Hotararea de Guvern 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

HOTARARE nr. 539 din 7 aprilie 2004
privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate
utilizarii in exteriorul cladirilor

Avand in vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL 1:

Domeniu de aplicare

Art. 1

Prezenta hotarare stabileste aplicarea standardelor referitoare la emisia de zgomot, procedurile de evaluare a conformitatii, marcarea, documentatia tehnica si modul de colectare a datelor cu privire la emisia de zgomot in mediu provenit de la echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, avand ca scop buna functionare a pietei interne in conditii de protectie a sanatatii si confortului oamenilor.

Art. 2

Prezenta hotarare se aplica echipamentelor destinate functionarii in exteriorul cladirilor, prevazute la art. 12 si 13 si definite in anexa nr. 1. Prevederile prezentei hotarari se aplica numai echipamentelor introduse pe piata sau puse in functiune ca o unitate completa destinata scopului prevazut. Sunt excluse din domeniul de aplicare accesoriile neactionate mecanic sau electric care sunt introduse pe piata ori puse in functiune separat, cu exceptia spargatoarelor si daltilor portabile pentru beton si a ciocanelor hidraulice.

Art. 3

Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:

 1. echipamentelor destinate in principal transportului rutier, feroviar, aerian sau naval, de marfuri ori persoane;
 2. echipamentelor special proiectate si construite cu destinatie militara si pentru politie si celor destinate serviciilor de urgenta.

CAPITOLUL 2:

Definitii

Art. 4

 • In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
  • echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor:
   • toate masinile industriale definite la art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 119/2004privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale, care sunt autopropulsate sau pot fi deplasate si care, indiferent de elementul sau elementele de actionare, sunt destinate a fi utilizate conform tipului lor in aer liber si care contribuie la expunerea la zgomote in mediu. Se considera utilizare in exteriorul cladirilor utilizarea echipamentelor intr-un mediu in care transmisia sunetului nu este afectata sau nu este afectata in mod semnificativ, de exemplu in corturi, sub copertine de protectie impotriva ploii sau in carcasele cladirilor;
   • echipamente neactionate de un motor, destinate aplicatiilor industriale sau de mediu, care conform tipului lor sunt destinate a fi utilizate in exteriorul cladirilor si care contribuie la expunerea la zgomot in mediul inconjurator.

Toate aceste tipuri de echipamente vor fi denumite in continuare echipamente;

 • procedurile de evaluare a conformitatii: procedurile aplicabile, modulele A, Aa, G si H, prevazute in anexa nr. 2 la Normele metodologice privind modulele utilizate in diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 71/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • marcare: aplicarea pe echipamente in mod vizibil, lizibil si de nesters a marcajului european de conformitate CE insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore. Elementele de identificare ale marcajului CE sunt prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • nivelul de putere acustica LWA: puterea acustica amplificata cu coeficientul de ponderare A, masurata in dB in raport cu 1pW, conform prevederilor standardelor SR EN ISO 3744: 1997 si SR EN ISO 3746: 1998;
  • nivelul de putere acustica masurat: un nivel de putere acustica determinat prin masurari conform prevederilor anexei nr. 3. Valorile masurate pot fi determinate fie pe o singura masina industriala reprezentativa pentru tipul de echipament, fie ca medie a masurarilor efectuate pe un numar de masini industriale;
  • nivelul de putere acustica garantat: un nivel de putere acustica, determinat in conformitate cu cerintele prevazute in anexa nr. 3, care include incertitudinile datorate variatiilor in procesul de fabricatie si in procedurile de masurare, despre care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia confirma ca nu a fost depasit, avand in vedere instrumentele tehnice folosite care sunt mentionate in documentatia tehnica.
 • Termenii definiti la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti in Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL 3:

Introducerea pe piata

Art. 5
 • Echipamentele prevazute la art. 2 nu vor fi introduse pe piata sau puse in functiune pana cand producatorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu se asigura ca:
  • echipamentele indeplinesc prevederile prezentei hotarari referitoare la emisiile de zgomot in mediu;
  • procedurile de evaluare a conformitatii, prevazute la art. 14, au fost realizate; c)echipamentul poarta marcajul CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat si este insotit de o declaratie de conformitate EC.
 • In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliti in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatiile care rezulta din prezenta hotarare revin oricarei persoane care introduce pe piata sau pune in functiune echipamentele in Romania.

CAPITOLUL 4:

Supravegherea pietei

Art. 6
 • Echipamentele prevazute la art. 2 pot fi introduse pe piata sau puse in functiune numai daca se conformeaza prevederilor prezentei hotarari, poarta marcajul CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat si sunt insotite de o declaratie de conformitate EC.
 • Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari este Inspectia Muncii.
 • Organismul de control si autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene se vor sprijini in conditii de reciprocitate in indeplinirea obligatiilor ce le revin pentru supravegherea pietei.

CAPITOLUL 5:

Libera circulatie

Art. 7
 • Organismul de control nu poate interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata ori punerea in functiune in Romania a echipamentelor prevazute la art. 2, care satisfac prevederile prezentei hotarari, poarta marcajul CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat si sunt insotite de o declaratie de conformitate EC.
 • Cu ocazia targurilor, expozitiilor, demonstratiilor si a altor evenimente similare, organismul de control nu poate sa impiedice prezentarea echipamentelor prevazute la art. 2 care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari in conditiile in care un anunt vizibil indica cu claritate ca aceste echipamente nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari si nu se introduc pe piata sau nu se pun in functiune pana cand nu se aduc in stare de conformitate de catre producator ori de catre reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz. Pe timpul demonstratiilor se vor lua masurile adecvate de securitate pentru a asigura protectia persoanelor.

CAPITOLUL 6:

Prezumtia de conformitate

Art. 8

Se considera ca echipamentele prevazute la art. 2 care poarta marcajul CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat si care sunt insotite de declaratia de conformitate EC sunt conforme cu toate prevederile prezentei hotarari.

CAPITOLUL 7:

Declaratia de conformitate EC

Art. 9
 • In vederea certificarii faptului ca un exemplar din echipamentele prevazute la art. 2 este conform prevederilor prezentei hotarari, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia intocmeste in scris o declaratie de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament fabricat. Continutul minim al declaratiei de conformitate EC este prevazut in anexa nr. 2.
 • Declaratia de conformitate EC se intocmeste sau se traduce in limba romana, daca echipamentul este introdus pe piata sau pus in functiune in Romania.
 • Producatorul de echipamente prevazute la art. 2 sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia de a pastra un exemplar al declaratiei de conformitate EC timp de 10 ani de la data ultimei fabricatii a echipamentului, impreuna cu documentatia tehnica prevazuta in anexa nr. 5 pct. 3, in anexa nr. 6 pct. 3, in anexa nr. 7 pct. 2 si in anexa nr. 8 pct. 3.1 si 3.3.

CAPITOLUL 8:

Neconformitatea echipamentului

Art. 10
 • In cazul in care organismul de control constata ca echipamentele prevazute la art. 2 care sunt introduse pe piata sau puse in functiune nu respecta cerintele prezentei hotarari, ia toate masurile corespunzatoare astfel incat producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia sa aduca echipamentele in stare de conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
 • Organismul de control ia toate masurile corespunzatoare pentru a restrange sau pentru a interzice introducerea pe piata ori punerea in functiune a echipamentelor in cauza sau pentru a se asigura ca acestea sunt retrase de pe piata in cazul in care:
  • sunt depasite valorile limita prevazute la art. 12; sau
  • continua neconformitatea cu alte prevederi ale prezentei hotarari, desi au fost luate masuri potrivit alin. (1).
 • Organismul de control informeaza imediat, in scris, Ministerul Economiei si Comertului cu privire la deciziile luate, indicand motivele care au stat la baza deciziei sale.
 • Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene asupra oricarei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) si (2).

CAPITOLUL 9:

Marcarea

Art. 11

 • Echipamentele prevazute la art. 2, introduse pe piata sau puse in functiune, care indeplinesc prevederile prezentei hotarari, trebuie sa poarte marcajul CE.
 • Marcajul CE trebuie sa fie insotit de indicarea nivelului de putere acustica garantat. Modelul acestei indicatii este prevazut in anexa nr. 4.
 • Marcajul CE si indicatia nivelului de putere acustica garantat trebuie aplicate in mod vizibil, lizibil si de nesters pe fiecare exemplar de echipament.
 • Este interzisa aplicarea pe echipamente de marcaje sau inscriptii care pot sa induca in eroare cu privire la sensul ori forma marcajului CE sau la indicatia nivelului de putere acustica garantat. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamente, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE si indicatia nivelului de putere acustica garantat sa nu fie afectate prin aceasta. (5)In cazul in care echipamentele prevazute la art. 2 se supun si prevederilor altor reglementari tehnice armonizate care se refera la alte aspecte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CE, marcajul va indica faptul ca un astfel de echipament indeplineste si prevederile acelor reglementari tehnice armonizate. Daca una sau mai multe dintre aceste reglementari tehnice armonizate permit producatorului ca in timpul unei perioade de tranzitie sa aleaga ce reglementari tehnice armonizate sa aplice, marcajul CE va indica faptul ca echipamentele indeplinesc numai prevederile reglementarilor tehnice armonizate aplicate de producator. In acest caz numarul si denumirea acestor reglementari tehnice armonizate, asa cum sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, trebuie prezentate in documentele, notele sau instructiunile care insotesc astfel de echipamente.

CAPITOLUL 10:

Echipamente supuse limitarilor de zgomot

Art. 12

Nivelul de putere acustica garantat al echipamentelor enumerate in continuare nu trebuie sa depaseasca nivelul admisibil de putere acustica indicat in tabelul cu valori limita:

 1. ascensoare de santier pentru materiale, in constructii:
 2. definitie: anexa nr. 1 pct. 3; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 3;
  1. masini de compactat, doar cu cilindri vibratori si nevibratori, placi vibratoare si maiuri vibratoare:
 3. definitie: anexa nr. 1 pct. 8; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 8;
  1. compresoare (< 350 kW);
 4. definitie: anexa nr. 1 pct. 9; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 9;
  1. spargatoare de beton si picamere portabile:
 5. definitie: anexa nr. 1 pct. 10; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 10;
  1. inci pentru constructii actionate cu motor cu combustie interna:
 6. definitie: anexa nr. 1 pct. 12; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 12;
  1. buldozere (< 500 kW):
 7. definitie: anexa nr. 1 pct. 16; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 16;
  1. dumpere (< 500 kW):
 8. definitie: anexa nr. 1 pct. 18; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 18;
  1. excavatoare, hidraulice sau cu cabluri (< 500 kW):
 9. definitie: anexa nr. 1 pct. 20; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 20;
 • incarcatoare – excavator (< 500 kW):
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 21; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 21;
  • gredere (< 500 kW):
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 23; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 23;
  • grupuri de actionare hidraulica:
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 29; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 29;
  • compactoare pentru gropi de gunoi, de tip incarcator cu cupa (< 500 kW):
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 31; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 31:
  • cositori de gazon, cu exceptia echipamentului agricol si forestier si a utilajelor multifunctionale, a caror principala componenta motorizata are o putere instalata mai mare de 20 kW:
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 32; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 32;
  • masini de taiat gazon/masini de taiat margini de gazon:
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 33; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 33;
  • automacarale actionate de motor cu combustie interna, cu contragreutate, cu exceptia altor automacarale cu contragreutate definite in anexa nr. 1 pct. 36 alin. 2, avand o capacitate nominala nu mai mare de 10 t:
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 36; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 36;
  • incarcatoare (< 500 kW):
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 37; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 37;
  • macarale mobile:
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 38; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 38;
  • motosape (< 3 kW):
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 40; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 40;
  • finisoare de pavaj, cu exceptia celor echipate cu o grinda de netezire cu capacitate mare de compactare:
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 41; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 41;
  • grupuri electrogene (< 400 kW):
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 45; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 45;
  • macarale turn:
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 53; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 53;
  • generatoare de sudura:
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 57; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 57.
 • Tabel cu valori limita -*)
      Tipul echipamentuluiPuterea neta instalata P (in kW) puterea electrica Pel1) in KW m masa in kg Latimea de taiere L in cm      Nivelul de putere acustica admis dB/lpW
  Etapa I De la 3.01.2005Etapa II De la 3.01.2007
Masini de compactat, doar cu cilindri vibratori, placi vibratoare si maiuri vibratoareP < 8108105
 8 < P < 70109106
P > 7089 + 11 lg P86 + 11 lg P
Buldozere, incarcatoare, incarcatoare – excavator pe senileP < 55106103
 P > 5587 + 11 lg P84 + 11 lg P
Buldozere, incarcatoare, incarcatoare – excavator pe pneuri, Dumpere, Gredere, Compactoare pentru gropi de gunoi, de tip incarcator, Automacarale, actionate de motor cu combustie interna, cu contragreutate, Macarale mobile, Masini de compactat doar cu cilindri nevibratori, Finisoare de pavaj, Grupuri de actionare hidraulicaP < 55104101
 P > 5585 + 11 lg P82 + 11 lg P
Excavatoare, Ascensoare de santier pentru materiale, in constructii, Vinci pentru constructii, Moto-sapeP < 159693
 P > 1583 + 11 lg P80 + 11 lg P
Spargatoare de beton si picamere portabilem < 15107105
 15 < m < 3094 + 11 lg m92 + 11 lg m
m > 3096 + 11 lg m94 + 11 lg m
Macarale turn 98 + lg P96 + lg P
Grupuri electrogene, Generatoare de suduraPel < 297 + lg Pel95 + lg Pel
 2 < Pel < 1098 + lg Pel96 + Pel
Pel > 1097 + lg Pel95 + lg Pel
CompresoareP < 159997
 P > 1597 + 2 lg P95 + 2 lg P
Cositori de gazon, Masini de taiat gazon / masini de taiat margini de gazonL < 5096942)
 50 < L < 7010098
70 < L < 120100982)
L < 501051032)

1) Pel pentru generatoarele de sudura: curentul conventional de sudura multiplicat cu tensiunea conventionala de incarcare, la valoarea cea mai scazuta a duratei active indicata de producator.

2) Acestea sunt doar cifre indicative. Cifrele definitive vor depinde de modificarile ulterioare ale prezentei hotarari. In absenta unor astfel de modificari ulterioare, cifrele din etapa I vor continua sa se aplice in etapa a II a.

Nivelul de putere acustica admis se va rotunji la cel mai apropiat numar intreg (mai mic de 0,5 la numarul inferior, mai mare sau egal cu 0,5 la numarul superior).

CAPITOLUL 11:

Echipamente supuse numai marcarii nivelului de zgomot

Art. 13

Nivelul de putere acustica garantat care se marcheaza pe echipamentele enumerate in continuare indica numai nivelul de zgomot produs de acestea:

 1. platforme aeriene de acces, actionate cu motor cu combustie interna:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 1; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 1;
 2. masini pentru curatat tufisuri:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 2; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 2;
 3. ascensoare de santier pentru materiale, in constructii, actionate cu motor electric:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 3; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 3;
 4. ferastraie cu banda pentru santiere de constructii:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 4; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 4;
 5. bancuri cu ferastrau circular, pentru santiere de constructii:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 5; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 5;
 6. ferastraie portabile cu lant:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 6; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 6;
 7. vehicule combinate pentru spalare cu inalta presiune si golire prin aspirare:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 7; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 7;
 8. masini de compactare, doar maiuri cu explozie:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 8; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 8;
 9. malaxoare pentru beton sau mortar:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 11; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 11;
 10. inciuri pentru constructii, cu motor electric:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 12; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 12;
 11. masini pentru transportarea si aplicarea sub presiune a betonului si mortarului:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 13; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 13;
 12. transportoare cu banda:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 14; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 14;
 13. echipamente frigorifice montate pe vehicule:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 15; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 15;
 14. utilaje de foraj:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 17; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 17;
 15. echipamente pentru incarcarea si descarcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 19; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 19;
 16. containere pentru sticla reciclabila:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 22; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 22;
 17. masini pentru taiat iarba/masini pentru taiat margini de peluza:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 24; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 24;
 18. masini pentru taiat gard viu:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 25; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 25;
 19. vehicule pentru spalare cu inalta presiune:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 26; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 26;
 20. masini cu jet de apa cu inalta presiune:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 27; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 27;
 21. ciocane hidraulice:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 28; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 28;
 22. masini de taiat rosturi:
  1. definitie: anexa nr. 1 pct. 30; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 30;
 23. masini pentru indepartat frunze prin suflare:
 • definitie: anexa nr. 1 pct. 34; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 34;
 • masini pentru colectat frunze:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 35; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 35;
 • automacarale actionate de motor cu combustie interna, cu contragreutate, doar alte „automacarale cu contragreutate” definite in anexa nr. 1 pct. 36 alin. 2, avand o capacitate nominala nu mai mare de 10 t:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 36; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 36;
 • containere mobile pentru deseuri:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 39; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 39;
 • finisoare de pavaj echipate cu o grinda de netezire cu capacitate mare de compactare:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 41; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 41;
 • echipamente pentru piloti de fundatii:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 42; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 42;
 • lansatoare de conducte:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 43; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 43;
 • masini pe senile pentru piste:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 44; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 44;
 • grupuri electrogene (a 400 kW):
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 45; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 45;
 • masini de maturat:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 46; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 46;
 • autogunoiere:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 47; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 47;
 • freze rutiere:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 48; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 48;
 • scarificatoare:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 49; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 49;
 • masini pentru tocat/maruntit resturi vegetale:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 50; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 50;
 • masini de deszapezit cu organe rotative, autopropulsate, cu exceptia anexelor:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 51; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 51;
 • vehicule pentru vidanjare:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 52; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 52;
 • sapatoare de santuri:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 54; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 54;
 • autobetoniere:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 55; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 55;
 • grupuri de pompare a apei care nu se utilizeaza subacvatic:
  • definitie: anexa nr. 1 pct. 56; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 56.

CAPITOLUL 12:

Evaluarea conformitatii

Art. 14
 • Inainte de introducerea pe piata sau punerea in functiune a oricarui echipament prevazut la art. 12, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia sa supuna fiecare tip de echipament uneia dintre urmatoarele proceduri de evaluare a conformitatii:
  • controlul intern al productiei, completat cu evaluarea documentatiei tehnice si verificarea periodica prevazuta in anexa nr. 6; sau
  • verificarea unitatii de produs, prevazuta in anexa nr. 7; sau
  • asigurarea totala a calitatii, prevazuta in anexa nr. 8.
 • Inainte de introducerea pe piata sau punerea in functiune a oricarui echipament prevazut la art. 13, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia de a supune fiecare tip de echipament procedurii de control intern al productiei, prevazuta in anexa nr. 5. (3)Ministerul Economiei si Comertului in colaborare cu Inspectia Muncii asigura conditiile prin care Comisia Europeana si orice stat membru al Uniunii Europene pot obtine, pe baza unei cereri intemeiate, toate informatiile utilizate in timpul procedurii de evaluare a conformitatii pentru un tip de echipament si, in special, documentatia tehnica prevazuta in anexa nr. 5 pct. 3, anexa nr. 6 pct. 3, anexa nr. 7 pct. 2 si in anexa nr. 8 pct. 3.1 si 3.3.

CAPITOLUL 13:

Organisme pentru evaluarea conformitatii

Art. 15
 • Ministerul Economiei si Comertului recunoaste in Romania organisme pentru a efectua sau pentru a superviza procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 14 alin. (1), pe baza unor norme metodologice elaborate avandu-se in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 9, aprobate prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 • Ministerul Economiei si Comertului recunoaste numai acele organisme care indeplinesc cerintele prevazute de normele metodologice prevazute la alin. (1), fara a fi obligat sa desemneze toate organismele care indeplinesc aceste cerinte.
 • Ministerul Economiei si Comertului va notifica la Comisia Europeana si statelor membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pe care Ie-a desemnat, precum si sarcinile specifice si procedurile de examinare pe care acele organisme le desfasoara si numarul de identificare alocat acestora anterior de catre Comisia Europeana.
 • Lista organismelor notificate si numarul alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica si se actualizeaza in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de catre Comisia Europeana.
 • In conditiile in care se constata ca un organism notificat nu mai indeplineste criteriile minime prevazute in anexa nr. 9, Ministerul Economiei si Comertului retrage recunoasterea unui astfel de organism.
 • Ministerul Economiei si Comertului informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform alin. (5), in scopul retragerii notificarii la nivel european.

CAPITOLUL 14:

Colectarea datelor cu privire la zgomot

Art. 16
 • Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia de a transmite la Inspectia Muncii o copie a declaratiei de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament prevazut la art. 2, introdus pe piata sau pus in functiune in Romania.
 • Inspectia Muncii transmite la Ministerul Economiei si Comertului o copie a declaratiilor de conformitate EC prevazute la alin. (1), in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestora. (3)Ministerul Economiei si Comertului transmite la Comisia Europeana o copie a declaratiei de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament prevazut la art. 2, in scopul colectarii datelor pentru toate echipamentele din domeniul de aplicare a prezentei hotarari. Datele colectate de Comisia Europeana se pun la dispozitia statelor membre ale Uniunii Europene si a altor state interesate pe baza unei cereri adresate in acest scop.

CAPITOLUL 15:

Reguli de utilizare

Art. 17

Autoritatile competente pot emite reglementari prin care introduc:

a)masuri de utilizare a echipamentelor prevazute la art. 2 in anumite zone pe care le considera sensibile, inclusiv posibilitatea de limitare a orelor de lucru pentru astfel de echipamente; b)cerinte specifice de asigurare a protectiei pentru lucratorii care utilizeaza astfel de echipamente, cu conditia ca aceasta sa nu conduca la modificarea echipamentelor intr-un mod care nu este specificat de prezenta hotarare.

CAPITOLUL 16:

Raspunderi si sanctiuni

Art. 18
 • Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati, in conditiile legii.
 • Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
 • nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si b) referitoare la cerintele privind emisiile de zgomot si procedurile de evaluare a conformitatii, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea utilizarii si a introducerii pe piata a produselor neconforme;
 • nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) referitoare la marcajul de conformitate si indicarea nivelului de putere acustica garantat si la declaratia de conformitate EC, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor; c)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) referitoare la pastrarea declaratiei de conformitate EC si a documentatiei tehnice prevazute in modulele de evaluare a conformitatii aplicabile din prezenta hotarare, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organismul de control de comun acord cu producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor. (3)Contraventiilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
 • Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoane imputernicite din cadrul Inspectiei Muncii.
 • Orice decizie luata in baza prezentei hotarari de catre Inspectia Muncii, din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata sau punere in functiune a echipamentelor care functioneaza in exteriorul cladirilor ori retragerea de pe piata a acestora, trebuie sa mentioneze:
  • temeiul legal al deciziei, in conditiile prezentei hotarari;
  • caile de atac impotriva deciziei, in conditiile legii; si
  • termenele pentru exercitarea cailor de atac

si se aduce la cunostinta celui sanctionat intr-un interval de 72 de ore.

CAPITOLUL 17:

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 19

Prevederile art. 6 alin. (3), art. 10 alin. (4), art. 15 alin. (3), (4) si (6) si ale art. 16 alin. (2) intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Art. 20
 • Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute de prezenta hotarare, Ministerul Economiei si Comertului recunoaste si aproba organisme la nivel national.
 • Recunoasterea si aprobarea prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza normelor metodologice prevazute la art. 15 alin. (1), care se elaboreaza in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 • Lista cuprinzand organismele prevazute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate si numerele lor de identificare se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, ori de cate ori este necesar, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 21

(1)Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in situatia in care evaluarea conformitatii echipamentelor destinate pietei nationale se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarare de catre organisme recunoscute si aprobate la nivel national, in conditiile prezentei hotarari, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul national de conformitate CS si indicatia nivelului de putere acustica garantat, prevazut la art. 11 alin. (2). Elementele de identificare ale marcajului national de conformitate CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. (2)De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se admit introducerea pe piata si punerea in functiune numai a echipamentelor care poarta marcajul CE si indicatia nivelului de putere acustica garantat.

(3)Se interzice aplicarea pe echipamente a marcajului CS concomitent cu marcajul CE, in conditiile prezentei hotarari.

Art. 22
 • Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile si pentru marcajul CS.
 • Sanctiunile si masurile prevazute la art. 18 se aplica si in cazul produselor reglementate de prezenta hotarare, care sunt introduse pe piata cu marcaj CS.
Art. 23
 • Pana la data de 31 decembrie 2005 se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor reglementate de prezenta hotarare, care sunt in curs de fabricatie la data intrarii in vigoare a acesteia.
 • Prevederile prezentei hotarari referitoare la etapa a II-a de reducere a nivelului de putere acustica admis intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2007.
Art. 24

Anexele nr. 1 – 10*) fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 25

Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva 2000/14/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind nivelul emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Art. 26

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 27

Incepand cu data de 1 ianuarie 2005 orice dispozitii nationale contrare referitoare la nivelul de zgomot emis de echipamentele reglementate de prezenta hotarare isi inceteaza aplicabilitatea.

-****-

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului, Dan Ioan Popescu Ministrul mediului si gospodaririi apelor, Speranta Maria Ianculescu Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, Elena Dumitru

ANEXA nr. 1: DEFINITII ALE ECHIPAMENTELOR

 1. Platforma aeriana de acces, actionata cu motor cu combustie interna

Echipament care consta minim dintr-o platforma de lucru, o structura extensibila si un sasiu. Platforma de lucru este o platforma ingradita sau o nacela ce poate fi deplasata sub sarcina in pozitia de lucru necesara. Structura extensibila este legata de sasiu si sustine platforma de lucru, permitand miscarea acesteia in pozitia ceruta.

 • Masina pentru curatat tufisuri

Aparat portabil actionat de un motor cu ardere interna prevazut cu o lama rotativa executata din metal sau din material plastic, destinata taierii buruienilor, curatarii tufisurilor, arboretului si a plantelor similare. Dispozitivul de taiere actioneaza intr-un plan aproximativ paralel cu solul.

 • Ascensor de santier pentru materiale, in constructii

Un elevator actionat cu motor cu combustie interna instalat temporar in santiere de constructii, destinat utilizarii de catre personal autorizat sa intre in santiere de constructii industriale si civile, care deserveste:

 • anumite paliere de oprire, prevazut cu o platforma:
  • destinata exclusiv transportului de materiale,
  • care permite accesul persoanelor in timpul incarcarii si descarcarii,
  • care permite accesul si deplasarea persoanelor autorizate in timpul montarii, demontarii si intretinerii,
  • care este ghidata,
  • care se deplaseaza pe verticala sau pe un ghidaj cu o inclinatie de max 15° fata de verticala,
  • sprijinita sau sustinuta de: cablu, franghie, lant, mecanism cu surub si piulita, pinion – cremaliera, cric hidraulic (direct sau indirect) sau un mecanism extensibil,
  • ai carui stalpi pot sa necesite sau nu, sustinere printr-o structura distincta,

sau

 • un etaj superior sau o suprafata de lucru care se extinde pana la capatul superior al ghidajului, de exemplu un acoperis, prevazut cu un dispozitiv pentru transportul incarcaturii:
  • destinat exclusiv pentru transportul materialelor,
  • proiectat astfel incat sa nu fie necesara intrarea pe platforma pentru incarcare sau descarcare sau pentru intretinere, montare si demontare,
  • la care accesul persoanelor este interzis permanent,
  • care este ghidat,
  • proiectat sa se deplaseze la un unghi de cel putin 30 fata de verticala, dar care poate fi utilizat pentru orice unghi,
  • sustinut de un cablu de otel si sistem de actionare cu troliu,
  • comandat prin sisteme de comanda de tipul celor cu presiune constanta,
  • care nu utilizeaza nici un fel de contragreutati,
  • avand o incarcatura nominala maxima de 300 Kg,
  • avand o viteza maxima de 1 m/s,
  • si la care ghidajele trebuie sa fie sustinute de structuri distincte.
 • Fierastrau cu banda pentru santiere de constructii

Masina alimentata manual, care cantareste mai putin de 200 Kg, echipata cu o singura panza de fierastrau de forma unei benzi continue care este montata si functioneaza intre doua sau mai multe role de ghidare.

 • Banc cu fierastrau circular, pentru santiere de constructii

Masina alimentata manual, care cantareste mai putin de 200 Kg, echipata cu o lama circulara de fierastrau, alta decat cea pentru crestare/canelare, avand diametrul de 350 mm, fara a depasi 500 mm, care este fixata in timpul operatiei normale de taiere si o masa orizontala care este fixata in intregime sau partial in timpul taierii. Lama de fierastrau este montata pe un ax orizontal

care nu se poate inclina, pozitie ce trebuie mentinuta in timpul prelucrarii. Masina poate avea oricare din urmatoarele caracteristici:

 • posibilitatea ridicarii si coborarii lamei de ferastrau prin masa;
 • cadrul masinii situat sub masa poate fi deschis sau cu inchidere de protectie;
 • suplimentar, fierastraul poate fi prevazut cu o masa mobila actionata manual, care nu este adiacenta lamei de fierastrau.
 • Fierastrau portabil cu lant

Unealta cu motor destinata taierii lemnului cu un lant de taiere, care consta dintr-un ansamblu format din manere, motor si dispozitiv de taiere, proiectat sa fie manevrat cu ambele maini.

 • Vehicul combinat pentru spalare cu inalta presiune si golire prin aspirare

Vehicul care poate lucra atat ca vehicul pentru spalare cu inalta presiune, cat si ca vehicul pentru golire prin aspirare. Vezi definitiile vehicul pentru spalare cu inalta presiune si vehicul pentru golire prin aspirare.

 • Masina de compactat

Masina care compacteaza materiale, de exemplu umplutura de piatra sparta, pamant sau asfalt, prin actiune de rulare, batere sau vibrare a organului de lucru. Masina poate fi autopropulsata, tractata, asistata de operator pedestru, sau poate fi un echipament atasat la o masina purtatoare. Masinile de compactat se clasifica astfel:

 • rulouri compactoare cu operator: masina de compactat autopropulsata, avand unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri; postul de lucru al operatorului este parte integranta a masinii,
 • rulouri compactoare asistate de operator pedestru: masina de compactat autopropulsata, avand unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri la care comenzile pentru deplasare, virare, franare si vibrare sunt amplasate astfel incat sa fie actionate de un operator care insoteste masina sau prin comanda de la distanta,
 • rulouri compactoare tractate: masina de compactat cu unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri, care nu au un sistem propriu de propulsie si la care postul de lucru al operatorului este amplasat pe masina de tractare,
 • placi vibratoare si maiuri vibratoare: masini de compactat la care organul activ este, de regula, o placa plana care vibreaza. Acestea sunt conduse de un operator insotitor sau lucreaza ca echipament atasat unei masini purtatoare.
 • maiuri diesel: masini de compactat la care organul activ este, de regula, o talpa plana, antrenata in miscare predominant pe directie verticala prin presiunea exploziei. Masina este condusa de un operator insotitor.
 • Compresor

Orice masina destinata utilizarii impreuna cu echipamente atasabile care comprima aerul, gazele sau vaporii pana la o presiune mai mare decat presiunea de admisie. Compresorul cuprinde dispozitivul de comprimare propriu zis, masina motoare primara si orice componenta sau dispozitiv aferent necesar pentru functionarea sigura a compresorului.

Sunt excluse urmatoarele categorii de dispozitive:

 • ventilatoare, cum ar fi dispozitive care asigura circulatia aerului la o presiune mai mare decat presiunea atmosferica cu nu mai mult de 110.000 pascali,
 • pompe de vid, cum ar fi dispozitive sau aparate pentru extragerea aerului dintr-un spatiu inchis la o presiune care nu depaseste presiunea atmosferica,
 • motoare cu turbina cu gaze.
 • Spargatoare de beton si picamere, portabile

Spargatoare de beton si picamere (indiferent de modul de actionare), destinate pentru lucrari in constructii civile si pe santiere de constructii.

 1. Malaxor pentru beton sau mortar

O masina care prepara betonul sau mortarul, indiferent de procedeul de incarcare, amestecare sau golire. Aceasta poate functiona intermitent sau continuu. Malaxoarele pentru beton montate pe autovehicule se numesc autobetoniere (a se vedea definitia nr. 55)

 1. Vinci pentru constructii

O masina de ridicat actionata cu motor cu combustie interna care este instalata temporar, echipata cu mijloace de ridicare si coborare a unei sarcini suspendate.

 1. Masina pentru transportarea si aplicarea sub presiune a betonului si mortarului

Componenta a unei instalatii de pompare si aplicare prin pompare a betonului si mortarului, cu sau fara amestecator; materialul este transportat la locul de punere in opera prin conducte, dispozitive de distributie sau brate de distributie.

Pentru beton transportul materialului se realizeaza mecanic, cu pompe cu piston sau cu rotor. Pentru mortar transportul materialului se realizeaza mecanic, cu pompe cu piston, pompe cu melc, pompe cu furtun si rotor sau pneumatic, prin compresoare cu sau fara camera de aer.

Aceste masini pot fi montate pe camioane, trailere sau vehicule speciale.

 1. Transportor cu banda

O masina instalata temporar, destinata transportului de materiale prin intermediul unei benzi actionate de un motor.

 1. Echipament frigorific montat pe vehicule.

O unitate pentru producerea frigului intr-o incinta pentru marfuri, amplasata pe vehicule de categoria N2, N3, 03 si 04 definite in Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211 din 11 februarie 2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania – RNTR 2 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 18 aprilie 2003.

Unitatea de refrigerare poate fi alimentata cu energie dintr-o sursa proprie, dintr-o sursa distincta montata pe vehicul, de la unul dintre motoarele vehiculului sau de la o sursa de energie independenta sau de interventie.

 1. Buldozer

O masina autopropulsata pe roti sau pe senile, utilizata pentru a exercita o forta de impingere sau de tragere, prin intermediul unui echipament montat pe ea.

 1. Utilaje de foraj

O masina care este utilizata pentru forarea gaurilor in incinta santierelor prin:

 • foraj percutant;
 • foraj rotativ;
 • foraj rotopercutant.

Masinile de forat sunt stationare in timpul operatiei de foraj. Acestea se pot deplasa de la un loc de lucru la altul cu propriul motor. Utilajele de foraj autopropulsate le includ pe cele montate pe camioane, pe sasiuri pe roti, pe tractoare, pe masini pe senile, si pe platforme de glisare (trase de vinci). Atunci cand utilajele de foraj sunt amplasate pe camioane, tractoare si trailere, sau pe o platforma pe roti, deplasarea se poate efectua cu viteze mai mari si pe drumurile publice.

 1. Dumper

O masina autopropulsata pe roti sau pe senile avand o bena deschisa, care transporta, descarca sau imprastie materiale. Dumperele pot fi dotate cu un dispozitiv de autoincarcare.

 1. Echipament pentru incarcarea si descarcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane

Echipament actionat cu un motor, atasat unui siloz sau unei auto-cisterne pentru umplerea sau golirea lichidelor sau materialelor solide in vrac cu ajutorul pompelor sau a echipamentelor similare

 • Excavator, hidraulic sau cu cabluri

Masina autopropulsata pe senile sau pe roti, avand o platforma superioara capabila sa se roteasca minimum 360°, care excaveaza, deplaseaza si basculeaza materialul prin actiunea unei cupe de excavator atasata la un brat cu tija, sau la un brat telescopic, fara ca sasiul sau cadrul inferior sa se miste in vreun moment al ciclului masinii.

 • Incarcator – excavator

O masina autopropulsata pe roti sau pe senile a carei structura portanta principala este proiectata pentru a purta un mecanism de incarcare cu cupa frontala si unul de excavare cu cupa inversa montat in spate. Atunci cand se utilizeaza pentru excavare cu cupa inversa din spate, in mod normal, masina sapa sub nivelul terenului prin miscari ale cupei catre masina. Cupa de excavare ridica, deplaseaza si descarca materialul in timp ce masina este stationara. Cand este utilizata ca incarcator, masina incarca sau sapa prin miscarea catre inainte a masinii si ridica, transporta si descarca materialul.

 • Container pentru sticla reciclabila

Un container confectionat din orice material, utilizat pentru colectarea sticlelor. Este echipat cu cel putin o deschidere pentru umplerea cu sticle si alta pentru golirea containerului.

 • Greder

O masina autopropulsata pe roti, avand o lama cu pozitie reglabila, amplasata intre axa fata si axa spate, care taie, deplaseaza si imprastie materialul, de obicei in scopul nivelarii terenului.

 • Masina pentru taiat iarba/ masina de taiat margini de peluza

Un aparat portabil actionat de un motor cu combustie interna prevazut cu banda (benzi) flexibila(e), cu fir(e), sau cu alte organe de taiere similare, nemetalice, flexibile, cum ar fi organele de taiere rotative destinate taierii buruienilor, ierbii sau altor plante similare cu rezistenta scazuta. Dispozitivul de taiere actioneaza intr-un plan aproximativ paralel cu solul in cazul aparatului de taiat iarba, sau perpendicular pe sol in cazul aparatului de taiat marginile peluzei.

 • Masina pentru taiat gard viu

Echipament portabil actionat de o sursa de putere care este destinat utilizarii de catre un singur operator pentru taierea gardurilor vii si a tufisurilor cu ajutorul uneia sau mai multor lame de taiere cu miscare liniara alternativa.

 • Vehicul pentru spalare cu inalta presiune

Un vehicul echipat cu un dispozitiv pentru spalarea canalelor colectoare sau a instalatiilor similare, cu ajutorul unui jet de apa de inalta presiune. Dispozitivul poate fi montat pe un sasiu de camion sau incorporat intr-un sasiu propriu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil ca in cazul unui dispozitiv interschimbabil.

 • Masina cu jet de apa de inalta presiune

O masina cu duze sau alte fante care maresc viteza, care permit apei, inclusiv celei cu aditivi, sa fie expulzata sub forma unui jet liber. In general masina cu jet de apa de inalta presiune consta dintr-un dispozitiv de antrenare, un generator de presiune, furtune, dispozitive de stropire, mecanism de siguranta, dispozitive de comanda si de masurare. Masinile cu jet de apa de inalta presiune pot fi mobile sau fixe:

 • Masinile cu jet de apa de inalta presiune mobile, sunt usor de transportat, sunt proiectate pentru a fi utilizate in amplasamente diverse si, in acest scop, sunt in general dotate cu mijloace proprii de transport, sau sunt montate pe un vehicul. Toate liniile de alimentare sunt flexibile si deconectabile;
 • Masinile cu jet de apa de inalta presiune stationare sunt destinate utilizarii intr-o locatie pe o durata mai mare de timp, dar pot fi deplasate in alt loc cu un echipament adecvat. Ele sunt montate in general pe patine sau pe un sasiu cadru, iar liniile de alimentare sunt deconectabile.
 • Ciocan hidraulic

Echipament care utilizeaza sursa de energie hidraulica de la masina purtatoare pentru accelerarea unui piston, uneori cu jet de gaz, care apoi loveste o scula. Unda de soc generata de actiunea cinetica se propaga prin scula in material si provoaca ruperea acestuia. Ciocanul hidraulic are nevoie de o sursa de ulei sub presiune ca sa functioneze. Ansamblul masina purtatoare/ ciocan hidraulic, este controlat de un operator, care de obicei este asezat in cabina masinii purtatoare.

 • Grup de actionare hidraulica

Orice masina destinata a fi utilizata cu echipament interschimbabil care comprima lichidele la o presiune mai mare decat presiunea de intrare. Acesta constituie un ansamblu format dintr-o masina motoare, o pompa cu sau fara rezervor si accesorii, (cum sunt: aparatura de control, supapa de siguranta).

 • Masina de taiat rosturi

O masina mobila destinata pentru realizarea de decupari in beton, asfalt sau suprafete similare de drum. Utilajul taietor este o freza rotativa cu viteza mare. Inaintarea frezei de taiere beton se poate asigura:

 • manual;
 • manual, asistata mecanic;
 • cu sistem de actionare mecanic.
 • Compactor pentru gropi de gunoi, tip incarcator cu cupa

O masina de compactat autopropulsata pe roti, echipata in partea frontala cu un sistem de incarcare cu cupa si cu roti metalice (tamburi) destinata in principal pentru compactarea, deplasarea, nivelarea si incarcarea solului, gunoiului sau a deseurilor sanitare.

 • Cositoare de gazon

O masina de taiat iarba cu operator pedestru sau ambarcat, sau o masina cu echipament de taiat iarba, la care dispozitivul de taiere actioneaza intr-un plan aproximativ paralel cu terenul si care utilizeaza terenul pentru a determina inaltimea de taiere cu ajutorul rotilor, amortizoarelor pneumatice sau patinelor, etc. si care utilizeaza un motor cu ardere interna sau motor electric ca sursa de putere. Dispozitivele de taiere pot fi:

 • elemente de taiere rigide, sau
 • fir(e) nemetalic(e) sau cutit(e) nemetalic(e) articulat(e) liber, cu energie cinetica de peste 10 J fiecare; energia cinetica este determinata conform standardelor SR EN 786:2003, Anexa B.

De asemenea, o masina de taiat iarba cu operator pedestru sau ambarcat, sau o masina cu echipament de taiat iarba, cu dispozitiv de taiere rotativ cu rotire in jurul unei axe orizontale, prin forfecare, prin intermediul unei bare fixe port-cutite sau a unui cutit (cositoare cu tambur).

 • Masina de taiat gazon/masina de taiat margini de gazon

O masina de taiat gazon actionata electric cu conducator pedestru sau portabila, cu element(e) de taiere nemetalice de tip fir sau cu cutite nemetalice liber pivotante, avand o energie cinetica nu mai mare de 10 J fiecare, destinate pentru taiat gazon sau plante similare cu rezistenta scazuta. Elementul(ele) de taiere actioneaza intr-un plan aproximativ paralel cu solul, in cazul aparatului de taiat gazon sau perpendicular pe sol, in cazul aparatului de taiat margini de gazon. Energia cinetica este determinata utilizand standardele SR EN 786:2003, Anexa B.

 • Masina pentru indepartat frunze prin suflare

O masina actionata de o sursa de putere, destinata curatarii gazonului, aleilor, drumurilor, strazilor, etc. de frunze sau alte materiale cu ajutorul unui jet de aer cu viteza mare. Aceasta poate fi portabila (tinuta in mana), sau neportabila dar mobila.

 • Masina pentru colectat frunze

O masina actionata de o sursa de putere, destinata colectarii frunzelor si altor resturi vegetale care utilizeaza un dispozitiv de aspirare format dintr-o sursa de energie care produce vid in

interiorul masinii, o duza de aspirare si un container pentru materialul colectat. Aceasta poate fi portabila (tinuta in mana), sau neportabila dar mobila.

 • Automacara, actionata de motor cu combustie interna, cu contragreutate

O   platforma   ridicatoare   pe   pneuri,   actionata   de   motor   cu      combustie  interna,       avand contragreutate si echipament de ridicare (coloana, brat telescopic sau brat articulat).

Acestea sunt:

 • autosasiu pentru teren accidentat (autosasiu pe pneuri prevazut cu contragreutate destinat in principal pentru functionare pe terenuri naturale neamenajate si pe terenuri accidentate, de exemplu in santiere de constructii);
 • alte platforme ridicatoare cu contragreutate, cu exceptia platformelor ridicatoare cu contragreutate special construite pentru manipularea containerelor.
 • Incarcator

O masina autopropulsata pe pneuri sau pe senile, avand in partea frontala montat un mecanism cu cupa, structura suport si racorduri, care incarca sau sapa prin miscarea de inaintare a masinii si ridica, transporta si descarca materialul.

 • Macara mobila

O macara cu brat autopropulsata, capabila sa transporte, sa incarce sau sa descarce, fara a necesita cale de rulare fixa si la care stabilitatea este asigurata prin forta de gravitatie. Aceasta poate fi pe pneuri, pe senile sau pe alte sisteme mobile. In pozitiile fixe aceasta poate fi sprijinita pe calaje sau alte dispozitive pentru marirea stabilitatii. Suprastructura macaralei mobile poate fi de tipul cu rotire completa (360°), cu rotire partiala sau fara rotire. De obicei aceasta este dotata cu unul sau mai multe mecanisme de ridicare si/sau cilindri hidraulici pentru ridicarea si coborarea bratului si a sarcinii. Macaralele mobile sunt echipate cu brat telescopic, cu brat articulat, cu brat cu grinda cu zabrele sau cu o combinatie a acestora, proiectate astfel incat sa poata fi coborate cu usurinta. Sarcinile suspendate de brat pot fi manevrate cu blocuri carlig sau alte dispozitive pentru incarcare – ridicare pentru utilizari speciale.

 • Container mobil pentru deseuri

Un container pe roti proiectat corespunzator pentru depozitarea temporara a deseurilor si care este prevazut cu capac.

 • Moto-sape (sapa cu motor)

O masina autopropulsata destinata pentru a fi condusa de un operator pedestru:

 • cu sau fara roata (roti) de sprijin ale carei organe de lucru actioneaza ca unelte de sapare pentru a asigura propulsia motosapei,

si

 • actionata de una sau mai multe roti motoare, echipata cu unelte de sapat (moto-sapa cu roata (roti) motoare).
 • Finisor de pavaj

O masina mobila pentru constructia drumurilor utilizata pentru aplicarea pe suprafete a straturilor de material de constructie, cum ar fi amestecurile bituminoase, betonul si pietrisul. Finisorul de pavaj poate fi echipat cu o grinda de netezire cu capacitate mare de compactare.

 • Echipament pentru piloti de fundatii

Echipament de instalare si de extragere piloti sau coloane de fundare pentru consolidarea terenurilor, ca de exemplu: ciocane cu impact, extractoare, vibratoare sau dispozitive statice de impingere/tragere a unui ansamblu al masinilor si componentelor, utilizat pentru instalarea sau extragerea pilotilor.

Acest echipament include de asemenea:

 • echipamentul de batere a pilotilor compus dintr-o masina purtatoare (pe senile, pe pneuri, pe sine sau plutitoare), un dispozitiv pentru capul de ghidare, capul de ghidare, sau alte sisteme de ghidare;
 • accesorii, cum sunt de exemplu capace pentru piloti, casti de protectie, placi, dispozitive de urmarire, dispozitive de prindere, dispozitive de manuire a pilotilor, piese de ghidare, dispozitive de protectie acustica, dispozitive de absorbtie a socurilor/ vibratiilor, grupuri hidraulice sau grupuri electrogene si dispozitive sau platforme pentru ridicarea/coborarea personalului.
 • Lansator de conducte

O masina autopropulsata pe senile sau pe pneuri special proiectata pentru a manevra si a poza conducte si pentru a transporta echipament tubular. Masina, al carui proiect are la baza un tractor, are componente special proiectate, ca: sasiu, cadru principal, contragreutate, brat si mecanism de ridicat si un brat lateral care pivoteaza in jurul unei axe verticale.

 • Masina pe senile pentru piste

O masina cu senile autopropulsata utilizata pentru a exercita o forta de impingere sau tragere pe zapada sau gheata, prin echipamentul montat.

 • Grup electrogen

Orice aparat care cuprinde un motor cu combustie interna care actioneaza un generator electric rotativ si care furnizeaza continuu energie electrica.

 • Masina de maturat

O masina de maturat si colectat, cu echipament pentru maturarea deseurilor spre o cale de aspiratie ce functioneaza pneumatic prin intermediul unui jet de aer cu viteza mare sau cu mecanism mecanic de colectare si care transporta deseurile intr-un buncar colector. Dispozitivele de maturare si colectare pot fi montate atat pe un sasiu de autocamion corespunzator cat si incorporate in propriul lor sasiu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil, ca in cazul unei caroserii interschimbabile.

 • Autogunoiera

Un vehicul proiectat pentru colectarea si transportul gunoaielor menajere voluminoase, incarcarea facandu-se prin containere sau manual. Vehiculul poate fi echipat cu un mecanism de compactare. Un vehicul de colectare a gunoiului menajer cuprinde un sasiu cu cabina, pe care este montata caroseria. Poate fi echipata cu un dispozitiv de ridicare a containerelor.

 • Freza rutiera

O masina mobila folosita pentru indepartarea materialului de pavare, utilizand un tambur cilindric actionat de un motor, pe a carui suprafata este dispus un ansamblu de dinti de frezare actionat prin rotatia cilindrului.

 • Scarificator

O masina cu motor condusa de un operator pedestru sau ambarcat, care foloseste terenul pentru a determina adancimea de taiere si care este echipata cu un ansamblu corespunzator pentru a scarifica cu o adancime mai mare sau mai mica suprafata peluzelor in gradini, parcuri, si alte zone similare.

 • Masina pentru tocat/maruntit resturi vegetale

O masina actionata de la o sursa de putere, avand unul sau mai multe dispozitive de taiere care au rolul de a marunti materiale organice voluminoase, destinata pentru a fi utilizata in pozitie stationara, in general, este alcatuita dintr-o gura de alimentare prin care este introdus materialul (care poate fi depozitat sau nu intr-un buncar), un dispozitiv care marunteste materialul prin orice metoda (taiere, tocare, zdrobire sau alte metode), si un jgheab de descarcare prin care materialul tocat este evacuat. Se poate atasa un dispozitiv de colectare.

 • Masina de dezapezit, cu organe rotative

O masina cu care se poate indeparta zapada din zonele de trafic utilizand organe de lucru rotative si sistem de aspirare si evacuare prin suflare.

 • Vehicul pentru vidanjare

Un vehicul echipat cu un dispozitiv pentru colectarea apei, malului, namolului, gunoiului sau a altor materiale similare din canalizari sau instalatii similare cu ajutorul vacuumului. Dispozitivul poate fi montat pe un sasiu de camion separat sau incorporat in propriul sasiu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil, ca in cazul unui sistem de caroserii interschimbabile.

 • Macara turn

O macara cu brat rotitor amplasat in varful unui turn care in pozitia de lucru este aproximativ vertical. Macaraua este actionata cu motor si este echipata cu mijloace de ridicare si coborare a sarcinilor suspendate si pentru deplasarea acestora, prin modificarea razei la care este ridicata incarcatura, prin rotire, sau prin deplasarea intregii instalatii. Unele macarale turn realizeaza cateva din aceste miscari, dar nu in mod obligatoriu toate miscarile. Macaraua turn poate fi instalata intr-o pozitie fixa sau poate fi echipata in asa fel incat sa poata fi deplasata sau ridicata. 54.Sapator de santuri

Masina auto-propulsata, cu operator pedestru sau ambarcat, pe senile sau pneuri, avand montat in fata sau in spate, un echipament de excavator, proiectata in principal pentru a sapa santuri printr-o functionare continua, prin deplasarea masinii.

 • Autobetoniera

Un vehicul, echipat cu o bena, pentru transportul betonului gata preparat de la statia de betoane la locul de lucru; bena se poate roti atat in timpul transportului cat si cand masina stationeaza. Bena este golita la locul de lucru prin rotire. Bena poate fi actionata de la motorul vehiculului sau de la un motor auxiliar.

 • Grup de pompare a apei

O masina constand dintr-o pompa de apa propriu zisa si un sistem de actionare. Pompa de apa este un dispozitiv destinat trecerii apei de la un nivel de energie mai scazut la unul mai ridicat.

 • Generator de sudura

Orice masina rotativa care produce un curent pentru sudura.

ANEXA nr. 2: DECLARATIA DE CONFORMITATE EC

Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina urmatoarele elemente: 1.Denumirea si adresa producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia; 2.Denumirea si adresa persoanei care pastreaza documentatia tehnica; 3.Descrierea echipamentului;

 • Procedura de evaluare a conformitatii aplicata si, acolo unde este cazul, denumirea si adresa organismului notificat implicat;
 • Nivelul de putere acustica masurat pentru un echipament reprezentativ al acestui tip;
 • Nivelul de putere acustica garantat pentru acest echipament;
 • O referire la prezenta hotarare;
 • Declaratia ca echipamentul se conformeaza cerintelor prezentei hotarari;
 • Declaratia sau declaratiile de conformitate si referiri la alte reglementari tehnice armonizate aplicabile, unde este cazul;
 • Locul si data la care a fost emisa declaratia;
 • Date de identificare ale persoanei autorizate sa semneze in numele producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia declaratia de mai sus, care constituie un document cu efect juridic.

ANEXA nr.3: METODA DE MASURARE A ZGOMOTULUI EMIS IN AER DE ECHIPAMENTELE UTILIZATE IN EXTERIORUL CLADIRILOR

Scop

Prezenta anexa stabileste metodele de masurare a zgomotului emis in aer care trebuie utilizate pentru determinarea nivelelor de putere acustica ale echipamentelor din domeniul de aplicare al

prezentei hotarari, in scopul realizarii procedurilor de evaluare a conformitatii din prezenta hotarare.

 • Partea A stabileste pentru fiecare tip de echipament prevazut la art. 2: (1)standardele de baza privind emisiile de zgomot;
 • dispozitii generale suplimentare la aceste standarde de baza privind emisiile de zgomot pentru masurarea nivelului de presiune acustica pe o suprafata de masurare ce acopera sursa si pentru calcularea nivelului de putere acustica produs de sursa.
 • Partea B stabileste pentru fiecare tip de echipament prevazut la art. 2: (1)un standard de baza privind emisiile sonore, recomandat, inclusiv:
  • o referire la standardul de baza privind emisiile de zgomot, ales din partea A; ii)suprafata de incercare;

iii)valoarea constantei K2A; iv)forma suprafetei de masurare;

v)numarul si pozitia microfoanelor ce vor fi utilizate (2)conditiile de functionare, inclusiv:

 1. referirea la un standard, daca exista;
 2. cerintele referitoare la montarea echipamentului;
 3. o metoda pentru calcularea nivelelor puterii acustice rezultate, in cazul in care trebuie efectuate mai multe incercari in diferite conditii de functionare;
 4. alte informatii.

Atunci cand se incearca tipuri specifice de echipament, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia poate alege, in general, unul din standardele de baza privind emisiile de zgomot din Partea A si poate aplica conditiile de functionare din Partea B pentru acest tip specific de echipament. Totusi, in cazuri de litigii, trebuie utilizat standardul de baza privind emisiile de zgomot, recomandat, care este prevazut in Partea B, impreuna cu conditiile de functionare din Partea B.

PARTEA A: STANDARDE DE BAZA PRIVIND EMISIILE DE ZGOMOT

Pentru a determina nivelul puterii acustice a echipamentelor destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, prevazute la art. 2, standardele de baza privind emisiile de zgomot

Standardul SR EN ISO 3744:1997 si

Standardul SR EN ISO 3746:1998

pot fi, in general, suplimentate cu urmatoarele:

 1. Incertitudinea masurarii

Incertitudinile de masurare nu sunt luate in considerare in cadrul procedurilor de evaluare a conformitatii pentru faza de proiectare.

 • Functionarea sursei in timpul incercarii
  • Turatia ventilatorului

In cazul in care motorul echipamentului sau sistemul hidraulic al acestuia este prevazut cu unul sau mai multe ventilatoare, acesta sau acestea trebuie sa functioneze in timpul incercarii. Turatia ventilatorului este stabilita si indicata de producatorul echipamentelor functie de una din conditiile de mai jos; aceasta trebuie sa figureze in raportul de incercari deoarece va fi utilizata in masurari ulterioare.

 • Ventilator antrenat direct de motor

Daca ventilatorul este antrenat direct de motor si/sau de echipamentul hidraulic (de ex.: de transmisia prin curea), el trebuie sa functioneze in timpul incercarii.

 • Ventilator cu mai multe trepte de turatie distincte

Daca ventilatorul poate functiona cu mai multe trepte de turatie distincte, incercarea trebuie realizata dupa cum urmeaza:

 1. la turatia maxima de functionare, sau
 2. la o prima incercare, turatia ventilatorului trebuie reglata la zero, iar la a doua incercare ventilatorul trebuie reglat la turatia maxima. Nivelul presiunii sonore rezultant LpA va fi calculat prin combinarea rezultatelor ambelor incercari, utilizand urmatoarea ecuatie:

unde:

L pA0% este nivelul presiunii sonore determinat cu ventilatorul reglat la turatie zero.

L pA100% este nivelul presiunii sonore determinat cu ventilatorul reglat la turatie maxima.

 • Ventilator cu viteza variabila in mod continuu:

Daca ventilatorul poate functiona cu turatie variabila continuu, incercarea trebuie efectuata conform prevederilor de la pct. 2.1. lit. (b) sau cu turatia ventilatorului reglata de producator, la nu mai putin de 70 % din turatia maxima.

 • Incercarea fara sarcina a unui echipament actionat

Motorul si sistemul hidraulic al echipamentelor trebuie sa fie preincalzite conform cu instructiunile si trebuie respectate cerintele de siguranta, pentru efectuarea acestor masurari.

Incercarea se efectueaza cu echipamentul in pozitie stationara, fara ca echipamentul de lucru sau mecanismul de deplasare sa functioneze. Pentru realizarea incercarii, motorul trebuie sa functioneze in regim de mers in gol, la o valoare nu mai mica decat valoarea turatiei nominale corespunzatoare puterii utile (*).

In cazul in care masina este actionata de un grup generator sau de la retea, frecventa curentului de alimentare indicata de producator pentru motorul electric va fi stabila la + 1 Hz, daca masina este echipata cu un motor de curent alternativ si tensiunea de alimentare va fi stabila la ± 1 % din tensiunea nominala, daca masina este echipata cu un motor de curent continuu. Tensiunea sursei de alimentare se masoara la borna de conectare in cazul unui cablu nedetasabil, sau la bornele masinii, daca aceasta este prevazuta cu un cablu detasabil. Forma de unda a curentului furnizat de grupul generator trebuie sa fie similara cu cea obtinuta de la retea.

Daca masina este alimentata de la baterie, aceasta trebuie sa fie complet incarcata.

Turatia utilizata si puterea utila corespunzatoare sunt stabilite de producatorul echipamentelor si trebuie indicate in raportul de incercare.

Daca echipamentele sunt dotate cu mai multe motoare, ele trebuie sa functioneze simultan in timpul incercarilor. Daca aceasta nu este posibil, fiecare combinatie posibila de motoare trebuie incercata.

 • Incercare in sarcina a unui echipament actionat

Motorul si sistemul hidraulic al echipamentelor trebuie sa fie preincalzite conform cu instructiunile si trebuie respectate cerintele de siguranta, pentru efectuarea acestor masurari. In timpul incercarilor nu trebuie utilizat nici un dispozitiv de avertizare, cum ar fi: claxonul sau avertizorul sonor pentru mersului inapoi al vehicolului.

Turatia sau viteza echipamentului trebuie sa fie inregistrata in timpul incercarii si trebuie indicata in raportul de incercare.

Daca echipamentele sunt prevazute cu mai multe motoare si/sau sisteme de actionare, acestea trebuie sa functioneze simultan in timpul incercarilor. Daca aceasta nu este posibil, fiecare combinatie de motoare si/sau sisteme de actionare trebuie incercata.

Pentru fiecare tip de echipament care se incearca in sarcina, trebuie stabilite conditii specifice de functionare care, in principiu, produc efecte sau stresuri similare celor intalnite in conditii de lucru reale.

 • Incercarea echipamentelor portabile

Pentru fiecare tip de echipament portabil trebuie stabilite conditiile conventionale de functionare astfel incat sa produca efecte si stresuri similare celor intalnite din conditiile de lucru reale.

 • Calculul nivelului de putere acustica la suprafata

Nivelul de putere acustica la suprafata trebuie determinat cel putin de 3 ori. Daca la cel putin doua valori determinate nu difera cu mai mult de 1 dB, nu mai sunt necesare alte masurari; in caz contrar, masurarile trebuie continuate pana cand se obtin doua valori care nu difera cu mai mult de 1 dB. Nivelul de putere acustica la suprafata, amplificat cu coeficientul de ponderare A, care se utilizeaza pentru calculul nivelului de putere acustica, este media aritmetica a celor mai inalte doua valori masurate care nu difera cu mai mult de 1 dB.

 • Informatii care trebuie incluse in raport

Nivelul de putere acustica, amplificat cu coeficientul de ponderare A, al sursei supuse la incercare se va rotunji la cel mai apropiat numar intreg (mai mic de 0,5 la numarul inferior, mai mare sau egal cu 0,5 la numarul superior).

Raportul trebuie sa contina datele tehnice necesare pentru identificarea sursei incercate precum si codul incercarii la zgomot si datele acustice.

 • Pozitiile microfoanelor suplimentare pe suprafata de masurare emisferica (standardul SR EN ISO 3744:1997).

Suplimentar fata de pct. 7.2.1 si 7.2.2 al standardului SR EN ISO 3744:1997, se poate folosi un set de 12 microfoane distribuite pe suprafata unei emisfere de raza ” r ” a caror pozitionare este indicata sub forma de coordonate carteziene in tabelul de mai jos.

Raza ” r ” a emisferei este egala sau mai mare decat dublul celei mai mari dimensiune a paralelipipedului de referinta. Paralelipipedul de referinta este definit ca cel mai mic paralelipiped dreptunghic in care poate fi cuprins echipamentul (fara accesorii) si care se termina pe planul reflectant. Raza emisferei se rotunjeste la valoarea superioara cea mai apropiata de urmatoarele valori: 4, 10, 16 m.

Numarul microfoanelor (12) poate fi redus la 6 dar, conform cerintelor pct. 7.4.2 al standardului SR EN ISO 3744:1997, microfoanele din pozitiile 2, 4, 6, 8, 10 si 12 trebuie utilizate in orice situatie.

In general trebuie utilizat aranjamentul cu 6 microfoane pozitionate pe suprafata de masurare emisferica. Daca in codul de incercari la zgomot din prezenta hotarare exista alte specificatii pentru un anumit echipament, trebuie utilizate aceste specificatii.

POZITIONAREA CELOR 12 MICROFOANE

Numarul microfonuluix/ry/rz
1101,5 m
20,70,71,5 m
3011,5 m
4-0,70,71,5 m
5-101,5 m
6-0,7-0,71,5 m
70-11,5 m
80,7-0,71,5 m
90,650,270,71 r
10-0,270,630,71 r
11-0,65-0,270,71 r
120,27-0,650,71 r
 • Corectia de mediu K2A

Echipamentele trebuie masurate pe un plan reflectant de beton sau asfalt neporos, caz in care corectia de mediu K2A se stabileste K2A = 0. Daca in codul de incercari la zgomot din prezenta hotarare exista alte specificatii pentru un anumit echipament, trebuie utilizate aceste specificatii. Figura Pozitionarea pe emisfera a microfoanelor suplimentare

PARTEA B: CODURI DE INCERCARE A ZGOMOTULUI PENTRU ANUMITE ECHIPAMENTE

0. ECHIPAMENTE CARE SE INCEARCA FARA SARCINA Standard de baza privind emisiile de zgomot

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Suprafata de incercare

Suprafata reflectanta de beton sau asfalt neporos. Corectia de mediu K2A

K2A = 0

Suprafata de masurare/numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare (i)Daca dimensiunea cea mai mare a paralelipipedului de referinta nu depaseste 8 m:

emisferica/ 6 microfoane pozitionate conform prevederilor de la pct. 5 Partea A/ conform prevederilor de la pct. 5 Partea A

(ii)Daca cea mai mare dimensiune a paralelipipedului de referinta depaseste 8 m: paralelipiped conform standardului SR EN ISO 3744:1997 cu distanta de masurare d = 1 m. Conditiile de functionare in timpul incercarii

Incercarea in gol:

Incercarile la zgomot se vor efectua conform pct. 2.2. Partea A.

Perioada(dele) de observatie/ determinarea nivelului de putere acustica rezultat daca se utilizeaza mai mult de o conditie de functionare.

Perioada de observatie trebuie sa fie de cel putin 15 secunde. 1.Platforme aeriene de acces, actionata cu motor cu combustie interna Vezi Nr. 0

 • Masini pentru curatat tufisuri

Standard de baza privind emisiile de zgomot Standardul SR EN ISO 3744:1997 Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 10884:2003

Suprafata de masurare/numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare: Standardul SR ISO 10884:2003

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare sub sarcina:

Standardul SR ISO 10884:2003 punctul 5.3 Perioada (perioadele) de observatie:

Standardul SR ISO 10884:2003

 • Ascensoare de santier pentru materiale, in constructii Vezi Nr. 0

Centrul geometric al motorului va fi pozitionat deasupra centrului emisferei de masurare; platforma se va misca fara sarcina si va parasi emisfera – daca este necesar – in directia punctului 1.

 • Fierastraie cu banda pentru santiere de constructii Standard de baza privind emisiile de zgomot Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/ numarul pozitiei microfoanelor/distanta de masurare: Standardul SR ISO 7960:2003 Anexa J cu d = 1 m

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare sub sarcina:

Corespunzator standardului SR ISO 7960:2003 Anexa J (numai punctul J2 (b)) Perioada de observatie:

Corespunzator cu standardul SR ISO 7960:2003, Anexa J 5.Bancuri cu fierastrau circular, pentru santiere de constructii Standard de baza privind emisiile de zgomot

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/ numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare: Standardul SR ISO 7960:1995, Anexa J, distanta de masurare d = 1 m Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina:

Standardul SR ISO 7960:2003, Anexa J (numai punctul J2 (b)) Perioada de observatie:

Standardul SR ISO 7960:2003 Anexa A

 • Fierastraie portabile cu lant

Standard de baza privind emisiile de zgomot: Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de incercare: Standardul SR ISO 9207:2003

Suprafata de masurare/numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare: Standardul SR ISO 9207:2003

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare sub sarcina/incercare in gol:

Sarcina maxima a fierastraului de taiat lemne/ motor la turatie maxima fara sarcina:

 • antrenare cu motor cu combustie: standardul SR ISO 9207:2003 punctele 6.3 si 6.4
 • antrenare cu motor electric: un Incercare conform standardului SR ISO 9207:2003 punctul

6.3 si un Incercare cu motorul la turatie maxima fara sarcina

Perioada (perioadele) de observare/ determinare a nivelului de putere acustica rezultat daca se foloseste mai mult decat o conditie de operare:

Standardul SR ISO 9207:2003 punctele 6.3 si 6.4

Nivelul puterii acustice rezultat LwA se calculeaza prin formula:

unde LW1 si LW2 sunt nivelele puterii acustice medii pentru doua moduri diferite de operare, definite mai sus.

 • Vehicule combinate pentru spalare cu inalta presiune si golire prin aspirare

Daca este posibila operarea simultana a ambelor posturi ale echipamentului, acesta se va face conform cu prevederile de la nr. 26 si nr. 52 din prezenta anexa.

Daca nu, nivelele presiunii acustice vor fi masurate separat si se va considera valoarea mai mare.

 • Masini de compactare, doar maiuri cu explozie (i)Rulouri nevibratoare:

Vezi Nr. 0

 • Rulouri vibratoare cu operator:

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditiile de operare in timpul incercarii:

Montarea echipamentului:

Rola vibratoare va fi instalata pe unul sau mai multe materiale elastice adecvate, cum sunt perna/perne de aer. Aceste perne de aer vor fi confectionate dintr-un material suplu (elastomer sau similar) si vor fi umflate, la o presiune, care sa asigure ridicarea masinii la minim 5 cm; se vor evita efectele de rezonanta. Dimensiunea pernei (pernelor)de aer va fi astfel incat sa asigure stabilitatea masinii in timpul incercarii.

Incercare sub sarcina

Masina va fi incercata in pozitie stationara, cu motorul la turatia nominala (declarata de fabricant) si mecanismul (mecanismele) de deplasare deconectate. Mecanismul de compactare trebuie sa fie actionat utilizand forta maxima de compactare corespunzator combinatiei dintre frecventa maxima si amplitudinea maxim pentru aceasta frecventa conform declaratiei producatorului.

Perioada de observatie:

Perioada de observatie va fi de minim 15 secunde.

 • Placi vibratoare, maiuri vibrante, maiuri explozive, role vibratoare cu actionare pedestra Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Suprafata de incercare:

Standardul SR EN 500 – 4: 2003, Anexa C Conditii de operare pe durata incercarii: Incercare sub sarcina

Standardul SR EN 500 – 4: 2003, Anexa C Perioada de observatie:

Standardul SR EN 500 – 4: 2003, Anexa C

 • Compresoare

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare

 • emisfera/ sase microfoane pozitionate conform cu Partea A punctul 5/ conform cu Partea A punctul 5

sau

 • paralelipiped conform standardului SR EN ISO 3744:1997, cu distanta de masurare d = 1 m Conditiile de operare in timpul incercarii:

Montarea echipamentului

Compresoarele vor fi instalate pe planul reflector; compresoarele montate pe talpa vor fi plasate pe un suport cu inaltime de 0,4 m, in cazul in care conditiile de instalare ale producatorului nu impun altfel.

Incercare sub sarcina

Compresorul ce urmeaza a fi incercat va fi incalzit si va functiona in conditii stabile ca pentru functionare continua. El va fi intretinut si lubrifiat corespunzator precizarilor producatorului.

Determinarea nivelului de putere acustica se va face la sarcina maxima sau in conditiile de functionare, care trebuie sa fie reproductibile si reprezentative pentru operatia cea mai zgomotoasa din utilizarea tipica a masinii incercate, indiferent care este mai zgomotos.

Planul intregului utilaj va fi astfel incat, anumite componente, de exemplu racitoarele se vor monta la distanta de compresor, avandu-se grija ca atunci cand se efectueaza incercarea de zgomot sa se aiba in vedere separarea zgomotului generat de aceste componente. Separarea diverselor surse de zgomot, poate necesita echipament special pentru atenuarea zgomotului acestor surse in timpul masurarii. Caracteristicile zgomotului si descrierea conditiilor de operare a unor asemenea parti se vor mentiona separat in raportul de incercare.

In timpul incercarii gazul eliminat de la compresor va fi evacuat prin tevi in afara ariei de incercare. Se va avea grija, ca nivelul de zgomot generat de gazul eliminat, sa fie cu cel putin 10 dB mai mic, decat cel masurat in toate punctele de masurare, de exemplu la umplerea unui amortizor de zgomot.

Se va avea grija ca evacuarea aerului sa nu introduca nici un fel de zgomot suplimentar, cauzat de turbulenta de la supapa de evacuare.

Perioada de observatie:

Perioada de observatie va fi de minim 15 secunde. 10.Spargatoare de beton si picamere, portabile Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare:

Emisfera/ sase pozitii pentru microfoane conform cu Cap. A, punct 5 si tabelul urmator/ corespunzator masei echipamentului, asa cu este data in tabelul urmator:

Masa echipamentului m in kgRaza semisfereiZ pentru pozitia microfoanelor 2,4.6 si 8
m < 102 m0,73 m
m > 104 m1,50 m

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Montarea echipamentului:

Toate dispozitivele vor fi incercate in pozitie verticala.

Daca dispozitivul incercat are un exhaustor de aer, axele acestuia vor fi echidistante fata de doua pozitii ale microfoanelor. Zgomotul sursei de putere nu va influenta masurarea emisiei de zgomot a dispozitivului incercat.

Suportul dispozitivului:

In timpul derularii incercarii, dispozitivul incercat va fi cuplat la o unealta incastrata intr-un bloc de beton, de forma cubica, plasata intr-o groapa de beton facuta in pamant. O piesa intermediara de otel poate fi inserata, in timpul incercarilor, intre dispozitiv si unealta suport. Aceasta piesa intermediara trebuie sa formeze o structura stabila intre dispozitiv si unealta suport. Figura 10.1 cuprinde aceste cerinte.

Caracteristicile blocului

Blocul va fi de forma unui cub cu lungimea laturii de 0,60 m – 2 mm, cat mai regulat posibil. Acest bloc va fi facut din beton armat si vibrat corespunzator in straturi de pana la 0,20 m pentru a se evita sedimentari excesive.

Calitatea betonului

Calitatea betonului trebuie sa corespunda normei standardului SR EN 206 – 1: 2002

Blocul in forma de cub va fi armat cu ajutorul unor bare de otel cu diametrul de 8 mm fara legaturi, fiecare bara fiind independenta de celelalte; constructia unei astfel de structuri este prezentata in figura 10.2.

Unealta suport

Unealta va fi fixata in bloc si va fi alcatuita dintr-un berbec, cu un diametru nu mai mic de 178 sau nu mai mare de 220 mm, si o mandrina identica cu cea folosita in mod normal cu dispozitivul care se incearca si se supune standardului SR ISO 1180:2003, dar suficient de lung pentru a permite efectuarea incercarii.

Pentru integrarea celor doua componente se va efectua un tratament corespunzator. Unealta va fi fixata in bloc astfel incat baza berbecului sa fie la 0,30 m fata de partea superioara a blocului (vezi figura 10.2).

Blocul trebuie sa-si mentina calitatile mecanice in special in punctul de imbinare intre unealta suport si beton. Inainte si dupa fiecare incercare se va verifica daca unealta fixata in blocul de beton este solidara cu acesta.

Pozitionarea cubului

Cubul se monteaza intr-un canal cimentat, acoperit cu un gratar de protectie de cel putin 100 Kg/m2, asa cum este redat in figura 10.3, astfel incat fata superioara a gratarului sa fie la acelasi nivel cu solul. Pentru a evita orice zgomot parazit blocul va fi izolat fata de fundul si marginile gropii prin intermediul unor blocuri elastice, a caror frecventa de rupere nu va fi mai mare de jumatate din cadenta de lovire, masurata si exprimata ca batai pe secunda.

Deschizatura in gratarul de protectie prin care trece mandrina va fi cat mai mica posibil si etansata cu un material izolant fonic.

Incercare in sarcina

Dispozitivul incercat va fi conectat la unealta suport.

Incercarea dispozitivului se va face in conditii stationare avand aceeasi stabilitate acustica ca in regim normal de functionare.

Incercarea dispozitivului se va face la puterea maxima specificata in instructiunile furnizate beneficiarului.

Perioada de observatie:

Perioada de observatie va fi de minim 15 secunde.

Fig. 10.1 Schema simplificata a piesei intermediare

Fig. 10.2 Blocul de incercare

Fig. 10.3 Dispozitivul de incercare

Valoarea lui A trebuie sa fie astfel incat placa absorbanta sprijinita pe articulatia elastica J sa faca contact cu pamantul.

 1. Malaxoare pentru beton sau mortar Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina

Dispozitivul de amestecare(bidonul) va fi umplut la capacitatea prescrisa cu nisip, avand granulatia de 0 pana la 3 mm si umiditatea de 4 pana la 10 %.

Dispozitivul de amestecare va functiona cel putin la turatia prescrisa. Perioade de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

 1. Vinciuri pentru constructii Vezi Nr. 0

Centrul geometric al motorului va fi pozitionat deasupra centrului emisferei; vinciul va fi conectat dar nici o greutate nu va fi aplicata.

 1. Masini pentru transportarea si aplicarea sub presiune a betonului si mortarului Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditiile de operare in timpul incercarii:

Daca masina este echipata cu un brat, acesta este dispus vertical, iar conducta de evacuare va fi intoarsa spre gura palniei. In alta varianta, masina va fi echipata cu o conducta orizontala, la cel putin 30 m in spate, fata de gura palniei.

Incercare in sarcina:

 • Pentru masinile de imprastiere si transport a cimentului:

Sistemul de transport si conducta vor fi alimentate cu un agent similar cimentului, cimentul poate fi inlocuit de un amestec, de exemplu cenusa fina. Utilajul, va functiona la capacitatea maxima, iar durata unui ciclu de functionare nu va fi mai mare de 5 secunde, (daca aceasta perioada este depasita, trebuie sa se adauge apa peste ciment pentru a se atinge aceasta valoare).

 • Pentru masinile de imprastiere si transport a mortarului:

Sistemul de transport si conducta vor fi alimentate cu un agent similar mortarului de finisare, cimentul poate fi inlocuit cu un amestec, de exemplu de metilceluloza. Utilajul va functiona la capacitatea maxima, iar durata unui ciclu de functionare nu va fi mai mare de 5 secunde (daca aceasta perioada este depasita, trebuie sa se adauge apa peste ciment pentru a se atinge aceasta valoare).

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde.

 1. Transportor cu banda Vezi Nr. 0

Centrul geometric al motorului va fi pozitionat deasupra centrului emisferei de masurare: banda se va misca neincarcata, si paraseste semisfera, daca este necesar, in directia punctului 1.

 1. Echipamente frigorifice montate pe vehicule. Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997; Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina

Echipamentul de racire va fi instalat intr-un spatiu de marfa real sau simulat si va fi incercat intr- o pozitie stationara, la care inaltimea echipamentului de racire este dimensiunea cea mai importanta din cerintele instalatiei viitoare; aceasta este indicata in instructiunile furnizate cumparatorului. Sursa de putere a echipamentului de racire va functiona la o turatie ce va permite operarea la viteza maxima a compresorului si a ventilatorului, specificata in instructiuni.

Daca se intentioneaza ca alimentarea echipamentului de racire sa se faca prin intermediul motorului autovehicului, motorul nu va fi folosit in timpul incercarii, iar echipamentul de racire va fi conectat la o sursa electrica corespunzatoare. Tractoarele detasabile vor fi indepartate in timpul incercarii.

Echipamentele de racire instalate in unitatile frigorifice din spatiile de marfa la care se poate alege intre mai multe surse de alimentare, vor fi incercate separat pentru fiecare sursa. Rezultatul incercarii trebuie cel putin sa reflecte modul de functionare care conduce la emisia de zgomot cea mai mare.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

 1. Buldozere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997; Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii de microfoane/distanta de masurare: Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Montarea echipamentului

Buldozerele pe senile vor fi incercate intr-un loc corespunzator punctului 6.3.3 din SR ISO 6395:2003

Incercare in sarcina:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa B

Perioada sau perioadele de observare si consideratii asupra diferitelor conditii de lucru, daca exista:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa B

 1. Utilaje de foraj

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997; Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina:

Standardul SR EN 791:2003, Anexa A Perioade de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

 1. Dumpere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei: Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina:

Conform standardului SR ISO 6395:2003, Anexa C, cu urmatorul amendament: C 4.3. al doilea paragraf este inlocuit cu:

«Motorul functioneaza la turatia reglata la nivel maxim (relanti maxim). Maneta schimbatorului de viteza va fi la punctul mort. Se duce cuva basculantei in pozitia de basculare – golire – la 75 % din cursa efectuata de aceasta, si apoi se manevreaza pe aceeasi cursa de 3 ori. Aceasta

succesiune de operatii alcatuieste un ciclu de functionare pentru functionarea hidraulica in conditii stationare.

Daca nu se foloseste motorul pentru bascularea cuvei, acesta va functiona la relanti, cu maneta de viteza in punctul mort. Masurarea se va efectua fara bascularea cupei, iar timpul de observatie va fi de 15 secunde.»

Perioada (perioadele) de observatie/determinarea nivelului puterii acustice rezultate, daca se folosesc in mai multe conditii de lucru

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa C

 1. Echipamente pentru incarcarea si descarcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina

Echipamentul se incercareeaza cu camionul in stationare. Motorul ce asigura deplasarea echipamentului va functiona la turatia care produce puterea maxima prevazuta in instructiunile furnizate beneficiarului.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

 • Excavatoare, hidraulice sau cu cabluri Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997; Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei: Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa A

Perioada(perioadele) de observatie/ determinarea nivelului puterii acustice rezultate daca exista mai multe conditii de lucru:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa A

 • Incarcatoare – excavator

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei: Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa D

Perioada (perioadele) de observatie/ determinarea nivelului puterii acustice rezultate daca se folosesc mai multe conditii de lucru:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa D 22.Containere pentru sticla reciclabila Standard de baza privind emisiile de zgomot: Standardul SR EN ISO 3744:1997

Pentru acest cod de incercare de zgomot, se foloseste nivelul de presiune acustica al unui eveniment-unic Lp.ls, asa cum este definit in SR EN ISO 3744:1997, punctul 3.2.2, pentru masurarea nivelului de presiune acustica la pozitiile microfoanelor.

Corectia de mediu K2A Masurare in aer liber K2A = 0

Masurari in incinte

Valoarea constantei K2A, determinata conform Anexei A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi < 2,0 dB, caz in care nu se va tine seama de constanta K2A,

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Masurarea zgomotului se va face in timpul unui ciclu complet, respectiv pentru cazul containerului neincarcat si pentru cazul in care in container se introduc 120 de sticle.

Caracteristicile acestor sticle sunt redate mai jos:

 • capacitate: 75 cl
 • greutate: 370 – 30 g.

Operatorul prinde fiecare sticla de partea superioara (gatul sticlei), avand fundul indreptat catre gura de incarcare, apoi o introduce cu grija prin gura de incarcare in directia centrului containerului, evitandu-se daca este posibil lovirea sticlelor de peretii containerului.

Se foloseste numai o singura gura de incarcare pentru introducerea sticlelor in container, aceasta fiind cea mai apropiata de al 12-lea microfon de masurare.

Durata (duratele) de observatie/ determinarea nivelului puterii sunetului daca se foloseste mai mult de o conditie de operare

Pentru determinarea nivelului ponderat A al presiunii acustice, este preferabil, ca acesta sa fie masurat simultan cu 6 microfoane, pentru fiecare sticla aruncata in container.

Nivelul ponderat A de determinare al presiunii acustice mediu pe suprafata de masurare este calculat in conformitate cu standardul SR EN ISO 3744:1997, punctul 8.1.

Nivelul ponderat A de determinare al presiuii acustice mediu al tuturor celor 120 de sticle, calculata ca medie logaritmica a nivelului ponderat A de determinare al presiunii acustice mediu pe suprafata de masurare.

 • Gredere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/distanta de masurat: Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina:

conform standardului SR ISO 6395:2003, Anexa B

Perioada (perioadele) de observatie/ determinarea nivelului puterii sunetului rezultat daca exista mai multe conditii de lucru:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa B

 • Masini pentru taiat iarba/masini pentru taiat margini de peluza Vezi Nr. 2

Masina de taiat va fi pozitionata de un dispozitiv adecvat in asa fel incat dispozitivul de taiere sa fie situat deasupra centrului emisferei. Pentru masinile de taiat iarba, centrul dispozitivului de taiere se va afla la o distanta de 50 mm deasupra solului. Pentru reglarea lamelor masinii, taisul va fi fixat cat mai aproape posibil de suprafata de incercare.

 • Masini pentru taiat gard viu

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

In caz de disputa, masurarile vor fi efectuate in aer liber, pe o suprafata artificiala (punctul 4.1.2 din SR ISO 11094:2003)

Corectia de mediu K2A Masurare in aer liber K2A = 0

Masurari in incinte

Valoarea constantei K2A, determinata fara a utiliza o suprafata artificiala, in conformitate cu Anexa A din standardul SR EN ISO 3744:1997 va fi < 2,0 dB, caz in care nu se va tine seama de constanta K2A.

Suprafata de masurare/numarul si pozitionarea microfoanelor/masurarea distantei: Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Montarea echipamentului

Masina pentru taierea gardului viu, va fi tinuta in pozitie normala, pentru a putea fi folosita sau de o persoana, sau de un dispozitiv adecvat, astfel incat dispozitivul de taiat al masinii sa fie situat deasupra centrului emisferei.

Incercare in sarcina

Foarfeca masinii de tuns va functiona la viteza nominala cu dispozitivul de taiere in functiune. Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde. 26.Vehicule pentru spalare cu inalta presiune Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina

Spalatorul de inalta presiune va fi incercat in pozitie fixa. Motorul si componentele auxiliare vor functiona la viteza prescrisa de producator pentru functionarea echipamentului de lucru; pompa (pompele) de inalta presiune functioneaza la puterea maxima, pentru a furniza presiunea indicata de fabricant. Prin folosirea unei duze modificate, valva de reducere a presiunii se va afla chiar in punctul de trecere a jetului. Zgomotul de curgere al duzei nu va avea influenta asupra rezultatelor masurarilor.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 30 secunde

 • Masini cu jet de apa cu inalta presiune Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarul si pozitionarea microfoanelor/masurarea distantei: Paralelipiped/ conform: Standardul SR EN ISO 3744:1997, cu latura de d = 1 m.

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Montarea echipamentului

Masina de spalat cu jet de apa de inalta presiune va fi instalata pe un plan reflectant: masinile vor fi asezate pe un suport cu inaltimea de 0,40 m, daca producatorul nu cere altfel in conditiile de instalare.

Incercare in sarcina

Masina de spalat cu jet de apa de inalta presiune va fi adusa in pozitie fixa conform cu cea prescrisa de producator. In timpul Incercarii diuza va fi cuplata la masina de spalat cu jet de apa de inalta presiune care produce cea mai mare presiune daca este folosita conform cu instructiunile producatorului.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

 • Ciocan hidraulic

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei: Semisfera/ 6 microfoane, conform sectiunii A, paragraf 5/ r = 10 m

Conditii de operare in timpul incercarilor:

Montarea echipamentului

Pentru incercare ciocanul este atasat la un suport si o structura speciala tip bloc va fi folosita. Figura 28.1 reda caracteristicile acestei structuri, iar figura 28.2 arata pozitia suportului.

Suportul

Suportul pentru incercarea ciocanului trebuie sa indeplineasca cerintele specificatiilor tehnice de incercare a ciocanului in special pentru domeniul de greutati, puterea hidraulica, presiunea in conducta de alimentare cu ulei, si in conducta de retur pentru egalizarea presiunii.

Montajul

Montajul mecanic, la fel ca si conexiunile (furtune, conducte) trebuie sa corespunda cu specificatiile existente in datele tehnice ale ciocanului. Trebuie eliminat orice zgomot semnificativ produs de conducte si diverse componente mecanice necesare pentru instalare. Toate conexiunile intre conexiunile componentelor trebuie sa fie bine stranse.

Stabilitatea ciocanului si forta de prindere statica

Ciocanul va fi bine fixat pe suport pentru a-i conferi acestuia aceeasi stabilitate ca si pentru conditiile normale de lucru. Ciocanul trebuie sa lucreze in pozitie verticala.

Unealta

Pentru masurari va fi folosit un ciocan fara varf. Lungimea ciocanului trebuie sa intruneasca cerintele din Figura 28.1 (blocul de incercare).

Incercare in sarcina

Puterea hidraulica de admisie si debitul de ulei

Conditiile de lucru ale ciocanului hidraulic pot fi ajustate corespunzator, masurate si raportate impreuna cu valorile corespunzatoare stipulate in specificatiile tehnice. In timpul incercarii, ciocanul poate fi folosit astfel incat sa poata fi atinsa 90 %, sau mai mult, din valoarea maxima a puterii hidraulice de admisie si a debitului de ulei al ciocanului.

Trebuie avut grija ca toate incertitudinile din lantul de masurare ale ps si Q, sunt tinute in marja 5

%. Acest lucru asigura determinarea puterii hidraulice de admisie a ciocanului cu o eroare de 10

%. Presupunand o dependenta lineara intre puterea hidraulica de admisie si puterea sunetului emis, rezulta o variatie mai mica de 0,4 dB in determinarea nivelului puterii sunetului.

Componente ajustabile ce influenteaza puterea ciocanului

Presetarea tuturor acumulatorilor, valvelor de presiune centrale si altor componente care pot fi reglate trebuie realizata conform valorilor din datele tehnice. Daca una din vitezele de lovire este optionala, masurarile trebuie sa se faca folosind toate setarile. Sunt prezentate valorile minime si maxime.

Marimi ce trebuie masurate:

ps – valoarea medie a presiunii hidraulice de alimentare in timpul functionarii ciocanului, inclusiv pentru cel putin 10 lovituri;

Q – valoarea medie a fluxului de intrare al uleiului spargatorului masurata simultan cu ps;

T – temperatura uleiului trebuie sa fie cuprinsa intre +40/+60°C in timpul masurarilor; temperatura dispozitivului hidraulic a spargatorului trebuie stabilizata la temperatura normala de lucru inaintea inceperii masurarilor;

Pa – presiunile gazului de preumplere pentru toti cilindrii trebuie sa fie masurata in regim static (fara ca spargatorul sa functioneze), la temperatura ambianta constanta de +15/+25°C. Temperatura ambianta masurata trebuie sa fie inregistrata cu presiunea gazului de umplere a cilindrilor masurata.

Parametrii ce trebuie evaluati din parametrii de functionare masurati: PIN – puterea hidraulica furnizata pe sectiunea de ingustare PIN = ps x Q Masurarea presiunii hidraulice furnizate, pS

 • presiunea pS trebuie sa fie masurata cat mai aproape posibil de orificiul de intrare IN-port al ciocanului;
 • presiunea pS va fi masurata cu un manometru (diametru minim de 100 mm, si o clasa de precizie de 1,0 % FSO);

Debitului de ulei pe sectiunea de ingustare, Q

 • Q trebuie masurat de la presiunea conductei de alimentare cat mai aproape de orificiul de intrare IN-port al ciocanului;
 • Q trebuie masurat cu un debitmetru electronic (clasa de precizie 2,5 % din valoarea citita a debitului).

Punctul de masurare a temperaturii uleiului, T

 • T va fi masurata in rezervorul de ulei sau in conducta hidraulica de legatura cu ciocanul Punctul de masurare va fi specificat in raport
 • precizia de citire a temperaturii trebuie sa fie de 2°C fata de valoarea reala , Perioada de observatie/ determinarea nivelului puterii sonore rezultate: Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

Masurarile vor fi repetate de 3 ori sau chiar mai mult, daca este necesar. Rezultatul final este calculat ca medie aritmetica, a doua cele mai mari valori, care nu difera cu mai mult de 1 dB.

Figura 28.1

Figura 28.2

Definitii

d – Diametrul sculei (mm);

d1 – Diametrul nicovalei, 1200 – 100 mm;

d2 – Diametrul interior al structurii suportului nicovalei, < 1800 mm; d3 – Diametrul platformei blocului de incercare, < 2200 mm;

d4 – Diametrul deschiderii sculei in platforma, < 350 mm;

d5 – Diametrul dispozitivului de etansare al sculei, < 1000 mm;

h1 – Lungimea vizibila a sculei intre partea cea mai joasa a carcasei si partea superioara a suprafetei dispozitivului de etansare al sculei, (mm), h1 = d – d/2;

h2 – Grosimea dispozitivului de etansare al sculei deasupra platformei, < 20 mm (daca dispozitivul de etansare al sculei este asezat sub platforma, grosimea ei nu este limitata; poate fi confectionat dintr-un cauciuc spongios);

h3 – Distanta intre partea superioara a platformei si partea superioara a suprafetei nicovalei, 250

– 50 mm;

h4 – Grosimea cauciucului spongios izolant al platformei, < 30 mm; h5 – Grosimea nicovalei, 350 – 50 mm;

h6 – Penetratia sculei, < 50 mm.

Daca se foloseste o structura bloc de forma patrata, lungimea maxima a ei este de 0,89 x diametrul corespunzator

Spatiul gol dintre platforma si nicovala poate fi umplut cu cauciuc spongios sau alt material absorbant, cu densitatea < 220 Kg/ m3,

 • Grupuri de actionare hidraulica

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditii de operare in timpul incercareelor:

Montarea echipamentului

Compactor actionat hidraulic va fi instalat pe un plan reflectant; compactorul actionat hidraulic skid-mounted va fi asezat pe un suport cu inaltimea de 0,40 m, daca producatorul nu stabileste altfel in conditiile de instalare.

Incercare in sarcina

In timpul incercarii, nici o alta scula nu va fi cuplata la compactorul actionat hidraulic. Compactorul actionat hidraulic va fi adus in pozitie fixa conform cu cea prescrisa de producator. El va functiona la viteza nominala si presiune nominala. Viteza si presiunea nominala sunt cele din instructiunile furnizate cumparatorului.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

 • Masini de taiat rosturi

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina

Freza va fi echipata cu lama cea mai mare prevazuta de producator in instructiunile furnizate cumparatorului. Motorul va functiona la turatie maxima, cu freza in pozitie stationara.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde 31.Compactor pentru gropi de gunoi, tip incarcator cu cupa Vezi nr. 37

 • Cositoare de gazon

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997; Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

in caz de neconcordanta, masurarile vor fi efectuate in aer liber pe o suprafata artificiala (punctul

4.1.2 din standardul SR ISO 11094:2003,) Corectia de mediu K2A

Masurare in aer liber:

K2A = 0

Masurari in incinte:

Valoarea constantei K2A, determinata fara a utiliza o suprafata artificiala si in conformitate cu Anexa A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi < 2,0 dB, caz in care K 2A nu va fi luata in considerare.

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/ masurarea distantei: Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditii de lucru in timpul incercarii Montarea echipamentului

Daca rotile masinii de tuns gazonul pot cauza o tasare a suprafetei artificiale de mai mult de 1 cm, rotile vor fi plasate pe suporti pentru a fi la nivel cu suprafata artificiala inainte de tasare. Daca dispozitivul de taiere nu poate fi separat de rotile actionate ale masinii de tuns, utilajul va fi incercat pe suporti cu dispozitivul de taiere functionand la turatia maxima indicata de fabricant. Suportii vor fi confectionati astfel incat ei sa nu influenteze rezultatele masurarii.

Incercare in gol:

Standardul SR ISO 11094:2003, Perioada de observatie Standardul SR ISO 11094:2003,

 • Masini de taiat gazon/masini de taiat margini de gazon Vezi poz. 32.

Utilajul va fi pozitionat de un dispozitiv adecvat intr-un mod incat dispozitivul de taiat sa fie situat deasupra centrului emisferei. Pentru masinile de taiat gazonul, centrul dispozitivului de taiere va fi mentinut la o distanta de aproximativ 50 mm deasupra solului. Pentru ajustarea cutitelor masinii, masina de ajustat gazon va fi fixata cat mai aproape posibil de suprafata de incercare.

 • Masini pentru indepartat frunze prin suflare Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997; Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

In caz de neconcordanta, masurarile vor fi efectuate in aer liber pe o suprafata artificiala, (punctul 4.1.2 din standardul SR ISO 11094:2003,).

Corectia de mediu K2A:

Masurare in atmosfera:

K2A = 0

Masurare in incinta:

Valoarea constantei K2A, determinata fara a utiliza o suprafata artificiala si in conformitate cu Anexa A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi < 2,0 dB, caz in care K 2A nu va fi luata in considerare.

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei: Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditii de lucru in timpul incercarii Montarea echipamentului

Ventilatorul de frunze va fi montat in pozitie normala de functionare, astfel incat suflanta sa fie situata la o inaltime de (50 – 25 mm), deasupra centrului semisferei; daca ventilatorul de frunze este portabil, va fi sustinut atat de o persoana cat si de un dispozitiv corespunzator.

Incercare in sarcina

Ventilatorul va functiona la turatie nominala, si la debitul nominal de aer prescris de producator. Perioada de observatie:

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

Nota: Daca ventilatorul de frunze poate fi folosit si ca dispozitiv colector de frunze, el va fi incercat in ambele configuratii; in acest caz va fi folosita cea mai mare valoare

 • Masini pentru colectat frunze

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997; Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

in caz de neconcordanta masurarile vor fi efectuate in aer liber pe o suprafata artificiala (punctul

4.1.2 din standardul SR ISO 11094:2003,) Corectia de mediu K2A

Masurare in aer liber:

K2A = 0

Masurari in incinte:

Valoarea constantei K2A, determinata fara a utiliza o suprafata artificiala si in conformitate cu Anexa A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi < 2,0 dB, caz in care K 2A nu va fi luata in considerare.

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei: Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditii de incercare:

Montarea echipamentului

Colectorul de frunze va fi montat in pozitie normala de functionare, astfel incat dispozitivul de colectare sa fie situat la 50 – 25 mm deasupra centrului semisferei; daca colectorul de frunze este tinut manual, va fi sustinut atat de o persoana cat si de un dispozitiv corespunzator Incercare in sarcina

Colectorul va functiona la turatie nominala, si la debitul nominal de aer prescris de fabricant Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

Nota: Daca colectorul de frunze mai poate fi folosit si ca dispozitiv exhaustor de frunze, el va fi incercat in ambele configuratii; in acest caz va fi folosita valoarea cea mai ridicata 36.Automacarale, actionate de motor cu combustie interna, cu contragreutate

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditiile de operare in timpul incercarii:

Vor fi respectate cerintele de securitate si informatiile producatorului Regimul de ridicare

Cu motostivuitorul in pozitie stationara si avand incarcatura, (un material ne-izolant fonic, exemplu: otel sau beton; cel putin 70% din capacitatea actualamentionata in instructiunile producatorului), ridicata, de la cea mai joasa pozitie, cu viteza maxima, la inaltimea de ridicare aplicabila acestui tip de motostivuitor industrial in conformitate cu standardele europene relevante din seria „securitatea moto-stivuitoarelor industriale”. Daca inaltimea maxima de ridicare in acest caz este mica, ea poate fi utilizata in masurarile individuale. Inaltimea de ridicare va fi inscrisa in raportul de incercare.

Regimul de deplasare

Se deplaseaza utilajul, neincarcat, la viteza maxima de la o pozitie initiala, pana la o distanta egala cu de trei ori lungimea sa, marcata A-A, (linia care uneste microfoanele din pozitiile 4 si 6); se va continua deplasarea masinii cu acceleratia sa maxima pana la linia B-B (linia care uneste microfoanele din pozitiile 2 si 8). Cand spatele masinii a trecut linia B-B, pedala de acceleratie poate fi eliberata.

Daca masina are o transmisie cu mai multe trepte, se va selecta viteza care asigura cea mai mare viteza posibila peste distanta masurata

Perioada (perioadele) de observatie/ determinare a nivelului intensitatii acustice daca se utilizeaza mai mult decat o conditie de functionare:

Perioada de observatie este:

 • pentru regimul de ridicare: pe parcursul intregului ciclul de ridicare;
 • pentru regimul de deplasare: perioada de timp incepe cand centrul masinii trece linia A- A si se termina cand centrul masinii atinge linia B-B.

Nivelul de putere acustica rezultat pentru toate tipurile de motostivuitoare se poate calcula cu formula:

Unde indicele „a” indica „regimul de ridicare” si indicele „c” indica regimul de deplasare.

 • Incarcatoare

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997; Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei: Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Montarea echipamentului

Incarcatoare cu senile vor fi incercate pe o locatie corespunzatoare cu punctul 6.3.3 din Standardul SR ISO 6395:2003

Incercare in sarcina

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa C

Perioada(perioadele) de observatie/ determinarea nivelului intensitatii sunetului rezultat daca se folosesc mai multe conditii de lucru:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa C

 • Macarale mobile

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditiile de operare in timpul incercarii:

Montarea echipamentului

Daca macaraua este echipata cu picioare, acestea vor fi extinse la maxim si macaraua va fi inaltata pe postamentul ei in pozitia de mijloc a posibilei inaltimii a suportului.

Incercare in sarcina

Macaraua mobila, care urmeaza a fi incercata, va fi prezentata in versiunea standard conform descrierii producatorului. Puterea motorului, luata in considerare pentru determinarea limitei zgomotului este cea nominala a motorului folosit pentru miscarea macaralei. Macaraua va fi echipata cu contragreutatea maxim admisa montata pe structura rotitoare.

Inainte de efectuarea oricaror masurari, motorul si sistemul hidraulic al macaralei mobile vor fi aduse la temperatura normala de lucru, urmand instructiunile producatorului si toate procedurile relevante legate de securitate, precizate in manualul de instructiuni.

Daca macaraua mobila este echipata cu mai multe motoare, prioritar va functiona motorul ce asigura actionarea macaralei. Motorul pentru deplasarea macaralei va fi oprit.

Daca motorul macaralei este echipat cu un ventilator, acesta trebuie sa functioneze in timpul incercarii. Daca ventilatorul poate functiona cu mai multe turatii, incercareul va fi efectuat cu ventilatorul functionand la turatii cea mai mare.

Masurarile pentru macaraua mobila se vor face in urmatoarele trei (de la (a) la (c)) sau patru (de la (a) la (d)) conditii:

Pentru toate conditiile de lucru se vor aplica urmatoarele:

 • turatia motorului la 3/4 din turatia maxima specificata pentru functionarea macaralei, cu o toleranta de 2%.
 • acceleratia si deceleratia la valoarea maxima fara miscari periculoase ale incarcaturii sau ale blocului suspendat;
 • miscari la viteza maxima posibila stipulate in manualul de instructiuni pentru conditiile date;
 • Ridicarea

Macaraua mobila trebuie incarcata cu o greutate care sa creeze 50% din forta maxima a cablului. Incercareul consta in ridicarea unei greutati si coborarea imediata la pozitia de start. Lungimea bratului macaralei va fi aleasa astfel incat perioada de desfasurare a Incercareelor complete sa fie cuprinsa intre 15 si 20 secunde.

 • Rotirea

Cu bratul macaralei fixat la un unghi de 40 pana la 50° fata de orizontala si fara sarcina, partea superioara a caruciorului macaralei va fi rotita cu 90° spre stanga, urmata imediat de rotirea inapoi la pozitia de start. Bratul macaralei va fi fixat la lungimea lui minima. Perioada de observatie va fi: timpul necesar pentru parcurgerea ciclului de functionare.

 • Bascularea

Incercarea incepe cu ridicarea bratului scurt al macaralei de la pozitia de lucru cea mai joasa, urmata imediat de coborarea bratului macaralei in pozitia initiala. Miscarea se va efectua fara sarcina. Durata incercarii va fi de cel putin 20 de secunde.

 • Telescoparea (daca este cazul)

Cu bratul macaralei pozitionat la 40 pana la 50° fata de orizontala si fara sarcina, cu bratul macaralei complet retras, cilindrul telescopic numai pentru prima sectiune va fi extins impreuna cu prima sectiune pana la intreaga lungime si apoi retras imediat impreuna cu prima sectiune.

Perioada(perioadele) de observatie/ determinarea nivelului presiunii acustice rezultate, daca se folosesc mai multe conditii de lucru

Nivelului presiunii acustice rezultate este calculat functie de: i)daca se foloseste telescoparea

ii)daca nu se foloseste telescoparea unde

LWAa – este nivelul de putere acustica pentru ciclul de ridicare

LWAb – este nivelul de putere acustica pentru ciclul de rotire LWAc – este nivelul de putere acustica pentru ciclul de basculare

LWAd ” este nivelul de putere acustica pentru ciclul de telescopare (daca este cazul)

 • Containere mobile pentru deseuri Standard de baza privind emisiile de zgomot: Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de incercare:

 • Suprafata reflectanta: beton sau asfalt neporos;
 • Sala de laborator care are un spatiu liber pe suprafata reflectanta.

Corectia de mediu K2A Masurare in aer liber:

K2A = 0

Masurari in incinte:

Valoarea constantei K2A, determinata in conformitate cu Anexa A din Standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi < 2,0 dB; in acest caz, K 2A nu va mai fi luata in considerare.

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei: Semisfera/ sase pozitii ale microfoanelor, conform cu Partea A punctul 5/ r = 3 m Conditiile de operare in timpul incercarii:

Toate masurarile vor fi efectuate cu un container gol.

Incercarea nr. 1: trantirea libera a capacului pe corpul containerului

Pentru a reduce influenta lui asupra masurarilor, operatorul va sta in partea din spate a containerului (partea cu balamalele). Pentru a evita deformarea in timpul caderii, capacul va fi lasat sa cada, fiind eliberat din zona sa de mijloc.

Masurarea este efectuata in timpul urmatorului ciclu, repetat de 20 de ori:

 • initial, capacul se ridica vertical;
  • capacul este eliberat in fata, daca este posibil fara a fi impins, operatorul fiind asezat in spatele containerului, fara a se misca pana cand capacul se inchide;
  • dupa inchiderea completa, capacul este ridicat in pozitia initiala.

Nota: Daca este necesar operatorul se poate deplasa temporar pentru a ridica capacul Incercarea Nr. 2. Deschiderea completa a capacului

Pentru a reduce influenta sa asupra incercarii, operatorul trebuie sa stea in spatele containerului (pe partea balamalei) pentru containerele cu patru roti, sau pe partea dreapta a containerului (intre pozitia 10 si 12 a microfonului) pentru containerele cu doua roti. Capacul trebuie sa fie lasat sa cada de la mijloc sau cat mai aproape de mijlocul sau.

Pentru a preintampina orice miscare a containerului, rotile trebuie sa fie blocate pe timpul incercarii. Pentru containerele cu doua roti, pentru a preintampina orice salt al containerului operatorul il poate fixa prin asezarea mainii sale pe rama superioara.

Masurarile se efectueaza in conformitate cu urmatorul ciclu:

 • initial, capacul este deschis orizontal;
  • capacul este lasat sa cada fara a fi impins;
  • dupa deschiderea completa, si inainte de o posibila miscare brusca, capacul este ridicat in pozitia sa initiala.

Incercarea nr. 3. Rostogolirea containerului pe un traseu artificial neregulat.

Pentru acest incercare se foloseste o pista artificiala care simuleaza un teren accidentat. Aceasta pista de incercare consta din doua benzi paralele de plasa de otel (lunga de 6 m si lata de 400 mm) fixate in plan reflectant aproximativ la fiecare 20 cm. Distanta dintre cele doua benzi este adaptata in conformitate cu tipul containerului pentru a permite rotilor sa ruleze pe toata lungimea pistei. Conditiile de montaj trebuie sa asigure o suprafata plana. Daca este necesar, pista este fixata de sol cu un material elastic pentru a se evita emiterea de zgomote parazite.

Note: Fiecare banda poate fi formata din mai multe elemente cu latimea de 400 mm montate impreuna.

Un exemplu de pista adecvata este dat in Figurile 39.1 si 39.2. Operatorul este situat in partea dinspre balama a capacului.

Masurarea este efectuata in timpul in care operatorul trage containerul de-a lungul pistei artificiale, cu o viteza constanta de aproximativ 1 m/s, intre punctele A si B (distanta de 4,24 m – vezi Figura 39.3) cand axa rotii, pentru containerul cu doua roti sau prima axa a rotilor pentru

containerul cu 4 roti, atinge punctul A sau punctul B. Aceasta procedura se repeta de trei ori pe fiecare directie.

In timpul incercarii, pentru containerul cu 2 roti, unghiul dintre container si pista trebuie sa fie de 45° Pentru containerul cu 4 roti, operatorul trebuie sa asigure un contact corespunzator al  tuturor rotilor cu pista.

Perioada(perioadele) de observare/ determinare a nivelului puterii sonore rezultat daca se folosesc mai multe conditii de operare.

Incercareele Nr. 1 si 2. Caderea libera a capacului in directia corpului containerului si deschiderea completa a capacului.

Daca este posibil, masurarile se fac simultan la sase pozitii ale microfonului. Daca acest lucru nu este posibil nivelele acustice masurate la fiecare pozitie a microfoanelor vor fi ordonate in ordine crescatoare, iar nivelele puterii acustice vor fi calculate prin asocierea valorilor pentru fiecare pozitie a microfonului in conformitatea cu sirul lor.

Nivelul puterii acustice la un singur eveniment A-ponderat, este masurat pentru fiecare din cele 20 de inchideri si 20 deschideri ale capacului la fiecare punct de masurare.

Nivelele puterii acustice, LWA inchidere si LWA deschidere, sunt calculate din media patratica ale celor mai mari cinci valori dintre cele obtinute.

Incercarea Nr. 3 Rostogolirea containerului peste o pista artificiala neregulata.

Perioada de observare T trebuie sa fie egala cu durata necesara acoperirii distantei intre punctul A si punctul B de pe pista.

Nivelul puterii acustice LWA rostogolire este egal cu media a sase valori care difera prin cel putin 2 dB. Daca acest criteriu nu este indeplinit prin de sase masurari, atunci ciclul se repeta atat cat este necesar.

Nivelul rezultat al puterii sunetului se calculeaza cu:

Unde:

 1. Calea de rulare 2.Piese de rostogolire 3.Eventualele adaptari Figura 39.1

Detaliu de constructie si montajul caii de rostogolire. 1.Banda rigida de otel (4 mm)

 • Plasa de sarma (50 mm x 50 mm)
 • Plan reflectorizant Figura 39.2

Figura 39.3 Distanta de masurare 40.Moto-sape (sapa cu motor) Vezi Nr. 32:

Scula trebuie deconectata in timpul masurarilor

 • Finisoare de pavaj

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercarea sub sarcina

Motorul masinii trebuie sa functioneze la turatia nominala indicata de fabricant. Toate subansamblele vor fi activate si vor functiona la urmatoarele turatii:

 • sistemul de transport:                                       cel putin 10% din valoarea maxima
 • sistemul de imprastiere:                                    cel putin 40% din valoarea maxima
 • tasarea(viteza, lovirea):                                     cel putin 50% din valoarea maxima;
 • vibratoarele (viteza, momentul de dezechilibrare)

cel putin 50% din valoarea maxima;

 • bare de presiune (frecventa, presiune):              cel putin 50% din valoarea maxima. Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

 • Echipamente pentru piloti de fundatii Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 6395:2003 Conditiile de operare in timpul incercarii:

Incercare in sarcina

Echipamentul pentru piloti de fundatie se instaleaza deasupra unui pilot care este destul de bine incastrat in sol astfel incat echipamentul sa lucreze la o viteza constanta. In cazul ciocanelor de batere, capul trebuie prevazut cu un cap de lemn nou. Capul pilotului trebuie sa fie la o inaltime de 0,50 m deasupra ariei de incercare.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de minimum 15 secunde.

 • Lansatoare de conducte Vezi Nr. 0
 • Masini pe senile pentru piste Vezi Nr. 0
 • Grupuri electrogene

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997; Corectia de mediu K2A

Masurare in aer liber:

K2A = 0

Masurare in interior:

Valoarea constantei K2A determinata fara suprafata artificiala si cu respectarea anexei A la Standardul SR EN ISO 3744:1995, va fi < 2 dB, caz in care K2A trebuie ignorat.

Masurarea suprafetei/numarului a distantei de pozitionare/distanta de masurare:

Semisfera/ 6 pozitii ale microfoanelor conform cu partea A pct. 5/ cu partea A pct. 5. Daca l > 2 m: un paralelipiped conform cu Standardul SR EN ISO 3744:1995 pot fi folosite cu o distanta de masurare de d = 1 m.

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Montarea aparaturii

Generatorii de putere trebuie instalati pe planul de reflectie; generatorii de putere montati pe platforme mobile trebuie asezati pe un suport de 0,40 m inaltime daca nu este indicat altfel de conditiile de instalare ale fabricantului.

Incercareul sub sarcina:

Standardul SR ISO 8528-10:2003, pct. 9 Perioada de observare:

Perioada de observare trebuie sa fie de cel putin 15 sec.

 • Masini de maturat

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1995 Conditii de operare in timpul incercarii Incercareul sub sarcina

Masina de maturat trebuie incercata in pozitie stationara. Motorul si unitatile anexe functioneaza la viteza prescrisa de producator pentru functionarea echipamentului de lucru; matura lucreaza la viteza ei maxima, si nu este in contact cu solul; sistemul de aspirare trebuie sa lucreze la puterea sa maxima de absorbtie, cu o distanta intre sol si gura de absorbtie a sistemului de absorbtie nu mai mare de 25 mm.

Perioada de observare:

Perioada de observare trebuie sa fie de cel putin 15 sec.

 • Autogunoiere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditii de lucru in timpul incercarii:

Incercarea sub sarcina

Vehiculul de colectare a gunoiului trebuie sa fie incercat in pozitie stationara in urmatoarele conditii de lucru.

 1. Motorul trebuie sa mearga la turatia maxima prevazuta de fabricant. Echipamentul de colectare nu trebuie sa functioneze. Incercareul nu se va face pentru vehiculele care au numai alimentare electrica.
 2. Sistemul de compactare functioneaza

Vehiculul de colectare a gunoiului si buncarul receptor al deseurilor sunt goale.

Daca turatia motorului este accelerata automat cand functioneaza sistemul de compactare, aceasta valoare se va masura. Daca valoarea masurata este mai mica decat turatia prevazuta de fabricant cu mai mult de 5%, atunci Incercareul se va efectua cu motorul accelerat din cabina, pentru a se asigura turatia prevazuta de fabricant.

Daca turatia motorului pentru sistemul de compactare nu este indicata de fabricant sau daca vehiculul nu este prevazut cu un accelerator automat, atunci turatia motorului asigurata din cabina trebuie sa fie de 1200 rotatii pe minut.

 • Dispozitivul de ridicare se misca in sus si in jos fara sarcina si fara container. Turatia motorului este obtinuta si controlata ca in cazul functionarii sistemul de compactare (pct. 2).
 • Materialul cade in vehiculul de colectare a gunoiului.

Materialele sunt descarcate in vrac cu sistemul de ridicare in buncar (initial gol). Un container cu 2 roti cu o capacitate de 240 litri care respecta standardul SR EN 840 – 1:2002, trebuie folosit pentru aceasta operatie. Daca dispozitivul de ridicare nu este capabil sa ridice un astfel de container, va fi folosit un container cu o capacitate apropiata de 240 litri. Materialul trebuie sa fie alcatuit din 30 de tuburi de PVC, fiecare avand o masa aproximativa de 0,4 kg fiecare, si urmatoarele dimensiuni:

 • lungime: 150 mm 0,5 mm
 • diametrul exterior nominal: 90 mm +0,3/ -0 mm
 • adancimea nominala: 6,7 mm + 0,9/-0 mm

Perioada(perioadele) de observare/ determinarea nivelului puterii sunetului rezultat daca sunt folosite mai multe conditii de operare:

Perioada de observare trebuie sa fie:

 1. Cel putin 15 secunde. Nivelul puterii acustice rezultat trebuie sa fie LWA1
 2. Cel putin trei cicluri complete, daca sistemul de compactare lucreaza automat. Daca sistemul de compactare nu lucreaza automat, ci ciclu cu ciclu, masurarile se vor efectua cel putin pe durata a trei cicluri. Nivelul puterii acustice rezultat (LWA2) trebuie sa aibe valoarea mediei radacinii patrate a trei (sau mai multor) masurari.
 3. Cel putin trei cicluri complete de lucru in mod continuu, inclusiv integralitatea ridicarii dispozitivului de ridicare si coborarii dispozitivului de ridicare. Nivelul puterii acustice rezultat (LWA3) trebuie sa aibe valoarea mediei radacinii patrate a trei (sau mai multor) masurari.
 4. Cel putin trei cicluri de lucru complete, fiecare incluzand caderea a 30 de tuburi in buncar. Fiecare ciclu nu trebuie sa depaseasca 5 sec. Pentru aceste masurari LpAeq.,T este inlocuit cu LpA.,1s Nivelul puterii acustice rezultat (LWA4) trebuie sa aibe valoarea mediei radacinii patrate a trei (sau mai multor) masurari.

Nivelul puterii acustice rezultat este calculat de:

Nota: in cazul vehiculului de colectat gunoi alimentat numai electric, coeficientul asociat lui LWA1 este considerat a fi egal cu 0.

 • Freze rutiere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditii de lucru in timpul incercarii:

Montarea echipamentului

Axa longitudinala a masinii de maruntit carosabilul trebuie sa fie paralela cu axa y. Incercareul sub sarcina

Masina de maruntit carosabilul trebuie adusa in starea stationara in intervalul specificat in instructiunile furnizate cumparatorului. Motorul si toate anexele trebuie sa functioneze la vitezele lor specifice mersului in gol.

Perioada de observare

Perioada de observare va fi de cel putin 15 secunde

 • Scarificatoare

Standard de baza privind emisiile de zgomot: Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

In caz de litigiu masurarile trebuie sa fie efectuate in aer liber pe o suprafata artificiala (pct. 4.1.2 din Standardul SR ISO 11094:2003,)

Corectia de mediu K2A Masurari in aer liber:

K2A = 0

Masurari in interior:

Valoarea constantei K2A determinata fara o suprafata artificiala si cu respectarea anexei A din Standardul SR EN 3744:1997 trebuie sa fie < 2dB in care caz K2A trebuie ignorat.

Suprafata de masurare/numarului pozitiilor microfonului/distanta de masurare Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditii de lucru in timpul incercarii Incercareul sub sarcina

Scarificatorul trebuie sa functioneze cu motorul mergand la turatia nominala si cu dispozitivele sale de lucru mergand in gol.(functionand, dar fara a actiona)

Perioada de observare

Perioada de observare va fi de cel putin 15 secunde 50.Masini pentru tocat/maruntit resturi vegetale Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Suprafata de incercare:

Standardul SR ISO 11094:2003, Corectia de mediu K2A

Masurare in aer liber:

K2A = 0

Masurare in interior:

Valoarea constantei K2A determinata fara o suprafata artificiala si cu respectarea anexei A din Standardul SR EN 3744:1997 trebuie sa fie < 2 dB in care caz K2A trebuie ignorat.

Suprafata de masurare/numarului pozitiilor microfonului/distanta de masurare Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditii de lucru in timpul incercarii Incercareul sub sarcina

Tocatorul/ maruntitorul trebuie incercat tocand una sau mai multe bucati de lemn.

Ciclul de lucru consta din tocarea unei bucati rotunde de lemn (brad uscat sau placaj), de cel putin 1,5 m lungime, care este ascutit la un capat si are un diametru aproximativ egal cu maximum prevazut din proiectare de a fi acceptat de tocator in conformitate cu instructiunile producatorului. Perioada de observare/ determinare a nivelului de acustic rezultat:

Perioada de observare trebuie incheiata atunci cand nu mai este deloc material in zona de tocare, dar nu trebuie sa depaseasca 20 sec. Daca ambele conditii de functionare sunt posibile atunci se inregistreaza nivelul de puterea acustica maxim.

 • Masini de dezapezit, cu organe rotative Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditii de lucru in timpul incercarii Incercareul sub sarcina

Aruncatorul de zapada trebuie incercat in pozitie stationara. Aruncatorul de zapada, in conformitate cu recomandarile producatorului, trebuie sa lucreze cu echipamentul sau de lucru la viteza maxima si cu motorul la viteza corespunzatoare.

Perioada de observare

Perioada de observare trebuie sa fie de cel putin 15 sec.

 • Vehicule pentru vidanjare

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditii de lucru in timpul incercarii Incercareul sub sarcina

Vehiculul aspirator trebuie incercat in pozitie stationara. Motorul si unitatile auxiliare lucreaza la viteza indicata de producator pentru functionarea echipamentului de lucru; pompa (pompele) de vacuum lucreaza la viteza ei(lor) maxima indicata de producator. Echipamentul de aspirare este folosit in asa fel incat presiunea interna sa fie egala cu presiunea externa (0% vacuum). Zgomotul de scurgere a duzei de aspirare nu trebuie sa aiba nici o influenta asupra rezultatelor masurarii.

Perioada de observare

Perioada de observare va fi de cel putin 15 secunde

 • Macarale turn

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarului pozitiilor microfonului/distanta de masurare Masurari la nivelul solului

semisfera/ 6 microfoane pozitionate conform Partii A paragraf 5/conform Partii A paragraf 5. Masurari facute la inaltimea bratului macaralei

Atunci cand mecanismul de ridicare este pozitionat la inaltimea bratului macaralei, suprafata de masurare trebuie sa fie o sfera cu raza de 4 m, centrul acesteia trebuie sa coincida cu centrul geometric al vinciului.

Atunci cand masurarile se efectueaza cu mecanismul de ridicare la nivelul stationar al macaralei, suprafata de masurare este o sfera; Suprafata(S) este egala cu 200 m2.

Pozitiile microfonului vor fi dupa cum urmeaza (vezi figura 53.1):

Patru pozitii ale microfonului pe un plan orizontal trecand prin centrul geometric al mecanismului (H = h/2)

cu L = 2,80 m si d = 2,80 -1/2

L = jumatatea distantei dintre doua pozitii consecutive ale microfonului; l = lungimea mecanismului (de a lungul axei bratului);

b = latimea mecanismului; h = inaltimea mecanismului;

d = distanta intre suportul microfonului si mecanism pe directia bratului.

Celelalte doua pozitii ale microfonului trebuie sa se gaseasca in punctele de intersectie ale sferei si linia verticala ce trece prin centrul geometric al mecanismului

Conditii de lucru in timpul incercarii Montarea echipamentului

Masurarea echipamentului de ridicare

Mecanismul de ridicare in timpul incercarii trebuie montat intr-unui din urmatoarele moduri. Pozitia trebuie descrisa in raportul de incercare.

 • Mecanismul de ridicare la nivelul solului

Macaraua montata trebuie plasata pe o suprafata dreapta reflectanta de ciment sau asfalt neporos.

 • Mecanismul de ridicare stationat pe brat

Mecanismul de ridicare trebuie sa fie la minimum 12 m de sol

 • Mecanismul de ridicare fixat la sol

Mecanismul de ridicare trebuie fixat pe o suprafata dreapta reflectanta de ciment sau asfalt neporos.

Masurarea generatorului de energie

Cand generatorul de energie este atasat la macara, fie ca este sau nu legat de mecanismul de ridicare, macaraua trebuie montata pe o suprafata dreapta reflectanta de ciment sau asfalt neporos.

Atunci cand mecanismul de ridicare este situat pe brat, masurarile de zgomot pot fi efectuate cu mecanismul montat pe brat sau fixat pe sol.

Atunci cand sursa de energie care alimenteaza macaraua este independenta de aceasta (provine de la retea sau de la generator electric sau de la o sursa de energie hidraulica ori pneumatica) se masoara numai zgomotul vinciului.

Atunci cand generatorul de energie este atasat de macara, generatorul de energie si mecanismul de ridicare trebuie masurate separat daca ele nu sunt combinate. Cand cele doua dispozitive sunt combinate masurarile se vor referi la tot ansamblul.

Pe durata incercarii mecanismul de ridicare si generatorul de energie trebuie instalate si folosite in conformitate cu instructiunile fabricantului

Incercareul fara sarcina

Generatorul de energie incorporat in macara trebuie sa functioneze la puterea maxima prevazuta de fabricant.

Mecanismul de ridicare trebuie sa functioneze fara incarcare, cu tamburul rotindu-se cu o viteza corespunzatoare vitezei maxime de deplasare a carligului atat la coborare cat si la ridicare. Aceasta viteza trebuie specificata de fabricant. Se va utiliza pentru rezultatele incercarii cel mai mare din doua nivele ale puterii acustice (de la coborare sau de la urcare).

Incercareul sub sarcina

Generatorul de energie incorporat in macara va lucra la puterea maxima prevazuta de fabricant. Mecanismul de ridicare va lucra cu o tensiune pe cablu la tambur corespunzatoare cu sarcina maxima (la raza minima) cu carligul miscandu-se la viteza maxima. Valorile sarcinii si vitezei trebuie specificate de fabricant. Viteza trebuie verificata in timpul incercarii.

Perioada(perioadele) de observare/ determinare a nivelului acustic rezultat in cazul in care se folosesc mai multe conditii de operare.

Pentru masurarile nivelului presiunii acustice a mecanismului de ridicare, perioada de masurare trebuie sa fie (tr + tf) secunde:

tr – fiind perioada, in secunde, inainte de activarea franei, cu mecanismul de ridicare lucrand in modul aratat mai inainte Pentru scopul incercarii tr = 3 secunde

tf – fiind perioada in secunde intre momentul in care frana este activata si cel in care carligul ajunge in pozitie completa de repaus.

Daca este folosit un integrator perioada de integrare trebuie sa fie egala cu (tr + tf) secunde. Valoarea mediei radacinii patrate a pozitiei microfonului va fi data de:

Lri fiind nivelul presiunii sunetului la pozitia microfonului i pe perioada t, ..

Lfi fiind nivelul presiunii sunetului la pozitia microfonului i pe perioada de franare;

Figura 53.1 Pozitionarea microfonului atunci cand mecanismul de ridicare se afla pe brat

 • Sapatoare de santuri Vezi Nr. 0 55.Autobetoniere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997 Conditiile de operare in timpul incercarii Incercareul sub sarcina

Betoniera trebuie incercata in pozitie stationara. Toba este umpluta cu ciment de consistenta medie (masura de propagare intre 42 si 47 cm) in conformitate cu capacitatea specificata. Motorul de antrenare a tobei trebuie sa lucreze la turatia care produce viteza maxima de rotire a tobei indicata in instructiunile furnizate de vanzator.

Perioada de observare:

Perioada de observare va fi de cel putin 15 sec.

 • Grupuri de pompare a apei

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarului pozitiilor microfonului/distanta de masurare

Paralelipiped/ in conformitate cu Standardul SR EN ISO 3744:1997 cu distanta de masurare d = 1 m

Conditii de operare in timpul Incercarearii Montarea echipamentului

Unitatea de pompare a apei trebuie instalata pe un plan reflectant: unitatile de pompare apa montate pe un cadru trebuie plasate pe un suport avand inaltimea de 0,40 m, daca nu sunt alte cerinte in instructiunile de instalare ale producatorului.

Incercareul sub sarcina

Motorul trebuie sa functioneze la punctul de maxima eficienta indicat in instructiunile furnizate de fabricant.

Perioada de observare:

Perioada de observare va fi de cel putin 15 sec.

 • Generatoare de sudura

Standard de baza privind emisiile de zgomot: Standardul SR EN ISO 3744:1997

Corectia de mediu K 2A

Masurare in aer liber:

K2A = 0

Masurare in interior:

Valoarea constantei K2A determinata in conformitate cu anexa A a Standardului SR EN ISO 3744:1997 trebuie sa fie < 2,0 dB in care caz K2A va fi ignorat.

Suprafata de masurare/numarului pozitiilor microfonului/ distanta de masurare

Semisfera/ 6 pozitii ale microfonului in conformitate cu Partea A pct. 5/ in conformitate cu Partea A pct. 5;

Daca l > 2 m: un paralelipiped in conformitate cu Standardul SR EN ISO 3744:1997 poate fi folosit cu distanta de masurare d = 1 m

Conditiile de operare in timpul incercarii:

Montarea echipamentului

Generatoarele de sudura vor fi instalate pe un plan reflectant. Generatoarele montate pe un cadru vor fi asezate pe un suport avand o inaltime de 0,40 m daca nu sunt alte cerinte in instructiunile de instalare ale producatorului.

Incercareul sub sarcina:

Standardul SR ISO 8528-10:2003 pct. 9 Perioada de observare:

Perioada de observare va fi de cel putin 15 secunde.

*) Puterea utila este puterea exprimata in „kW EC” obtinuta pe bancul de incercari la capatul

arborelui cotit, sau a unui organ echivalent, masurata in conformitate cu metoda EC de masurare a puterii motoarelor cu combustie interna pentru vehicule rutiere, cu exceptia cazului in care puterea ventilatorului de racire a motorului este exclusa.

ANEXA nr. 4: MODEL PENTRU INDICAREA NIVELULUI DE PUTERE ACUSTICA

Indicarea nivelului de putere acustica garantat consta dintr-un numar unic al puterii acustice garantate, masurat in dB, semnul LWA si o pictograma avand urmatoarea forma:

Daca indicarea este micsorata sau marita functie de marimea echipamentului, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in figura de mai sus. In astfel de situatii, dimensiunea verticala a indicatiei trebuie, pe cat posibil, sa nu fie mai mica de 40 mm.

ANEXA nr. 5: CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

 1. Controlul intern al productiei este procedura prin care producatorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia, care indeplineste obligatiile de la pct. 2, asigura si declara ca echipamentul in cauza satisface cerintele prezentei hotarari. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul de conformitate CE si indicarea nivelului de putere acustica

garantat, conform prevederilor de la art. 11, pe fiecare echipament, si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate EC conform prevederilor de la art. 9.

 • Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa intocmeasca documentatia tehnica descrisa la pct. 3 si trebuie sa o pastreze timp de cel putin 10 ani, de la data fabricarii ultimului produs, ce va fi prezentat spre examinare, la cerere, Inspectiei Muncii si Ministerului Economiei si Comertului. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia pot sa imputerniceasca o alta persoana sa pastreze documentatia tehnica, situatie in care trebuie sa se indice numele si adresa acestei persoane in declaratia de conformitate EC.
 • Documentatia tehnica trebuie sa permita efectuarea evaluarii conformitatii echipamentului cu cerintele prezentei hotarari. Documentatia tehnica trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
  • denumirea si adresa producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
  • descrierea echipamentului;
  • marca;
  • denumirea comerciala;
  • tipul, seria si numerele;
  • date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului si evaluarea emisiilor de zgomot, incluzand, daca este cazul, schite si orice descriere sau explicatie necesara pentru intelegerea acestora;
  • referirea la prezenta hotarare;
  • raportul tehnic al masurarilor zgomotului efectuate in conformitate cu prevederile prezentei hotarari;
  • instrumentele tehnice folosite si rezultatele evaluarii incertitudinilor datorate variatiilor in procesul de fabricatie si legatura lor cu nivelul puterii sonore garantat.
 • Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare ca procesul de fabricatie sa asigure in mod continuu conformitatea echipamentului produs cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 2 si pct. 3 si cu cerintele prezentei hotarari.

ANEXA nr. 6: CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI COMPLETAT CU EVALUAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI VERIFICAREA PERIODICA

 1. Controlul intern al productiei completat cu evaluarea documentatiei tehnice si verificarea periodic este procedura prin care producatorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia, care indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2, pct. 5 si pct. 6, asigura si declara ca echipamentul in cauza satisface cerintele prezentei hotarari. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul de conformitate CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat conform prevederilor de la art. 11 pe fiecare echipament si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate EC conform prevederilor de la art. 9.
 2. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa intocmeasca documentatia tehnica descrisa la pct. 3 si trebuie sa o pastreze timp de cel putin 10 ani, de la data fabricarii ultimului produs, ce va fi prezentat spre examinare, la cerere, Inspectiei Muncii si Ministerului Economiei si Comertului. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia pot sa imputerniceasca o alta persoana sa pastreze documentatia tehnica, situatie in care trebuie sa se indice numele si adresa acestei persoane in declaratia de conformitate EC.
 3. Documentatia tehnica trebuie sa permita efectuarea evaluarii conformitatii echipamentului cu cerintele prezentei hotarari. Documentatia tehnica trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
  1. denumirea si adresa producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
  1. descrierea echipamentului;
  1. marca;
  1. denumirea comerciala;
  1. tipul, seria si numerele;
 • date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului si evaluarea emisiilor de zgomot, incluzand, daca este cazul, schite si orice descriere sau explicatie necesara pentru intelegerea acestora;
  • referirea la prezenta hotarare;
  • raportul tehnic al masurarilor zgomotului efectuate in conformitate cu prevederile prezentei hotarari;
  • instrumentele tehnice folosite si rezultatele evaluarii incertitudinilor datorate variatiilor in procesul de fabricatie si legatura lor cu nivelul de putere acustica garantat.
 • Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare ca procesul de fabricatie sa asigure in mod continuu conformitatea echipamentului produs cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 2 si pct. 3 si cu cerintele prezentei hotarari.
 • Evaluarea de catre organismul notificat inainte de introducerea pe piata

Inainte ca primul echipament sa fie introdus pe piata sau pus in functiune, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa puna la dispozitia unui organism notificat ales de acesta, o copie a documentatiei tehnice.

In situatia in care exista dubii privind credibilitatea documentatiei tehnice, organismul notificat trebuie sa informeze cu privire la aceasta pe producator sau pe reprezentantul autorizat al acestuia si, daca este necesar, va efectua sau va impune efectuarea de modificari in documentatia tehnica, sau va efectua eventual, incercarile pe care le considera necesare.

Dupa ce organismul notificat emite un raport prin care confirma ca documentatia tehnica indeplineste prevederile prezentei hotarari, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia poate aplica marcajul CE pe echipament si poate emite o declaratie de conformitate EC, conform prevederilor de la art. 11 si respectiv art. 9, pentru care isi asuma intreaga responsabilitate.

 • Evaluarea de catre organismul notificat in timpul fabricatiei.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, trebuie sa implice in continuare organismul notificat in procesul de fabricatie in conformitate cu una din urmatoarele proceduri alese de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia:

 1. organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a verifica faptul ca echipamentul produs este in mod continuu conform cu documentatia tehnica si cu cerintele prezentei hotararii; in special organismul notificat se va concentra asupra urmatoarelor aspecte:
  1. marcarea corecta si completa a echipamentului, conform art. 11; ii)emiterea declaratiei de conformitate EC conform art. 9;

iii)instrumentele tehnice folosite si rezultatele evaluarii incertitudinilor datorate variatiilor in procesul de fabricatie si legatura lor cu nivelul de putere acustica garantat.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa permita accesul liber organismului notificat la toate documentatia interna care sustin aceasta procedura, la toate rezultatele efective ale auditurilor interne si actiunile corective care au fost luate, dupa caz.

Numai in cazul in care auditurile mai sus mentionate au condus la rezultate nesatisfacatoare, organismul notificat va efectua incercari de zgomot care, pe baza aprecierii si experientei sale, pot fi simplificate sau efectuate in totalitate, conform prevederilor din anexa nr. 3 pentru tipul de echipament in cauza,

 • organismul notificat trebuie sa efectueze sau impune efectuarea de audituri ale produsului la intervale aleatorii. O mostra corespunzatoare a echipamentului final, aleasa de organismul notificat, trebuie sa fie examinata si trebuie efectuate incercari la zgomot corespunzatoare, conform prevederilor din anexa nr. 3, sau trebuie realizate incercari cu

efect echivalent pentru a verifica conformitatea produsului cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare. Auditul de produs trebuie sa includa urmatoarele aspecte:

 1. marcarea corecta si completa a echipamentului conform art. 11; ii)emiterea declaratiei de conformitate EC conform art. 9.

In ambele proceduri frecventa auditurilor se va stabili de organismul notificat in functie de rezultatele evaluarilor anterioare, de necesitatea monitorizarii actiunilor corective si a altor indrumari cu privire la frecventa auditurilor care pot fi determinate de productia anuala si capacitatea generala a producatorului de a mentine valorile garantate; cu toate acestea, un  audit trebuie efectuat cel putin o data la trei ani.

In situatia in care exista dubii privind credibilitatea documentatiei tehnice, sau cu privire la mentinerea normelor in timpul productiei, organismul notificat trebuie sa informeze cu privire la aceasta pe producator sau pe reprezentantul autorizat al acestuia.

In cazurile in care echipamentul supus auditului nu este in conformitate cu prevederile prezentei hotarari organismul notificat trebuie sa informeze Ministerul Economiei si Comertului.

ANEXA nr. 7: VERIFICAREA UNITATII DE PRODUS

 1. Verificarea unitatii de produs este procedura prin care producatorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura si declara ca echipamentul pentru care a fost emis certificatul prevazut la pct. 4, este conform cerintelor prezentei hotarari. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice pe echipament marcajul CE insotit de informatii suplimentare conform prevederilor de la art. 11 si sa elaboreze declaratia de conformitate EC prevazuta la art. 9.
 2. Cererea pentru efectuarea verificarii unitatii de produs trebuie inaintata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat ales de catre acesta.

Aceasta cerere trebuie sa includa urmatoarele:

 1. denumirea si adresa producatorului si daca cererea este inaintata de reprezentantul autorizat al acestuia, se adauga denumirea si adresa acestuia;
  1. o declaratie scrisa care sa precizeze ca aceasta cerere nu a mai fost inaintata unui alt organism notificat;
  1. o documentatie tehnica in conformitate cu cerintele de mai jos: i)o descriere a echipamentului;
   1. denumirea comerciala; iii)tipul, seria si numerele;
 2. date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului si evaluarea emisiilor de zgomot, incluzand, daca este cazul, schite si orice descriere sau explicatie necesara pentru intelegerea acestora;
 3. referirea la prezenta hotarare.
 4. Organismul notificat are urmatoarele obligatii:
  1. sa verifice daca echipamentul a fost fabricat conform documentatiei tehnice;
  1. sa stabileasca de comun acord cu solicitantul procedurii asupra locului unde se vor efectua incercarile de zgomot, in conformitate cu prezenta hotarare;
  1. sa   efectueze   sau   sa   impuna   efectuarea   incercarilor   de   zgomot      necesare,              in conformitate cu prezenta hotarare.
 5. Daca echipamentul indeplineste prevederile prezentei hotarari, organismul notificat trebuie sa emita un certificat de conformitate, prevazut in anexa nr. 10, pe care il transmite solicitantului.

In situatia in care organismul notificat refuza sa emita un certificat de conformitate acesta trebuie sa precizeze motivele detaliate care au stat la baza refuzului.

 • Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa pastreze impreuna cu documentatia tehnica copii ale certificatului de conformitate timp de 10 ani de la data la care echipamentul a fost introdus pe piata.

ANEXA nr. 8: ASIGURAREA TOTALA A CALITATII

 1. Asigurarea totala a calitatii descrie procedura prin care producatorul care indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2, asigura si declara ca echipamentul in cauza indeplineste cerintele prezentei hotarari. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, trebuie sa aplice pe fiecare produs marcajul CE, insotit de informatii suplimentare conform prevederilor de la art. 11 si sa elaboreze declaratia de conformitate EC prevazuta la art. 9.
 2. Producatorul trebuie sa aplice un sistem de asigurare a calitatii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricatie si inspectia finala a produsului si pentru incercari conform prevederilor de la pct. 3; sistemul calitatii aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor de la pct. 4.
 3. Sistemul de asigurare a calitatii:
  1. Producatorul trebuie sa inainteze o cerere pentru evaluarea propriului sistem de asigurare a calitatii, unui organism notificat ales de acesta.

Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 1. Toate informatiile relevante pentru categoria de produs avuta in vedere, inclusiv documentatia tehnica pentru toate echipamentele aflate deja in faza de proiectare sau de fabricatie, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
  1. denumirea si adresa producatorului, sau a reprezentantului autorizat al acestuia; ii)o descriere a echipamentului;

iii)marca;

iv)denumirea comerciala; v)tipul, seria si numerele;

 • date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului si evaluarea emisiilor de zgomot, incluzand, daca este cazul, schite si orice descriere sau explicatie necesara pentru intelegerea acestora;
 • referinta la prezenta hotarare;
 • raportul tehnic al masurarilor zgomotului efectuate in conformitate cu prevederile prezentei hotarari;
 • instrumentele tehnice folosite si rezultatele evaluarii incertitudinilor datorate variatiilor in procesul de fabricatie si legatura lor cu nivelul de putere acustica garantat;
 • o copie a declaratiei de conformitate EC.
  • Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii.
  • Sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa asigure conformitatea produsului cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare.

Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de producator trebuie sa fie reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de politici, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a politicii si a procedurilor privind calitatea, cum sunt programe, planuri, manuale si inregistrari privind calitatea.

 • Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa cuprinda in special o descriere adecvata a urmatoarelor:
  • obiectivele legate de calitate si structura organizatorica, responsabilitatile si atributiile conducerii cu privire la calitatea proiectului si a produsului;
 • documentatia tehnica ce trebuie elaborata pentru fiecare produs, care trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute la pct. 3.1 pentru documentatia tehnica mentionata la lit. a);
  • tehnicile de control si verificare ale proiectului, procedurile si masurile sistematice care vor fi utilizate la proiectarea produselor apartinand categoriei de produse vizate; d)tehnicile corespunzatoare de fabricatie, control al calitatii si asigurare a calitatii, precum si procesele si actiunile sistematice care vor fi utilizate;
 • examinarile si incercarile efectuate inainte, in timpul si dupa fabricare, cu indicarea frecventei cu care se efectueaza acestea;
 • inregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoarte de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat, etc.;
 • mijloace de monitorizare a realizarii calitatii cerute pentru proiect si produs si functionarea eficienta a sistemului asigurare a calitatii.

Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca satisface cerintele prevazute la pct. 3.2. Se considera ca sunt conform cerintelor de calitate sistemele de asigurare a calitatii care implementeaza standardul EN ISO 9001.

Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei echipamentului in cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de evaluare la sediul producatorului.

Decizia motivata a echipei de audit, care trebuie sa cuprinda si concluziile evaluarii trebuie adusa la cunostinta producatorului.

 • Producatorul trebuie sa-si ia angajamentul ca indeplineste obligatiile ce decurg din sistemul de asigurare a calitatii asa cum a fost aprobat si trebuie sa asigure ca acesta este mentinut la un nivel corespunzator si eficient.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitatii cu privire la orice intentie de modificare a sistemului de asigurare a calitatii.

Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul de asigurare a calitatii modificat continua sa satisfaca cerintele prevazute la pct. 3.2 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia.

Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta producatorului.

 • Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
  • Scopul supravegherii sistemului de asigurare a calitatii este de a asigura ca producatorul isi indeplineste in totalitate obligatiile care ii revin din sistemul de asigurare a calitatii aprobat.
  • Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii in locurile de: proiectare, productie, control, incercari si depozitare si trebuie sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare, in special:
   • documentatia sistemului de asigurare a calitatii;
   • inregistrarile privind calitatea prevazute in capitolul referitor la proiectare din sistemul de asigurare a calitatii, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, incercarilor, etc. c)inregistrarile privind calitatea prevazute in capitolul referitor la fabricatie din sistemul de asigurare a calitatii, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoarte privind calificarea personalului implicat, etc.
  • Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul de asigurare a calitatii si trebuie sa emita si sa transmita producatorului un raport de audit.
  • Suplimentar fata de auditurile periodice organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producatorului. In timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau sa solicite

sa fie efectuate incercari pentru a verifica faptul ca sistemul de asigurare a calitatii functioneaza corect, daca considera necesar. Organismul notificat trebuie sa predea producatorului un raport al vizitei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.

 • Producatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia Inspectiei Muncii si Ministerului Economiei si Comertului pe o perioada de cel putin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament, urmatoarele documente:
 • documentatia prevazuta la pct. 3.1 lit. b);
 • modificarile prevazute la pct. 3.4, al doilea paragraf;
 • deciziile si rapoartele organismului notificat prevazute la pct. 3.4, paragraful final, la pct.

4.3 si la pct. 4.4.

6.Fiecare organism notificat trebuie sa furnizeze informatii relevante cu privire la aprobarile sistemelor de asigurare a calitatii emise si retrase, celorlalte organisme notificate.

ANEXA nr. 9: CRITERII MINIME CARE TREBUIE LUATE IN CONSIDERARE PENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR

 1. Organismul, directorul sau si personalul responsabil cu efectuarea operatiilor de verificare trebuie sa fie altii decat proiectantul, producatorul, furnizorul sau instalatorul echipamentului, si altii decat reprezentantii autorizati ai acestora. Acestia nu se pot implica direct sau in calitate de reprezentanti autorizati in proiectarea, fabricarea, comercializarea sau intretinerea unor astfel de echipamente si nuci nu trebuie sa fie reprezentanti ai partilor implicate in aceste activitati. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informatii tehnice intre producator si organismul notificat.
 2. Organismul si personalul acestuia trebuie sa efectueze operatiunile de evaluare si verificare cu cel mai inalt grad de integritate profesionala si competenta tehnica si trebuie sa fie independenti de orice presiuni si stimulente, in special de natura financiara, care ar putea influenta deciziile sau rezultatul muncii lor, in mod special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane care au un interes legat de rezultatul verificarilor.
 3. Organismul trebuie sa aiba la dispozitie personalul necesar si sa dispuna de dotarile necesare care sa ii permita indeplinirea in bune conditii a sarcinilor sale administrative si tehnice legate de operatiunile de inspectie si supraveghere; trebuie sa aiba acces la echipamentul necesar pentru efectuarea oricaror verificari speciale.
 4. Personalul responsabil cu efectuarea inspectiilor trebuie sa aiba:
  1. pregatire tehnica si profesionala temeinica;
  1. cunostinte suficiente ale cerintelor pentru a evalua documentatia tehnica;
  1. cunostinte suficiente ale cerintelor pentru incercarile pe care le efectueaza si experienta practica adecvata pentru astfel de incercari;
  1. abilitatea   de   a   intocmi   certificatele,   inregistrarile   si   rapoartele  cerute  pentru autentificarea rezultatelor incercarilor efectuate.
 5. Impartialitatea personalului de inspectie trebuie garantata. Remunerarea personalului nu trebuie sa fie dependenta de numarul incercarilor efectuate sau de rezultatele acestora.
 6. Organismul trebuie sa incheie o asigurare de raspundere civila, pentru incercarile efectuate, in conformitate cu legislatia nationala in domeniu, daca raspunderea civila nu revine statului prin lege.
 7. Personalul organismului este obligat sa pastreze secretul profesional cu privire la toate informatiile obtinute cu ocazia efectuarii incercarilor conform prevederilor prezentei hotarari sau a altor prevederi din reglementari nationale emise in aplicare, cu exceptia situatiei in care informatiile sunt solicitate de catre Inspectia Muncii si Ministerul Economiei si Comertului.

ANEXA nr. 10: VERIFICAREA UNITATII DE PRODUS

 • MODEL AL CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE –
CERTIFICAT DE CONFORMITATE EC
1. PRODUCATOR2. CERTIFICAT DE CONFORMITATE EC Nr.
3. DETINATORUL CERTIFICATULUI4. ORGANISMUL NOTIFICAT CARE A EMIS CERTIFICATUL
5. RAPORT AL LABORATORULUI Nr……………. Data: ……………………. Nivelul puterii acustice masurate: ………….. dB6. HOTARAREA GUVERNULUI APLICABILA HG nr. ………… / ……………
7. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI
Tipul echipamentului: Numele comercial: Tip Nr.: Tipul motorului/ motoarelor: Tipul de energie: Alte caracteristici tehnice cerute:Categoria: Nr. de identificare: Producator: Putere/ turatie:
8. URMATOARELE DOCUMENTE CARE POARTA NUMARUL DIN CASETA 2 SUNT ANEXATE LA ACEST CERTIFICAT:
9. VALIDAREA CERTIFICATULUI
(Stampila) Loc
(Semnatura)
Data: …………/…………. /
  

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 398 din data de 5 mai 2004

Lasă un răspuns