lipsa acestora prin coasere manuala cu acul. Este interzisa folosirea sarmei in loc de sfoara.

Art. 73. – Sticlele sparte si ciobite vor fi depozitate intr-un singur loc in incinta depozitului de unde vor fi evacuate pe masura casarii lor.

Manipularea acestora se face cu mare atentie si sub supravegherea sefului de depozit.

Art. 74. – Salariatii care manipuleaza ambalajele de lemn, sticlele si cei care executa scuturarea manuala a sacilor vor purta in mod obligatoriu echipamentul individual de protectie.

Art. 75. – La lucrarile din depozite se vor respecta prevederile cuprinse in Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor (ANEXA 1).

Art. 76. – La magazinele de prezentare si desfacere a conservelor de legume si fructe si a sucurilor se vor aplica prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul (ANEXA 1 ) .

Art. 77. – Exploatarea si intretinerea instalatiilor de frig se va face in conformitate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice (ANEXA 1).

3.3. Sortarea legumelor si fructelor

3.3.1. Sortarea manuala a legumelor si fructelor

Art. 78. – Alimentarea salii de sortare cu fructe si legume ce urmeaza a fi prelucrate se face sub supravegherea conducatorului locului de munca, in scopul prevenirii accidentelor.

Art. 79. – Pentru prevenirea alunecarilor, de pe pardoseala, se vor indeparta toate resturile vegetale sau grasimi.

Art. 80. – In timpul iernii salile de sortare vor putea fi incalzite cu sisteme care nu fac fum, la o temperatura la care sa nu altereze legumele si fructele.

Art. 81. – Salile permanente de sortare si prelucrare vor avea in apropiere vestiare cu dulapuri pentru haine si chiuvete de spalat.

Art. 82. – Salariatii din acest sector vor fi examinati de medic si atestati daca pot lucra in aceasta activitate.

Art. 83. – Depozitarea gunoaielor sau deseurilor se va face in locuri speciale, la distanta de salile de lucru.

Deseurile rezultate din sortare vor fi depozitate in lazi cu capac si vor fi scoase din sala de lucru pe masura ce vor fi umplute.

Art. 84. – Depozitarea, chiar si numai temporara, a legumelor si fructelor ce urmeaza a fi sortate si industrializate se va face astfel incat sa nu blocheze caile de acces, tablourile electrice si hidrantii de incendiu interiori si exteriori.

Art. 85. – In sectoarele de prelucrare, legumele si fructele vor fi spalate numai cu apa potabila, verificata de organele sanitare. In mediul rural, unde nu exista retea de apa potabila, se vor construi rezervoare de apa potabila.

Art. 86. – Vasele folosite pentru spalare vor fi emailate, cazile din inox si vor fi controlate sa nu aiba margini taioase.

Art. 87. – La spalarea legumelor si fructelor nu vor fi admisi sa lucreze cei ce au rani la maini, reumaticii si tinerii sub 18 ani.

3.3.2. Sortarea mecanizata a legumelor, fructelor si cartofilor

Art. 88. – Se va urmari sa nu fie nici un fel de corpuri straine pe benzile transportoare.

Art. 89. – Intentia de a conecta sau a deconecta instalatia de sortare va fi comunicata de catre mecanicul de intretinere salariatilor care deservesc masina.

Art. 90. – Reparatiile si lucrarile de intretinere a instalatiei de sortare se fac numai dupa scoaterea acesteia de sub tensiune.

Art. 91. – Se va urmari ca iluminarea masinii si a locului de munca sa fie suficienta si fara umbre, conform Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 92. – Conducatorul locului de munca va lua masuri pentru ca tractoarele si remorcile care intra in sectie sa fie astfel manevrate si dirijate incat sa nu constituie pericol pentru slalariatii ocupati cu sortarea si deservirea masinii.

Art. 93. – Alimentarea cu cartofi a masinii se va face treptat, numai dupa ce masina a fost pusa in functiune si pe masura ce cupele de transport asigura aducerea cartofilor la sortator.

Art. 94. – Este interzis a se efectua reglaje la masina de sortat si calibrat cartofi in timpul functionarii acesteia.

Art. 95. – Salariatii plasati pe marginea masinii de sortare vor urmari in permanenta modul cum functioneaza rolele sortatoarelor. Este interzisa introducerea mainilor la rolele de sortare in timpul functionarii.

Art. 96. – Masina de sortare si calibrare pentru cartofi trebuie sa fie asezata pe un postament de beton, tinand seama de vibratiile care se produc in timpul functionarii.

3.4. Spalarea legumelor si fructelor

Art. 97. – Legumele si fructele vor fi spalate cu apa potabila, verificata si atestata calitativ de organele sanitare. Se interzice folosirea de apa neverificata sanitar pentru spalarea legumelor si fructelor.

Art. 98. – Spalarea legumelor si fructelor se va face mecanic cu ajutorul masinilor de spalat cu dusuri si curenti de aer care barboteaza apa si manual in vase de metal inoxidabil, emailate.

Art. 99. – Vasele folosite pentru spalare vor fi verificate pentru a nu avea margini taioase, aschii, cuie exterioare etc. (fig.5).

Art. 100. – Se va asigura evacuarea in bune conditii a apei murdare dupa spalare, in asa fel incat apa sa nu se imprastie pe pardoseala in jurul masinii. Conducta de preaplin se va rigidiza si se va racorda la instalatia de canal.

Art. 101. – Langa masina sau vasul de spalare, pe pardoseala, se vor monta gratare din lemn (fig.6).

Art. 102. – Pentru masurarea efortului fizic si prevenirea imbolnavirilor profesionale, spalarea legumelor si fructelor se va face cu masina de spalat cu dusuri si curenti de aer care barboteaza apa.

3.5. Taierea si curatarea legumelor si fructelor

3.5.1. Taierea si curatarea manuala a legumelor si fructelor

Art. 103. – Agentii economici trebuie sa-si amenajeze si sa-si organizeze, sectii separate pentru taierea legumelor si fructelor.

Art. 104. – Salile si spatiile destinate acestor operatiuni trebuie sa corespunda conditiilor de igiena a muncii prevazute pentru industria conservelor.

In sectia de productie este interzis a se lucra atunci cand iluminatul este necorespunzator, iar instalatia de ventilatie nu este in functiune.

Art. 105. – Lucrul se va organiza astfel ca salariatii sa stea pe taburete sau banci, intr-o pozitie cat mai comoda (fig. 7).

Art. 106. – La mesele cu benzi rulante mecanismul de actionare va fi prevazut cu protectori pentru a se preveni accidentarea salariatilor.

Art. 107. – Daca operatia ce se executa pe masa este insotita de eventuale spargeri de borcane sau produceri de deseuri, acestea se vor pune in cutia din tabla special adaptata langa masa de lucru.

Art. 108. – Mesele de lucru vor fi prevazute pe margine cu borduri care sa impiedice alunecarea borcanelor sau a materialelor si o bara la distanta de 8-10 cm in lungul mesei pentru a se evita scurgerile de lichide pe hainele salariatilor (fig. 8).

Art. 109. – Pe platforma de lucru se va pastra o curatenie deplina, deseurile fiind colectate in lazi anume pregatite si care vor fi evacuate zilnic.

3.5.2. Taierea si curatarea mecanizata a legumelor si fructelor

Art. 110. – Alimentarea masinilor se va realiza mecanizat, iar gura de incarcare va fi prevazuta cu un protector care sa impiedice posibilitatea ca mainile salariatului sa ajunga la cutitele masinii sau la organele interioare in miscare.

Art. 111. – Toate partile in miscare ale masinii de taiat legume vor fi prevazute cu protectori, in afara de dispozitivele de taiere, care sunt accesibile prin palnia de alimentare.

Este interzis ca salariatul sa impinga cu mana legumele in sistemul de taiere al masinii.

Art. 112. – Masina va fi echipata cu un dispozitiv de siguranta, astfel ca aceasta sa nu poata fi pornita fara ca palnia sa fie corect fixata, respectiv sa nu se poata demonta palnia decat dupa oprirea masinii.

Art. 113. – Masinile de taiat ceapa, ardei etc., care produc efecte iritante vor fi amplasate in incaperi separate, prevazute cu instalatie de exhaustare (fig. 9).

Art. 114. – Vor fi indepartate resturile de legume si fructe de pe pardoseala si din jurul masinilor, pentru a se evita accidentele prin alunecare.

Art. 115. – La masina de curatat si taiat mere, alimentarea se va face succesiv prin impingerea merelor in cele doua furculite fixate pe discul de alimentare, imediat dupa rotirea discului cu 180o (fig. 10).

Art. 116. – Reglarea manuala si orice interventie la masina se va face numai dupa oprirea din functiune si deconectarea de la reteaua electrica.

Art. 117. – La masinile de curatat cartofi, deserventul va avea grija in permanenta ca orificiul de scurgere a apei reziduale sa nu fie infundat deoarece se produce infiltrarea apei la electromotoare, curele, rulmenti etc.

Art. 118. – La curatarea chimica a legumelor si fructelor se vor lua urmatoarele masuri:

a) instalatiile si masinile folosite la curatarea cu ajutorul lesiilor sodice a legumelor vor fi prevazute cu protectori. Toata operatiunea de curatare chimica a legumelor si fructelor se va efectua mecanizat, folosindu-se in acest scop benzi transportoare, masini pentru scufundarea legumelor in lesie, masini de spalat, masini de curatat suplimentar;

b) lesiile sodice reziduale se vor evacua prin gurile de scurgere la canalizare. Este interzis ca lesiile sodice sa fie deversate in curtea unitatii.

Art. 119. – Curatarea legumelor prin arderea cojii se va efectua in cuptoare speciale, folosindu-se pentru operatiile ajutatoare benzi transportoare, masini de spalat cu perii, masini pentru curatarea suplimentara.

Art. 120. – Angrenajul si toate locurile periculoase de la cuptoarele pentru arderea cojii vor fi protejate cu protectori.

3.6. Uscarea legumelor si fructelor

3.6.1. Uscarea legumelor si fructelor

Art. 121. – La tunelul de uscare; in cazul arderii incomplete (cu fum), instalatia se va opri imediat si se va proceda la inlaturarea defectiunii.

Art. 122. – Pornirea si oprirea arzatorului si ventilatorului se va face numai de catre salariati calificati, care au sarcina de a supraveghea functionarea acestor instalatii.

Art. 123. – Se interzice accesul la tabloul de comanda a tunelului de uscare a personalului neinstruit in acest scop.

Art. 124. – Se va verifica permanent daca arde corespunzator amestecul refulat de pompele de combustibil ale arzatorului si daca instalatia de semnalizare acustica si optica este in perfecta stare de functionare.

Art. 125. – Se interzice ca deservantul de la tunelul de uscare sa lucreze in atmosfera in care exista amestec cu gaze si vapori de apa refulate din tunel.

Art. 126. – La introducerea in tunel a carucioarelor cu legume si fructe pentru deshidratare se vor utiliza dispozitivele mecanice de impingere a carucioarelor. Se interzice impingerea manuala in tunel a carucioarelor incarcate.

Art. 127. – La punerea in functiune a tunelelor ce folosesc gaze naturale drept combustibil se va proceda astfel: mai intai se va porni ventilatorul timp de circa 4-5 minute, apoi se va opri, dupa care se va aprinde lampa de veghe, se va deschide robinetul de la conducta de gaze, apoi se repune in functiune ventilatorul. Aceasta succesiune de operatiuni la punerea in functiune a tunelelor de uscare cu gaze este obligatorie pentru a se evita exploziile.

Art. 128. – La oprirea tunelului se va proceda astfel: se va inchide mai intai robinetul de la conducta principala de gaze, apoi lampa de veghe, se va lasa ventilatorul in functiune 5 minute, dupa care va fi oprit. In felul acesta se asigura evacuarea eventualelor gaze ramase nearse.

Art. 129. – Se interzice accesul oricarui salariat in tunel in timpul functionarii.

Art. 130. – In cazul in care se fac reparatii in tunel se aplica la loc vizibil placuta de avertizare pentru evitarea pornirii instalatiei in timpul cat dureaza reparatia.

3.6.2. Spalarea si asezarea prunelor pe gratar

Art. 131. – La masina automata de spalat si asezat prune pe gratar, dusurile cu apa fiarta se vor regla astfel incat sa se elimine pericolul stropirii cu picaturi.

Art. 132. – Gratarele vor fi verificate si apoi asezate pe benzile transportoare pentru a nu se rasuci si provoca accidente prin ruperea lor.

Art. 133. – La punerea in functiune a ascensorului, salariatul de serviciu se va asigura ca salariatii din apropierea ascensorului sa se indeparteze de acesta, pentru a nu avea loc accidente.

Art. 134. – In timpul in care ascensorul pentru incarcat carucioare nu este folosit, platforma va fi adusa la nivelul pardoselii.

Art. 135. – Asezarea gratarelor pe carucior se va face suprapunandu-se exact unul peste altul. Stiva ce se formeaza trebuie sa se incadreze in gabaritul tunelului. Se vor folosi numai gratare in buna stare, cu ramele si sipcile intregi si drepte, fara cuie iesite in afara etc. Gratarele defecte vor fi inlaturate (fig. 11).

Art. 136. – La descarcarea gratarelor nu este admis ca acestea sa fie batute pe partea opusa pentru desprinderea produselor uscate, intrucat in felul acesta pot cadea cuie sau bucatele de lemn in produsul finit. Gratarele se vor descarca prin razuirea cu ajutorul unei lopatele de lemn, suficient de lunga, a suprafetei gratarului asezat cu o latura in lungul mesei.

3.6.3. Uscarea prunelor

Art. 137. – Inainte de inceperea lucrului, cel putin o data pe zi, se va verifica scheletul din lemn care nu trebuie sa aiba parti carbonizate ce pot da nastere la incendii. Acestea se vor inlocui imediat.

Art. 138. – In timpul functionarii uscatorului, temperatura va fi urmarita in permanenta pentru a nu depasi 80-82oC.

Art. 139. – Curatarea cosurilor de fum se va face decadal.

Art. 140. – Gratarele pe care se asaza prunele pentru uscat vor fi spalate din doua in doua zile pentru a se inlatura stratul de sirop uscat, care poate lua foc cu usurinta.

Art. 141. – Sistemul de incalzire cu lemne, cu motorina sau cu gaze va fi astfel reglat incat sa aiba o ardere constanta si permanenta, pentru evitarea pericolului de explozie.

Art. 142. – Reglarea arzatoarelor pentru arderile cu motorina sau cu gaze se face de catre salariatul calificat.

Art. 143. – La sistemul de ardere cu lemne se vor folosi salariati instruiti si care vor respecta urmatoarele masuri:

a) la gura camerei de ardere se va presara nisip;

b) toate ambalajele si lemnele pentru ardere vor fi depozitate in afara uscatorului.

Art. 144. – In timpul functionarii sterilizatorului de prune uscate capacele vor fi inchise pentru a se evita stropirea lucratorilor cu picaturi fierbinti.

Art. 145. – La lucrarile cu calibrorul de prune se interzice salariatilor care alimenteaza masa vibranta sa introduca mana intre masa si cupele elevatorului in timpul functionarii.

3.7. Zdrobirea si presarea fructelor

Art. 146. – Se va evita manevrarea cu mainile a laditelor in apropierea cupei balantei, pentru a nu se prinde mana salariatului intre cupa balantei si cupa laditei. In acest scop, laditele vor fi pozitionate corect inainte de a ajunge la cupa balantei.

Art. 147. – Laditele vor fi asezate pe calea de rulare prin tinerea acestora de la partea superioara pentru a se evita prinderea degetelor intre lant si ladite.

Art. 148. – Se interzice introducerea mainii in momentul in care ladita se afla sub placa de presare.

Art. 149. – Gura de alimentare a zdrobitorului de fructe va fi dotata cu aparatoare de protectie, astfel construita incat sa nu existe posibilitatea de accidentare prin introducerea mainii in timpul alimentarii cu fructe a masinii (fig. 12).

Art. 150. – In cazul constatarii unor defectiuni de functionare, zdrobitorul va fi oprit, iar pentru reparare va fi chemat mecanicul de serviciu.

Art. 151. – Pachetele cu fructe ce se pun in presa trebuie sa fie de grosime uniforma (cca 10-12 cm), pentru a se evita alunecarea lor laterala in timpul presarii si pericolul de accidentare a salariatilor prin cadere pe pardoseala.

Art. 152. – Intre presa, alte masini si peretii incaperii se va asigura latimea minima cailor de circulatie de 0,80 m.

Art. 153. – Eventualele resturi de tescovina rezultate de la presare vor fi indepartate imediat pentru a se evita accidentarea prin alunecari.

Art. 154. – La presa hidraulica, inainte de inceperea functionarii, se va controla buna stare a supapelor de presiune si a manometrului.

3.8. Strecurarea marcului

Art. 155. – Masina de strecurat (pasatricea) si palnia de alimentare vor fi bine etansate pentru a se impiedica scaparile de marc.

Art. 156. – Electromotorul masinii va fi protejat cu o carcasa de tabla, iar sistemul de transmisie al masinii prin aparatori de protectie.

Art. 157. – In jurul masinii va fi suficient spatiu liber pentru depozitarea si manipularea in bune conditii a vaselor de colectare a resturilor rezultate dupa strecurare.

Art. 158. – Pardoseala in jurul masinii va fi mentinuta in stare de curatenie, indepartandu-se continuu resturile ce cad jos si care ar putea provoca accidente prin alunecare.

Art. 159. – In timpul reglarii paletilor masina va fi scoasa de sub tensiune.

Art. 160. – La curatarea jgheabului de evacuare se interzice introducerea mainii in interior. Curatarea se va face prin baterea jgheabului sau prin razuire cu dispozitiv din lemn.

4. ACTIVITATE DE PREPARARE A CONSERVELOR DE LEGUME SI FRUCTE

4.1. Prevederi comune

Art. 161. – Se va asigura latimea minima admisa a cailor de circulatie din incaperile de lucru, conform Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 162. – Masinile, utilajele si instalatiile vor fi deservite de salariati instruiti in acest scop.

Art. 163. – Se interzice orice fel de interventie a personalului de deservire la intretinerea masinilor si instalatiilor electrice. Operatiile de intretinere, reparare si reglare se vor executa de catre mecanicii de serviciu.

Art. 164. – La locurile de munca, unde este necesar, se va organiza lucrul stand pe taburete si banci, pentru a feri salariatii de imbolnavire de varice.

Art. 165. – Conducatorul locului de munca va controla personalul privind starea fizica si morala a salariatilor.

Art. 166. – Inainte de a efectua comenzile de pornire, electricianul va verifica instalatia electrica.

Art. 167. – Oprirea masinilor se va face dupa terminarea procesului tehnologic prin scoaterea de sub tensiune a tablourilor de comanda.

Art. 168. – Se interzice punerea in functiune a masinilor fara aparatorile de protectie fixate corespunzator la organele exterioare in miscare.

Art. 169. – Se interzice efectuarea operatiilor de reparare, ungere, reglare, curatare si spalare cat timp functioneaza echipamentele tehnice (masini, utilaje, instalatii).

Art. 170. – Borcanele sparte si deseurile rezultate de la umplere vor fi colectate in cutii de tabla special adaptate la mesele de lucru.

Art. 171. – Este interzis a se executa reglarea si alimentarea cu produse a masinii de dozat in timp ce aceasta este in functiune.

Art. 172. – Pardoseala din jurul masinilor va fi mentinuta permanent in perfecta stare de curatenie, indepartandu-se continuu orice resturi ce cad pe jos si ar putea provoca accidentari prin alunecare.

Art. 173. – Incaperile in care sunt montate utilaje, masini si instalatii care in timpul functionarii produc pulberi incendiare si explozive vor fi dotate conform Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

4.2. Spalarea borcanelor si sticlelor

Art. 174. – Daca sticlele sunt livrate in navete, depozitarea se va face in stiva a carei inaltime sa nu depaseasca o data si jumatate baza acestora se vor inlatura navetele deteriorate, pentru asigurarea unei stabilitati cat mai mari.

Art. 175. – Atunci cand sunt primite in vrac, asezarea acestora in spatiile de depozitare se va face in randuri suprapuse, compartimentate si astfel stivuite incat sa se evite pericolul rasturnarii si accidentarii lucratorilor.

Art. 176. – Boxpaletii metalici cu sticle sau borcane trebuie verificati la elementele de rezistenta, care sa nu fie atacate de rugina si torsionate. Boxpaletii vor fi asezati corect unii peste altii si pe maximum 4 randuri.

Art. 177. – Transportul borcanelor si sticlelor de la depozit la sectie se va face cu transportoare cu carlige sau in loje pe carucioare special amenajate.

Art. 178. – In masinile de spalat sticle sau in bazine sticlele vor fi asezate corect si cu atentie, pentru a se evita spargerile si prin aceasta pericolul de accidentare.

Art. 179. – Introducerea si scoaterea borcanelor si sticlelor din preinmuitor se vor face cu ajutorul unor cosuri metalice perforate.

Art. 180. – Se interzice exploatarea masinii de spalat, in urmatoarele cazuri:

a) cand are piese, ansamble demontate sau stranse si fixate provizoriu;

b) cand are piese deteriorate, rupte, la limita de rezistenta;

c) cand nu a fost curatata temeinic.

Art. 181. – La punerea in functiune a masinii vor fi afisate la locul de munca instructiunile proprii de securitate a muncii, intocmite de beneficiar pe baza prevederilor proiectantului si constructorului masinii.

Art. 182. – Este interzisa depozitarea materialelor (butelii, navete, lazi, butoaie) pe caile de acces si zonele de deservire si intretinere ale masinii.

Art. 183. – La curatarea masinilor si bazinelor de spalat se vor folosi tije de metal si perii pentru a se evita accidentarea salariatilor cu cioburile de sticla.

Art. 184. – Este interzisa introducerea mainilor in masina de spalat sticle in timpul functionarii ei. Controlul, intretinerea si inlaturarea cioburilor provenite din spargerea sticlelor in bazin sau pe bratul de alimentare se fac numai dupa oprirea masinii.

Art. 185. – Detergentii folositi la spalarea sticlelor vor fi manipulati numai de salariati instruiti in mod special, fiind interzisa spalarea mainilor cu acesti detergenti sau in solutii mai concentrate decat cele care se folosesc la spalarea sticlelor.

Art. 186. – La prepararea solutiei de soda caustica pentru masina mecanica de spalat sticle se va asigura depozitarea sodei caustice in lada captusita cu tabla, inchisa cu lacat si intr-o incapere separata.

Art. 187. – Cioburile de sticla din salile de turnare si spalat sticle, resturile de etichete etc. se vor depozita intr-o lada speciala pentru a se evita accidentarea salariatilor prin alunecare, calcare pe cioburi etc.

Inlaturarea cioburilor ce cad pe jos se va face cu ajutorul unei perii sau maturi.

4.3. Prepararea conservelor de mazare si fasole

Art. 188. – Alimentarea batozelor de mazare cu vreji sau teci se va face numai cu elevatoare cu racleti.

Art. 189. – anecurile de evacuare a pastailor goale se vor acoperi cu capace, iar curatarea lor in caz de infundare se va face numai cu snecul oprit.

Art. 190. – Schimbarea turatiei la batoza sau reglarea paletilor se va face numai cu masina oprita din lucru.

Art. 191. – Curatenia pe sub batoze in timpul functionarii acesteia se va face cu unelte cu coada de cel putin 2 m. Este interzis accesul salariatilor sub batoza.

Art. 192. – Se vor lua masuri pentru colectarea si indepartarea boabelor si tecilor ce cad pe jos, pentru a se inlatura pericolul de accidentare prin alunecare.

Art. 193. – Se interzice deschiderea usilor laterale ale batozei si reglarea tobei in timpul mersului.

Art. 194. – Alimentarea si evacuarea fasolei la masina de sortat se va face numai prin palnii sau jgheaburi metalice.

Art. 195. – Batozele de mazare si fasole vor fi prevazute obligatoriu cu podete de lemn la nivelul usilor tobei ingradite de jur imprejur cu balustrada si scari de urcare-coborare.

Art. 196. – Banda pentru transportul boabelor de mazare va fi prevazuta in locurile de trecere cu podete de lemn cu trepte in zonele de urcare-coborare (fig. 13).

Art. 197. – Este interzis a se pune in functiune elevatorul „gat de lebada” fara ca organele exterioare in miscare ale masinilor sa nu fie protejate cu aparatori de protectie (protectori).

Art. 198. – Pornirea si oprirea batozei, cuplarea sau decuplarea ambreiajului, inlocuirea stifturilor cu forfecare de la cuplajele de siguranta se vor face numai de catre mecanicul insarcinat cu supravegherea batozei.

Art. 199. – Nu este permisa pornirea batozei inainte de asigurarea ca pe batoza sau in apropierea ei nu sunt persoane straine.

Art. 200. – Inainte de pornirea elevatorului se va verifica daca cupele sunt bine fixate de banda metalica.

Art. 201. – Masinile de sortat fasole pastai se vor monta in incaperile izolate de restul utilajelor prevazute cu hote pentru absorbtia prafului.

Art. 202. – Usile laterale ale oparitorului continuu trebuie sa fie inchise etans, pentru a nu permite iesirea aburului in incaperea de lucru (fig. 14).

Art. 203. – Pentru usurarea efortului fizic si prevenirea imbolnavirilor profesionale, alimentarea bazinelor de saramura cu apa si sare se va face mecanizat (fig. 15).

Art. 204. – Omogenizarea saramurii se va face cu pompe ce functioneaza in circuit inchis.

Art. 205. – Dozatoarele de saramura vor avea reglate presiunea de lucru astfel incat sa asigure umplerea borcanului, conform procesului tehnologic, dar sa nu stropeasca salariatii cu agent fierbinte.

Art. 206. – Personalul care lucreaza la bazinele de saramura se va unge pe maini cu vaselina protectoare neutra.

Art. 207. – La toate benzile de umplere se vor pune gratare de lemn pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.

Art. 208. – Intrerupatorul electric de pornire-oprire a bazinelor de umplere va fi prevazut cu butoane sau manete dielectrice.

4.4. Prepararea pastei de tomate

Art. 209. – Inainte de punerea in functiune a masinilor folosite la prepararea pastei de tomate salariatii ce le deservesc vor fi avertizati sa inceteze lucrarile de ungere, intretinere sau reparatii si sa se indeparteze de partile in miscare.

Art. 210. – Comenzile de pornire se vor executa dupa ce panourile de protectie ale tablourilor de comanda vor fi inchise.

Art. 211. – Pornirea masinii se va face numai de salariatul calificat care deserveste tabloul de comanda si procesul tehnologic al liniei respective.

Art. 212. – La banda de sortare a rosiilor se vor inlatura cu atentie corpurile straine, ca: pietre, cuie, suruburi, scanduri din lazi, evitandu-se astfel deranjamentele mecanice si accidentarea personalului de deservire (fig. 16).

Art. 213. – Interventiile la zdrobitor se vor face numai dupa ce se va executa intreruperea alimentarii cu energie electrica si fixarea placii cu interdictia NU CUPLATI, SE LUCREAZA.

Art. 214. – Grupul de separare a semintelor se va spala in stare de repaus; se va interzice interventia in timpul functionarii separatorului.

Art. 215. – La masina de strecurat se va urmari ca in timpul functionarii (fig. 17): ,

a) capacele de vizitare sa fie inchise etans;

b) contragreutatile supapelor de siguranta sa fie in locasul lor;

c) manometrul sa indice presiunea de regim.

Art. 216. – Platformele pe care sunt montate concentratoarele de suc sau pasta se vor mentine in stare de curatenie si vor fi prevazute cu balustrade metalice de protectie cu scari cu trepte striate si mana curenta.

Art. 217. – Manlocurile pentru vizitarea camerelor de concentrare se vor desface numai dupa egalizarea presiunilor interioare si exterioare.

Art. 218. – La umplerea butoaielor, in cazul instalatiilor de pasta discontinue, gura de evacuare a vacuumurilor va fi prevazuta cu aparatoare de protectie, pentru ca pasta fierbinte sa nu stropeasca salariatii care efectueaza aceasta operatie.

Art. 219. – Oprirea masinilor se va face dupa terminarea procesului tehnologic prin scoaterea de sub tensiune a tablourilor de comanda.

Art. 220. – In timpul spalarii pardoselii se interzice stropirea cu apa a motoarelor electrice.

Art. 221. – Este interzisa interventia la pompele de recirculare si pompele de completare cu suc de rosii, chiar cand ele sunt oprite.

Art. 222. – Atunci cand concentratorul este plin cu pasta sau suc de rosii ce urmeaza a fi concentrat si ventilele ce se monteaza inainte de intrarea in pompe nu mai exista sau nu functioneaza corespunzator, se interzice interventia la pompele de recirculare si pompele de completare, chiar daca sunt oprite din functiune.

Art. 223. – Spalarea concentratoarelor se va face de un salariat instruit in acest scop, care va intra in concentrator si va lucra sub supravegherea unei persoane cu atributii in acest sens.

4.5. Prepararea rosiilor decojite

Art. 224. – Inainte de pornirea liniei de preparare a rosiilor cojite se vor lua urmatoarele masuri:

a) se vor opri lucrarile de ungere, intretiriere si reparatii

b) electricianul va verifica partea electrica;

c) se vor inchide panourile de protectie ale tablourilor de comanda;

d) se va verifica existenta platformei electroizolante la tabloul electric;

e) salariatii care deservesc linia de preparare a rosiilor decojite vor fi avertizati sonor sa se indeparteze de partile in miscare.

Art. 225. – Se vor inlatura corpurile straine ce apar la banda de sortare.

Art. 226. – La oparitor termoregulatorul va fi reglat la temperatura de regim; se interzice supraincalzirea apei si eventualele posibilitati de oparire.

Art. 227. – La masa cu role a grupului de decojire trierea se va face numai pe portiunea indicata, pentru a evita prinderea degetelor lucratorului.

Art. 228. – In timpul functionarii se interzice reglarea elementelor elastice de pe cadrele de dirijare a rosiilor spre cutite.

Art. 229. – Se interzice functionarea masinii de decojire fara aparatoarea de protectie fixata deasupra cutitelor arcului.

Art. 230. – In timpul functionarii sistemului pneumatic se interzice reglarea sau intretinerea acestuia.

4.6. Prajirea legumelor

Art. 231. – Tavile folosite la prajirea legumelor vor fi prevazute cu manere metalice bine fixate si izolate termic. Strecuratorile, lingurile, amestecatoarele vor avea manere comode lungi si izolate termic, pentru evitarea arsurilor.

Art. 232. – Uleiul rezidual rezultat dupa prajire se va colecta in vase speciale prevazute cu capace, care vor fi depozitate la cel putin 3 m de foc.

Art. 233. – Scoaterea uleiului din tavi se va face obligatoriu cu ibrice si in nici un caz prin rasturnare direct din tava.

Art. 234. – Se interzice transportarea tavilor de ulei incins pe carucioare. Transportul se va face dupa racirea uleiului.

Art. 235. – Legumele ce urmeaza sa fie prajite nu vor fi aruncate direct in tavi, ci vor fi asezate pe tavi perforate (site) si introduse in ulei, iar dupa prajire se vor scoate afara impreuna cu continutul de legume prajite.

Art. 236. – Pardoseala din sectia de prajire va fi mentinuta in permanenta in stare de curatenie si uscata pentru evitarea accidentarii salariatilor prin alunecare. Locurile unde a curs ulei se vor spala imediat cu apa fierbinte si soda.

Art. 237. – Sala prajitoriei va fi prevazuta cu instalatia de ventilatie naturala sau mecanica si cu hote deasupra prajitoriilor.

Art. 238. – Deasupra si in imediata apropiere a prajitoriilor nu este permisa depozitarea materialelor lemnoase sau usor inflamabile.

Art. 239. – In cazul incalzirii prajitoriilor cu gaze se vor respecta Normele specifice de protectie a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.

Art. 240. – In cazul incalzirii cu combustibil lichid se vor respecta prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare, cele cu privire la metrologie si normele de prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 241. – Tavile cu legume prajite se vor stivui in rastele metalice, ce vor fi intretinute in stare de curatenie perfecta pentru evitarea alunecarii tavilor.

Art. 242. – Pentru evitarea producerii arsurilor salariatii vor lucra atent si vor purta echipamentul individual de protectie atat in timpul transportului tavilor de prajitor la rastelul de depozitare, cat si de la rastel in sectia de fabricatie.

4.7. Prepararea. conservelor de fructe

Art. 243. – Masinile plane de rupt codite la cirese, visine si struguri vor fi prevazute cu palnii de alimentare. Se interzice alimentarea manuala. La masinile de smuls codite cu tamburi rotativi se vor respecta instructiunile proprii de securitate a muncii.

Art. 244. – Spalarea si dezinfectarea masinilor plane de rupt codite se va face cu masina oprita din functiune.

Art. 245. – Este interzisa punerea in functiune a masinii fara dispozitiv pentru oprire accidentala. Masinile se vor prevedea cu bara de protectie cu limitator. In caz de pericol se apasa pe bara si se opreste imediat. Aceste bare vor fi prevazute pe partile laterale ale masinii.

Art. 246. – In cazul cand tuburile de cauciuc ale rulourilor prezinta rupturi, imediat se va opri masina, in vederea inlocuirii acestora.

Art. 247. – Trioarele pentru sortarea fructelor vor fi prevazute cu palnie de alimentare. Se interzice alimentarea manuala sau directa in trior.

Art. 248. – Sistemul de antrenare prin curele si capetele axelor sortatorului, angrenajele cu pinioane si transmisiile prin lant vor fi prevazute cu aparatori de protectie (fig. 18).

Art. 249. – Trioarele cu sitele de sortare vor fi capsulate pentru a exclude posibilitatea accidentarii salariatilor prin taiere sau prinderea mainilor.

Art. 250. – Curatarea alveolelor de la masinile de scos samburi care s-au astupat cu fructe, se va face numai cu masina in stare de repaus.

Art. 251. – Pentru a evita ca pistoanele de scoaterea samburilor sa nu sara din locul lor acestea vor fi zilnic controlate.

Art. 252. – Se interzice ca salariatii sa introduca mainile in jgheabul de alimentare pentru incarcarea fructelor.

Art. 253. – Mesele de lucru vor fi prevazute de jur imprejur cu bare de distantare care sa impiediee caderea recipientilor de pe masa si cu borduri de jur imprejur pentru a evita scurgerile de solutie pe hainele salariatilor.

Art. 254. – Pentru alimentarea in bune conditii a masinii de dozat se va monta un podet de lemn cu trepte, astfel ca manevrarea recipientului cu produs sa se faca comod si fara pericol de accidentare prin oparire a salariatului.

Art. 255. – Inainte de inceperea lucrului se va verifica buna functionare a mecanismului de blocare a produsului, atunci cand recipientul nu ajunge in dreptul orificiului de evacuare.4.8. Umplerea si inchiderea sticlelor, cutiilor si borcanelor

Art. 256. – Salariatul care deserveste masina de umplut va supraveghea manometrele pentru ca presiunea din instalatie sa nu o depaseasca pe cea admisa.

Art. 257. – La masa de umplere, care tehnologic are organe exterioare in miscare de rotatie, ce nu pot fi protejate cu aparatori de protectie, salariatii vor purta echipamentul de protectie strans pe corp, iar basmaua de pe cap va fi legata cu nod la spate.

Art. 258. – La masinile de umplut si capsulat sticle operatorul nu va tine mana pe sticla pentru a se evita taieturile la maini prin spargerea sticlei (fig. 19).

Art. 259. – Pentru evitarea spargerii sticlelor se va face un control riguros al masinii inaintea inceperii operatiei, precum si a sticlelor care intra la inchis.

Art. 260. – La fiecare aparat de umplut sticle cu suc se va adapta cate un sistem de colectare a sucului ce se scurge din sticle (prin spuma, deversare, rasturnare de sticle) si strangerea lui intr-un colector central, astfel incat nici o cantitate de suc sa nu se verse pe pardoseala, pentru a nu provoca accidentari prin alunecare (fig. 20).

Art. 261. – In imediata apropiere a aparatului va exista o lada special amenajata pentru colectarea sticlelor fisurate, sparte etc., astfel incat sa fie exclusa imprastierea cioburilor pe pardoseala (fig. 21).

Art. 262. – La spalarea pardoselii si inlaturarea cioburilor se va folosi peria cu coada, conectata la furtunul cu apa (fig. 22).

Art. 263. – Alimentarea si evacuarea sticlelor din sectie se vor face numai mecanizat, cu benzi transportoare sau, in lipsa acestora cu carucioare pe roti special construite.

Art. 264. – La masinile de inchis semiautomate se vor monta aparatori de protectie pentru protejarea salariatului in cazul spargerii borcanelor sau aruncarii cutiei din capul de inchis.

Art. 265. – La masinile de inchis manuale muncitorii vor folosi obligatoriu clesti metalici pentru prinderea cutiilor ce se introduc si se scot de pe talerul masinii.

Art. 266. – Pentru reducerea efortului fizic, alimentarea si evacuarea recipientilor cu suc de la masinile de inchis se vor face mecanizat, cu benzi transportoare.

Art. 267. – La masinile de inchis manual sau semiautomate, salariatii vor avea scaune ergonomice pe care sa stea comod.

Art. 268. – Salariatii care deservesc masinile de inchis, manuale sau semiautomate, vor purta degetare din piele (4 degetare la fiecare mana) pentru a nu se accidenta prin taiere sau arsuri (fig. 23).

Art. 269. – In cazul blocarii cu cutii rebutate a masinilor automate de inchis, deblocarea acestora se va face numai dupa oprirea din functiune. In nici un caz nu se va introduce mana pentru deblocarea acestora in timpul functionarii. (fig. 24).

Art. 270. – Se interzice lucrul la masinile de inchis daca lipseste aparatoarea de protectiei din jurul rolelor. (fig. 25).

Art. 271. – Pentru a nu se accidenta prin taiere lucratorii care deservesc masinile de inchis cutii si borcane vor purta un degetar de piele la degetul aratator al mainii stangi (fig. 26).

Art. 272. – In cazul masinilor cu pedala introducerea si scoaterea capacelor se va face cu mare atentie. Masina va fi prevazuta obligatoriu cu un opritor de capace, reglabil pentru diametrele de capace ce urmeaza a fi marcate.

Art. 273. – Salariatii care lucreaza la masinile semiautomate (cu pedala) vor avea un scaun special amenajat, cu inaltimea reglabila, pe care sa stea comod si care sa asigure o buna stabilitate in timpul lucrului.

4.9. Fabricarea marmeladei

Art. 274. – Rezervorul de alimentare a cupelor elevatorului cu marc se va monta deasupra nivelului pardoselii cu cel putin 10 cm pentru a nu patrunde corpurile straine in interior.

Art. 275. – Cupele elevatorului se vor fixa bine pe banda din cauciuc prin suruburi cu contrapiulite sau nituri, pentru a exclude posibilitatea desprinderilor.

Art. 276. – Scheletul metalic al elevatorului va fi inchis pe toate laturile cu tabla de aluminiu.

Art. 277. – Descarcarea prefierbatorului in masina de strecurat (pasatrice) se va face printr-un burlan complet inchis, bine fixat.

Art. 278. – In cazul cand alimentarea prefierbatorului nu se face mecanizat, in jurul lui se va asigura un spatiu suficient pentru manipularea butoaielor in conditii nepericuloase, iar pardoseala va fi mereu spalata si curatata de resturile de fructe, pentru a se inlatura posibilitatea de accidentare prin alunecare.

Art. 279. – Manerul de manevrare de la gura de descarcare a prefierbatorului va avea lungime corespunzatoare si va fi plasat lateral, astfel incat sa fie imposibila oparirea salariatilor ce deservesc prefierbatorul.

Art. 280. – In sala prefierbatorului se va asigura ventilatia corespunzatoare unei incaperi cu mediu nociv (dioxid de sulf).

Art. 281. – Curatarea jgheaburilor de evacuare a deseurilor de la pasatrice se va face numai in timp ce masina este oprita, cu ajutorul unei pasete de lemn. Se interzice introducerea mainii in toba pasatricei in timp ce aceasta functioneaza.

Art. 282. – Alimentarea cu materie prima si evacuarea semiproduselor la pasatrice se va face mecanizat, prin jgheaburi sau conducte.

Art. 283. – Aparatele vacuum vor fi prevazute cu aparatura de masura si control necesara si vor fi verificate metrologic.

Art. 284. – Vizoarele de la vacuume vor fi etanse si iluminate de la o sursa cu tensiune nepericuloasa (24 volti).

Art. 285. – Alimentarea cu materii prime (marc si zahar) se va face mecanizat, folosind instalatii de transport sub vid sau pompe.

Art. 286. – Vana pentru descarcarea marmeladei va fi etansa si cu orificiul orientat in jos, iar in cazul cand orificiul de golire este orientat in sus se va monta un burlan pentru dirijarea marmeladei in bazinul de golire.

Art. 287. – Platforma pe care sunt amplasate aparatele vacuum va fi prevazuta pe tot perimetrul ei cu o balustrada metalica de protectie si cu o scara cu trepte striate, prevazuta cu mana curenta, vopsita galben cu negru.

Art. 288. – Accesul la condensatorul barometric va fi asigurat prin scari metalice, prevazute cu mana curenta si colivie, iar partile de imbinare si partea superioara cu platforme ingradite cu balustrade de protectie.

Art. 289. – Se va verifica periodic coloana barometrica deoarece este un factor important la realizarea vidului.

Se vor asigura gratare corespunzatoare daca tavita este in coloana si daca se face dispersia apei curate in coloana. Se va verifica presiunea apei in coloana si etanseitatea la vanele precizate pe aparatele de vacuum in realizarea vidului.

Art. 290. – Bazinele pentru descarcarea marmeladei vor fi astfel amplasate incat alimentarea lor sa se faca direct sau prin jgheaburi.

Art. 291. – Alimentarea sectiei de marmelada cu ambalaje (ladite goale) si evacuarea lor dupa umplerea cu marmelada se va face mecanizat, cu transportoare cu banda sau cu role.

Art. 292. – La transportoarele cu banda se vor aplica Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

Art. 293. – Toate operatiile care necesita ridicarea capacului oparitorului tip vacuum (inlocuirea garniturilor, interventii la oala de fierbere etc.) se vor executa numai sub directa supraveghere a unei persoane cu atributii in acest sens.

Art. 294. – Ridicarea capacului aparatului tip vacuum si asezarea lui pe platforma se va face cu ajutorul instalatiei de ridicat corespunzatoare.

Este interzisa orice interventie la vacuum cu capacul suspendat in carligul instalatiei de ridicat.

Art. 295. – Interventiile la reductorul de turatie vertical, cuplajul de transmitere a miscarii la agitator, motorul electric, se vor face dupa decuplare de la sursa electrica de alimentare si cu ajutorul unei platforme cu balustrada de protectie, pentru a preveni caderile de la inaltime.

4.10. Prepararea ardeiului pentru boia

Art. 296. – Pentru evitarea accidentarii muncitorilor, dispozitivul pentru taierea cotoarelor de ardei va fi complet capsulat si prevazut cu o aparatoare de protectie speciala la cutitul de taiere.

Art. 297. – Banda pentru transportarea sirurilor de ardei va fi prevazuta pe ambele parti si pe toata lungimea cu cate o bordura de etansare, confectionata din cauciuc.

Este interzisa urcarea muncitorilor pe banci pentru stangerea sirurilor de ardei blocati, curatarea sau spalarea benzii. aceste operatii se vor face numai de jos, cu ajutorul prajinilor si cu apa sub presiune sau cu ajutorul scarilor duble.

Art. 299. – Elevatorul pentru transportul sacilor si a sirurilor de ardei va fi prevazut cu un dispozitiv special care sa impiedice caderea sacilor care au fost descarcati la timp.

Art. 300. – In incaperea distribuitorului de aer cald este interzisa intrarea persoanelor straine. Aceasta incapere va fi inchisa cu cheie si vor avea acces numai mecanicul si electricianul de serviciu.

Art. 301. – Caile de circulatie ale uscatoriei vor fi ventilate mecanic corespunzator, in asa fel incat temperatura sa nu depaseasca 25oC.

Art. 302. – In incaperea uscatoarelor nu este permis sa existe geamuri sparte sau usi defecte care sa nu se inchida perfect.

Art. 303. – Alimentarea masinii de taiat ardei se va face mecanizat si in nici un caz manual.

Art. 304. – Toate instalatiile mecanizate de transport vor fi etanse si se vor racorda prin burdufuri la imbinarea cu moara de ardei.

Art. 305. – Electromotoarele folosite la moara de boia vor fi de tip capsulat.

Art. 306. – : Cladirea morii va fi prevazuta in mod obligatoriu cu o instalatie de protectie contra descarcarilor electrice in atmosfera.

Art. 307. – Toate utilajele vor fi etansate, incat sa nu existe scapari de praf de boia in zona de lucru. Moara de boia va fi prevazuta si cu instalatie de captare a pulberilor de ardei.

Art. 308. – Este interzis a se folosi focul deschis si fumatul, fiind pericol de explozie.

Art. 309. – Lagarele tuturor masinilor si transmisiilor existente in moara de boia vor fi din materiale neferoase, pentru eliminarea posibilitatilor producerii de scantei in cazul unei ungeri insuficiente.

Art. 310. – Orice reparatie la moara se va executa numai cu moara oprita din functiune si dupa o prealabila aerisire a morii si a tuturor instalatiilor ce contin praf de boia.

Art. 311. – Se interzice cu desavarsire executarea de reparatii prin loviri cu ciocane de otel sau alte scule din material feros, precum si folosirea lampilor de benzina si a oricaror lampi cu flacara sau resouri electrice (fig. 27).

Art. 312. – Transportoarele cu lungime mare sau care trec dintr-o incapere in alta vor fi prevazute cu dispozitiv de semnalizare avertizata acustic si/sau optic a pornirii sau opririi, iar salariatii vor fi instruiti in acest sens.

Art. 313. – Mecanicul de intretinere va asigura ungerea tuturor lagarelor si a suprafetelor in frecare pentru a nu se produce incalziri sau scantei.

Art. 314. – Concentratia de pulberi de boia nu trebuie sa depaseasca concentratia maxima admisa de Normele generale de protectie a muncii in atmosfera zonei de munca.

Unitatile au obligatia sa realizeze mentinerea pulberilor sub limita concentratiei admise prin aplicarea masurilor indicate in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 315. – Conductele de abur vor fi izolate termic si vor fi mentinute in stare de curatenie pentru a se evita ca praful depus pe ele sa se autoaprinda.

Art. 316. – Este interzisa intrarea persoanelor straine la moara cu boia fara a fi insotite de un delegat autorizat de conducerea fabricii.

4.11. Prepararea mustarului

Art. 317. – Pentru descarcarea si manipularea materiei prime pentru prepararea mustarului se vor folosi carucioare, transpalete sau motostivuitoare in scopul reducerii efortului fizic al salariatilor.

Art. 318. – Platformele pe care sunt montate bazinele de omogenizare se vor mentine in stare de curatenie si vor fi prevazute cu trepte striate, balustrade metalice si mana curenta.

Art. 319. – La moara de mustar se vor executa lucrari de intretinere si reparatie numai cu moara oprita. Dupa interventie se vor monta aparatorile de protectie.

5. ACTIVITATEA DE OPARIRE SI FIERBERE A LEGUMELOR SI FRUCTELOR

5.1. Reguli generale

Art. 320. – In pardoseala se vor prevedea guri de canal pentru colectarea si evacuarea apelor varsate din vasele sau masinile de spalat sau oparit legumele si fructele.

Art. 321. – Transportarea manuala a gemurilor si a semiproduselor ce se manipuleaza in sectie se va face luandu-se masurile necesare pentru evitarea pericolului de rasturnare a vaselor si de oparire a personalului (carucioare speciale etc.). Se va introduce alimentarea cu ajutorul pompelor.

Art. 322. – Se interzice montarea de usi care sa se deschida direct in exterior pentru a se inlatura patrunderea in interior a aerului rece si formarea de ceata in sala de lucru.

Art. 323. – In sala in care se efectueaza oparirea si fierberea legumelor si fructelor, datorita actiunii condensului se va face verificarea periodica a plafonului si peretilor laterali pentru a depista eventuale desprinderi de material, beton, caramizi etc. ce pot provoca accidente.

Art. 324. – In salile unde functioneaza oparitoare continue sau cazane duplicate se vor instala hote de absorbtie sau aeroterme, suficiente ca numar si marime pentru dezagregarea cetii.

Art. 325. – Usile de acces in salile vecine vor fi in stare de functionare si vor fi construite pentru a se inchide singure (usi batante), evitandu-se astfel patrunderea initiala a aerului rece si formarea cetii in interior.

Art. 326. – La transportarea vaselor cu siropuri se va pune pe suprafata lichidului din vase cate un capac – grila pentru a evita stropirile cu lichidul fierbinte (fig. 28).

Art. 327. – Pe cadranul manometrelor se va trasa o linie rosie, corespunzatoare presiunii maxime permise in recipient. Este interzisa trasarea liniilor rosii direct pe sticla.

Art. 328. – Pentru prevenirea accidentelor datorate scaparilor de abur sub presiune ca urmare a deteriorarii sau slabirii garniturilor, flansele de legatura dintre conducte si ventile, atat cele de pe conducta principala de alimentare cu abur, cat si cele pe conducta de retur, vor fi protejate cu aparatori de protectie circulare vopsite cu galben de securitate.

Art. 329. – In fata cazanelor duplicate se vor montra pe pardoseala gratare de lemn.

Art. 330. – In timpul lucrului nu se va depasi presiunea prescrisa prin instructiunile de folosire.

Art. 331. – Electropalanele folosite la activitatea de oparire si fierbere a legumelor si fructelor vor fi mentinute in stare de functionare si vor fi verificate zilnic la inceperea lucrului de electricianul de serviciu. Limitatoarele de cursa trebuie sa functioneze corespunzator. Intrerupatoarele de oprire si pornire portative trebuie sa fie izolate electric. Conductorii de alimentare ai electropalanului vor fi montati pe role izolante fata de constructie si rezistenta dielectrica, corespunzatoare tensiunii de serviciu.

Art. 332. – Manipularea electropalanelor va fi incredintata numai salariatilor calificati, autorizati si special instruiti.

5.2. Oparirea legumelor si fructelor

Art. 333. – La spalarea si oparirea legumelor si fructelor nu vor fi admisi sa lucreze salariati care au rani la maini si reumaticii.

Art. 334. – Salariatii vor controla ca oparitorul continuu sa aiba toate orificiile bine inchise, iar instalatiile de aductiune si evacuare sa fie in buna stare de functionare, pentru a nu exista scapari de aburi in sala de lucru.

Art. 335. – Se va instala un paravan de protectie la locurile periculoase pentru a fi exclusa posibilitatea de oparire a salariatilor.

Art. 336. – Pentru executarea intretinerilor, reglajelor sau eventuale desfundari oparitorul continuu va fi deconectat de la reteaua electrica, iar alimentarea cu abur si racirea acestuia vor fi intrerupte.

Art. 337. – Se interzice folosirea improvizatiilor pentru suspendarea si blocarea capacelor oparitoarelor continue in vederea executarii de intretineri si remedieri.

Este obligatoriu mentinerea in stare de functionare a mecanismului de ridicare-coborare a capacelor oparitoarelor continue.

Art. 338. – Amestecarea legumelor si fructelor in vasele de oparire se va face cu lopeti din lemn suficient de lungi, pentru ca salariatii sa poata sta cat mai departe de cazan, astfel incat sa nu fie stropiti cu picaturi fierbinti (fig. 29).

Vasele deschise pentru oparire vor fi instalate in afara salilor de prelucrare a legumelor si fructelor, sub soproane sau in sali special amenajate in acest scop.

Art. 339. – La fiecare schimb conducatorul locului de munca va controla starea ventilelor, pentru a se inlatura la timp eventualele defectiuni ivite.

5.3. Fierberea continua cu fierbatoare si cazane duplicat

5.3.1. Fierberea continua

Art. 340. – Toate imbinarile si racordurile fierbatorului continuu vor fi bine etansate pentru a se impiedica degajari de dioxid de sulf in zonele de lucru.

Art. 341. – Manerul de manevrare de la gura de descarcare va fi de lungime corespunzatoare si plasat astfel incat sa fie imposibila oparirea salariatului ce deserveste fierbatorul, prin rabufniri de masa clocotita ce se descarca.

Art. 342. – Descarcarea fierbatorului in masina de strecurat se va face prin conducta complet inchisa, pentru a nu se produce stropire sau varsare de masa fierbinte.

Art. 343. – Rezervorul de alimentare a cupelor elevatorului va avea bordurile ridicate cu cel putin 10 cm deasupra pardoselii, pentru a fi exclusa accidentarea prin alunecare (fig. 30).

Art. 344. – In jurul fierbatorului se va asigura spatiul corespunzator pentru manipularea butoaielor cu pulpe in conditii de securitate deplina. Pardoseala va fi mereu spalata si curatata de resturile de fructe care ar putea da nastere la accidentare prin alunecare.

Art. 345. – Electromotorul si transmisiile de actionare a elevatorului vor fi astfel amplasate incat accesul la ele sa fie comod si fara pericol de accidentare.

Art. 346. – Conducta principala de alimentare cu abur si conducta de retur sa fie izolate termic pentru prevenirea arsurilor la salariatii care vin in contact cu acestea.

Flansele de imbinare de pe aceste conducte vor fi prevazute cu aparatori de protectie pe toata circumferinta acestora.

Art. 347. – Rozetele de la ventile si robinetele cazanelor duplicate si aparatelor de concentrare sub vid, daca sunt metalice, vor fi izolate cu material termoizolant pentru a se evita arsurile la maini.

Art. 348. – Pe conducta principala de alimentare cu abur a cazanelor duplicate se va monta obligatoriu un reductor de presiune reglat la presiunea de lucru maxim admisa.

Art. 349. – Salariatii care descarca cazanele duplicate si aparatele de concentrare sub vid vor fi calificati si instruiti asupra modului de manipulare, deservire si control al acestora.

Art. 350. – Se interzice bascularea cazanelor duplicate in care exista solutie pentru decojirea chimica a fructelor. Scoaterea fructelor decojite din cazanele duplicate sau bazine se va face numai cu cosuri perforate sau cu linguri perforate speciale.

Art. 351. – Bascularea cazanelor duplicate in vederea descarcarii produsului se va face numai prin surub fara sfarsit si roata melcata. Se interzic bascularea cazanelor duplicate prin parghie libera si fixarea prin cuie.

Art. 352. – Pentru evitarea raspandirii aburului si a dioxidului de sulf in sala, deasupra cazanelor duplicate se vor monta hote exhaustoare. Condensul de la cazanele duplicate va fi recuperat si returnat la centrala termina (fig. 31).

Art. 353. – Atunci cand cazanele duplicate sunt montate in hale de productie unde lucreaza si alti salariati, la alte activitati se vor monta in fata cazanelor paravane de protectie, de constructie corespunzatoare, sa reziste in caz de explozie (fig. 32).

Art. 354. – Pentru evitarea socurilor termice se va avea grija ca inainte de a se da drumul la abur sa se deschida robinetul de condens.

Art. 355. – Lopetile de agitare a continutului duplicatelor vor avea coada suficient de lunga si in unghi fata de planul lopetii, pentru ca amestecarea sa se faca fara pericol de stropire cu material fierbinte.

Art. 356. – La cazane duplicat se pot monta lopeti mecanice de malaxare actionate electric (fig. 33).

Art. 357. – Manipularea produselor fierbinti se va face in galeti, tavi, bai etc. si transportate numai pe carucioare cu roti.

Art. 358. – La curatarea in interior a aparatului de concentrare sau vid se vor lua urmatoarele masuri:

a) se va izola agitatorul;

b) se vor lasa deschise, atat usa la rezervor, cat si gura de descarcare, pentru a se produce un curent de aer prin aparat in scopul eliminarii gazelor toxice;

c) in cazul cand peretii interiori ai aparatului sunt din cupru, acestia nu vor fi curatati cu otet pentru a se evita formarea de vapori toxici.

Art. 359. – Inlocuirea garniturilor la aparatul de concentrat sub vid se face dupa ce partea superioara a aparatului a fost ridicata cu instalatia de ridicat si asezata pe un postament stabil.

5.3.2. Manipularea, prepararea solutiei si incarcarea sulfitometrelor

Art. 360. – Buteliile vor avea capace metalice de protectie a ventilului de golire-incarcare, precum si inele de cauciuc pentru protectie.

Art. 361. – Se interzice aruncarea sau lovirea buteliilor pline si goale. Depozitarea buteliilor se va face la loc racoros, ferite de orice sursa de caldura.

Art. 362. – Inchiderea si deschiderea ventilului se va face cu mana, fiind interzisa folosirea cheilor si clestilor.

Art. 363. – Buteliile de dioxid de sulf vor fi vopsite si inscriptionate conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 364. – Conductele sau furtunurile vor fi stranse etans la ventilul buteliei si in perfecta stare de functionare, pentru a se evita pierderile de gaz si intoxicarea muncitorilor.

Art. 365. – Solutia de dioxid de sulf se va pregati in incaperi speciale ventilate sau in aer liber, avand grija ca butelia sa fie fixata cu bratari. Salariatii vor purta echipamentul individual de protectie, iar in incaperi continutul de dioxid de sulf nu va depasi prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 366. – Sulfitometrele se vor incarca cu atentie, de regula in aer liber, avand grija ca racordul de la butelie la ventilul sulfitometrului sa fie perfect etans.

Art. 367. – Sulfitometrul incarcat se va tine la loc ferit de lumina si surse de caldura, la temperatura maxima de 40oC si se va manipula cu atentie pentru a nu se lovi. Pentru a evita pierderea solutiei de dioxid de sulf periodic se va unge ventilul pentru a fi protejat impotriva actiunii corozive a dioxidului de sulf.

Art. 368. – Folosirea solutiei de dioxid de sulf se va face cu atentie, pentru a se evita arsurile sau intoxicatiile.

5.4. Sterilizarea cu autoclave

Art. 369. – Personalul care deserveste autoclavele va fi calificat si instruit temeinic cu privire la modul de exploatare corecta a instalatiei de sterilizare cu autoclave. Autoclavele vor fi supravegheate in timpul functionarii.

Art. 370. – Atunci cand linia de preparare conserve este comuna cu linia de autoclave, aceasta va fi separata de restul sectiei printr-un zid de protectie care va apara salariatii in caz de explozie (fig. 34).

Art. 371. – Transportul cosurilor umplute cu sticle si borcane la autoclave se va face numai cu electropalane sau cu palane manuale, verificate zilnic inaintea inceperii lucrului.

Art. 372. – Dupa incarcare capacul autoclavei se va inchide cu atentie, pentru a asigura etanseitatea. Se vor verifica periodic atat piulita fluture si surubul de prindere, cat si starea garniturii de bumbac. Atat la inchiderea, cat si la deschiderea capacului autoclavei suruburile se vor strange sau se vor slabi in cruce si treptat (fig. 35).

Art. 373. – Capacul autoclavei nu se va deschide inainte de scaderea totala a presiunii, pentru evitarea deversarii apei si oparirii salariatilor.

Art. 374. – Pentru usurarea ridicarii capacului vor fi prevazute contragreutati la capace. Aceste contragreutati trebuie sa fie amplasate si aparate cu ingradiri metalice, astfel incat sa se excluda posibilitatea lovirii salariatilor care s-ar afla intamplator in spatele autoclavei (fig. 36).

Art. 375. – Autoclava va fi umpluta cu apa numai pana la jumatate, pentru a se evita deversarea apei in momentul introducerii cosului cu recipienti (fig. 37).

Art. 376. – Sala autoclavelor va fi dotata cu exhaustoare de abur si cu instalatii mecanice de dezagregare a cetii (aeroterme).

Art. 377. – Se interzice blocarea cu greutati a ventilelor de siguranta pentru ca acest lucru ar da nastere la accidentare si avarii.

Art. 378. – Intre sursa de alimentare cu abur si reteaua care alimenteaza antoclavele se va monta un reductor de presiune si o supapa de siguranta imediat dupa reductor, pe conducta de aductiune a aburului la autoclave. Intre supapa de siguranta si reductor se va monta un manometru.

Art. 379. – La fiecare schimb conducatorul locului de munca va controla starea ventilelor si in caz de defectiuni se va proceda imediat la remedierea acestora.

Art. 380. – Canalul din jurul autoclavelor, intervalele dintre autoclave si pe margini vor fi acoperite cu o podina de lemn sau cu placi din tabla striata (fig. 38).

Art. 381. – Transportarea cosurilor de autoclave pline sau goale se va efectua cu electropalane, carucioare sau combinat. Nu se admite rostogolirea cosurilor pe pardoseala.

Art. 382. – Compresorul care furnizeaza aer la autoclave va fi asezat intr-un loc bine iluminat si va corespunde prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat.

6. ACTIVITATEA DE PREPARARE A SIROPURILOR SI SUCURILOR DE FRUCTE

Art. 383. – Spalarea fructelor se va face in bazine metalice prevazute cu preaplin pentru evacuarea surplusului de apa si cu posibilitatea primenirii si evacuarii apelor murdare.

In timpul spalarii fructelor acestea vor fi manipulate cu ajutorul cosurilor perforate.

Art. 384. – Presiunea maxima cu care se va lucra la presele hidraulice va fi cea indicata in cartea tehnica a masinii de catre fabrica constructoare.

Art. 385. – In cazul cand presa hidraulica functioneaza cu presiunea din conducta generala inaintea distribuitorului de presiune pe conducta de lucru se va monta un ventil de inchidere.

Art. 386. – Garniturile flanselor de pe conductele de presiune vor fi confectionate numai din cupru; utilizarea garniturilor din piele este interzisa.

Art. 387. – Partea frontala si partile laterale ale masinii de format turte trebuie sa se inchida automat cu paravane in timpul miscarii caruciorului si a ridicarii mesei de lucru.

Art. 388. – Deasupra preselor hidraulice trebuie sa fie instalata o macara sau un dispozitiv special pentru ridicarea coloanelor, pistonului, placilor si altor parti grele ale presei, in caz de reparatii sau revizie.

Art. 389. – Pentru a se asigura din toate partile accesul liber la pompa hidraulica, trecerile in jurul presei trebuie sa fie de cel putin 2 m.

Art. 390. – Pompele hidraulice trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de decuplare automata a ventilelor de aspiratie sau cu un ventil de siguranta care sa permita scurgerea automata a lichidului din conducte, in cazul cand presiunea acestuia depaseste maxima admisa.

Art. 391. – Conductele de presiune trebuie montate fara curbe bruste. In cazuri exceptionale indoitura lor nu trebuie sa aiba o raza mai mica de 100 mm.

Art. 392. – Teurile flanselor, diferitelor treceri, precum si alte piese asemanatoare ale conductei de inalta presiune trebuie executate din otel corespunzator, pentru a rezista la presiunea la care se lucreaza.

Art. 393. – Conductele de inalta presiune vor fi ancorate pe console.

Art. 394. – Fiecare acumulator hidraulic trebuie prevazut cu doua dispozitive speciale, care se declanseaza in mod automat cand cupa pistonului depaseste presiunea maxima admisa.

Aceste dispozitive trebuie sa asigure oprirea automata a intrarii lichidului in cilindrul pistonului si decuplarea automata a ventilelor de aspiratie ale pompei hidraulice.

Art. 395. – Pachetele cu fructe ce urmeaza a fi presate vor fi transportate mecanizat si uniforme ca grosime (maximum 12 cm), pentru a se evita aruncarea lor laterala in timpul presarii (stoarcerii).

Art. 396. – In jurul preselor eventualele resturi de tescovina vor fi indepartate imediat, pentru a se evita accidentarea prin alunecare.

Art. 397. – Alimentarea preselor de brichetat cu fructe uscate se va face cu bascula potrivita si in nici un caz cu mana.

Art. 398. – Incalzitorul cu snec va fi verificat la termenul stabilit de organele metrologice.

Art. 399. – Incalzitorul va fi prevazut cu manometru marcat la presiunea de lucru admisa si supapa de siguranta in perfecta stare de functionare.

Art. 400. – Garniturile de la prese se vor verifica periodic, pentru a fi in buna stare si a se evita scaparile de abur.

Art. 401. – Gura de evacuare va fi etansa si bine fixata de aparat, pentru a se evita stropirea muncitorilor cu zeama fierbinte.

Art. 402. – Este interzisa deschiderea filtrului presa atat timp cat mai persista presiunea si cat ventilul de suflare este deschis.

Art. 403. – Lamele si placile, in special ale celor care filtreaza suc cald, vor trebui sa fie presate deasupra si lateral cu capace, pentru a feri muncitorii de eventualele stropiri.

Art. 404. – Presiunea filtrului nu trebuie sa depaseasca presiunea marcata pe manometru.

Art. 405. – Filtrele presa vor trebui sa functioneze cu intreg completul de rame si placi. Se admit exceptii numai in cazul cand adaosurile speciale utilizate in locul ramelor sau placilor lipsa asigura o securitate perfecta a lucrului.

Art. 406. – Se vor inlatura corpurile straine ce apar la banda de sortare.

Art. 407. – Nu se va interveni la zdrobitor decat dupa oprirea de la tabloul electric si dupa inlaturarea posibilitatilor de punere accidentala sub tensiune.

Art. 408. – La pasatrice (masina de strecurat pasta) se vor urmari in timpul functionarii urmatoarele:

a) capacele de vizitare sa fie etans inchise;

b) contragreutatile supapelor de siguranta sa fie in locasul lor;

c) manometrul sa indice presiunea de regim.

Art. 409. – La dozatorul de sus se interzice a impinge cu mana recipientul in timpul umplerii; se evita astfel prinderea mainii intre recipient si suportul vertical de rezistenta.

Art. 410. – La deservirea capsulatorului se vor respecta aceleasi reguli de la dozator.

Se interzice completarea cu capsule in timpul functionarii.

Art. 411. – Pasteurizatorul cu banda pasitoare va fi protejat la intrare si la iesire cu placi din material plastic, pentru a se evita accidentele de oparire.

Art. 412. – La masina automata de etichetat se interzice impingerea cu ajutorul mainii a recipientelor.

Dupa terminarea procesului tehnologic masinile trebuie sa fie oprite si scoase de sub tensiune de la tablourile de comanda.

6.1. Producerea apei gazoase si baututilor racoritoare

Art. 413. – Masinile de fabricat apa carbogazoasa se vor instala in incaperi care sa asigure un volum de cel putin 12 m3 pentru fiecare lucrator si un spatiu de circulatie pentru personalul de deservire, intretinere si reparatii de minimum 0,80 m.

Art. 414. – Peretii incaperii unde se gaseste masina de umplut sifoane trebuie sa fie captusiti cu placi de faianta, mozaic sau ciment sclivist, pana la minimum 1,50 m inaltime, conform Normelor de igiena alimentatiei.

Art. 415. – Incaperea va avea pardoseala de ciment sau mozaic prevazuta cu panta de scurgere si gura de canal cu sifon. Panta va fi concentrata in jurul masinii.

Art. 416. – Pe pardoseala de ciment la locul de deservire a masinii se vor aplica gratare de cauciuc sau de lemn. Acestea vor fi in numar suficient si se vor pastra permanent in stare buna, cele defecte fiind imediat reparate sau inlocuite.

Art. 417. – Incaperile masinilor pentru umplut sifoane vor fi iluminate conform prevederilor din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 418. – Comutatorul electric sa fie la indemana salariatului care efectueaza umplerea pentru a putea fi manevrat de acesta fara a se deplasa de la locul lui.

Art. 419. – Ambele tuburi de C02 se vor aseza aproape de deservanti pentru ca acestia sa aiba acces la robinetele lor si sa regleze presiunea din recipientul de amestec.

Art. 420. – Recipientii sub presiune si masinile de umplut sifoane, precum si intreaga instalatie (tevi, robinete, ventile etc.) care sunt supuse presiunii se vor verifica periodic, conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 421. – Se interzice folosirea de instalatii neverificate, fie la montare, fie la reparatiile periodice sau capitale.

Art. 422. – Masina pentru fabricat apa carbogazoasa va fi cu ventil de siguranta la cazanul de amestec al apei cu dioxid de carbon si care va fi verificat pentru a declansa la presiunea prescrisa.

Art. 423. – Buteliile care contin dioxid de carbon vor fi verificate la ventil, inainte de a se racorda la masina.

Art. 424. – Este interzisa folosirea de butelii care au ventilul defect. Buteliile defecte se vor restitui pentru repararea lor.

Art. 425. – Salariatul care deserveste masina nu are voie sa demonteze piesele ventilului de inchidere a tubului cu C02. In caz de defectiuni se vor folosi piulite infundate existente in rezerva, pentru a opri eventualele scapari de gaze; tubul va fi inapoiat fabricii care l-a imbuteliat.

Art. 426. – Buteliile cu C02 vor avea mansoane de cauciuc ce constituie amortizoare contra caderilor si un sistem de ancorare fix montat pe locurile unde se depoziteaza in vederea folosirii.

Art. 427. – Se interzice ca buteliile de C02 sa se sprijine pe conductele metalice care le leaga de masina.

Art. 428. – Transportul si manevrarile buteliilor pline sau goale se va face numai cu capac protector de otel insurubat deasupra ventilului de inchidere.

Art. 429. – Este interzis a se strange rozeta de inchidere a ventilului cu cleste mops, cheia franceza sau cu alte scule care ar produce ruperea axului robinetului.

Art. 430. – Tuburile ale caror rozete nu se pot manevra cu mana libera se vor considera defecte si se vor trimite unitatilor specializate pentru reparat (fig. 39).

Art. 431. – Pentru evitarea accidentelor trebuie ca robinetul tubului de C02 sa fie intretinut in bune conditii. Manipularea tuburilor se va face in asa fel incat sa nu fie lovite, trantite sau manevrate brutal.

Art. 432. – Este interzis sa se tina tuburile pline cu C02 la soare sau in apropierea altor surse de caldura.

Art. 433. – Depozitarea tuburilor se va face in incaperi in care temperatura nu trebuie sa depaseasca 18oC.

Art. 434. – Cazanul de amestec va fi prevazut cu o sticla de nivel care trebuie sa indice corect nivelul lichidului din recipient.

Art. 435. – Inainte de a se pune in functiune instalatiile de umplut se va verifica daca dispozitivele de ungere sunt umplute cu ulei sau vaseliria si se va controla buna lor functionare. Permanent, in prima incapere a recipientului de amestec, supapa de siguranta va fi deschisa astfel ca aerul din interiorul recipientului sa poata fi eliminat.

Art. 436. – Nivelul apei in cazanul de amestec trebuie sa se ridice pana la 50% din capacitatea sa. In cazul cand se depaseste acest nivel se vor deschide toate canalele de umplere a sifoanelor si se va opri motorul electric.

Art. 437. – In cazul cand robinetul de la tubul de C02 este defect se va desuruba teava care tine legatura intre tub si cazan.

Art. 438. – Daca ventilul tubului nu se poate inchide, iar manometrul indica presiunea maxima admisa se va trage imediat ventilul de siguranta al masinii din partea de sus a cazanului si se va desuruba teava dintre tubul de C02 si cazan, in vederea scoaterii de sub presiune a recipientului.

Art. 439. – Dispozitivul de strangere si mentinere a buteliei in pozitia de umplere va functiona intotdeauna perfect, avand toate piesele in buna stare spre a se fixa bine butelia introdusa la umplut.

Art. 440. – Piesele ce prind capatul buteliei nu vor prezenta stirbituri, tociri accentuate sau devieri. De asemenea, nu se permite a avea joc in locasul de prindere sau defectiuni la sistemul de prindere.

Art. 441. – La dispozitivul cu resorturi se va face imediat inlocuirea resorturilor rupte sau slabite, care nu mai asigura strangerea reglementara a buteliei de apa gazoasa in umplutor.

Art. 442. – Etanseizarea gurii buteliei la capatul tevii de umplere trebuie asigurata permanent, fiind interzis a se lucra cu instalatia defecta cu scapari de apa carbogazoasa, stropituri etc.

Art. 443. – Butelia de apa carbogazoasa trebuie sa reziste la o presiune de maximum 15 N/m2. Ca urmare, fiecare butelie in parte trebuie supusa verificarii de catre fabricant.

Art. 444. – Se interzice folosirea de sticle de sifon pentru montarea de sifoane daca sticlele respective nu sunt insotite la livrare de un buletin de calitate indicator al probelor de presiune efectuate si, implicit, garantate de catre furnizor.

Art. 445. – Se interzice a se introduce la umplut butelii defecte, cu gura stirbita, cu garniturile neetanse, resortul stricat etc., precum si cele nestandardizate.

Art. 446. – Concomitent cu fixarea buteliei la robinetul de umplere se vor folosi cosuri de protectie peste butelie.

Art. 447. – Se interzice umplerea buteliei cu apa carbogazoasa, inainte de a fi aplicat cosul de protectie peste sticla (fig. 40).

Art. 448. – Cosurile de protectie vor fi in numar suficient pentru toate tipurile curente de sifoane si vor fi construite solid cu cercuri de consolidare din sarma si cu intarituri in forma de cruce confectionata tot din sarma groasa la fundul lor.

Art. 449. – Cosurile care s-au degradat vor fi imediat inlocuite sau reparate.

Art. 450. – In tot timpul umplerii se va tine mana pe cosul de pe butelie, astfel ca in caz de explozie sa nu fie proiectat cosul spre cel ce executa umplerea.

Art. 451. – In timpul umplerii buteliei cu apa carbogazoasa cosul sa nu fie indreptat spre corpul celui care executa umplerea, ci sa aiba o pozitie laterala, incat sa evite lovirea operatorului in caz de explozie.

Art. 452. – Cand butelia este plina va fi scoasa din aparatul de umplut cu cosul de protectie, fiind astfel tinuta pana la asezarea ei in naveta de transport sau pe platforma de depozitare.

Art. 453. – Instalatiile de fabricat apa carbogazoasa vor fi deservite numai de persoane care au depasit varsta de 18 ani si si-au insusit cunostintele necesare de manevrare a masini si a aparatelor de control.

Art. 454. – Este interzisa exploatarea instalatiilor la care lipsesc sau sunt defecte manometrele, supapele de siguranta sau sticlele de nivel.

Art. 455. – Manipularea buteliilor de apa carbogazoasa se va face cu multa grija, urmarindu-se a nu le ciocni una de alta sau de corpuri tari etc.

Art. 456. – Pentru transportul sifoanelor se vor folosi numai lazi (navete) cu pereti despartitori, pentru a se evita exploziile prin ciocnirea buteliilor.

Art. 457. – Navetele cu butelii de apa carbogazoasa pline se vor purta de distribuitori pe umar si nu pe maini in fata corpului.

Art. 458. – Spatiul de manipulare a navetelor cu butelii va fi protejat contra alunecarilor.

Art. 459. – Se interzice stivuirea navetelor cu butelii de apa carbogazoasa pline, mai mult de sase randuri, iar cele goale mai mult de opt randuri.

Art. 460. – Personalul strain, clientii etc. vor fi opriti sa se apropie de masinile de umplut in timpul functionarii lor.

Art. 461. – Se interzice supraincarcarea benzilor transportoare cu sticle si cu navete de bauturi racoritoare.

Art. 462. – Se interzice ridicarea sticlelor cazute pe banda transportoare cu instalatia in functiune.

Art. 463. – Se interzice a se tine mana pe placa de ghidare a sticlelor ce sunt stivuite in navete.

Art. 464. – Este interzisa manipularea sodei calcinate si caustice fara echipament individual de protectie adecvat.

Art. 465. – Sticlele sparte si cioburile se vor indeparta in locuri special amenajate. Personalul care executa aceasta operatie va purta echipamentul de protectie adecvat.

Art. 466. – Echipamentul individual de protectie si de lucru va fi bine strans pe corp, pentru a evita prinderile de catre organele in miscare.

6.2. Fabricarea dioxidului de carbon si a ghetii carbonice

Art. 467. – Exploatarea focarului de ardere si a cazanului de abur de la fabricile de dioxid de carbon se va face conform Normelor specifice de protectie a muncii pentru producerea energiei termice (ANEXA 1).

Art. 468. – Instalatiile de pompare, circulatie si depozitare a lichidelor de fabricatie vor avea o perfecta etanseitate, fiind permanent controlate spre a li se asigura functionarea in conditii optime.

Art. 469. – Se vor intretine in bunastare toate dispozitivele de protectie, aparatorile la masini, balustrade la goluri, punti, gratare antiderapante, podete etc.

Art. 470. – Compresoarele si intreaga instalatie de comprimare si circulatie a gazelor sub presiune vor fi supravegheate permanent, numai de personal calificat, iar interventiile necesare vor fi facute imediat ce se iveste cea mai mica defectiune.

Art. 471. – Se interzice punerea in functiune si folosirea instalatiilor fara o verificare prealabila si indepartarea oricaror defectiuni

Art. 472. – Se interzice depasirea presiunii maxime admise in instalatii si la umplerea tuburilor de dioxid de carbon.

Art. 473. – Inainte de umplere tuburile se vor controla sa nu contina gaze straine, apa sau alte impuritati.

Art. 474. – De asemenea, se va controla starea lor tehnica , fiind interzis a se umple tuburile care prezinta defectiuni. Umplerea este permisa numai dupa inlaturarea defectiunilor. Starea de perfecta functionare a tuburilor se va controla si dupa umplerea lor.

Art. 475. – Manipularea tuburilor goale sau pline se va face cu cea mai mare grija, fiind evitate ciocnirile lor, caderile etc.

Art. 476. – Toate tuburile vor fi prevazute cu capace de otel mansoane de cauciuc.

Art. 477. – Tuburile ce urmeaza a fi incarcate si cele umplute vor fi ancorate pentru a nu se rasturna, folosindu-se in acest scop dispozitive corespunzatoare.

Art. 478. – Podeaua locurilor unde se face depozitarea si manipularea tuburilor va fi in buna stare, perfect orizontala si antiderapanta.

Art. 479. – Este interzis accesul persoanelor straine in sala compresoarelor si pompelor pentru producerea dioxidului de carbon.

Art. 480. – La operatiile de umplere a recipientilor cu dioxid de carbon se interzice depasirea presiunii maxime admise, inscriptionate pe recipient.

Art. 481. – Se interzice punerea in functiune a instalatiilor sub presiune fara dispozitive de siguranta.

Art. 482. – Salariatii care lucreaza la exploatarea instalatiei de dioxid de carbon vor trebui sa mentioneze in registrul de evidenta zilnica toate defectiunile constatate in functionarea urmatoarelor parti componente ale instalatiei de produs dioxid de carbon, dupa cum urmeaza: organele compresorului; pompele de vehiculat lesie; pompele de apa; ventilator gaze ardere; ventilator in alte parti componente ale turnului de racire; verificarea permanenta a parametrilor optimi de functionare; indicarea masurilor de remediere a eventualelor defectiuni.

Art. 483. – La transformarea dioxidului de carbon gazos in dioxid de carbon lichid, in sala compresoarelor se vor respecta urmatoarele:

a) alimentarea permanenta cu apa de racire a cilindrilor si conductelor;

b) existenta nivelului minim de ulei in carter;

c) prezenta cantitatii minime de dioxid de carbon la intrarea pe circuitul treptei intai a compresorului;

d) functionarea corecta a gresorului mecanic.

Art. 484. – Este interzisa pornirea compresorului prin apasarea pe contactorii din tabloul de comanda si semnalizare a compresorului daca nu porneste din neindeplinirea conditiilor de la punctele a, b, c, d.

Art. 485. – Se interzice depozitarea imbracamintei in sala compresorului.

Art. 486. – Inainte de pornirea instalatiei de produs gheata se verifica urmatoarele:

a) daca exista ulei pana la nivelul corespunzator in rezervorul pompei hidraulice;

b) daca exista aer pe circuitul de comanda permanent;

c) daca garnitura de etansare de pe pistonul inferior este in stare buna.

Art. 487. – Se interzice coborarea pistonului inferior pana nu s-a eliberat intreaga cantitate de dioxid de carbon sub presiune existenta in camera de compresie a zapezii carbonice in gheata carbonica.

Art. 488. – Se interzice stationarea personalului in raza de actionare a presei.

Art. 489. – Este interzis lucrul la conductele si imbinarile de aductiune a dioxidului de carbon lichid si gazos cand instalatia este incarcata.

Art. 490. – Se interzice manipularea ghetii carbonice fara echipament de protectie adecvat.

Art. 491. – Transportul ghetii carbonice se efectueaza in containere special amenajate.

Art. 492. – Dispozitivul de umplere a patroanelor de dioxid de carbon va fi perfect etans.

Art. 493. – Se interzice folosirea de furtunuri improvizate intre sursa de dioxid de carbon si dispozitivul de umplere. Aceasta se va face cu furtunuri speciale, rezistente la 120 bar, iar la capete se vor prinde cu holendere.

Art. 494. – Sursa de dioxid de carbon va fi deschisa numai in timpul umplerii.

Art. 495. – Se interzice stocarea patroanelor de dioxid de carbon langa sursele de caldura.

Art. 496. – Manipularea navetelor ce contin patroane pline de dioxid de carbon se face de catre doi salariati.

Art. 497. – In timpul verificarii patroanelor umplute cu CO2 este interzis:

a) a se umbla la ventilele patroanelor;

b) patroanele nu vor fi lovite;

c) in timpul verificarii nu se va sta in raza de actiune a ventilului

7. PREVEDERI DE PROIECTARE

Art. 498. – Avand in vedere specificul tehnologiilor de producere a conservelor de legume si fructe si a sucurilor, se vor revedea actualele masuri de electrosecuritate si aliniate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

Art. 499. – Pentru prevenirea alunecarilor, de pe pardoseala se vor indeparta toate resturile vegetale sau grasimi. In cazul in care sortarea legumelor si fructelor se face in sali acoperite, pardoseala va fi din ciment, mozaic sau beton, mentinuta in curatenie, prevazuta cu gratare de lemn si amenajata cu panta de scurgere.

Art. 500. – Pentru toate tipurile de cazane duplicat este necesar sa se proiecteze lopeti mecanice tipizate, actionate electric.

Art. 501. – Se va proiecta un mecanism pentru ridicarea coborarea capacelor oparitoarelor continue, care sa dea siguranta deplina muncii.

Art. 502. – Sa se execute masini de scos samburi cu tamburi, respectiv separatori pulpa-samburi.

Art. 503. – Sa fie proiectate masini de inchis borcane cu capace si borcane de diferite forme si dimensiuni.

Art. 504. – La masinile de rupt codite la cirese si visine pe partile laterale sa fie prevazute bare de protectie cu limitator, pentru ca in caz de pericol sa se apese pe bara in vederea opririi imediate a masinii.

Art. 505. – In halele cu sectii de productie diferite in care functioneaza si linia de autoclave, sa fie proiectat un zid de protectie impotriva accidentarii salariatilor ca urmare a exploziei autoclavei.

Lasă un răspuns