You are currently viewing De la ce vârstă te poți angaja și în ce condiții?

De la ce vârstă te poți angaja și în ce condiții?

Conform Codului Muncii, persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Totuși, persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. 

Dar, chiar dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, încadrarea în muncă, în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, se poate face doar după împlinirea vârstei de 18 ani. Aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Un lucru de care angajatorul trebuie să țină cont este acela că, în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână. Având în vedere maximul programului de muncă în fiecare zi, este obligatoriu ca tinerii în vârstă de până la 18 ani să beneficieze de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate.

De asemenea, tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte și nici muncă suplimentară. În ceea ce privește concediul de odihnă, tinerii sub 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar, de cel puțin 3 zile lucrătoare.

Important de menționat este faptul că încadrarea în muncă a unui minor, cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Lasă un răspuns