Legea 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Legea nr. 598 din 22 decembrie 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Parlamentul Romaniei
Legea nr. 598 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2003 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 19/12/2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, cu urmatoarele modificari:

  1. La articolul I punctul 18, articolul 34 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 34. – (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.

(2) În cazul asiguratilor prevazuti la art. 6, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.”

  • La articolul I punctul 23, alineatul (2) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:

„(2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste în functie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.”

  • La articolul I punctul 24, alineatul (2) al articolului 46 va avea urmatorul cuprins:

„(2) Cuantumul despagubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.”

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.

(1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 598

Faci un comentariu sau dai un răspuns?