NSSM 31 – Norme pentru gospodarie comunala si salubritate publica

NSSM 31
Norme specifice de securitate a muncii pentru gospodarie comunala si salubritate publica

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de securitate.

Respectarea acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri corespunzatoare conditiilor concrete in care desfasoara activitatile respective.

Normele specifice de securitate a muncii sunt componente ale unui sistem unitar, compus din:

– Normele generale de protectie a muncii care cuprind la randul lor:

– Normele generale de securitate a muncii care stabilesc prevederile general valabile pentru desfasurarea oricarei activitati in conditii de securitate;

– Normele de medicina a muncii care stabilesc prevederi general valabile pentru desfasurarea oricarei activitati in conditii de igiena.

– Normele specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi pentru desfasurarea anumitor activitati sau grupe de activitati in conditii de securitate.

Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor pe care le reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati precum si reglementarea unitara prin pericole comune.

Structura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii – practicata in cadrul Normelor generale – pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:

– Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca.

– Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

– Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca.

– Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca baza pentru:

– activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

– autorizarea functionarii unitatilor;

– instruirea salariatilor in domeniul securitatii muncii;

– cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

In contextul celor prezentate mai sus, Normele specifice de securitate a muncii pentru activitati de gospodarie comunala si salubritate publica au fost elaborate tinand cont de pericolele specifice existente in cadrul acestor activitati, astfel incat pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura adecvata de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestor norme a urmarit includerea urmatoarelor activitati de gospodarie comunala:

– salubritate publica;

– circulatie rutiera;

– amenajare si intretinere spatii verzi si locuri de agrement.

Criteriul de structurare tine cont de succesiunea logica a operatiilor concrete prin care se realizeaza aceste activitati si de modul de lucru aferent fiecareia. Astfel, normele sunt structurate pe capitole distincte, urmarind abordarea problematicii de asigurare a securitatii muncii specifice fiecarei activitati mentionate mai sus, prin prevederea masurilor de protectie adecvate, corelate cu pericolele existente la nivelul fiecarui element component al sistemului de munca.

Pentru a veni in sprijinul activitatii de concepere si proiectare a echipamentelor tehnice si a fluxurilor tehnologice, normele prezinta un capitol cu masuri de securitate a muncii necesar a fi asigurate din faza de conceptie si proiectare pentru imbunatatirea nivelului de securitate in activitatile de salubrizare publica.

De asemenea, normele cuprind o serie de anexe cu informatii utile necesare in activitatea de asigurare a securitatii muncii.

1. Prevederi generale

Continut. Scop

Art. 1. – Normele specifice de securitate a muncii pentru activitati de gospodarie comunala si salubritate publica cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele specifice acestor activitati si cerintele desfasurarii lor in conditii de securitate.

Domeniu de aplicare

Art. 2. – Prevederile prezentelor norme se aplica urmatoarelor activitati de gospodarie comunala:

a) salubritatea publica;

b) circulatie rutiera;

c) amenajare si intretinere spatii verzi si locuri de agrement.

Conexiunea cu alte acte normative

Art. 3. – Prezentele norme se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.

Art. 4. – Pentru activitatile nespecifice sau complementare activitatilor de circulatie rutiera, amenajare si intretinere spatii verzi si salubrizare publica se vor aplica normele specifice de securitate a muncii prezentate la Anexa 1.

Art. 5. – Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie, alegerea si stabilirea sortimentelor adecvate riscurilor existente se va face prin instructiuni proprii, elaborate pe baza prevederilor Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, nr. 225/21.07.1995.

Art. 6. – Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii, se va face in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si cu prezentele norme.

Art. 7. – Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit normelor PSI in vigoare.

Revizuirea normei

Art. 8. – Revizuirea prezentelor norme specifice de securitate a muncii se va face in concordanta cu modificarile de natura legislativa survenite la nivel national si cu modificarile intervenite la nivelul tehnologiilor sau metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.

2. Activitati de salubritate

2.1. Curatarea si spalarea cailor de circulatie publica (strazi, trotuare, alei etc.)

Art. 9. – La curatarea si spalarea cailor de circulatie publica, lucratorii vor fi instruiti suplimentar pentru cunoasterea si respectarea regulilor de circulatie si vor fi dotati cu echipamente de lucru avertizoare .

Art. 10. – Lucratorii vor fi dotati cu mijloacele necesare igienei individuale.

Art. 11. – Maturarea si spalarea strazilor se va face in afara orelor de circulatie intensa (pietonala si rutiera) .

2.1.1. Curatarea si spalarea manuala

Art. 12. – In timpul operatiilor de curatare, maturare si spalare manuala a cailor publice, sensul de deplasare a lucratorilor va fi cel opus circulatiei autovehiculelor.

Art. 13. – Curatatorii de cai publice sunt obligati sa respecte regulile de circulatie, pentru a evita accidentele.

Art. 14. – (1) Sculele si dispozitivele de lucru inclusiv de colectare (tomberoane, carucioare etc.) vor fi amplasate in timpul lucrului, astfel incat sa nu stanjeneasca circulatia.

(2) Se interzice asezarea sculelor la intersectia strazilor.

Art. 15. – Actionarea tomberoanelor sau carucioarelor se va face numai prin impingere.

Art. 16. – Pe arterele de circulatie intensa vor fi repartizati la lucru numai lucratori fara infirmitati.

Art. 17. – In timpul lucrului este obligatorie purtarea vestelor avertizoare.

Art. 18. – Transportul si manevrarea furtunului pentru spalat, se vor face numai pe caruciorul cu tambur, de catre intreaga echipa si numai pe partea dreapta a strazii, cat mai aproape de rigola.

2.1.2. Curatarea si spalarea mecanica

Art. 19. – La spalarea mecanica a strazilor manevrarea manetelor ce pun in functiune jeturile in timpul stropitului se va face cu atentie, pentru a nu stropi pietonii si vehiculele in trecere.

Art. 20. – Se interzice atingerea elementelor in miscare ale automaturatoarelor-colectoare: perii, disc, valtul de maturat, ventilatorul de racire auxiliar.

Art. 21. – Se interzice bascularea benei incarcate cu usa neridicata.

Art. 22. – In timpul maturatului se va asigura automatu-ratoarea cu tija de siguranta a benei in pozitie basculanta.

Art. 23. – Se interzice executarea operatiilor de remedieri si reparatii cu bena ridicata, negolita de continut si neasigurata prin tija de sprijin.

Art. 24. – Capacele mari din partile laterale ale masinii nu se vor deschide decat dupa ce se va opri motorul auxiliar, pentru a evita contactul cu transmisiile prin curele.

Art. 25. – Este interzis lucrul pe timp de vizibilitate redusa fara girofar.

Art. 26. – In timpul operatiei de maturare se va pastra viteza de regim de 7 km/ora.

2.1.3. Deszapezirea

2.1.3. 1. Incarcarea, descarcarea si depozitarea sarii

Art. 27. – Depozitarea sarii ambalate in saci sau in ambalaje cu forme geometrice regulate se va face prin stivuire, cu respectarea Normelor generale de protectie a muncii, referitoare la modul de constituire a stivelor si inaltimea acestora, inclusiv pentru depozitarea in sistem paletizat.

Art. 28. – (1) Depozitarea sarii in vrac se va face in trepte sau taluz.

(2) Atunci cand depozitarea se face in taluz, panta acestuia nu va depasi 45o.

(3) Inaltimea si latimea treptelor va fi de 1 m.

Art. 29. – Cand se lucreaza simultan pe diferite trepte, din taluz, lucratorii nu trebuie sa se afle unul deasupra altuia, in acelasi plan vertical.

Art. 30. – Se interzice lucratorilor sa stea culcati, sa se odihneasca, sa ia masa sau sa se dezbrace la baza sau pe masa de sare depozitata.

Art. 31. – Scoaterea si incarcarea din depozit se va face numai sub supravegherea conducatorului echipei de lucru care va lua toate masurile de securitate.

Art. 32. – In cazul in care incarcarea se face mecanizat, este interzisa stationarea lucratorilor in raza de actionare a utilajului de incarcat.

2.1.3. 2. Curatarea zapezii

2.1.3. 2.1. Curatarea manuala

Art. 33. – La curatatul zapezii lucratorii vor lucra la o distanta de cel putin 5 m unul fata de celalalt.

Pe timpul noptii lucratorii din echipele de deszapezire vor fi dotati cu mijloace de semnalizare optica (ochi de pisica) atasate de echipamentul individual de protectie.

Art. 34. – La ridicarea capacelor de la caminele de canal in vederea aruncarii zapezii se va proceda cu atentie, folosind carlige sau tarnacoape. Deschiderea capacelor cu mainile este interzisa.

Art. 35. – Se interzice lasarea caminelor de canal desco-perite.

Art. 36. – In jurul canalelor deschise pentru descarcarea zapezii se va imprastia sare si nisip, pentru a se prein-tampina alunecarea. Gurile de canal deschise vor fi imprejmuite si semnalizate atat ziua cat si noaptea; in timpul noptii, gurile de canal deschise vor fi marcate cu felinare rosii.

2.1.3. 2.2. Curatarea mecanica

Art. 37. – Utilajele folosite pentru incarcarea si transportul zapezii vor fi prevazute cu mijloace de semnalizare pentru gabarit depasit.

Art. 38. – Stationarea utilajelor se va face numai in locurile in care nu poate fi stanjenita circulatia.

Art. 39. – Transportul lucratorilor este permis numai in cabina, langa conducatorul utilajului.

Art. 40. – In timpul deplasarii si al lucrului, conducatorul utilajului va avea grija sa nu loveasca pietonii, autovehiculele sau alte instalatii.

Art. 41. – La folosirea utilajelor de incarcare a zapezii, conducatorul utilajului va verifica in prealabil daca dispozitivul tip freza este reglat la inaltimea necesara si daca jgheabul benzii rulante este lasat in pozitie de repaus.

Art. 42. – In timpul incarcarii se interzice stationarea oricarei persoane la o distanta de cel putin 2 m fata de dispozitivul de incarcare.

Art. 43. – La oprirea utilajului se interzice lasarea frezei in functiune.

Art. 44. – Verificarea frezei se va face numai de catre personal instruit si autorizat.

Art. 45. – La utilizarea autocuratatoarelor cu perie pentru zapada se va verifica in prealabil starea tehnica a lantului periei si cuplarea corespunzatoare a cutiei de distributie.

Art. 46. – In timpul functionarii utilajului, conducatorul acestuia va pastra distanta necesara fata de bordura si alte vehicule.

Art. 47. – Turatia periei va fi astfel reglata, incat zapada sa fie aruncata pana la rigola, pentru a nu lovi sau murdari pietonii.

Art. 48. – La utilizarea autoplugurilor se va verifica ridicarea lamei la inaltimea necesara pentru a nu lovi carosabilul.

Art. 49. – (1) In cazul utilizarii dispozitivului plug – perie pe tractor, se va verifica prezenta aparatorilor de la lanturile Gall si de antrenare a periilor.

(2) Dispozitivul de maturat si pluguit va fi ridicat la inaltimea necesara pentru a nu lovi carosabilul.

2.2. Colectarea si transportul deseurilor

2.2.1. Colectarea deseurilor menajere

Art. 50. – Organele de control al activitatii de salubritate vor impune cetatenilor sa foloseasca pentru depozitarea deseurilor menajere, recipienti inchisi – pubele tip containere.

Recipientii care se transporta normal nu vor depasi masa totala de 70 kg si vor fi prevazuti cu manere fasonate bine fixate si cu capace etanse.

Art. 51. – Este interzisa folosirea pubelelor si containerelor defecte pentru a nu se produce loviri sau raniri.

Art. 52. – In timpul transportului deseurilor, incarcatorii nu au voie sa se aseze pe deseuri. Ei vor sta in cabina soferului sau in locuri amenajate special la autovehiculul cu care se face transportul.

Art. 53. – Colectarea deseurilor se va face in mod obligatoriu numai de la imobilele situate pe partea sensului de circulatie a vehiculului de transportat deseurile, exceptie facand strazile cu sens unic de circulatie.

Art. 54. – Dupa fiecare transport in mod obligatoriu se va face controlul obloanelor si al capacelor vehiculelor, care trebuie sa fie bine fixate pentru a se evita deschiderile acestora in timpul mersului.

Art. 55. – Dupa terminarea programului de lucru si inainte de fiecare masa este obligatorie efectuarea igienei individuale (spalat, curatat, dezinfectat) .

Art. 56. – Conducerea persoanelor juridice, care desfasoara activitati de colectare si transport al deseurilor, va organiza trimiterea lucratorilor pentru efectuarea controlului medical periodic, va asigura materialele necesare mentinerii igienei individuale si va lua masuri de dezinfectare a echipamentului de lucru si de protectie in conformitate cu recomandarile organelor sanitare.

Art. 57. – Lucratorii care prezinta leziuni corporale nu vor fi admisi la lucru decat cu aviz medical.

2.2.2. Colectarea deseurilor stradale

Art. 58. – Pentru colectarea deseurilor de pe strazi se vor intrebuinta carucioare, tomberoane sau alte utilaje usor de manevrat.

2.2.3. Ridicarea si transportul deseurilor

Art. 59. – Ridicarea si transportul deseurilor menajere si stradale se vor face numai cu vehicule speciale din dotarea unitatilor de salubritate, care permit o incarcare – descarcare usoara si sunt inchise etans.

Art. 60. – Deseurile stradale vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

2.2.3. 1. Autogunoiera compactoare

Art. 61. – Personalul de exploatare este obligat sa verifice ca supapele de siguranta sa fie montate numai dupa ce au fost reglate si sigilate.

Art. 62. – Este interzisa functionarea instalatiei hidraulice daca prezinta scurgeri la imbinari. Pe timp rece este interzisa functionarea instalatiei hidraulice atat timp cat nu functioneaza sistemul de incalzire a rezervorului.

Art. 63. – Asezarea pubelei pe mecanism se face numai cand distribuitorul de actionare este in pozitia neutra. Actionarea distribuitorului se face numai de catre personalul instruit, care cunoaste functionarea instalatiei hidraulice.

Art. 64. – Se interzice orice interventie la mecanismele de actionare hidraulica, in timpul functionarii acestora.

Art. 65. – Este interzis accesul sub capacul de compactare atat timp cat se afla in pozitie ridicata.

Art. 66. – Se interzice stationarea in zona mecanismului pentru golirea pubelelor.

Art. 67. – Este interzisa incarcarea pubelelor cu corpuri peste dimensiunile acestora.

Art. 68. – Se interzice folosirea pubelelor deteriorate.

Art. 69. – Deschiderea capacelor de vizitare este permisa numai cand priza de putere nu este cuplata.

Art. 70. – Se interzice deplasarea pe drumuri publice a autogunoierei cu capacul de la mecanismul de compactare ridicat.

Art. 71. – La descarcarea in autogunoiere a cupelor de container de 4 m3, soferul este obligat sa respecte urmatoarele:

a) sa manipuleze manetele de comanda in asa fel incat ridicarea containerului sa se faca lent, fara socuri si discontinuitati;

b) sa verifice fixarea corecta a capetelor laterale a containerului;

c) sa fixeze capacul metalic al containerului pentru a nu impiedica golirea in autogunoiera;

d) sa nu transporte pe drumurile publice containere goale sau incarcate, in dispozitivul autogunoierei.

2.2.3. 2. Autoplatforma pentru incarcat si transportat containere

Art. 72. – �oferul este obligat sa controleze pozitia cadrului oscilant, in vederea asigurarii unui gabarit minim al autoplatformei.

Art. 73. – In timpul deplasarii autoplatformei se interzice lucratorilor sa stea agatati pe containere sau pe autovehicul.

Art. 74. – In timpul incarcarii – descarcarii containerelor, se interzice prezenta persoanelor in spatele masinii.

Art. 75. – Actionarea comenzilor hidraulice nu se va face pana cand nu vor fi indepartate toate persoanele din zona de actionare a autoplatformei.

Art. 76. – Manipularea masinii se va face numai de catre personalul instruit si numit special pentru efectuarea acestor operatiuni. Folosirea altui personal este cu desavarsire interzisa.

Art. 77. – Vehiculele folosite la transportul deseurilor menajere si stradale nu vor fi utilizate in alte scopuri.

2.2.4. Spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport deseuri

Art. 78. – Lucratorii care efectueaza operatii de spalare si dezinfectare vor folosi echipamentul individual de protectie adecvat.

Art. 79. – Este interzis a se folosi apa de spalare pentru baut.

Art. 80. – Este interzis a se lua masa la locul de spalare si dezinfectare.

Art. 81. – Inainte de luarea mesei, lucratorii isi vor schimba echipamentul si se vor spala pe maini cu sapun.

Art. 82. – Se interzice purtarea echipamentului de lucru si de protectie in afara locului de munca. Unitatile se vor ingriji periodic ca echipamentul de protectie sa fie spalat si dezinfectat.

2.2.4. 1. Spalarea manuala

Art. 83. – Spalarea manuala se va realiza cu ajutorul unor rampe de spalare si cu furtun racordat la reteaua de apa.

Art. 84. – Personalul care deserveste rampa va purta echipamentul de protectie adecvat.

Art. 85. – Furtunul va fi in buna stare, iar piesele metalice vor fi solidarizate si etanseizate prin coliere de strangere.

Art. 86. – Urcarea si coborarea autovehiculelor de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii din jur au fost avertizati despre operatia ce se executa.

Art. 87. – Autovehiculul urcat pe rampa va fi asigurat contra deplasarilor accidentale.

Art. 88. – Jetul de apa nu va fi indreptat asupra instalatiilor electrice aflate in preajma rampei, existand pericolul de electrocutare.

Art. 89. – Dezinfectia se va realiza dupa spalarea manuala, prin proceduri aprobate de organele sanitare.

2.2.4. 2. Spalarea mecanica

Art. 90. – Spalarea mecanica se va realiza cu ajutorul unor instalatii speciale cu perii si jeturi de apa, in spatii inchise (tunele de spalare) in stare normala de functionare.

Art. 91. – Manevrarea instalatiilor de spalare se va face numai de catre personal specializat, care sa cunoasca in detaliu functionarea acestora.

Art. 92. – Toate instalatiile hidraulice ale tunelului vor fi bine etanseizate.

Art. 93. – Este interzis sa se umble la electromotor, la intrerupatorul automat sau la tabloul capsulat, in afara de persoanele autorizate.

Art. 94. – Dupa cuplarea agregatului de spalat se va face controlul releului de protectie montat pe sasiul masinii (la actionarea lui trebuie sa se opreasca electromotorul) . In cazul functionarii anormale, instalatia va fi oprita pana la remedierea defectiunilor.

Art. 95. – Se va verifica daca este bine prinsa aparatoarea periei.

Art. 96. – Inainte de a porni pompele si mecanismele din interiorul tunelului, lucratorul statiei se va asigura ca in interiorul tunelului nu se afla nici o persoana.

Art. 97. – Inainte de inceperea oricarei lucrari in interiorul tunelului (curatare, intretinere, revizie) se vor monta pe podea gratare de lemn, pentru a evita alunecarea personalului.

Art. 98. – In cazul spalarii pubelelor, a containerelor, atat manual cat si cu instalatia de spalat se vor respecta instructiunile proprii de lucru privind folosirea corecta a jeturilor de apa sub presiune.

2.3. Tratarea, neutralizarea si valorificarea deseurilor

Art. 99. – Prevederile din prezentul capitol se refera la tratarea si valorificarea deseurilor menajere, stradale si a celor din aceeasi categorie care intra in atributiile unitatilor de gospodarie comunala si salubritate.

Art. 100. – Lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie adecvat riscurilor specifice operatiilor de tratare si neutralizare a deseurilor.

Art. 101. – Echipamentul individual de protectie va fi curatat si dezinfectat conform procedurilor aprobate de organele sanitare.

Art. 102. – Servirea mesei se va face in locuri special amenajate si numai dupa efectuarea igienei individuale (spalat, dezinfectat) .

Art. 103. – La sfarsitul programului de lucru este obligatorie spalarea si dezinfectarea lucratorilor.

2.3.1. Depozitarea deseurilor pe rampe

Art. 104. – Pe rampele de gunoi nu au acces decat persoanele autorizate si autovehiculele speciale care transporta deseurile.

Art. 105. – Rampele de depozitare a deseurilor vor fi stropite, de doua ori pe luna in anotimpul cald si trimestrial in anotimpul rece, cu solutie de lapte de var si vor fi supuse periodic dezinfectiei si deratizarii conform indicatiilor organelor sanitare locale.

Art. 106. – Pentru evitarea fermentarii anaerobe care favorizeaza formarea de gaze toxice, deseurile vor fi depozitate In straturi avAnd grosimea de maximum 1,5 m.

Art. 107. – Deseurile vor fi suficient de compacte pentru a evita golurile mari de aer care favorizeaza autoaprinderea acestora.

Art. 108. – Compactarea trebuie facuta astfel incat sa permita aerarea deseurilor.

Art. 109. – Deseurile vor fi depozitate numai in rampe controlate, fiind interzise depozitarile necontrolate.

Art. 110. – (1) Rampele de depozitare vor fi prevazute cu drumuri de acces si drumuri interioare bine intretinute pentru a fi utilizate in conditii de securitate In orice anotimp.

(2) Rampele de depozitare vor fi prevazute cu imprejmuire adecvata.

Art. 111. – Locurile de descarcare la rampe vor fi iluminate in timpul noptii pentru a se putea face manevrarea masinilor in bune conditii.

Art. 112. – (1) Autovehiculele speciale utilizate la transportul deseurilor vor fi pilotate la locul de descarcare.

(2) In timpul pilotarii se interzice lucratorilor sa stea pe scarile laterale sau pe scarile din spatele masinii.

Art. 113. – Orice manevra a autovehiculului va fi efectuata numai de conducatorul numit al acestuia.

Art. 114. – Urcarea si coborarea lucratorilor incarcatori de pe autoplatforma se face numai prin locurile special amenajate si numai cand autovehiculul este oprit. Urcarea sau coborarea pe roata autovehiculului este interzisa.

Art. 115. – In timpul descarcarii, in zona de actionare a autovehiculelor se interzice prezenta oricarei persoane.

Art. 116. – In cazul blocarii benei sau containerului, se interzice interventia manuala pentru deblocare. Deblocarea se va face de la distanta cu uneltele din dotare.

Art. 117. – (1) Remorcarea autovehiculelor impotmolite se va face numai cu bara de otel.

(2) Se interzice folosirea cablurilor la remorcare.

Art. 118. – Dupa ce au fost depozitate, gunoaiele vor fi acoperite cu un strat de pamant sau moloz.

Art. 119. – (1) Se interzice aprinderea focului pe rampele de gunoi.

(2) Se interzice folosirea oricarui sistem improvizat de incalzire a autovehiculelor.

Art. 120. – In timpul nivelarii gunoaielor si pamantului cu tractorul cu lama de buldozer se interzice asezarea lucratorilor pe lama sau partile laterale ale tractorului.

Art. 121. – (1) Operatiile legate de neutralizarea gunoaielor ca: delarvizarea, deratizarea sau dezinfectarea, se vor executa numai de catre persoane special instruite, dotate cu echipament special si aparatura pentru folosirea substantei toxice si inflamabile.

(2) Persoanele care nu efectueaza aceste lucrari vor fi indepartate din zona de lucru.

Art. 122. – (1) Distrugerea cadavrelor de animale si a anumitor substante toxice se va face in locuri special amenajate (puturi, gropi sau santuri) care se vor acoperi cu un strat de substante neutralizante, in functie de caz.

(2) Pentru efectuarea acestor operatii vor fi utilizati lucratori bine instruiti in acest scop care vor actiona sub supravegherea si cu aprobarea sefului de rampa.

2.3.2. Selectarea si recuperarea deseurilor refolosibile

Art. 123. – Depozitarea deseurilor refolosibile recuperate din deseurile menajere, stradale sau cele de aceeasi categorie se va face pe timp limitat – cel mult 7 zile, la rampe, pana la preluarea acestora de catre beneficiari lor.

Art. 124. – Depunerea deseurilor recuperate prin selectare se va face in magazii sau platforme acoperite, in ambalaje inchise.

Art. 125. – Punctele de selectare a deseurilor refolosibile vor fi prevazute cu containere din metal sau material plastic, in functie de deseurile depozitate, care vor fi etichetate pentru fiecare sortiment de deseu.

Art. 126. – In cazul selectarii manuale a deseurilor refolosibile, lucratorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie adecvat, inclusiv masca de protectie.

Art. 127. – La utilizarea benzilor transportoare se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru transportoarele cu banda.

Art. 128. – In timpul functionarii ciurului rotativ se interzice orice interventie a lucratorilor.

Art. 129. – Livrarea deseurilor refolosibile catre unitatile beneficiare se va face dupa ce acestea au fost, in prealabil, sortate corespunzator, presate, brichetate, depuse in baloti, saci de plastic sau hartie, butoaie de plastic sau metal, minicontainere, dupa caz.

Art. 130. – Livrarea se va face pe cat posibil, direct, fara manipulari intermediare.

2.3.3. Incinerarea deseurilor

2.3.3. 1. Cuptoare de incinerare

Art. 131. – Personalul de exploatare si intretinere al instalatiei de incinerare va purta obligatoriu echipamentul individual de protectie prevazut pentru acest loc de munca.

Art. 132. – Persoanele aflate in control sau vizite organizate vor purta obligatoriu casca de protectie.

Art. 133. – Accesul autospecialelor de transport deseuri se va face la usile de descarcare indicate de conducatorul locului de munca si numai la gurile de descarcare al caror semafor indica culoarea „verde”.

Art. 134. – Este interzisa evacuarea resturilor inlaturate de pe platforme printre golurile dintre utilaje si platformele de circulatie.

Art. 135. – Este interzisa pornirea unor utilaje oprite, inainte de a se constata evitarea oricarui pericol de accidentare a personalului ce deserveste aceste utilaje.

Art. 136. – In cazul unor remedieri la unele utilaje, remedieri ce implica oprirea instalatiei, pe butoanele de pornire a acestor utilaje, aflate la panourile de comanda, se va monta indicatorul „NU SE PORNE�TE ! SE LUCREAZA !”; persoana ce depaneaza utilajul are obligatia ca la incheierea lucrarii sa comunice acest lucru electricianului de serviciu pentru a se putea efectua repornirea utilajului.

Art. 137. – Orice oprire a unor utilaje se va face numai cu avizul conducatorului locului de munca.

Art. 138. – Persoana care va schimba „geamul vizor” de la cuptoarele de incinerare va efectua operatia numai cu manusi de protectie sau cand cuptorul nu functioneaza.

Art. 139. – Manevrarea capacului de vizitare, ce permite observarea alimentarii primului element basculant cu deseuri, se va face numai cu manusi de protectie.

Art. 140. – In timpul efectuarii observatiilor privind alimentarea cu deseuri a cuptorului de incinerare, prin capacul de vizitare, lucratorul ce efectueaza aceasta supraveghere va avea o distanta de privire fata de gura de vizitare de minimum 1,5 m.

Art. 141. – (1) Repunerea automata in functiune a arzatorului de combustibil lichid se va face in prezenta conducatorului locului de munca, care va lua toate masurile pentru evitarea suprapresiunii in cuptor.

(2) Se va verifica starea de functionare a clapetelor de exploatare.

Art. 142. – Remedierile ce urmeaza a fi efectuate la toate utilajele calde (cuptoare, baterii de cicloane, sistemul de valorificare a caldurii gazelor arse, distribuitorul de aer supraincalzit canalele de gaze si aer supraincalzit) se vor efectua numai atunci cand temperatura acestora va fi egala cu cea a mediului ambiant.

Art. 143. – Se interzice efectuarea depanarilor la utilajele calde, fara intreruperea tensiunii de alimentare, in cadrul liniei respective de incinerare.

Art. 144. – Depanarea in interiorul utilajelor se va face obligatoriu de catre doi lucratori, pentru supraveghere si sprijin reciproc.

Art. 145. – Iluminatul in interiorul utilajelor ce se depaneaza va fi asigurat cu lampa de lucru alimentata la tensiunea de 24 V.

Art. 146. – In timpul depanarii in interiorul unor utilaje se interzice efectuarea de probe la utilajele ce deservesc linia de incinerare pe care se efectueaza depanarea.

Art. 147. – Evacuarea bulgarilor de cenusa se va face numai dupa oprirea transportorului cu racleti de catre personal autorizat, iar repornirea transportorului se va face numai dupa ce lucratorul care a efectuat indepartarea bulgarilor se afla in afara oricarui pericol de accidentare.

Art. 148. – Manevrarea podurilor rulante se va face numai de catre persoane instruite si numite in acest scop.

Art. 149. – Se interzice curatarea tuturor utilajelor mobile sau rotative in timpul functionarii.

Art. 150. – Este interzis a se efectua manevra din pupitrul de comanda de catre alte persoane in afara electricianului sau conducatorului de schimb, iar manevrele executate de acestia se vor face numai dupa anuntarea in prealabil a lucratorilor care deservesc utilajele ce se manevreaza.

Art. 151. – Se interzice parasirea locului de munca fara aprobarea conducatorului de schimb.

Art. 152. – (1) La oprirea instalatiei de incinerare, desfacerea capacelor de vizitare ale utilajelor calde nu se va face inainte de oprirea exhaustorului si la efectuarea operatiei se vor utiliza manusi de protectie.

(2) Capacele care depasesc masa de 30 kg se vor ridica folosind un sistem mecanizat de ridicare (cu scripeti sau macara) .

Art. 153. – Se interzice stationarea in apropierea clapetelor de exploatare cand instalatia functioneaza.

Art. 154. – La fiecare instalatie de incinerare a deseurilor menajere vor fi afisate la locuri vizibile:

– regimul tehnologiei de exploatare, care va cuprinde limitele minime si maxime ale temperaturii, presiunii, debitelor, nivelurilor;

– schemele tehnologice de principiu ale instalatiilor respective si schemele monofilare ale instalatiilor electrice;

– instructiuni in caz de avarie.

Art. 155. – Predarea si preluarea schimbului se vor face pe baza de proces verbal, in care vor fi mentionate: starea tehnica a instalatiei, parametrii realizati in exploatare (temperaturi, presiuni, debite, niveluri etc.) , precum si deficientele si remedierile efectuate.

Art. 156. – Orice modificare in regimul tehnologic se va face numai cu aprobarea conducatorului locului de munca.

Art. 157. – Lucratorii au obligatia de a anunta imediat conducatorul locului de munca, cu privire la orice defectiune existenta in timpul exploatarii instalatiei, care ar conduce la accidente de munca sau avarii.

Art. 158. – (1) Punerea in functiune si oprirea instalatiilor se vor face numai la dispozitia si in prezenta conducatorului locului de munca.

(2) In cazul in care situatia creata impune oprirea fortata a instalatiei, operatia de oprire se va face numai in prezenta conducatorului locului de munca, care va actiona in conformitate cu instructiunile pentru oprirea fortata a instalatiei.

Art. 159. – Inainte de pornirea instalatiei se vor verifica:

– starea de functionare a dispozitivelor de stins incendiul;

– starea aparatelor de masura si control si mai ales a indicatoarelor de temperatura;

– montarea dispozitivelor de protectie (scari, podete, capace pe camine si canale, aparatori) demontate la oprire.

Art. 160. – Lucrarile si operatiile dificile stabilite in instructiunile de lucru ale instalatiei vor fi efectuate pe cat posibil ziua. Atunci cand este necesar ca aceste lucrari sa fie executate noaptea, se vor lua toate masurile de securitate a muncii si se va obtine aprobarea speciala scrisa a conducerii persoanei juridice si numai dupa ce au fost luate toate masurile de securitate prevazute prin instructiunile proprii.

Art. 161. – (1) Toate aparatele din instalatie vor fi supuse unor verificari periodice pentru asigurarea bunei functionari si a starii de uzura.

(2) Rezultatele verificarilor se vor nota pe o fisa care trebuie sa existe pentru fiecare aparat.

Art. 162. – Toate locurile de munca se vor mentine in permanenta in ordine si curatenie.

Art. 163. – Pe platforma fiecarei instalatii se vor prevedea surse de apa potabila si truse farmaceutice pentru acordarea primului ajutor.

Art. 164. – (1) Este interzisa folosirea echipamentului de protectie si de lucru in afara orelor de program.

(2) Dupa terminarea programului, echipamentul de protectie va fi depus in dulapurile personale din vestiar.

Art. 165. – Este interzisa spalarea hainelor, a echipamentului de protectie, a sculelor, a aparatelor de masura si control cu substante volatile (benzina, toluen, xilen etc.) .

Art. 166. – (1) Este interzis ca personalul tehnologic de la instalatii sa efectueze lucrari de interventie la instalatiile electrice (schimbarea becurilor, tuburilor, sigurantelor, controlul tablourilor de distributie etc.) .

(2) Aceste lucrari vor fi efectuate numai de personalul de specialitate al atelierelor electrice.

Art. 167. – Se interzice efectuarea oricarei lucrari in raza unei instalatii de incinerare deseuri menajere fara sa aiba avizul conducatorului locului de munca.

Art. 168. – Este interzisa intrarea in gropi, camine, santuri, tuneluri, in care exista sau poate aparea pericol de intoxicare, fara masca si echipamente de protectie specifice, centuri de siguranta cu franghie, detectoare de gaze, fara un supraveghetor din afara sau fara buletin de analiza din partea laboratorului, care sa confirme lipsa gazelor sau a substantelor toxice.

Art. 169. – Toate agregatele componente ale instalatiilor vor fi inscriptionate in locuri vizibile, cu numerele si numele pozitiilor din fluxul tehnologic.

Art. 170. – Lucrarile, care pot prezenta pericol de accident si a caror executie nu este reglementata in prezentele norme sau prin alte instructiuni scrise, aprobate, nu se vor putea executa decat pe baza unei dispozitii scrise a sefului de instalatie cu indicarea masurilor de protectie.

Art. 171. – (1) Aprinderea manuala a focului in instalatia de incinerare se va face obligatoriu de catre doi lucratori, dintre care unul va introduce somoiogul in fata injectorului, iar celalalt va deschide progresiv ventilul de combustibil lichid, pana la amorsarea combustiei.

(2) Se interzice folosirea benzinei sau a altor hidrocarburi de tip usor la aprinderea arzatoarelor.

(3) Dupa utilizare, somoioagele se vor stinge in cutii cu nisip prevazute in acest scop.

Art. 172. – Injectoarele de combustibil lichid vor fi de tip demontabil sau cu legaturi flexibile, care sa permita retragerea lor.

Art. 173. – Punerea in functiune a cuptoarelor se va face conform instructiunilor de lucru speciale, respectandu-se curba de temperatura pana la atingerea regimului nominal.

Art. 174. – Oprirea cuptorului se va executa conform instructiunilor de lucru si de protectie a muncii specifice, asigurandu-se protectia impotriva accidentelor si avariilor.

Art. 175. – In caz de defectiuni ca: neetanseitati in circuitele tehnologice, daramari de ziduri in cuptor, cresteri bruste de presiune peste limita admisa sau alte accidente care pun in pericol securitatea instalatiei, se va proceda la oprirea fortata a cuptorului si implicit a instalatiilor tehnologice.

Art. 176. – Se impune in mod obligatoriu ca cenusa din cuva post ardere sa fie scoasa la intervalele indicate in instructiunile de lucru si functionare a instalatiei, in caz contrar existand pericolul aprinderii benzii transportoare din cauza temperaturii ridicate sau blocarii cuptorului de incinerare.

Art. 177. – Inainte de punerea in functiune, schimbatoarele de caldura vor fi supuse probei de presiune hidraulica.

2.3.3. 2. Lucrari la instalatiile electrice ale cuptoarelor de incinerare

Art. 178. – Exploatarea transportoarelor cu banda se va efectua cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda.

Art. 179. – Pe automatele de pornire se vor aplica placute avertizoare cu urmatorul text: ATENTIUNE – OPRIT PENTRU REPARATIE.

Art. 180. – Este interzisa prinderea cu mana, de pe banda rulanta, a materialului transportat.

Art. 181. – Este interzisa curatarea benzii rulante, a tamburilor si racletilor transportorului in timpul funtionarii acestuia.

Art. 182. – Este interzisa trecerea persoanelor pe sub banda rulanta in timpul functionarii acesteia. In timpul reparatiilor si reviziilor va fi deconectata de la linia de curent electric.

Art. 183. – Montarea si repararea instalatiilor de ridicat se executa numai de intreprinderi autorizate ISCIR.

Art. 184. – Instalatiile de ridicat montate in incaperi vor fi astfel amplasate incat sa asigure spatiul minim pentru accesul nepericulos In jurul lor.

Art. 185. – Toate mecanismele de ridicat vor fi prevazute cu placute indicatoare de sarcina maxima, fiind interzisa utilizarea lor pentru sarcini mai mari.

Art. 186. – Instalatiile si echipamentele electrice vor fi intretinute si exploatate in asa fel incat sa fie prevenite electrocutarile (prin atingere directa si indirecta) , arsurile, incendiile si exploziile.

Art. 187. – Inaintea executarii oricaror lucrari de reparatii la partea mecanica a unui motor electric sau la mecanismul actionat de catre acesta, se va opri acest motor, se va bloca, iar pe dispozitivul de actionare din pupitrul de comanda se va monta un indicator de interzicere: NU INCHIDETI ! SE LUCREAZA !

Art. 188. – Corpurile motoarelor electrice si cele ale echipamentului de pornire al acestora trebuie sa fie legate la pamant.

Art. 189. – Se interzice executarea de lucrari la legaturile la pamant in timpul functionarii masinilor electrice.

Art. 190. – Lucrarile la aparatele de masura, comanda, protectie si semnalizare precum si la circuitele acestora, care impun ridicarea ingradirilor permanente sau patrunderea in apropierea partilor de instalatie sub tensiune se executa cu intreruperea tensiunii.

Art. 191. – Se admite executarea lucrarilor fara intreruperea tensiunii numai in cazul in care dispozitivele de protectie permit executarea unor operatii prin intermediul unor tije electroizolante.

Art. 192. – Verificarea instalatiilor (aparate si circuite aferente) de comanda, protectie si semnalizare se poate executa fara intreruperea tensiunii, cu conditia ca personalul executant sa fie izolat in zone de lucru, prin intermediul unui covor de cauciuc sau al cizmelor electroizolante, iar circuitele infasurarilor secundare ale transformatoarelor de tensiune si de curent sa fie legate la pamant in cel putin un punct.

Art. 193. – La executarea lucrarilor in instalatiile electrice se vor respecta prevederile Normativului PE 119/1990, precum si Normele specifice de securitate a muncii privind utilizarea energiei electrice.

Art. 194. – Personalul executant al lucrarilor va utiliza echipament individual de protectie electroizolant si scule electroizolante.

Art. 195. – Panoul de comanda al arzatorului va fi pozitionat pe un covor de cauciuc sau pe o platforma electroizolanta, impamantarea acestuia efectuandu-se in scopul evitarii electrocutarii.

Art. 196. – Montarea cablurilor de tensiune ale panoului de comanda pe arzator va fi efectuata de catre un electrician autorizat, panoul de comanda nefiind alimentat pe toata durata operatiei de montare.

Art. 197. – Accesul la electrozii de aprindere cat si la transformatorul de aprindere este interzis in timpul functionarii arzatorului, existand pericolul de electrocutare.

Art. 198. – Detasarea electrozilor din locasurile lor pentru curatarea de zgura se va efectua in conditiile in care arzatorul este oprit din functionare, iar panoul de comanda este nealimentat.

Art. 199. – Punerea sub tensiune a ventilatorului de inalta presiune se va face de catre un electrician autorizat si numai dupa ce ventilatorul a fost pozitionat corect.

2.3.3. 3. Rezervoare atmosferice pentru depozitarea produselor petroliere

Art. 200. – Rezervoarele atmosferice pentru depozitarea produselor petroliere vor fi organizate In parcuri de rezervoare pe categorii de produse In care se vor grupa pe cat posibil rezervoarele cu aceeasi capacitate si aceeasi forma.

Art. 201. – La amplasarea individuala a rezervoarelor de produse petroliere se vor respecta normele de PAZA �I SECURITATE CONTRA INCENDIILOR.

Art. 202. – Rezervoarele amplasate In parcuri vor fi imprejmuite cu diguri de revarsare construite din pamant, beton sau zidarie.

Art. 203. – Inaltimile digurilor de revarsare din jurul unuia sau a doua rezervoare vor fi cele stabilite in normele PSI.

Art. 204. – Parcurile de rezervoare cat si rezervoarele vor fi protejate atat impotriva descarcarilor electrice in timpul furtunilor cat si pentru scurgerea electricitatii statice, in conformitate cu normele specifice pentru utilizarea energiei electrice cat si normele PSI.

Art. 205. – Rezervoarele atmosferice pentru depozitarea produselor petroliere vor fi echipate pentru prevenirea si combaterea incendiilor.

3. Activitati de amenajare si intretinere a drumurilor cu circulatie publica

Art. 206. – Prevederile din prezentul capitol se aplica lucrarilor executate pe spatii publice de circulatie rutiera (strazi si trotuare) , pentru intretinerea, repararea si modernizarea acestora, inclusiv lucrarilor de intretinere si montare a instalatiilor de dirijare si control al circulatiei.

Art. 207. – Pentru lucrarile de amenajari si reparatii, in functie de tipul de activitate, se vor aplica cumulativ si masurile de securitate a muncii, prevazute prin normele specifice de securitate a muncii corespunzatoare respectivelor activitati.

Art. 208. – Toate lucrarile de amenajari rutiere se vor desfasura numai pe baza de proiect de executie, care va cuprinde un capitol distinct cu masuri preventive de securitate a muncii necesar a fi luate.

3.1. Lucrari de intretinere, reparatie si modernizare a drumurilor cu circulatie publica.

Art. 209. – Punctele de lucru de pe spatiile publice vor fi semnalizate conform reglementarilor in vigoare, luandu-se masuri de dirijare a circulatiei vehiculelor si pietonilor in aceste zone.

Art. 210. – (1) Pentru lucrarile efectuate pe strazi sau sectoare de strazi la care s-a obtinut in prealabil aprobarea pentru intreruperea circulatiei pe toata durata lucrarilor se vor monta indicatoare de interzicere a circulatiei in ambele sensuri si de avertizare asupra lucrarilor efectuate.

(2) Se vor monta de asemenea indicatoare de orientare spre rutele care evita zona aflata in lucru.

Art. 211. – Sensul de lucru pe drumurile publice va fi opus sensului de circulatie a autovehiculelor. In cazul in care se lucreaza in panta sau in curba si tehnica lucrului reclama ca echipa de munca sa lucreze intr-o pozitie in care nu pot fi observate vehicule in mers, conducatorul locului de munca va asigura masurile de securitate necesare prin plantarea indicatoarelor de stationare si de limita de viteza.

Art. 212. – (1) Pentru lucrarile efectuate pe strazi sau sectoare de strazi, la care nu se poate opri circulatia vehiculelor, punctele de lucru vor fi marcate prin indicatoare de avertizare sau de reglementare.

(2) In cazul in care zona respectiva este supusa unei circulatii intense, suplimentar, se vor lua masuri de desemnare a unui lucrator bine instruit pentru dirijarea circulatiei.

Art. 213. – Pe timp de noapte sau vizibilitate redusa, lucrarile vor fi semnalizate cu mijloace luminoase.

Art. 214. – Lucrarile vor fi conduse si supravegheate de catre o persoana numita in acest scop care va lua toate masurile de securitate prevazute prin prezentele norme si instructiunile proprii de securitate a muncii.

Art. 215. – Lucratorii vor fi instruiti privind circulatia pe caile publice, traversarea, depozitarea si transportul materialelor de lucru.

Art. 216. – (1) Materialele rezultate din desfaceri (pamant, nisip, panele etc.) si care urmeaza a fi refolosite la refacerea sistemului rutier, se vor depozita pe trotuare, langa bordura.

(2) Se va asigura spatiul necesar pentru trecerea pietonilor de minimum 0,75 m pe langa cladire.

Art. 217. – Se interzice depozitarea materialelor in dreptul intrarilor din cladiri sau curti, pe spatii verzi, peste capacele hidrantilor de incendiu, a vanelor conductelor de apa, de gaze, instalatiilor electrice si telefonice.

Art. 218. – In cazul in care spatiul de depozitare pentru materiale este limitat si nu permite ramanerea gramezii in taluz natural, se vor lua masuri de imprejmuire si depozitare la o inaltime de 0,75-1 m care sa nu permita raspandirea materialelor in spatiul de trecere al pietonilor.

Art. 219. – Depozitarea materialelor se va face pe partea strazii pe care se lucreaza.

Art. 220. – In cazul lucrarilor la care temporar este necesara efectuarea de gropi sau santuri, se vor amenaja podete de trecere, pentru pietoni. Podetele vor fi vopsite in culori, astfel incat sa fie vizibile si noaptea.

Art. 221. – (1) Se interzice inceperea lucrarilor fara asigurarea masurilor de prevenire a accidentelor de circulatie, de depozitare corecta a materialelor si sculelor si de instruire si echipare a lucratorilor cu mijloacele individuale de protectie contra riscurilor la care sunt expusi, conform Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

(2) Lucratorii vor verifica echipamentul individual de protectie si echipamentele tehnice pentru ca acestea sa nu prezinte defectiuni.

Art. 222. – Se interzice prezentarea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, cat si consumul acestora in timpul programului de lucru.

Art. 223. – Lucrarile de refacere sau de modernizare ale strazilor, cat si lucrarile noi (strazi si alei de acces) vor fi incepute numai pe baza unui plan de coordonare initial, conform proiectului de executie in care vor fi evidentiate traseele instalatiilor subterane (existente sau care se vor executa) , adancimea pozarii lor, bransamentele, vanele, caminele de vizitare.

Art. 224. – (1) Daca in timpul lucrarilor se descopera o conducta, cablu etc., care nu a fost mentionata in planul de coordonare, lucrarile vor fi intrerupte pana la identificarea lor de catre reprezentantul beneficiarului care are in exploatare acea instalatie.

(2) Locul va fi ingradit, marcat vizibil cu inscriptia „PERICOL” si luminat pe timp de vizibilitate redusa.

Art. 225. – (1) Reluarea lucrului se va face numai dupa ce vor fi luate toate masurile de securitate.

(2) In cazul cablurilor electrice, reluarea lucrului se va face dupa scoaterea cablului de sub tensiune si detinerea avizului de la organul competent.

Art. 226. – (1) Efectuarea lucrarilor la inaltime (poduri, pasaje denivelate etc.) este permisa numai cu echipament individual de protectie adecvat.

(2) Se interzice lucrul in cazul in care lumina este insuficienta.

(3) Pentru efectuarea lucrarilor la inatime se vor respecta suplimentar masurile prevazute prin normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.

Art. 227. – Persoanele juridice sau fizice care executa lucrari in acelasi santier vor mentine curatenia si ordinea la locul de munca pe toata durata lucrarii.

3.2. Lucrari de montare si intretinere a instalatiilor de dirijare si control al circulatiei (indicatoare si semafoare)

3.2.1. Montarea indicatoarelor si semafoarelor pe stalpi existenti.

Art. 228. – Lucrarile de montare a indicatoarelor si semafoarelor se vor efectua de catre lucratori instruiti si dotati cu echipament individual de protectie pentru lucrul la inaltime si cu scari.

Art. 229. – Dupa montare, bransarea semafoarelor se va realiza de catre electricieni autorizati.

Art. 230. – Lucrarile de montare se vor efectua in echipe de cel putin 2 lucratori.

3.2.2. Executarea de lucrari noi pe stalpi neplantati

Art. 231. – In cazul in care se efectueaza lucrari de montare pe stalpi neplantati, montarea se va efectua la sol, apoi acestia se vor introduce in groapa.

Art. 232. – La executarea gropilor, se va utiliza un careu de paravane usoare pentru delimitarea zonei de lucru.

Art. 233. – Dupa terminarea lucrului se va curata locul de munca de orice rest de materiale sau pamant.

Art. 234. – Toate lucrarile se vor executa cu instiintarea organelor de politie carora li se va cere concursul, privind dirijarea circulatiei.

3.2.3. Spalarea, curatarea si vopsirea semafoarelor

Art. 235. – Spalarea, curatarea sau vopsirea semafoarelor de dirijare a circulatiei se va face numai dupa scoaterea de sub tensiune a instalatiei.

Art. 236. – Este interzisa folosirea scarilor multiple sprijinite de stalpii semafoarelor. Se vor utiliza scari duble, folosite cu limitator de distanta, iar in cazul plantarii lor pe carosabil, se vor amplasa indicatoare de avertizare.

Art. 237. – La efectuarea lucrarilor de vopsire se vor respecta prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.

3.2.4. Executarea marcajelor

Art. 238. – Drumul de marcat se va imparti de la inceput in sectoare, care se vor imprejmui cu semne de circulatie de avertizare. Orientarea acestora se va face in asa fel incat indicatoarele sa fie vizibile din sensul de circulatie.

Art. 239. – La capetele sectorului de lucru se vor instala indicatoare de circulatie de reglementare.

Art. 240. – Delimitarea sectorului de lucru si plantarea semnelor de circulatie se executa sub supravegherea directa a unui agent din cadrul politiei rutiere.

Art. 241. – (1) In executarea lucrarii se va utiliza un autovehicul care va transporta indicatoarele de circulatie in lungul sectorului de lucru stabilit, cu o viteza de maximum 5 km/h.

(2) Unul din lucratorii care se afla in autovehicul inmaneaza indicatoarele, prin partea din spate, lucratorilor ce insotesc furgoneta pe jos si care le aseaza pe carosabil.

Art. 242. – Sensul de deplasare a echipei va fi opus circulatiei normale.

Art. 243. – Echipa de trasat este urmata de masina de vopsit care va avea permanent aprins farul ce emite semnale de prioritate generala.

Art. 244. – Inainte de Inceperea lucrului se face o verificare tehnica a masinilor de marcat si daca se constata deficiente se interzice inceperea lucrarii cu acest utilaj pana la remedierea deficientelor.

Art. 245. – Conducatorul lucrarii va verifica in prealabil sculele si dispozitivele utilizate in aceasta operatie.

Art. 246. – Deplasarea masinilor de marcat in afara sectorului de lucru pentru alimentare, spalare sau remedieri de defecte se va face dupa ce in prealabil s-au luat toate masurile necesare evitarii accidentelor de circulatie. In tot timpul deplasarilor semnalul luminos de prioritate generala va functiona, iar conducatorii vor respecta regulile de circulatie ca la orice vehicul cu tractiune mecanica. In timpul deplasarii, masinile vor fi pilotate ori de cate ori seful de echipa sau conducatorul lucrarii apreciaza ca este necesar.

Art. 247. – Muncitorii numiti sa execute lucrari individuale vor avea grija sa se asigure inainte de inceperea lucrului prin asezarea lor cu fata spre sensul de venire a vehiculelor si nu vor incepe lucrul pana cand persoanele insotitoare, destinate anume pentru protejarea lor, nu-si vor da incuviintarea. Deci, chiar daca lucrarile respective necesita munca unui singur muncitor, acesta va fi insotit de un altul.

Art. 248. – In cazul cAnd personalul muncitor iese din perimetrul marcat, acesta va fi instruit sa respecte normele de circulatie in vigoare.

Art. 249. – In timpul lucrului muncitorii sunt obligati sa poarte echipamentul de protectie si de lucru regulamentar, iar cei ce vin in contact direct cu vopseaua vor purta obligatoriu manusi de protectie.

Art. 250. – Strangerea semnelor de circulatie se va efectua invers decat la plantare, exceptie facand faptul ca autovehiculul merge pe langa benzile vopsite.

Art. 251. – Depozitarea si manipularea vopselelor se va face cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.

3.3. Lucrari de amenajare a spatiilor pentru parcaje

Art. 252. – Pentru lucrarile de executie si intretinere a spatiilor de parcat precum si pentru lucrarile de plantare si intretinere a instalatiilor a indicatoarelor de dirijare a circulatiei, se vor respecta, dupa caz, prevederile de la subcapitolele 3.1. si 3.2..

Art. 253. – La intrarea si iesirea masinilor din parcaj sau garaj, personalul va sta la distanta suficienta de masina pentru a nu fi lovit de vehiculul in miscare.

Art. 254. – La aducerea masinilor in parcaj cu automacaraua – platforma, de catre organele de politie, personalul din parcaj va sta la distanta de minimum 10 m de autovehicul, in timpul descarcarii masinilor.

Art. 255. – Semnalizarea, marcajul la sol si iluminatul parcajelor si garajelor se vor realiza conform „Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturism in localitati”.

Art. 256. – Pentru parcajele in constructii inchise pe unul sau mai multe nivele si garaje se vor respecta normele de igiena a muncii prevazute in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 257. – Se va asigura functionarea instalatiilor de ventilatie astfel ca in nici un moment, sa nu se depaseasca limita admisa a nocivitatilor.

Art. 258. – Indicatoarele de circulatie vor fi astfel plantate incat sa se asigure vizibilitate.

Art. 259. – Plantarea indicatoarelor de dirijare si marcajul la sol vor fi astfel realizate incat sa se excluda o eventuala confundare a sensurilor de circulatie.

Art. 260. – Marcajul locurilor de parcare va fi permanent intretinut astfel ca acestea sa fie reparate cu usurinta.

Art. 261. – Personalul care dirijeaza autovehiculele, la intrarea si iesirea din parcaje sau garaje, isi va desfasura activitatea in afara directiei de mers a acestora.

Art. 262. – Portile de intrare si iesire a garajelor si parcajelor din constructii inchise vor fi prevazute cu opritori.

Art. 263. – Barierele de pe caile de acces din garajele si parcajele la constructii inchise, in caz de vizibilitate redusa, se vor prevedea cu semnalizare luminoasa intermitenta.

Art. 264. – Pentru preintampinarea deraparii se va asigura in permanenta curatarea rampelor de acces (noroi, polei etc.) si imprejmuirea spatiilor de lucru cu panouri de avertizare.

4. Activitati de amenajare si intretinere a spatiilor verzi si locurilor de agrement

Art. 265. – Prevederile din prezentul capitol se refera la masurile de securitate a muncii din cadrul activitatilor de amenajare si intretinere a spatiilor verzi si a locurilor de agrement, desfasurate de toate serviciile specializate subordonate autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 266. – Conducerile persoanelor fizice sau juridice care au in admnistratie spatii verzi si locuri de agrement vor respecta prevederile prezentelor norme.

Art. 267. – Desfasurarea unor activitati care determina si alte pericole, se va face pe baza unor instructiuni proprii de securitate elaborate de conducerea unitatii.

Acestea vor stabili responsabilitatile pe functii, pentru aplicarea si urmarirea acestora pe toata durata desfasurarii activitatii.

4.1. Amenajarea si intretinerea spatiilor verzi

4.1.1. Prevederi comune tuturor activitatilor de amenajare si intretinere a spatiilor verzi.

Art. 268. – Inainte de inceperea oricarei lucrari se vor verifica din punct de vedere tehnic sculele si utilajele cu care urmeaza a se lucra.

Art. 269. – Cosoarele, foarfecele si bricegele vor fi bine ascutite, cu manerele netede, avand dimensiunile in functie de mana utilizatorului.

Art. 270. – La utilizarea cosorului se va avea In vedere ca mana libera sa nu fie lovita in timpul manipularii acestuia.

Art. 271. – Este interzisa utilizarea uneltelor manuale (sape, cazmale, prasitori, topoare, securi, sapaligi, seceri etc.) care au un grad de uzura avansat, nu sunt ascutite, nu sunt bine fixate in cozi sau cozile si manerele sunt sparte sau prezinta noduri sau aschii.

Art. 272. – Uneltele care prezinta muchii taioase, atunci cand nu sunt utilizate sau se transporta vor fi prevazute cu aparatori (teci) .

Art. 273. – Se interzice folosirea uneltelor specifice solurilor usoare in soluri grele si invers.

Art. 274. – Targile vor avea dimensiuni de cel mult 80 x 60 cm, iar bratele acestora vor fi bine netezite, fara noduri, crapaturi sau cuie.

Art. 275. – Laditele necesare pentru transportul materialulul saditor vor avea dimensiunile de cel mult 50 x 30 x 20 cm si vor fi prevazute cu manere bine fixate care sa nu prezinte crapaturi, cuie iesite.

Art. 276. – Uneltele manuale vor fi pastrate in locuri special amenajate si vor fi asezate in asa fel incat sa nu poata produce accidente.

Art. 277. – Utilajele mecanice si electrice vor fi deservite si intretinute numai de catre personal calificat si autorizat, fiind interzisa incredintarea acestora altor persoane.

Art. 278. – Inainte de Inceperea lucrului, utilajele vor fi verificate din punct de vedere tehnic.

Art. 279. – La utilajele prevazute cu motoare cu ardere interna, la care se constata scurgeri de carburant, acestea vor fi oprite imediat, fiind interzisa pornirea lor pana la remedierea deficientelor.

Art. 280. – In timpul functionarii utilajelor este interzisa orice fel de interventie.

Art. 281. – Interventiile sunt permise numai dupa oprirea si blocarea contra pornirii accidentale.

Art. 282. – In timpul functionarii utilajelor care au montate pe ele agregate de cosit, conducatorul va interzice apropierea de utilaj a oricarei persoane.

Art. 283. – Este interzisa curatarea cutitului taietor in timpul functionarii agregatului de cosit.

Art. 284. – La cositori se va regla inaltimea cutitului in functie de denivelarile terenului. Este interzis a se lucra pe un teren care, in prealabil, nu a fost curatat de pietre, sarme si alte asemenea corpuri dure, ce ar putea exista in zona de actiune a cutitului.

Art. 285. – Este interzis a se lasa motorul utilajului pornit, fara a fi decuplat si scos din viteza.

Art. 286. – In timpul functionarii masinilor de tuns gard viu, lucratorul auxiliar va merge in urma cutitului taietor, la o distanta de cel putin 5 m, pentru a strange ramurile taiate.

Art. 287. – La orice Intrerupere a lucrului sau schimbare de pozitie a utilajului, se va opri motorul si se va decupla cutitul. Este interzisa trecerea de la un loc de munca la altul cu agregatul in stare de functionare.

4.1.2. Activitati de amenajare (executie) a spatiilor verzi

4.1.2. 1. Lucrari de pregatire a terenului.

Executarea gropilor si terasamentelor

Art. 288. – (1) Inainte de inceperea lucrarilor de executare a gropilor si terasamentelor se va verifica existenta instalatiilor subterane (conducte de gaze, cabluri electrice si telefonice, conducte de apa etc.) prin consultarea factorilor interesati.

(2) In cazul existentei acestora se va stabili precis modul de amplasare, iar desfasurarea lucrarilor se va face sub supraveghere tehnica permanenta.

Art. 289. – In cazul In care In timpul lucrului se descopera instalatii sau constructii subterane, care nu s-au cunoscut dinainte, lucrarile vor fi intrerupte imediat si personalul va fi evacuat.

Reluarea lucrarilor se va face numai dupa identificarea proprietarului instalatiei sau constructiei respective, care va decide daca lucrarea poate fi continuata si eventual, necesitatea stabilirii unor masuri suplimentare.

Art. 290. – Sarma folosita pentru aliniamente va fi suficient de groasa, astfel incat sa nu se rupa in timpul intinderii; nodurile necesare pentru innadirea bucatilor de sarma se vor face prin rasucire completa, astfel incat sa nu aiba capete libere, care ar putea provoca zgarieturi.

Art. 291. – Pichetii, tarusii si tutorii trebuie sa fie uniformi, netezi, pentru a se evita ranirea in timpul manipularii lor.

Art. 292. – In timpul baterii tarusilor, pichetilor sau tutorilor in pamant, acestia se vor tine cu mana la cel putin 30 cm de capatul superior, evitandu-se astfel lovirea mainii cu maiul.

Art. 293. – Se interzice deplasarea si stationarea persoanelor in raza de actiune a utilajelor folosite pentru saparea mecanizata a terenului.

4.1.2. 2. Plantarea si transportul arborilor si arbustilor, executia peluzelor, decoratiilor florale si aleilor

Art. 294. – In timpul lucrarii de plantare a puietilor sau de semanare a gazonului, lucratorii vor fi asezati la distante convenabile pentru a evita accidentele reciproce datorita manipularii uneltelor manuale.

Art. 295. – Pe terenurile cu pante mai mari de 15o, lucrarile vor incepe de la deal la vale, iar lucratorii vor lucra, pe cat posibil, pe aceeasi curba de nivel.

Art. 296. – Daca, pe terenul in panta, materialul saditor sau pamantul se transporta cu ranitele, atunci spatele acestora trebuie sa fie captusit cu panza impermeabila.

Art. 297. – (1) In cazul cand lucrarile de plantare se executa pe terenuri stancoase sau grohotisuri, locurile periculoase se vor marca vizibil inainte de inceperea lucrarilor.

(2) Lucratorii vor fi dotati cu mijloace individuale de protectie contra accidentarii prin alunecare.

Art. 298. – La toaletarea si plantarea materialului dendrologic cu ghimpi, lucratorii vor fi dotati cu mijloace individuale pentru protectia mainilor.

Art. 299. – La scoaterea materialului dendrologic cu ghimpi, coronamentul acestuia va fi palisat. Desfacerea coronamentului se va face numai dupa plantare.

Art. 300. – Plantarea materialului dendrologic cu ghimpi va fi efectuata de 2 persoane.

Art. 301. – Inainte de scoaterea arbustilor cu tufe mari, coroana acestora se va lega, pentru a evita lovirea la ochi a lucratorilor.

Art. 302. – La scoaterea unui arbore sau arbust pot lucra cel mult 2 persoane care nu au voie sa sape fata in fata.

Art. 303. – Taierea radacinilor arborelui sau arbustului care se scoate se va executa cu fierastraie.

Art. 304. – La transportarea materialului dendrologic cu balot se vor respecta urmatoarele prevederi:

– Inainte de calarea macaralei se va examina starea terenului;

– macaraua se va aseza pe un plan orizontal;

– Inainte de ridicarea sarcinii vor fi bine verificate legaturile balotului;

– este strict interzisa stationarea persoanelor in raza de actiune a utilajului;

– dirijarea operatiunilor de incarcare si descarcare a balotilor cu macaraua se face de catre o singura persoana.

Art. 305. – (1) Ambalarea balotului se va face astfel incat sa se evite accidentarile in timpul manipularii si transportului acestuia.

(2) Plasa si otgoanele se vor strange bine si se vor lega cu sarma groasa, cu diametrul de 3 mm.

(3) Innodarea sarmei se va face prin rasucire completa cu clestele, iar capetele se vor tintui inspre balot, pentru a se evita ranirile.

Art. 306. – Inainte de a fi utilizat pentru ridicarea balotului, trebuie verificat ca otgonul sa fie in buna stare. Este interzisa folosirea otgoanelor formate din bucati innodate.

Art. 307. – Asezarea otgonului pe balot se face, legandu-se cu sarma groasa in mai multe locuri si verificand prezenta ochiului cu care se agata otgonul de carligul macaralei.

Art. 308. – La incarcarea balotului cu macaraua in autocamion, acesta se trage cat mai aproape de macara.

Ochiul de agatare al otgonului se introduce complet in carligul macaralei.

Art. 309. – Dupa ce arborele a fost asezat pe platforma autocamionului in pozitie orizontala, se fixeaza balotul punand pene de lemn groase de o parte si de alta.

Art. 310. – In timpul transportului arborelui cu balot se interzice stationarea persoanelor pe platforma mijlocului de transport.

Art. 311. – In timpul plantarii arborilor cu balot este interzisa prezenta oricarei persoane pe marginea gropii.

Art. 312. – (1) In scopul plantarii arborelui cu balot, otgonul se dezleaga cu atentie si se trage cu carligul macaralei; balotul se desface cu ajutorul clestilor, evitandu-se zgarieturile.

(2) Dupa plecarea macaralei, o echipa de lucratori utilati cu cangi dirijeaza asezarea corecta a balotului, mentinand permanent o distanta corespunzatoare fata de arbore. Pentru a preveni accidentarile distanta dintre muncitori va fi de cel putin 2 m.

Art. 313. – (1) Ancorarea arborilor cu balot se va face cu sarma a carei grosime se stabileste in functie de talia arborelui.

(2) Se vor lua masuri ca ancorele sa fie vizibile, pentru a evita accidentele in timpul lucrarilor de intretinere.

(3) Tarusii de care sunt fixate ancorele vor fi batuti la nivelul solului.

Art. 314. – Pentru imprastierea ingrasamintelor chimice se vor utiliza mijloace individuale de protectie adecvate.

Art. 315. – La brazduitul suprafetelor de teren in taluzuri se vor folosi dulapi prevazuti cu trepte, pentru a evita alunecarea.

Art. 316. – La cuplarea furtunurilor la sursa de udat, cAt si intre ele, se vor folosi coliere, fiind interzisa cuplarea furtunurilor cu sarma.

Art. 317. – Pentru asezarea bordurilor la alei se vor folosi carlige speciale din fier beton, evitandu-se astfel accidentarile.

4.1.3. Activitati de intretinere a spatiilor verzi

4.1.3. 1. Ingrijirea plantatiilor

Art. 318. – La executarea lucrarilor de intretinere in mod grupat, lucratorii vor mentine intre ei distanta necesara pentru evitarea accidentarii.

Art. 319. – Pentru lucrarile de intretinere efectuate la inaltimi ce depasesc 2 m, cat si pentru executarea taierilor la arbori inalti, lucratorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie adecvat, precum si cu dispozitive de lucru corespunzatoare conditiilor specifice in care se desfasoara lucrarile de intretinere (pinteni, carlige, scari mecanice etc.) .

Art. 320. – Inainte de utilizarea centurilor de siguranta se va verifica rezistenta acestora. Este interzisa folosirea celor necorespunzatoare.

Art. 321. – Lucratorul care taie crengile uscate va ocupa o pozitie laterala fata de creanga si la acelasi nivel cu aceasta, asigurandu-se ca jos, pe directia de cadere a crengii, nu se afla alte persoane sau bunuri materiale.

Art. 322. – Inainte de a se urca in arbore, lucratorul va verifica rezistenta trunchiului acestuia. Se interzice urcatul in arbori al caror lemn este in putrefactie sau a caror tulpina poate avea oscilatii cu amplitudini mari.

Art. 323. – Inainte de a se urca pe scara rigida, lucratorul va controla rezistenta si stabilitatea acesteia. Pe terenurile in panta scara va fi asigurata prin legare si infigere a extremitatilor inferioare in sol.

Art. 324. – (1) Scarile care se sprijina pe arbori trebuie sa aibe treapta superioara captusita cu pasla. Extremitatile inferioare ale acestor scari vor fi armate cu varfuri metalice ascutite pentru a se realiza o buna fixare in sol.

(2) Scarile alcatuite din mai multe tronsoane trebuie sa aibe capetele de imbinare a tronsoanelor si lanturile cu care se fixeaza de arbore in buna stare.

Art. 325. – Inainte de folosirea unei scari de franghie, acesteia i se verifica rezistenta prin atarnarea de ea a 3 persoane. Cand se utilizeaza, scara de franghie, este obligatoriu sa fie foarte bine fixata de arbore.

Art. 326. – Scarile duble trebuie prevazute cu armaturi metalice la ambele extremitati, precum si cu limitatori de deschidere (lant, franghie) .

Art. 327. – (1) Pentru utilizarea, in conditii de securitate a scarii mecanice, in prealabil, se va verifica starea tehnica a acesteia.

(2) Inainte de urcarea pe scara se va stabili directia in care urmeaza sa cada ramura ce va fi taiata.

(3) Scara mecanica se va instala pe directia contrara celei de cadere a ramurii taiate; se va asigura perfecta calare a scarii.

(4) Zona de lucru va fi ingradita si va fi prevazuta cu un indicator de securitate: „PERICOL DE ACCIDENTE”.

(5) Se interzice urcarea pe scara mecanica a unei persoane neinstruite in prealabil.

(6) Lucrarile executate cu ajutorul scarii mecanice se vor face numai sub supravegherea si controlul permanent al conducatorului formatiei de lucru, care raspunde nemijlocit de aceste operatii.

Art. 328. – Dupa terminarea lucrului sau in cazul intreruperii temporare a acestuia, scara mecanica va fi stransa si pusa in pozitie de repaus.

Art. 329. – Scarile simple vor fi instalate numai pe soluri suficient de tari, in pozitie verticala. Folosirea scarilor simple la inaltimi cuprinse intre 2 si 5 m este admisa numai daca acestea sunt asigurate de alte persoane de pe sol.

Art. 330. – La taierea arborilor se vor respecta prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatari si transporturi forestiere.

4.1.3. 2. Lucrari ce se desfasoara in prezenta tensiunilor inalte si a campurilor electrice de mare intensitate

Art. 331. – Lucrarile la spatiile verzi din incinta statiilor electrice se fac cu respectarea Normelor de protectie a muncii pentru activitatile in instalatiile electrice – PE 119/1990.

Art. 332. – Lucrarile in spatiile verzi din incinta statiilor electrice de inalta tensiune, efectuate cu personal angajat in acest scop se face numai dupa instruirea acestuia si sub supravegherea unei persoane din cadrul statiei electrice care raspunde de luarea tuturor masurilor de securitate a muncii. Persoana va fi desemnata special in acest scop.

Art. 333. – Lucrarile din incinta statiei se efectueaza pe parcele delimitate prin cordoane si prevazute cu placi avertizoare.

Art. 334. – Stropirea culturilor se face numai manual, cu ajutorul stropitoarelor, fiind interzisa stropirea prin aspersiune sau cu furtunul cu apa sub presiune.

Art. 335. – Pentru executarea diverselor lucrari in spatiile verzi, se vor utiliza unelte prevazute cu cozi de lemn uscat.

Art. 336. – In cazul in care se folosesc diverse utilaje cu actionare mecanica sau electrica, se vor lua masuri tehnice si organizatorice pentru preintampinarea pericolului de electrocutare.

Art. 337. – Cosirea ierbii se efectueaza numai mecanizat, fiind interzisa utilizarea coaselor.

Art. 338. – Plantarea arborilor si arbustilor se face conform proiectului de spatiu verde.

Art. 339. – Este interzisa purtarea sculelor pe umar sau ridicarea lor deasupra capului, in incinta statiei.

Art. 340. – Este interzisa apropierea de echipamentele electrice din statie.

4.1.3. 3. Lucrari executate pe cai publice cu circulatie

Art. 341. – Punctele de lucru pe caile publice cu circulatie vor fi semnalizate si avertizate conform reglementarilor in vigoare. Pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa, lucrarile vor fi semnalizate cu mijloace luminoase.

Art. 342. – Lucratorii vor fi instruiti asupra reglementarilor, privind circulatia rutiera si pietonala pe caile publice, cat si despre modul cum trebuie sa se faca transportul si depozitarea materialelor si sculelor necesare lucrarii.

Art. 343. – Orice lucrare care se efectueaza pe cai publice va fi adusa la cunostinta organelor de politie rutiera.

Art. 344. – Sculele, uneltele care in timpul efectuarii lucrarii se defecteaza, se vor depozita in locuri care sa nu stanjeneasca lucratorii si nici circulatia.

Art. 345. – Este interzisa prezenta la lucru a lucratorilor sub influenta bauturilor alcoolice, cat si consumul acestora in timpul programului de lucru.

Art. 346. – In cazul in care conditiile de vizibilitate sunt reduse, efectuarea lucrarilor se va face numai dupa asigurarea unui iluminat corespunzator.

Art. 347. – Pentru lucrarile la inaltime, in functie de situatia concreta de la fata locului, se vor alege tipurile de scari adecvate lucrarii.

Art. 348. – Inainte de inceperea operatiilor de taiere a crengilor sau arborilor de pe caile publice, se vor lua masuri de avertizare si de interzicere a circulatiei rutiere si pietonale in zona in care se lucreaza.

Art. 349. – Lucratorii vor fi dotati cu franghii, cu ajutorul carora vor dirija caderea arborilor.

Art. 350. – Daca in cursul taierii unui arbore in apropierea unei linii electrice aeriene, acesta rupe conductorii electrici, se opreste lucrul si se anunta persoana juridica in proprietatea careia se afla reteaua respectiva. Reluarea lucrului nu este admisa decat dupa confirmarea remedierii.

Art. 351. – Materialele rezultate din taiere se vor depozita in locuri in care sa nu impiedice circulatia rutiera si pietonala, iar locul de munca, dupa terminarea lucrarii, va fi curatat.

Art. 352. – Pentru delimitarea locului in care se fac gropi cu scopul plantarii sau transplantarii unor arbori se va utiliza un careu din paravane usoare.

Art. 353. – Daca in cursul sapaturilor pe caile publice se intalnesc cabluri sau conducte subterane, lucrarile vor fi intrerupte in acel loc, in vederea identificarii instalatiilor respective de catre servicii de specialitate. Pana la reluarea lucrului, locul va fi ingradit si marcat vizibil cu semne de avertizare.

4.1.3. 4. Intretinerea peluzelor si aleilor

Art. 354. – De pe peluzele ce urmeaza a fi cosite se vor indeparta in prealabil eventualele corpuri straine existente (sarme, pietre, cioburi etc.) . Aceasta masura preventiva este absolut obligatorie daca se executa cositul mecanic.

Art. 355. – Se interzice utilizarea masinilor de cosit pe terenuri in panta, cu exceptia celor construite anume pentru astfel de terenuri.

Art. 356. – Se interzice deplasarea masinii de cosit in stare de functionare pe alei sau pe carosabil. Trecerea de la un front de lucru la altul se face numai cu utilajul in stare de repaus.

Art. 357. – Strangerea gunoaielor de pe peluze si maturarea aleilor se vor face in orele cand parcul este mai putin frecventat.

4.1.3. 5. Recoltarea de seminte, fructe si flori

Art. 358. – La lucrarile de recoltare a fructelor si semintelor de arbori si arbusti pot participa numai persoane sanatoase, in varsta de 18 – 40 ani.

Art. 359. – Se interzice repartizarea la recoltarea de seminte, fructe si flori, a femeilor gravide, a persoanelor alergice la polen si la diverse mirosuri, precum si a persoanelor cu boli de inima.

Art. 360. – Persoanele care participa la recoltarea de pe arbori, stand in picioare, cat si cele care se urca in arbori, vor fi dotate cu echipamentul individual de protectie adecvat, precum si cu dispozitive corespunzatoare de lucru.

Art. 361. – Pentru utilizarea corespunzatoare a dispozitivelor de lucru, se vor respecta prevederile de la articolele 270 – 278.

Art. 362. – Se interzice urcarea concomitenta pe aceasi scara sau in acelasi arbore a mai multor lucratori.

Art. 363. – Se interzice agatarea cu mana de crengi uscate sau de ramuri subtiri, precum si rezemarea pe acestea cu picioarele atat in timpul urcarii in arbori, cat si in timpul recoltarii.

Art. 364. – Este strict interzisa trecerea directa, la inaltime, dintr-un arbore intr-altul.

Art. 365. – Nu este permisa deplasarea si stationarea sub arborii din care se face recoltarea.

Art. 366. – (1) Pentru recoltarea florilor din arbori care se afla sub conductori electrici, se vor folosi numai prajini tip, din lemn, prevazute cu foarfeci actionate prin sfoara.

(2) Este interzisa intrebuintarea sarmei sau a cablurilor metalice.

4.2. Activitati de utilizare si intretinere a locurilor de agrement

4.2.1. Locuri de agrement

4.2.1. 1. Lansarea si ridicarea ambarcatiilor

Art. 367. – Pentru lansarea si ridicarea ambarcatiilor din apa se va asigura in prealabil:

a) pregatirea locului de munca prin amenajarea, curatarea si nivelarea terenului;

b) controlul utilajelor si materialelor necesare.

Art. 368. – (1) Instalarea utilajului se va realiza In dreptul locului de ridicare sau lansare.

(2) Legaturile de fixare a agregatului se vor face numai cu cablu si in mai multe volte; se interzice folosirea lantului.

Art. 369. – In timpul operatiilor de ridicare a ambarcatiilor si de montare a reazemelor se interzice deplasarea si stationarea persoanelor sub sarcina.

Art. 370. – Lansarea salupelor se va executa pe role sau carucioare speciale.

4.2.1. 2. Navigatia ambarcatiilor

Art. 371. – Este interzisa depasirea capacitatii de incarcare a ambarcatiei. In acest scop se va marca la loc vizibil sarcina maxima admisa.

Art. 372. – Pe timpul imbarcarii, mersului si debarcarii, conducatorul ambarcatiei raspunde atat de siguranta pasagerilor, cat si a ambarcatiei.

Art. 373. – Conducatorul ambarcatiei va respecta urmatoarele prevederi pentru asigurarea securitatii in timpul navigatiei:

a) se va asigura, in prealabil, ca starea de navigabilitate a ambarcatiei este buna;

b) va respecta traseul prestabilit;

c) nu va depasi viteza prescrisa;

d) va acosta numai la debarcaderele special amenajate;

e) va acorda ajutorul necesar ambarcatiilor aflate in pericol;

f) va naviga cu viteza redusa in dreptul strandurilor, debarcaderelor si danelor cu barci;

g) va reduce viteza la acostare;

h) va interzice pasagerilor sa se deplaseze in grupuri mari in ambarcatie.

Art. 374. – (1) Personalul care executa manevrarea ambarcatiilor este obligat sa verifice zilnic paramele si cablurile.

(2) Se interzice folosirea paramelor metalice sau a cablurilor care au fire rupte sau destramate, precum si manevrarea ambarcatiilor cu paramele legate.

Art. 375. – La acostarea bord la bord se interzice suprapunerea braurilor de protectie.

4.2.1. 3. Utilizarea barcilor cu rame

Art. 376. – Pe barcile cu rame se va marca la loc vizibil capacitatea de incarcare (in kilograme si numar de persoane) .

Art. 377. – La loc vizibil vor fi afisate urmatoarele interdictii:

– urcarea in barca a unui numar de persoane mai mare decat cel prevazut;

– statul In picioare;

– aproprierea de mal;

– acostarea In alt loc decAt la debarcader;

– pescuitul si scaldatul din barca.

Art. 378. – Este interzisa predarea barcii persoanelor care se afla in stare de ebrietate.

Art. 379. – Pe timp de noapte fiecare barca va fi dotata cu un felinar sau lanterna.

4.2.1. 4. Dragajul

Art. 380. – Pornirea si oprirea motorului de la draga se va face numai dupa emiterea semnalelor prestabilite intre mecanic si dragor.

Art. 381. – Vinciurile vor fi prevazute cu blocaje pentru a nu se desfasura liber si vor fi manevrate numai la comanda si sub supravegherea dragorului.

Art. 382. – Transportul ancorelor pentru fixarea dragei pe pozitia de dragat si operatia de ancorare se vor executa pe baza instructiunilor proprii.

Art. 383. – Se interzice filarea cablului la ancorare prin mana.

Art. 384. – Este interzis accesul persoanelor straine pe draga, in timpul lucrului.

Art. 385. – Pentru a evita rasturnarea salandelor pe flotoare, acestea se vor incarca la capacitate si uniform pe toata suprafata.

Art. 386. – Dragele vor fi dotate In mod obligatoriu cu colaci de salvare.

Art. 387. – Remorcarea se va face de la salande la salupa. Pe timpul remorcajului, marinarul va supraveghea remorca, astfel ca in caz de pericol de scufundare a salandei sa o elibereze.

Art. 388. – La operatia de curatare a lacurilor, cablul de tractat de la salande la salupa trebuie sa fie din otel flexibil, cu diametrul maxim de 14 mm. El trebuie verificat in prealabil pentru a nu avea fire rupte. Se va urmari ca la intindere cablul sa nu faca ochiuri.

Art. 389. – Rolele utilizate vor fi astfel alese incat cablul de tractat sa nu sara de pe ele.

Art. 390. – Lanturile cu care se leaga rolele pentru ancorare vor fi verificate inainte de inceperea lucrului.

Art. 391. – In barca va lucra o echipa compusa din cel mult 2 muncitori.

4.2.1. 5. Intretinerea stavilarelor

Art. 392. – (1) Cheile de manevrare a stavilarelor vor fi confectionate special pentru fiecare mecanism in parte (nu este permisa schimbarea uneia cu alta) .

(2) Se intezice ridicarea stavilarelor cu rangi, manivele sau roti cu cavile degradate sau chei improvizate.

Art. 393. – Coborarea stavilelor cand presiunea pe poarta este scazuta se executa prin manevrarea manivelei cu mana, astfel incat sa nu aiba posibilitatea sa se roteasca singura.

Art. 394. – In timp de iarna se va sparge gheata si se va presara nisip pe pasarele si scari.

Art. 395. – Pasarelele stavilarelor sau ale altor instalatii vor fi prevazute cu mana curenta.

Art. 396. – Manevrarea stavilelor actionate electromecanic se va face numai de catre muncitori calificati si instruiti anume pentru aceasta operatie.

Art. 397. – Mecanismele prevazute cu angrenaje vor fi protejate cu aparatori metalice.

Art. 398. – Pentru operatiile de intretinere (impregnarea lemnariei cu carbolineum, vopsirea stavilarelor si mecanismelor) se vor intrebuinta scari fixe, iar spargerea ghetii se va face cu cangi, de pe pasarela.

Art. 399. – Gratarele care nu sunt prevazute cu mecanisme speciale de curatare se vor curata numai de pe pasarela, cu greble speciale.

4.2.1. 6. �tranduri

Art. 400. – Spalarea si spoirea bazinelor de beton se va face astfel incat sa se previna alunecarea. Lucrarile se vor efectua sub supravegherea unei persoane cu atributii in acest scop.

Art. 401. – Personalul de serviciu se va ingriji ca pe plaja sa nu fie gunoaie si corpuri taioase (cioburi, capsule metalice etc.) .

Art. 402. – Locurile in care este permis scaldatul vor fi marcate cu indicatoare.

4.2.1. 7. Activitati de salvare a persoanelor aflate in pericol de inec

Art. 403. – Salvatorii vor fi recrutati din randul inotatorilor cu experienta, in urma unui examen privind cunoasterea masurilor ce se impun in caz de pericol. De asemenea, ei trebuie sa cunoasca precis miscarile ce se vor executa in cazurile in care pot fi loviti sau imobilizati partial sau total de catre cel aflat in pericol de inec.

Art. 404. – Operatia de salvare a unui om in pericol de inec se desfasoara in urmatoarele etape:

a) aproprierea Inot sau cu barca de salvare de cel In pericol;

b) folosirea unuia din procedeele de prindere a victimei;

c) transportarea la mal si scoaterea din apa;

d) acordarea primului ajutor pe uscat.

Art. 405. – Serviciile de salvare vor elabora instructiuni concrete de actiuni pentru salvarea celor aflati in pericol de inec.

4.2.2. Terenuri de sport si terenuri de joc pentru copii

Art. 406. – Marcarea terenului se va face cu substante lipsite de toxicitate.

Art. 407. – Conducerea persoanei fizice sau juridice care are in subordine terenuri de tenis va dispune verificarea periodica a rezistentei suportului scaunului arbitrului si a elementelor de sustinere a tribunelor.

Art. 408. – Pe terenurile de baschet se vor verifica atent stabilitatea esafodajului pe care este fixat cosul si rezistenta panoului de tinta.

Art. 409. – Este interzis ca instalatia pentru iluminatul general al terenului sa aiba circuit comun cu instalatia de iluminare pentru jocul in nocturna. Pentru vestiare si cai de acces se va realiza un sistem de iluminare de siguranta, pe un circuit electric separat, cu posibilitatea de conectare rapida la alt circuit sau la un generator independent.

Art. 410. – (1) Bazinele de inot si caile de acces spre acestea vor fi mentinute permanent in stare de perfecta curatenie.

(2) Este interzisa existenta deseurilor metalice sau de alta natura care ar putea provoca accidente sau ar constitui surse de infectii sau boli de piele.

Art. 411. – Limita dintre doua cote de apa, in cazul bazinelor cu diverse cote de apa, va fi marcata prin geamanduri de bazin.

Art. 412. – In cazul bazinelor de Inot cu pasarele, acestea vor fi prevazute cu mana curenta.

Art. 413. – Este interzisa executarea de sarituri de pe trambuline improvizate in bazinele neamenajate cu astfel de instalatii.

Art. 414. – Supravegherea la manevrarea instalatiilor aferente patinoarelor artificiale se face numai de personal calificat, instruit si autorizat.

Art. 415. – Yola va fi folosita numai de numarul strict de persoane pentru care este construita si numai pe vreme corespunzatoare.

Art. 416. – Yola se poate folosi numai daca panza are toata suprafata intacta (nu are gauri sau rupturi) , rama de fixare (intindere) a panzei este in stare buna si este asigurata manevrarea de dirijare (sfoara fara rupturi, subtieri, noduri sau innadituri) .

Art. 417. – Instruirea cu privire la modul de folosire a yolelor revine conducerii bazei nautice care organizeaza agrement de profil.

Art. 418. – Inainte de plecarea in larg cu hidrobicicletele de agrement este obligatoriu sa se verifice:

– daca „talpile” de plutire nu au sparturi, loviri sau fisuri (care ar provoca scufundarea) ;

– daca angrenajul de la lantul de actionare a pedalelor nu este uzat (pinioane sau dinti lipsa la roata de angrenaj) ;

– daca lantul nu este slabit;

– daca elicea de comanda a directiei are toate paletele;

– daca tija directionala este in buna stare.

Art. 419. – Nu este permisa supraincarcarea hidrobicicletei peste numarul de locuri prevazute de constructor.

Art. 420. – Este interzis sa se incredinteze hidrobicicleta copiilor sub 14 ani, celor care nu stiu sa inoate si persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice.

Art. 421. – Nu este admisa plecarea in larg cu hidrobicicleta in conditii atmosferice nefavorabile.

Art. 422. – Angajatii, care au ca obligatie de serviciu intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor aferente terenurilor de sport si a celor de joc pentru copii, vor respecta cu strictete normele specifice de securitate a muncii adecvate activitatii respective.

Art. 423. – Angajatii, care conduc sau supreavegheaza actiunile ce au loc pe terenurile de sport si de joc pentru copii, sunt obligati sa cunoasca modul de folosire a utilajelor si instalatiilor existente pe aceste terenuri. Acestia vor interzice accesul la utilajele si instalatiile defecte. Remedierea defectiunilor se va face numai de catre persoanele abilitate, cu respectarea stricta a normelor de securitate a muncii.

4.2.3. Gradini si colturi zoologice

4.2.3. 1. Ingrijirea animalelor

Art. 424. – Curatenia amplasamentelor animalelor, reparatiile, verificarile precum si administrarea hranei si a apei in cazul animalelor periculoase (lei, tigri, pantere, ursi, anumite maimute s.a.) se vor face numai dupa ce animalele vor fi trecute in compartimentul de schimb.

Art. 425. – Ingrijitorul este obligat sa verifice daca poarta de la compartimentul in care se afla animalul este asigurata contra deschiderii accidentale.

Art. 426. – (1) Defectiunile observate la unele amplasamente de animale, care sunt de natura a periclita securitatea ingrijitorului, vor fi aduse imediat la cunostinta tehnicianului (ofiterului de serviciu) , care este obligat sa ia prompt masurile ce se impun.

(2) Pana la remedierea defectiunilor, ingrijitorul va suspenda orice operatie la amplasamentul respectiv.

Art. 427. – Se interzice ingrijitorilor sau altor persoane sa provoace, sa agite sau sa brutalizeze animalele prin diferite mijloace.

Art. 428. – In timpul lucrului cu animalele se vor evita miscarile bruste. Animalele vor fi tratate cu calm pentru ca acestea sa se obisnuiasca treptat cu prezenta omului.

Art. 429. – Este interzisa folosirea sarmelor in loc de lacate, pentru inchiderea usilor de la custi sau amplasamente.

Art. 430. – Este interzis ingrijitorului sa paraseasca locul de munca inainte de a verifica securitatea dispozitivelor de inchidere ale amplasamentelor cu animale.

Art. 431. – Intrarea Ingrijitorului In padocurile animalelor ierbivore deosebit de agresive se va face in prezenta tehnicianului (ofiterului de serviciu) .

Art. 432. – Imobilizarea reptilelor periculoase (serpi, crocodili etc.) se va face cu deosebita atentie, folosind materiale si dispozitive adecvate.

Art. 433. – Actiunea de prindere a animalelor evadate se va declansa numai dupa organizarea si inzestrarea urmaritorilor cu dispozitivele necesare (plase, lanturi, capcane etc.) .

Art. 434. – Pentru prinderea si imobilizarea unor animale (in vederea unor tratamente medicale, a transportului etc.) , se vor folosi si arme de foc cu proiectile tranchilizante, furtunuri cu jet de apa cu presiune.

Art. 435. – Ca ingrijitori, pot fi angajate numai persoane sanatoase si cu o buna conditie fizica. Este strict interzisa angajarea ca ingrijitori a persoanelor cu deficiente neuropsihice si fizice.

Art. 436. – Pentru protejarea publicului vizitator, imprejurul amplasamentelor cu animale se vor monta dispozitive de protectie (balustrade, santuri etc.) , la distanta corespunzatoare.

Art. 437. – Amplasamentele animalelor periculoase vor avea montate In locuri vizibile semne de avertizare.

4.2.3. 2. Transportul animalelor

Art. 438. – Toate animalele salbatice vor fi transportate in custi adecvate care sa asigure atat securitatea lor cat si a ingrijitorilor sau a altor persoane.

Art. 439. – Transportul animalelor se va face sub supravegherea permanenta a ingrijitorului de resort si a unui cadru tehnic de specialitate, ca delegat.

Art. 440. – Delegatul, caruia i se incredinteaza transportul animalelor, este obligat sa dirijeze incarcarea si descarcarea custilor cu animale, nepermitand nici unei alte persoane sa se aproprie de acestea.

Art. 441. – Se interzice transportul animalelor fara certificate care sa ateste starea de sanatate si motivul transportului.

4.2.3. 3. Masuri de igiena si prevenire a imbolnavirilor

Art. 442. – Fiecare ingrijitor isi va efectua, in mod obligatoriu, igiena personala inainte de masa si la terminarea programului zilnic. In acest scop, administratia gradinii zoologice este obligata sa puna la dispozitia angajatilor mijloacele si materialele necesare.

Art. 443. – Animalele vor fi supuse unui control medical periodic pentru depistarea la timp a purtatorilor de germeni transmisibili la om.

Art. 444. – Personalul de specialitate (biologi, medici veterinari, ingineri zootehnisti, tehnicieni etc.) si de ingijire a animalelor este obligat sa se supuna periodic sau ori de cate ori se considera necesar, examenelor clinice si de laborator, in vederea depistarii zoonozelor.

Art. 445. – Activitatea de ingrijire a animalelor, precum si cea biologica, veterinara si de laborator (examene microbiologice, parazitologice, anatomopatologice, semiologice etc.) se vor efectua numai cu echipamentul de protectie si de lucru prevazut, conform Normativului in vigoare.

Art. 446. – Prinderea si imobilizarea animalelor pentru consultatii, tratamente sau alte operatii se vor face cu mijloace si procedee eficace (custi, plase, franghii, iavase, etc.) . Aceste operatii se vor executa numai in prezenta personalului tehnic de specialitate.

Art. 447. – Cadavrele de animale, inclusiv produsele biologice rezultate, in functie de rezultatul autopsiei, vor fi arse la crematoriu sau predate unitatilor de ecarisaj cu respectarea prevederilor normelor specifice de securitate a muncii pentru cresterea animalelor.

Art. 448. – Animalele bolnave, care prezinta pericol de contaminare pentru om, vor fi scoase din circuitul de vizitare pana la completa lor vindecare.

Art. 449. – Amplasamentele animalelor si unitatile bio-veterinare (dispensarul veterinar, laboratoarele etc.) vor fi dotate cu instalatii igienico-sanitare (apa calda si rece, canalizare, iluminat s.a.) , pentru mentinerea unei igiene corespunzatoare.

Art. 450. – Gunoiul provenit de la animale se va depozita in locuri special amenajate, conform prevederilor normelor specifice de securitate a muncii pentru cresterea animalelor.

Art. 451. – Operatiile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare se vor efectua de catre personal instruit, in prezenta ingrijitorului titular si cu respectarea prevederilor normelor specifice de securitate a muncii pentru cresterea animalelor si a instructiunilor proprii.

Art. 452. – SE INTERZICE CATEGORIC consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru, precum si prezentarea la lucru In stare de ebrietate.

Art. 453. – Personalul veterinar si de ingrijire a animalelor, care lucreaza in sectoarele in care au fost depistate boli transmisibile la om, va fi supus unui examen medical.

Art. 454. – Pentru prinderea, transportul si tratamentul ce se va aplica animalelor se va folosi echipament de protectie si de lucru adecvat operatiei respective.

5. Prevederi de proiectare

Art. 455. – La proiectarea activitatilor de amenajare a spatiilor verzi, circulatie rutiera si salubrizare se vor respecta prevederile de securitate a muncii prevazute prin Normele generale de protectie a muncii, Normele specifice de securitate a muncii pentru gospodarie comunala si salubritate, standardele de securitate a muncii precum si normele sanitare in vigoare.

Art. 456. – Orice aprobare pentru executia rampelor de depozitare a deseurilor menajere va fi data de catre organele locale numai pe baza unui proiect intocmit de institutele de specialitate, publice sau private-autorizate.

Art. 457. – La proiectarea si organizarea colectarii deseurilor menajere de la populatie se vor respecta urmatoarele prevederi:

– la blocurile de locuinte cu P+4 nivele si mai putin se vor prevedea puncte exterioare de precolectare, care sa permita accesul usor al autogunoierelor, posibilitatea spalarii zilnice, mascarea prin plantatii sau ziduri de acoperire;

– la blocurile cu mai mult de P+4 etaje evacuarea deseurilor menajere se va face de regula prin tuburi verticale, executate etans, cu sectiunea circulara si suficient de mare. Trebuie sa se asigure ventilatia si sa se poata curata usor;

– recipientii de colectare trebuie sa permita inmagazinarea deseurilor menajere pentru 2-3 zile;

– in vederea colectarii preselectate a deseurilor refolosibile se vor introduce dispozitive si instalatii la tuburile verticale care sa asigure sortarea direct de la sursa a acestora.

Art. 458. – (1) Depozitarea deseurilor menajere va fi realizata numai in sistem controlat.

(2) Se va asigura mecanizarea proceselor de depozitare in vederea evitarii contactului cu deseurile, dotarea rampelor cu mijloace care sa permita si igiena individuala, prevederea unor depozite pentru materiale neutralizante si asigurarea masurilor pentru evitarea poluarii mediului.

Art. 459. – Rampele de depozitare controlata a deseurilor menajere si stradale vor fi amplasate pe terenuri inutilizabile, la cel putin 1000 m de cartierele locuite, pe terenuri neinundabile, asezate fata de oras, astfel incat vanturile dominante de vara sa aiba directia dinspre oras spre rampa.

Art. 460. – In vederea preIntampinarii poluarii apelor subterane si de suprafata precum si pentru impiedicarea emisiei de gaz metan spre vegetatia din jur, pentru proiectarea rampei se vor efectua studii geotehnice si hidrogeologice, evitandu-se terenurile macroporice si asigurandu-se impermeabilizarea rampei.

Art. 461. – Dimensionarea rampelor de depozitare controlata trebuie sa se faca in raport cu volumul total al deseurilor colectate, in functie de numarul de locuitori deserviti si tinandu-se seama de dezvoltarea viitoare a localitatii, avandu-se in vedere ca investitia se amortizeaza in minimum 5-10 ani.

Art. 462. – (1) Rampele de depozitare a deseurilor trebuie sa fie prevazute cu drumuri usor accesibile mijloacelor de transport specifice, pentru a fi utilizate in orice anotimp, precum si cu drumuri interioare care sa permita descarcarea fara rasturnarea vehiculului.

(2) Rampele trebuie sa fie dotate cu cantar bascula, cabina cantaragiu, sopron remiza pentru utilaje si deseuri refolosibile, depozit de carburanti, grup sanitar etc.

(3) Acolo unde este cazul se vor prevedea puturi pentru neutralizarea mortalitatilor.

Art. 463. – Pentru evitarea poluarii mediului inconjurator, rampele de depozitare a deseurilor trebuie imprejmuite cu un gard protector de vegetatie.

Art. 464. – Deseurile menajere vor fi neutralizate atat prin depozitare si incinerare, cat si prin selectarea materialelor recuperabile si prin compostare.

Art. 465. – Amplasarea cuptoarelor de incinerare se va face In conformitate cu normele PSI In vigoare.

Art. 466. – Cuptoarele vor fi dotate cu aparate de masura si control, indicatoare, inregistratoare, regulatoare de debit, temperatura, presiune, pentru produsele din circuitele cuptoarelor, camerelor de combustie, cosuri de fum, circuitelor de combustibil si aparate pentru controlul combustiei.

Art. 467. – Partile metalice ale cuptoarelor vor fi legate la pamant.

Art. 468. – Schimbatoarele de caldura se vor amplasa respectand distantele din normativele PSI.

Art. 469. – Montarea schimbatoarelor de caldura se va face pe fundatii special amenajate, iar cele amplasate la inaltime vor fi echipate cu scari de acces si platforme prevazute cu balustrade rezistente.

Art. 470. – La amplasarea schimbatoarelor de caldura, precum si a altor utilaje se va tine seama de fluxul tehnologic, astfel incat sa se asigure circuite cat mai scurte pentru conductele de legatura, precum si accesul personalului operator de exploatare si interventie.

Art. 471. – Toate schimbatoarele de caldura cu fascicule de tevi vor fi proiectate, construite si prevazute cu placa de timbru conform instructiunilor DGMSI. Numerotarea si etichetarea se vor face conform schemelor tehnologice si uzantelor legale.

Art. 472. – In timpul lucrarilor de reparatii, pentru manevrarea capacelor si a armaturilor schimbatoarelor de caldura vor fi prevazute dispozitive fixe.

Art. 473. – In vederea efectuarii controlului temperaturilor, schimbatoarele de caldura vor fi prevazute cu locasuri pentru termometre sau termocuple la racordurile de intrare si iesire.

Art. 474. – Aparatele tehnologice care sunt in experimentare vor fi prevazute cu masuri suplimentare de protectie, astfel incat lucrul sa se desfasoare in conditii lipsite de pericol.

Art. 475. – Aparatele tehnologice care nu pot fi supravegheate de la pupitrul de comanda vor fi prevazute cu sistem de semnalizare in ambele sensuri, intre locul de comanda si locurile de munca sau de supraveghere stabilite.

ANEXA 1

Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare

1. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren.

2. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice In medii normale.

3. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.

5. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru cresterea animalelor.

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatari si transporturi forestiere.

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru piscicultura si pescuit.

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat.

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

12. Norme specifice de securitate a muncii pentru intretinere si reparatii autovehicule.

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi navale.

14. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

15. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern.

Pana la aparitia normelor prezentate in anexa, raman valabile actualele norme departamentale existente In domeniu.

ANEXA 2

Lista standardelor conexe de securitate a muncii

STAS 12894 – 90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.

STAS 12216 – 84 Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii.

STAS 12604 – 87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

STAS 2612 – 87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.

STAS 12217 – 88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii.

STAS CEI 598 – Corpuri de iluminat. Partea 2: 2-8-92. Conditii tehnice speciale. Sectiunea 8: Lampi portabile de mana.

STAS CEI 598 Corpuri de iluminat. Partea 2: 2-22-92. Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22:. Corpuri de iluminat de siguranta

STAS 297/1 – 88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

STAS 297/2 – 92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

STAS 10353 – 75 Dispozitive de siguranta pentru scari portabile.

STAS 9800 – 89 – Masini de terasamente. Deschideri de acces.Dimensiuni.

STAS 12843 – 90 Masini si utilaje pentru constructii. Postul de comanda. Dimensiuni

SR ISO 4304:1994 Instalatii de ridicat, altele decat macaralele mobile si macarale plutitoare.Conditii generale privitoare la stabilitate.

STAS 12791-89 Echipamente de protectie. Centura de siguranta pentru constructori si montori.

STAS 3159 – 81 Material de protectie. Casti de protectie.

STAS 6687 – 81 Ochelari de protectie. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 9876 – 87 Transportoare. Prescriptii generale de securitate.

STAS 11164 – 90 Masini de terasamente. Dispozitive de protectie. Prescriptii.

STAS 11165 – 90 Masini de terasamente. Echipamente de franare. Conditii tehnice generale de calitate.

ANEXA 3

Ghid de terminologie

1. Notiuni din domeniul securitatii muncii

1.1. – Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

1.2. – Defectare: Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaje etc., de a-si indeplini functia specificata.

1.3. – Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.

1.4. – Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei persoanelor in timpul procesului de munca.

1.5. – Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant in procesul de munca pentru a putea fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

1.6. – Echipament de munca: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc., utilizata in timpul muncii.

1.7. – Factor de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca – executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca – si care, in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii.

1.8. – Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

1.9. – Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

1.10. – Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute de specialitate) este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

1.11. – Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.

1.12. – Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care i se aplica acestuia.

1.13. – Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

1.14. – Noxa (sinonim: factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

1.15. – Pericol:

a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

Nota: – In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale) .

1.16. – Persoana autorizata: o persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

1.17. – Persoana competenta: o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

1.18. – Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

1.19. – Prevenire intrinseca: prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:

– evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

– limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului In zonele periculoase.

1.20. – Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

1.21. – Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.

1.22. – Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

1.23. Risc profesional: risc in procesul de munca.

1.24. – Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

1.25. – Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico – chimice, poate constitui un pericol.

1.26. – Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate apare un pericol.

1.27. – Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

Nota: – Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:

– poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.) sau

– poate apare neasteptat (pornire neintentionata /neprevazuta etc.)

1.28. – Lucru la inaltime: activitate desfasurata la minim 2 m, masurati de la talpile picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baze fata de care nu exista pericolul caderii in gol. Pentru locurile de munca amplasate pana la inaltimea de 2 m se considera „lucrul la inaltime mica” la care se vor adopta, de la caz la caz, in functie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre masurile de securitate a muncii prevazute pentru lucrul la inaltime.

2. Notiuni tehnologice

2.1. – Agrement: activitate umana desfasurata in natura sau/si in spatii amenajate corespunzator, in scopul refacerii tonusului fizic si psihic.

2.2. – Material dendrologic: arbori si arbusti.

2.3. – Spatiul verde: categorie functionala din cadrul localitatii sau din zona sa inconjuratoare (de influenta) al carei specific este determinat in primul rand de vegetatie si in al doilea rand de dotari si echipari corespunzatoare odihnei, recreatiei si agrementului in aer liber.

2.4. – Zona de agrement: entitate peisagistica din afara localitatilor, a carei valoare consta in primul rand in prezenta padurii si/sau a apelor, iar in al doilea rand in dotarile si echiparile pentru odihna, recreatie si agrement in aer liber.

2.5. – Dragaj: operatie de sapare sub apa si de inlaturare a materialului sapat cu scopul de a adanci sau a largi o cale navigabila existenta sau de a realiza o cale navigabila noua (uneori se face in scopul folosirii materialului sapat, in constructii, extragerea minereului etc. sau pentru indepartarea minelor dintr-un bazin acvatic minat) .

2.6. – Deseuri menajere: sunt deseurile provenite de la:

– blocuri, gospodarii individuale;

– alte categorii asimilate:

a) institutii de stat

b) restaurante si alte unitati de alimentatie publica

c) institute de invatamant superior, scoli, licee

d) mici ateliere de productie

e) gospodarii din mediul rural.

2.7. – Colectarea: colectarea este operatia de strangere a deseurilor menajere, stradale si de aceeasi categorie de la locul de producere depuse in recipiente omologate (pubele, containere, tomberoane) amplasate in spatii special amenajate pentru a fi preluate de catre unitatile de salubritate sau de agentii economici din acest domeniu.

2.8. – Depozitarea simpla: este o metoda ce consta in descarcarea deseurilor menajere, stradale sau industriale in diverse gropi, foste cariere sau in alte terenuri fara a se lua masuri speciale de protectie a mediului.

2.9. – Depozitarea controlata: este depozitarea deseurilor menajere in rampe special amenajate, prevazute cu drumuri interioare de acces, impermeabilizate, unde deseurile se depoziteaza in mod controlat in straturi de 1,5 – 2 m inaltime pentru a permite fermentarea aeroba; straturile sunt realizate prin intinderea depunerilor zilnice, care sunt acoperite cu material inert la 24 – 48 ore in functie de anotimp, iar acoperirea fiecarui strat format se face de asemenea cu material inert, avand o grosime de 20 – 30 cm. Acoperirea finala a rampei in vederea redarii terenului in circuitul agricol se face pe o inaltime de 0,5 – 0,8 m cu material inert.

2.10. – Material inert: deseurile stradale (frunze, crengi) , pamant, moloz, cenusa.

2.11. – Compostare: metoda de neutralizare a deseurilor menajere prin transformarea lor, prin fermentarea aeroba, in compost ce se poate valorifica in agricultura, ca ingrasamant.

2.12. – Salubrizarea: este operatia de colectare, transport si depozitare a deseurilor si neutralizarea acestora in scopul mentinerii curateniei in localitati si a evitarii poluarii mediului.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?