NSSM 117 – Norme pentru fabricarea chibriturilor

NSSM 117
Norme specifice pentru fabricarea chibriturilor

PREVEDERI GENERALE

Continut, scop

Art. l. Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea chibriturilor cuprind prevederi si reglementari de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca specifice activitatilor de fabricare a chibriturilor.

Art. 2. Scopul prezentelor norme specifice este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici activitatilor abordate in prezentele norme, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (execu-tant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca)

Domeniu de aplicare

Art. 3. (1) Prezentele norme au un caracter national si se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati de fabricare a chibriturilor, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si/sau de modul lor de organizare.

(2) Pentru activitatile nespecificate sau auxiliare activitatilor de fabricare a chibriturilor se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in Anexa 1.

(3) Pentru activitatile si tehnologiile care vor aparea, necuprinse in prezentele norme, persoanele juridice sau fizice sunt obligate sa intocmeasca si sa aplice instructiuni proprii de securitate a muncii, tinand cont de prezentele norme si de normele complementare corespunzatoare domeniului respectiv. In art. 4 se precizeaza ca prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica era, survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice si fizice sau la nivelul proceselor de munca.

PREVEDERI COMUNE ACTIVITATILOR DE FABRICARE A CHIBRITURILOR

Sectiunea 1.
incadrarea si repartizarea angajatilor la locul de munca

Art. 5. Incadrarea si repartizarea angajatilor pe locuri de munca trebuie sa se faca in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii.

Art. 6. Toate procesele de munca trebuie sa fie asigurate cu angajati care prezinta cunostinte profesionale si deprinderi de munca corespunzatoare, aptitudini fizice si psihice, starea de sanatate atestata pe baza avizului medical.

Art. 7. Avizul medical la incadrare se da numai de catre medic (al persoanei juridice care angajeaza sau al circumscriptiei teritoriale) pe baza examenelor clinico/ functionale si de laborator.

Art. 8. Perosoana juridica care angajeaza este obligata sa elibereze persoanelor care solicita angajarea „Fisa medicala de angajare”, tip, emisa de Ministerul Sanatatii. Persoana juridica care angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul, pentru obtinerea avizului medical.

Sectiunea 2.
Instruirea angajatilor

Art. 9. Instruirea angajatilor din activitatile de fabricare a chibriturilor, in domeniul protectiei muncii se va face in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 10. Instructajul la locul de munca trebuie sa se faca tuturor angajatilor prevazuti la instructajul introductiv general.

Sectiunea 3.
Dotarea cu echipament individual de protectie (EIP)

Art. ll. Acordarea echipamentului individual de protectie trebuie sa se faca in conformitate cu „Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”, editat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 12. Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 13. Persoana juridica ce acorda EIP este obligata sa-1 intretina in conditii normale de utilizare, prin pastrare, curatare si reparare corespunzatoare.

Art. 14. Angajatii sunt obligati sa foloseasca EIP pe timpul lucrului, precum si la accesul la si de la locul de munca din interiorul intreprinderii si sa-1 pastreze in conditii bune de utilizare.

Sectiunea 4.
Masuri tehnice si organizatorice la locul de munca

Art. 15. Pentru utilizarea mijloacelor de productie trebuie sa se respecte prevederile cuprinse in capitolul „Echipamente tehnice” din Norme generale de protectie a muncii.

Art. 16. Daca particularitatile tehnologiilor si conditiile concrete in care se defasoara procesul de munca impun prevederi de securitate suplimentare, persoana juridica raspunde de emiterea si de aplicarea acestora.

Art. 17. Caile de acces la si de la locurile de munca si spatiile pentru interventii intre locurile de munca trebuie sa ramana in permanenta libere.

Art. 18. In caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si in cea mai mare siguranta posibila a angajatilor de la toate punctele de lucru.

Art. 19. Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior.

Art. 20. (1) Toate caile de acces vor fi permanent iluminate.

(2) Caile de acces si iesirile de urgenta care au nevoie de iluminare trebuie sa fie dotate cu iluminare de intensitate adecvata in cazul defectarii sistemului principal de iluminat.

Art. 21. In functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele tehnice pe care le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de angajati prezenti, locurile de munca trebuie echipate cu instalatii adecvate de stingere a focului, dupa necesitati, precum si cu detectoare de incendii si sisteme de alarma.

Art. 22. Echipamentele de stingere a incendiilor care nu functioneaza automat trebuie sa fie usor accesibile si simplu de folosit. Locul de amplasare a acestor echipamente trebuie semnalat cu ajutorul indicatoarelor, concepute in conformitate cu reglementarile nationale.

Art. 23. Instalatiile electrice aferente spatiului in care sunt amplasate locurile de munca, precum si cele ale caror traseu stabileste acest spatiu nu trebuie sa prezinte riscuri de incendiu sau explozii si trebuie sa fie astfel protejate incat angajatii sa nu se expuna riscurilor de accidentare prin contact direct sau indirect. in sectiile unde natura procesului tehnologic impune, instalatia electrica si echipamentul electric vor fi in constructie antiex., conform normelor in vigoare.

Art. 24. Locurile de munca trebuie sa fie iluminate, atat cat este posibil, cu lumina naturala si, de asemenea, trebuie sa fie dotate cu iluminare artificiala adecvata pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

Art. 25. Instalatiile de iluminat din incaperile cu locuri de munca si din caile de acces trebuie amplasate in asa fel incat sa nu existe risc de accidentare a angajatilor ca rezultat al tipului de iluminare montat.

Art. 26. Locurile de munca in care angajatii sunt expusi in mod special la riscuri de accidentare, trebuie sa fie prevazute cu iluminare de urgenta, de intensitate adecvata, pentru eventualitatea intreruperii iluminatului artificial.

Art. 27. Locurile de munca in aer liber trebuie sa fie iluminate adecvat, cu un sistem de iluminat artificial daca lumina naturala este insuficienta.

Art. 28. Locurile de munca in aer liber trebuie sa fie amenajate, pe cat posibil, astfel ca angajatii:

– sa fie protejati impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile;

– sa nu fie expusi la niveluri de zgomot daunator, nici la influente externe vatamatoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;

– sa nu existe pericolul de alunecare sau cadere.

Art. 29. Daca locurile de munca contin zone periculoase in care, datorita naturii proceselor de munca, exista riscuri de accidentare a angajatilor sau de cadere de obiecte, locurile trebuie sa fie echipate, pe cat posibil, cu protectori care sa impiedice accesul angajatilor in aceste zone.

Art. 30. Spatiile in care sunt amplasate locurile de munca, independent de gradul de purificare a aerului, vor fi prevazute cu ventilatie naturala si/sau mecanica, care sa asigure permanent, desfasurarea activitatilor in conditii normale.

Art. 31. Ventilatia incaperilor de lucru care comunica intre ele trebuie sa fie astfel realizata incat sa se excluda posibilitatea patrunderii aerului din incaperile cu degajari de noxe sau gaze explozive in incaperile fara degajari.

Sectiunea 5.
Manipulare, transport, depozitare

Art. 32. (1) Pentru activitatile de transport, manipulare si depozitare a materialelor se vor aplica si respecta prevederile cuprinse in subcapitolul „Sarcina de munca”, subcapitolul „Transportul, manipularea si depozitarea materialelor” din Normele generale de protectie a muncii.

(2) Pentru reducerea riscurilor de accidentare, in functie de particularitatile materialelor manipulate, transportate si depozitate si de conditiile concrete in care se desfasoara aceste activitati, se vor aplica si respecta si prevederile cuprinse in „NSPM pentru transportul intern” si in „NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor”.

Art. 33. Fiecare persoana juridica sau fizica este obligata sa rezolve aspectele de securitate a muncii legate de natura sarcinii transportate sau ridicate, prin elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii’ care sa abordeze conditiile concrete de lucru si posibilele situatii de lucru netratate in normele specifice in vigoare.

Sectiunea 6.
Echipamente tehnice

Art. 34. Este obligatoriu ca echipamentele tehnice utilizate, indiferent de provenienta si an de fabricatie, sa fie certificate din punctul de vedere al securitatii muncii, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 35. Organele de comanda ale echipamentelor tehnice (ET) care afecteaza, prin actionarea lor, protectia angajatilor, precum si cele care asigura functionalitatea protectorilor, trebuie sa fie vizibile si usor identificabile si marcate corespunzator.

Art. 36. Organele de comanda trebuie sa fie amplasate in afara zonelor periculoase si in asa fel incat manevrarea lor sa nu genereze riscuri suplimentare.

Art. 37. Pornirea unui ET trebuie sa fie posibila numai printr-o actiune voluntara, exercitata asupra unui organ de comanda prevazut in acest scop. Aceeasi prescriptie se va aplica:

– pentru repornire dupa oprire din orice cauza;

– pentru comanda unei modificari semnificative a conditiilor de functionare (viteza, presiunea etc.)

Art. 38. Orice ET trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care sa-1 opreasca complet si in conditii de securitate.

Art. 39. Orice ET trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv pentru oprirea de urgenta atunci cand riscurile existente si timpul normal de oprire impun aceasta.

Art. 40. Echipamentul tehnic care prezinta riscuri datorate caderilor de obiecte sau proiectarii acestora trebuie prevazut cu mijloace tehnice de protectie adecvate.

Art. 41. Echipamentul tehnic care prezinta riscuri datorate degajarilor de gaze, vapori, lichide sau pulberi, trebuie prevazut cu dispozitive de retinere si/sau evacuare adecvate, amplasate cat mai aproape de locurile de degajare.

Art. 42. Daca exista riscul contactului mecanic cu elemente mobile ale unui echipament tehnic care poate conduce la accidentari, atunci ele trebuie prevazute cu protectori sau alte mijloace tehnice de protectie care sa impiedice patrunderea in zonele periculoase sau sa opreasca miscarea elementelor mobile inaintea patrunderii in zonele periculoase.

Art. 43. Toate echipamentele tehnice la care se manifesta fenomenul de recul vor fi prevazute cu dispozitive de protectie antirecul.

Art. 44. Partile echipamentului tehnic care prezinta temperaturi ridicate trebuie sa fie protejate, pentru a preveni contactul angajatilor cu acestea sau apropierea de acestea.

Art. 45. Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie:

– sa fie construite robust;

– sa nu genereze riscuri suplimentare;

– sa nu poata fi inlaturate cu usurinta sau facute inoperante;

– sa fie situate la o distanta adecvata fata de zona periculoasa;

– sa nu limiteze mai mult decat este necesar observarea ciclului de lucru;

– sa permita interventiile necesare pentru montarea si/sau inlocuirea elementelor si pentru lucrarile de intretinere si, pe cat posibil, sa restranga accesul numai la sectorul in care trebuie realizata lucrarea, fara demontarea lor.

Art. 46. Echipamentul tehnic trebuie prevazut cu dispozitive clar identificabile, destinate separarii de fiecare sursa de energie. Reconectarea nu trebuie sa genereze riscuri pentru angajati.

Art. 47. Orice echipament tehnic trebuie sa fie adecvat pentru prevenirea riscurilor de explozie a acestuia sau a substantelor utilizate sau depozitate in acesta.

Art. 48. Orice echipament tehnic trebuie sa fie adecvat pentru a proteja angajatii expusi contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

PREVEDERI REFERITOARE LA DEPOZITAREA SI MANEVRAREA MATERIILOR PRIME

Sectiunea 1.
Depozitarea si tratarea bustenilor

Art. 49. Depozitul de busteni trebuie mentinut in stare de curatenie, asigurandu-se permanent colectarea resturilor de coaja, aschii, cioplituri sau altor corpuri straine.

Art. 50. Daca se lucreaza pe timp de noapte, depozitul trebuie iluminat astfel incat sa se asigure conditii normale de lucru.

Art. 51. (1) Depozitarea bustenilor prin stivuire trebuie efectuata ordonat, bustenii asezandu-se paralel cu axa stivei ce se formeaza, fiind interzisa depozitarea in gramada cu suprapuneri aleatorii.

(2) Pentru preintampinarea rostogolirii bustenilor stivuiti pe rampele de sortare, acestia trebuie sa fie asigurati cu opritoare. Distanta maxima intre opritoare trebuie sa fie cel mult 2/3 din lungimea bustenilor ce se stivuiesc.

Art. 52. Operatiile de sortare a bustenilor trebuie sa se faca numai de angajatii instruiti. Angajatii se vor situa numai lateral fata de stiva si in partea opusa directiei de voltare.

Art. 53. Este obligatoriu ca lucratorii manipulanti sa fie instruiti si sa respecte prescriptiile ISCIR privind legatorii de sarcini, precum si instructiunile proprii de securitate a muncii emise pentru conditiile concrete ale depozitului respectiv.

Art. 54. In timpul iernii, depozitele trebuie curatate de zapada si gheata, iar la locurile de munca si pe caile de acces trebuie asigurat un strat de rumegus, pentru a se evita accidentele prin alunecare.

Art. 55. Sunt interzise:

– folosirea rampelor strambe, putrede sau deteriorate;

– voltarea si stivuirea manuala a bustenilor la inaltimi mai mari de 2 m;

– stivuirea bustenilor fara stalpi de sustinere sau/si de legatura sau fara saboti care sa asigure stivele;

– stivuirea bustenilor sub retele de energie electrica.

Art. 56. Pentru stivuirea mecanizata a bustenilor, podurile rulante si macaralele vor fi deservite numai de macaragii autorizati, conform prescriptiilor tehnice ISCIR, si examinati profesional si medical anual.

Art. 57. Fiecare pod rulant si macara trebuie dotate cu doua semnalizatoare acustice. Macaragiul este obligat sa utilizeze unul din semnalizatoarele acustice in timpul manevrelor obisnuite, iar pentru cazuri speciale va avertiza cu celalalt semnalizator. Codul de semnale acustice va fi prelucrat si insusit de toti lucratorii manevranti. ^

Art. 58. In cazul deplasarilor pe orizontala, bustenii trebuie ridicati cu cel putin 0,5 m peste nivelul celui mai inalt obstacol (stiva, rampa etc.) care se gaseste in calea lor.

Art. 59. In timpul ridicarii si a deplasarii bustenilor trebuie respectate urmatoarele prescriptii:

– se interzice tragerea bustenilor cu carligul dispozitivului de prindere;

– cablurile si lanturile trebuie asezate uniform, fara a se face noduri sau rasuciri;

– nu este permisa desprinderea bustenilor din dispozitivul de prindere, in stare suspendata;

– nu este permisa dislocarea bustenilor dintr-o stiva inghetata cu carligul macaralei. inainte de prinderea lor in carlig, bustenii trebuie deblocati.

Art. 60. Se interzice stationarea sau circulatia persoanelor sub sarcina suspendata in dispozitivul de prindere, precum si la o distanta mai mica de 2/3 din lungimea sarcinii suspendate fata de zona de actionare a podului, respectiv a macaralei. Perimetrul de lucru trebuie marcat cu indicatoare de avertizare.

Art. 61. (1) Este interzis lucratorilor legatori de a interveni asupra legaturilor facute in timp ce sarcina se afla suspendata in dispozitivul de prindere.

(2) Apropierea de sarcina a lucratorilor legatori este permisa numai dupa asezarea sarcinii pe sol sau stiva, in mod stabil.

(3) in timpul legarii sarcinii, lucratorii legatori vor adopta pozitii de lucru stabile, lateral sau in amonte de sarcina sau de traseul acesteia.

(4) Ridicarea sau manevrarea sarcinii cu ajutorul instalatiei de ridicat se va efectua numai dupa ce lucratorii legatori au iesit din zona periculoasa si numai dupa primirea comenzii respective din partea persoanei autorizate.

Art. 62. In timpul descarcarii bustenilor, vagoanele CF si autocamioanele trebuie asigurate prin frane sau saboti.

Art. 63. Instalatiile de stropit bustenii vor fi utilizate numai de catre angajatii instruiti si numiti in acest scop.

Art. 64. Drumurile in panta si santurile pentru scurgerea apei, aferente instalatiilor de stropit, trebuie mentinute curate, evitandu-se formarea noroiului si baltilor.

Art. 65. Instalatiile de stropit trebuie sa. aiba jeturi directionate astfel incat sa nu atinga instalatia electrica a podului rulant.

Art. 66. Inaintea punerii in functiune a instalatiei de stropit se vor lua masuri pentru indepartarea angajatilor, fiind interzisa orice activitate in zona de actionare a instalatiei in timpul functionarii acesteia.

Art. 67. Angajatii care raspund de instalatia de stropit trebuie sa poarte cizme de cauciuc.

Art. 68. Utilizarea bazinelor de tratament termic trebuie sa se faca dupa instructiunile de lucru prestabilite si sub supravegherea unui conducator numit in acest scop.

Art. 69. (1) in timpul tratamentului termic si pana la evacuarea apei calde, bazinele de tratament termic trebuie sa fie acoperite cu capace solide.

(2) Se interzice stationarea sau circulatia persoanelor pe marginea bazinelor.

(3) In timpul descoperirii bazinelor de tratament termic, angajatii se vor afla la o distanta de minimum 1 m fata de marginea bazinelor pentru a preveni arsurile provocate de aburul degajat.

Art. 70. Este interzis angajatilor care deservesc bazinele sa faca interventii la instalatia automata de conducere a tratamentului termic, in caz de defectiuni. Interventiile se fac numai de catre lucratorii de specialitate.

Art. 71. Lucratorii vor intra si iesi din bazin numai cu ajutorul scarilor de acces si numai sub supravegherea permanenta a altui lucrator. Accesul in bazin este permis numai dupa minimum 5 minute de la ridicarea completa a capacului.

Art. 72. Este interzisa stationarea lucratorilor in bazine, in timp ce se ridica, se coboara sau se manevreaza bustenii sau capacele.

Art. 73. Se interzice stationarea lucratorilor pe capacele bazinelor in timpul manipularii acestora.

Art. 74. Acoperirea bazinelor este permisa numai dupa ce conducatorul lucrarilor a verificat daca nu se mai afla lucratori in bazin.

Art. 75. Capacele bazinelor trebuie sa fie verificate periodic. Se vor verifica inelele de ridicare, care trebuie sa fie fixate rigid la toate cele patrii colturi ale capacului.

Art. 76. In cazul dotarii bazinului cu electropalan, utilizarea acestuia este permisa numai de catre angajati instruiti si desemnati in acest scop.

Art. 77. Tinerii (tinerele) sub 18 ani nu vor fi admisi la activitatile aferente depozitelor, bazinelor si rampelor de cojire a bustenilor.

Sectiunea 2.
Manipularea si depozitarea fosforului, a cloratului de potasiu, a sulfului si a sodei caustice

Art. 78. Substantele chimice inflamabile se vor depozita fiecare in locuri de depozitare special amenajate, in functie de caracteristicile fiecarei substante si se vor amplasa, pe cat posibil, in afara zonei cladirilor, in subsolul curtii intreprinderii.

Art. 79. Depozitele pentru substante inflamabile vor fi semnalate cu placarde de avertizare si vor fi, dupa caz, pazite sau sub regim de supraveghere a paznicilor de incinta.

Art. 80. Manipularea fosforului, a cloratului de potasiu si a sulfului se va face astfel incat in nici o situatie de lucru sau moment, aceste substante sa nu vina in contact: sulful cu cloratul de potasiu, fosforul cu cloratul de potasiu, sulful cu bicromatul de potasiu.

Art. 81. Angajatii care manipuleaza substantele inflamabile trebuie sa poarte echipament de lucru si de protectie din fibre de bumbac si incaltaminte fara accesorii metalice.

Art. 82. Pentru manipularea substantelor inflamabile, angajatii vor respecta prevederile din prezentele norme, precum si din „Normele specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice”.

Art. 83. Fosforul, cloratul de potasiu si sulful (substante ambalate in cutii, butoaie si saci), vor fi manipulate de catre angajati instruiti si numiti in acest scop. Acestia vor lucra cu atentie, evitand socurile si/sau loviturile.

Art. 84. Cloratul de potasiu trebuie depozitat in constructii aerisite, fara surse de caldura sau de aprindere, executate din materiale neinflamabile, cu pereti netezi care se pot spala cu apa.

Art. 85. Este interzisa depozitarea cloratului de potasiu impreuna cu substante combustibile, oxidabile, acizi.

Art. 86. Instalatia electrica pentru iluminarea depozitului de clorat de potasiu trebuie sa fie in constructie antiex.

Art. 87. In interiorul depozitului de clorat de potasiu se vor lua masuri de prevenire a incarcarii electrostatice.

Art. 88. Recipientele cu clorat de potasiu (butoaiele) trebuie sa fie inchise si etichetate. Eticheta va contine obligatoriu date de identificare a continutului, caracteristicile si pericolele utilizarii acestuia, date privind producatorul.

Art. 89. Depozitarea fosforului trebuie sa se faca in depozite racoroase, bine ventilate, separate de alte constructii sau instalatii, construite din materiale necombustibile, iar instalatia electrica de iluminat si pentru ventilare trebuie sa fie in constructie antiex.

Art. 90. Fosforul se va pastra in ambalaje tip cutii, inchise si etichetate obligatoriu.

Art. 91. Angajatii numiti pentru a lucra cu fosforul vor fi avertizati de riscurile existente la manipularea si depozitarea acestuia si instruiti in legatura cu precautiile si masurile ce trebuie respectate in cazul in care intra accidental in contact cu fosforul.

Art. 92. Echipamentele de lucru si echipamentele individuale de protectie, purtate de angajatii care manipuleaza cloratul de potasiu, fosforul, sulful sau/si alte substante toxice, trebuie sa fie conforme „Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie” si completate daca conditiile concrete in care se desfasoara activitatea necesita acest lucru.

Art. 93. Depozitarea sulfului se va face in saci sau recipiente inchise, in depozite speciale, bine ventilate, la temperatura scazuta, fara surse de aprindere si fara substante chimice incompatibile.

Art. 94. Ochelarii de protectie, componenta a echipamentului individual de protectie, trebuie purtati pe toata perioada manipularii sulfului, precum si in interiorul depozitului de sulf.

Art. 95. Angajatii care sunt desemnati sa manipuleze substantele toxice si/sau periculoase trebuie sa beneficieze de grupuri sanitare cu dotari specifice spalatului pe maini, dusuri, spalatorie pentru echipament.

Art. 96. Angajatii care poarta lentile de contact nu vor fi admisi la manipularea si depozitarea sulfului.

Art. 97. Este interzis a se manca, bea sau fuma in zonele unde se manipuleaza sulful.

Art. 98. Soda caustica, folosita la prepararea pastelor de lipit, trebuie pastrata in vase ermetic inchise. Pentru manipularea sodei caustice se vor folosi manusi speciale de protectie.

PREVEDERI REFERITOARE

LA PRELUCRAREA MECANICA, CHIMICA SI TERMICA A MATERIEI PRIME

Sectiunea 1.
Cojirea si sectionarea bustenilor

Art. 99. In functie de conditiile concrete si de dimensiuni, pe rampa de cojire se vor depozita busteni astfel ca angajatii, care efectueaza cojirea manual, sa nu se accidenteze reciproc.

Art. 100. Pe rampa de cojire, bustenii trebuie asigurati cu pene pentru a se evita rostogolirile sau miscarile necontrolate in timpul decojirii.

Art. 101. In timpul aducerii bustenilor, pe rampa vor fi numai legatorii de sarcina ai depozitului de busteni. Angajatii care executa decojirea se vor indeparta din zona de manipulare a bustenilor.

Art. 102. Angajatii trebuie sa foloseasca pentru manipularea bustenilor numai scule specializate, tapine, care vor avea cozi bine fixate, fara rupturi sau noduri.

Art. 103. Este interzisa utilizarea uneltelor de cojit daca acestea nu sunt ascutite corespunzator, prezinta fisuri sau exfolieri.

Art. 104. In functie de configuratia locului destinat cojirii manuale a bustenilor si de conditiile de lucru, persoana juridica care organizeaza activitatea trebuie sa intocmeasca instructiuni de lucru si instructiuni proprii de securitate a muncii. De asemenea, trebuie sa asigure insusirea, aplicarea si afisarea lor la locul de munca.

Art. 105. Pentru cojirea mecanica a bustenilor, angajatii trebuie instruiti profesional si din punctul de vedere al protectiei muncii, in functie de caracteristicile si de parametrii de lucru ai fiecarei masini, cu brat prevazut cu freze sau cu avans al busteanului si rotor de cojire. .

Art. 106. Angajatii de la masinile de cojit vor purta echipament individual de protectie adecvat, iar locul de munca trebuie asigurat cu paravane de protectie.

Art. 107. Cel putin o data pe schimb, conducatorul masinii de cojit trebuie sa verifice fixarea corecta a sculelor taietoare si integritatea dispozitivelor de fixare.

Art. 108. Periodic, dar cel putin o data la 6 zile lucratoare, trebuie verificata integritatea circuitelor electrice, pneumatice (hidraulice) de comanda si de actionare ale masinilor de cojit, de catre echipa de intretinere.

Art. 109. Pentru orice defectiune aparuta in timpul operatiilor de decojire, angajatii trebuie sa opreasca masinile si sa solicite interventia lucratorilor de specialitate pentru remedierea acesteia.

Art. 110. In perimetrul de lucru al cojitorului, pardoseala trebuie sa fie neteda, fara gropi si zone alunecoase si mentinuta permanent curata.

Art. lll. Inainte de pornirea cojitorului, conducatorul masinii va verifica:

– integritatea si pozitionarea corecta a protectorilor organelor de masini in miscare;

– echiparea completa a capului de cojire (cutite, pene, suruburi) si modul de prindere a componentelor acestuia;

– integritatea si rezistenta balustradelor metalice montate in dreptul rolelor transportoare ale cojitorului.

Art. 112. Reglarea instalatiei cu aer comprimat a cojitorului, trebuie efectuata numai cu instalatia electrica si mecanica oprite.

Art. 113. Cojitorul trebuie pornit fara sarcina (in gol) pana cand se ajunge la turatia maxima, timp in care conducatorul masinii va sta in lateralul masinii, in afara zonei de actionare a capului de cojire.

Art. 114. Pornirea cojitorului trebuie precedata de semnalul audio-vizual de pornire si de verificarea, de catre conducatorul masinii, a prezentei altor angajati in zonele periculoase ale masinii.

Art. 115. In timpul functionarii masinii, conducatorul va sta pe un covor electroizolant si antiderapant.

Art. 116. In timpul functionarii masinii de cojit se interzice:

– parasirea acesteia de catre conducatorul masinii;

– curatarea, ungerea sau repararea masinii;

– nefolosirea protectorilor si/sau a dispozitivelor de protectie;

– nefolosirea echipamentului individual de protectie.

Art. 117. In timpul cat masina este defecta si pe perioada cat dureaza remedierile, la tabloul de comanda trebuie pusa o placa avertizoare.

Art. 118. Se interzice accesul in cabina cojitorului mecanic a oricarei persoane in afara de angajatul numit conducatorul masinii.

Art. 119. In timpul functionarii cojitorului, angajatul va sta langa pupitrul de comanda, pentru a putea interveni in caz de necesitate.

Art. 120. Busteanul necorespunzator (noduros, cu curbura mare) nu va fi introdus in cojitorul mecanic.

Art. 121. In momentul cand se semnaleaza o defectiune, cojitorul va fi oprit si se va semnaliza starea de defect. Cojitorul va fi repornit numai dupa remedierea defectiunii si numai dupa ce se constata ca nu exista pericol de accidentare.

Art. 122. Curatarea cojitorului de aschii sau/si de rumegus trebuie sa se faca zilnic, numai in pozitia de repaos a masinii.

Art. 123. Este interzisa pornirea cojitorului daca busteanul nu este asezat corect pe carucior.

Art. 124. La parasirea locului de comanda a cojitorului se va scoate de sub tensiune toata instalatia electrica, mai putin iluminatul.

Art. 125.~ Transportorul aferent ferastraului de sectionare (retezat) bustenii va fi actionat numai dupa ce busteanul a fost asezat complet pe transportor, iar lucratorii s-au indepartat din zona de actionare a acestuia.

Art. 126. Curatirea transportorului si operatiile de intretinere (ungere, reglare) se vor face numai daca transportorul este oprit, in pozitie de repaus.

Art. 127. Traversarea, din orice directie, a transportorului de busteni aflat in functiune, este interzisa.

Art. 128. (1) Sectionarea bustenilor cu ferastraie portabile sau fixe trebuie sa se execute numai de catre angajati instruiti in acest scop atat profesional, cat si din punct de vedere al protectiei muncii;

(2) inainte de sectionare, bustenii se vor curata de pietre si^ de pamant;

(3) in timpul sectionarii este interzisa sprijinirea bustenilor cu piciorul.

Art. 129. In functie de tipul masinii de sectionat utilizate, angajatii trebuie sa poarte echipamentul de protectie individual adecvat.

Art. 130. Angajatii care executa sectionarea cu ferastraiele electrice cu lant trebuie sa poarte obligatoriu echipament de protectie electroizolant (manusi si cizme electroizolante).

Art. 131. In timpul sectionarii cu ferastraiele electrice portabile, bustenii trebuie sa fie asigurati cu saboti (pene) contra rostogolirii.

Art. 132. Instalatia electrica a ferastraielor portabile (cabluri, prize, intrerupatoare) trebuie sa fie protejata de umezeala, trebuie sa fie bine intretinuta si verificata la inceputul fiecarui schimb de lucru.

Art. 133. Este interzisa depozitarea ferastraielor electrice portabile in incaperi umede.

Art. 134. Inainte de inceperea lucrului, in cazul utilizarii unui ferastrau circular, trebuie verificata panza taietoare pentru a nu prezenta defecte (fisuri, dinti rupti, etc).

Art. 135. Utilizarea ferastraului cu lant pentru retezarea bustenilor se va face numai de catre angajati calificati si instruiti pentru acest tip de masina.

Art. 136. Angajatii care utilizeaza ferastraul cu lant trebuie sa poarte incaltaminte si manusi de protectie electroizolante. Acestea trebuie sa fie in permanenta in stare buna.

Art. 137. Este interzis lucrul la ferastraul cu lant daca dispozitivul de fixare a bustenilor, pentru sectionare, nu este in stare de functionare.

Art. 138. Este interzisa retezarea (sectionarea) simultana a doi sau mai multi busteni.

Art. 139. Este interzis angajatului sa sprijine busteanul cu corpul sau cu piciorul in timpul efectuarii sectionarii.

Art. 140. Este permis lucrul la ferastrau daca lantul este intins corespunzator pe lama de ghidare, nu este uzat si nu are componente blocate.

Art. 141. Daca lama de ghidare are santul de ghidare largit din cauza uzurii, aceasta se va inlocui.

Art. 142. Verificarile, reglarile sau alte interventii la ferastraul cu lant se vor executa numai cand masina este oprita si fisa de alimentare este scoasa din priza.

Art. 143. In momentul pornirii motorului ferastraului, lantul taietor nu trebuie sa atinga nici un obstacol.

Art. 144. Este interzisa folosirea lanturilor fisurate sau cu dinti rupti.

Art. 145. Ferastraul de retezat busteni actionat electric va fi tinut, in timpul functionarii, numai de manere, care vor fi izolate, pentru evitarea electrocutarii.

Art. 146. Se interzice functionarea ferastraului daca legatura de impamantare este defecta sau daca integritatea ei este afectata.

Art. 147. In cazul ruperii lantului taietor, ferastraul se va opri imediat si se va scoate fisa de alimentare din priza.

Art. 148. Capetele de busteni, rezultate la sectionare, trebuie asezate cu grija pe platforma caruciorului de transport astfel ca in timpul deplasarii sa aiba stabilitate.

Art. 149. Sectionarea (retezarea) bustenilor cu instalatia de retezat (ferastrau de sectionat stabil) este permisa numai dupa verificarea:

– integritatii si pozitionarii corecte a protectorilor organelor de masini in miscare;

– functionarii corecte a sistemului de evacuare a rumegusului si a capetelor de busteni;

– fixarii bustenilor pentru sectionare;

– campului de vizibilitate a conducatorului instalatiei.

Art. 150. Cabina instalatiei de sectionat trebuie iluminata permanent. Comenzile pentru retezare se vor da numai de conducatorul instalatiei, instruit si numit in acest scop.

Art. 151. In timpul functionarii instalatiei de sectionat, este interzisa stationarea sau trecerea angajatilor in zona transportorului instalatiei.

Sectiunea 2.
Obtinerea furnirului si debitarea lui pentru formarea betelor pentru chibrituri

Art. 152. (1) Deruloarele si instalatiile auxiliare (electropalane, transportoare) trebuie deservite numai de angajati instruiti profesional pentru toate tipurile de mecanisme componente si din punct de vedere al protectiei muncii, in conformitate cu natura riscurilor de accidentare.

(2) Utilizarea deruloarelor este permisa numai daca formatia de lucru este completa, in conformitate cu prescriptiile Cartii Tehnice.

Art. 153. Inainte de introducerea busteanului in derulor trebuie verificat daca:

– in lemn nu sunt scoabe, cuie sau alte piese metalice si corpuri dure;

– nu exista crapaturi in lungul si in profunzimea lemnului;

– busteanul are inima putreda;

– exista alte defecte, care pot periclita debitarea.

Art. 154. Inainte de inceperea lucrului, conducatorul electropalanului, aferent derulorului, trebuie sa verifice, vizual, starea cablului de tracti une, a cablajului electric, integritatea graifarului si a elementelor de comanda.

Art. 155. Este interzis lucrul la derulor daca electro-palanul aferent nu este in stare normala de functionare.

Art. 156. Locul destinat manevrarii bustenilor cu eletropalanul trebuie semnalizat prin indicatoare de protectie.

Art. 157. Conducatorul electropalanului trebuie sa-si asigure pozitia de lucru, opusa locului de descarcare a bustenilor si o buna vizibilitate a intregii zone de manevra.

Art. 158. Este interzisa mentinerea, in asteptare, a busteanului suspendat in grafarul electropalanului.

Art. 159. (1) Zona de lucru a derulorului si a transportorului aferent trebuie asigurata, in timpul functionarii, impotriva intrarii altor angajati, altii decat cei numiti sa lucreze la derulator.

(2) Este interzisa urcarea angajatilor pe transportor.

Art. 160. (1) Pardoseala zonei de lucru a derulatorului si a transportorului aferent trebuie sa fie antiderapanta, fara denivelari si mentinuta permanent curata.

(2) Este interzisa depozitarea in zona de lucru a materialelor, a obiectelor sau/si sculelor.

Art. 161. In timpul alimentarii derulorului, a prinderii busteanului intre varfuri, precum si in perioada de repaus a derulorului, derulorul trebuie asigurat impotriva pornirii accidentale.

Art. 162. Lucratorii derulorului nu trebuie sa se afle in nici un moment, in timpul operatiei de taiere, in zona de miscare a busteanului.

Art. 163. Operatiile de montare, reglare, demontare si transport ale cutitului derulorului trebuie executate numai de angajati specializati, instruiti si numiti pentru aceste tipuri de operatii.

Art. 164. Interventia la cutitul montat pe derulor pentru rectificarea partii taietoare este permisa numai dupa debransarea de la sursa de alimentare cu energie electrica a masinii si oprirea alimentarii sistemului de actionare a barei de presiune.

Art. 165. Este interzisa montarea si utilizarea, pe derulor, a cutitelor stirbite sau cu fisuri.

Art. 166. Scoaterea unui bustean (cu defecte) din derulor sau a unei role, sparte in timpul operatiei de taiere, trebuie sa se faca numai cand derulorul se afla in starea de repaus.

Art. 167. Este interzisa scoaterea deseurilor rezultate in timpul taierii, prin fata cutitului derulorului.

Art. 168. In timpul pauzelor de lucru, cutitul derulorului trebuie acoperit cu aparatori de protectie.

Art. 169. In timpul functionarii derulorului este interzisa manevrarea electropalanului (cu sau fara sarcina).

Art. 170. Transportul cutitului la si de la derulor se va face numai cu aparatoare atat pentru protectia lui, cat si a angajatilor.

Art. 171. Ghilotinele pentru taiat bete vor fi oprite astfel incat cutitul sa fie pozitionat in punctul superior al cursei, unde trebuie blocat cu dispozitivul de siguranta pe toata perioada opririi ghilotinei.

Art. 172. Verificarea cutitului si a dispozitivului portlantete este permisa numai cand ghilotina pentru taiat bete este in repaus, cureaua de transmisie fiind trecuta pe saiba libera si siguranta de blocare a masinii, pusa.

Art. 173. Curatirea ghilotinei de aschii (cutitul si zona lantetelor) trebuie sa se faca numai cu dispozitivul anume confectionat si numai cand masina este oprita.

Art. 174. Operatiile de montare-demontare a cutitului la foarfecele ghilotina pentru taiat bete, vor fi efectuate numai prin fata masinii, de catre angajati instruiti si numiti pentru aceste operatii, la acest tip de masina.

Art. 175. Inainte de montarea cutitului in ghilotina, acesta trebuie verificat sa nu prezinte stirbituri sau fisuri si sa fie bine ascutit.

Art. 176. Este interzis lucrul daca mesele cu role, pe care se aseaza pachetele de furnir, nu sunt in stare tehnica buna, complete, rolele centrate si dotate cu cauciuc.

Art. 177. Este interzis lucrul la foarfecele ghilotina pentru taiat bete daca cutitul prezinta joc in suport in timpul functionarii masinii.

Sectiunea 3.
Prepararea si pregatirea betelor

Art. 178. Pentru activitatea de preparare a solutiei de impregnat, a impregnarii si uscarii betelor, angajatii trebuie instruiti profesional si din punct de vedere al protectiei muncii in functie de tipul si starea tehnica a echipamentelor tehnice si de conditiile concrete de desfasuare a activitatii.

Art. 179. Este interzis lucrul in sectiile de preparare a solutiei de impregnat, de impregnare si uscare a betelor daca angajatii nu poarta echipamentul de protectie adecvat fiecarei sectii.

Art. 180. Bazinele pentru solutia de impregnat trebuie mentinute curate.

Art. 181. Bazinele pentru solutia de impregnat vor fi utilizate numai daca au capace din lemn si hote de absorbtie.

Art. 182. Este interzisa utilizarea tobelor de impregnat bete daca protectorii rolelor de actionare si ghidare, precum si ai partilor in miscare nu sunt montati in pozitiile functionale.

Art. 183. Este interzisa utilizarea benzii uscatorului daca tamburul-grebla pentru uniformizarea stratului de bete nu este asigurat cu protector.

Art. 184. Inainte de inceperea lucrului la instalatia de uscat bete trebuie verificate integritatea si functionarea aparatelor de masura si control, a instalatiilor termice si de ventilatie.

Art. 185. Interventiile pentru reparatii la instalatiile de impregnare si de uscare a betelor sunt permise numai dupa oprirea functionarii, deconectarea de la sursa electrica de alimentare si de la sursa termica. Atentie! Accesul in uscator este permis numai dupa ce temperatura din interior a coborat sub 30°C.

Art. 186. Curatirea canalelor din beton de sub uscatoarele de bete este permisa numai cand acestea nu functioneaza.

Art. 187. Usile uscatoarelor se vor inchide numai dupa verificarea interiorului tunelului privind eventuala prezenta a unor persoane.

Art. 188. In caz de necesitate, la deschiderea usilor uscatorului in timpul functionarii, angajatul care deserveste instalatia este obligat sa se pozitioneze lateral fata de uscator pentru a evita curentul de aer cald.

Polizarea si egalizarea betelor

Art. 189. Inainte de inceperea lucrului este obligatorie verificarea starii tehnice a instalatiei de egalizat, functionalitatea mecanismelor si etanseitatea sistemelor pneumatice.

Art. 190. Este interzisa punerea in functiune a tobelor de polizat bete daca nu au fost pornite, inainte cu 2-3 minute, ventilatoarele de exhaustare a prafului.

Art. 191. Este interzisa orice interventie de natura mecanica la tobele de polizat bete, in timpul functionarii acestora.

Art. 192. Dupa incetarea lucrului si oprirea completa a masinii este obligatorie curatirea sistemului de desprafuire.

Art. 193. Periodic, este necesara curatirea placii cu ochiuri a masinii, pentru evitarea infundarii.Art.l94-Functionarea sistemului pentru exhaustarea betelor este permisa numai daca gurile din pardoseala sunt asigurate cu gratare rezistente, fixate in rame metalice.

Art. 195. In timpul functionarii, gurile de vizitare ale buncarelor masinilor de egalizat bete trebuie mentinute inchise.

Art. 196. – Este interzisa utilizarea masinilor de egalizat bete daca organele in miscare nu sunt asigurate de protectori.

Art. 197. – Pentru efectuarea lucrarilor de reparatii trebuie utilizate dispozitive auxiliare pentru ridicat si manevrat.

Reclasarea si reasezarea betelor

Art. 198. Asezarea si uniformizarea betelor in tavi trebuie facute cu atentie, fara socuri si fara lovituri.

Art. 199. – Este obligatoriu ca in boxele de aranjat bete sa se mentina, permanent, curatenia si ordinea.

Art. 200. Tavile folosite la masinile de reclansat trebuie petrolate inainte de utilizare.

Art. 201. Interventiile la masina de reclasat bete sunt permise numai dupa ce masina a fost oprita complet si, cand este cazul, debransata de la sursa de energie.

Art. 202. Locurile de munca de la masinile de reclasat si reasezat bete vor fi mentinute, in permanenta, curate, evitandu-se in special depunerea prafului de la gamaliile betelor.

Transportul interfazic al betelor

Art. 203. Inainte de pornirea transportoarelor se vor verifica starea tehnica, modul de fixare a politelor, intinderea lantului, precum si jocurile existente in diverse articulatii.

Art. 204. Tavile cu bete si cutii se vor aseza corect pe polite, pentru a se evita caderea in timpul transportarii.

Art. 205. Functionarea transportoarelor este permisa numai daca automatele de oprire, amplasate in lungul traseului, sunt in stare de actionare.

Art. 206. Este interzisa traversarea sau stationarea angajatilor sub transportoare, cand acestea sunt in functiune.

Parafinarea, tramparea si uscarea betelor de chibrit

Art. 207. Manipularea si introducerea tavilor cu bete de chibrit in rafturile carucioarelor trebuie efectuata cu atentie pentru a evita orice soc sau miscari bruste.

Art. 208. Este interzisa lovirea tavilor cu bete, pentru evitarea aprinderii acestora.

Art. 209. Inainte de inceperea lucrului se vor verifica aparatul de stins focul si firul acestuia. Este obligatoriu ca firul aparatului de stins focul sa fie usor inflamabil pentru ca rolul acestuia sa fie indeplinit rapid si sigur.

Art. 210. Este permis lucrul daca hota de evacuare a fumului si a vaporilor emanati este corect amplasata si corespunde volumului de emanatii. Temperatura parafinei, in vasul de parafinare, nu trebuie sa depaseasca 150°C, pentru evitarea emisiilor puternice de vapori si autoaprinderii acesteia.

Linii automate de fabricare a chibriturilor

Art. 211. La liniile automate la fabricare a chibriturilor va lucra numai personal, in functie de specificul echipamentelor tehnice si de conditiile concrete de lucru.

Art. 212. Mediul de lucru in care sunt amplasate liniile automate trebuie mentinut la parametrii de temperatura si umiditate prestabiliti, in functie de tehnologia aplicata.

Art. 213. Angajatii care deservesc liniile automate trebuie sa poarte echipament de lucru si de protectie adecvat. Echipamentul trebuie confectionat din bumbac, iar incaltamintea nu trebuie sa aiba accesorii metalice.

Art. 214. Pornirea liniilor automate este permisa numai dupa verificarea starii tehnice a aparatelor de masura si control, a pozitiilor de functionare a dispozitivelor de protectie si a protectorilor si dupa verificarea prezentei unor persoane in gabaritul de lucru al liniilor.

Art. 215. Inaintea pornirii liniilor se va verifica firul instalatiei de stins focul, aferenta liniei.

Art. 216. Orice interventie pentru curatirea masinilor, deblocarea unor semifabricate se va face numai dupa oprirea completa a liniei (a miscarii diferitelor mecanisme).

Art. 217. Este obligatorie mentinerea curateniei pardoselii si ordinii in jurul liniei automate. Depunerile de pasta fosforica trebuie indepartate cu carpe umede, fiind interzisa curatarea prin razuire, frecare sau lovire cu alte obiecte.

Art. 218. Transportarea materialelor in perimetrul liniilor automate se va face numai prin purtare, fiind interzisa tararea acestora, indiferent de ambalajul in care sunt asezate.

Art. 219. La curatirea pastei fosforice de pe diverse mecanisme, angajatii trebuie sa poarte manusi de protectie din cauciuc.

Art. 220. In cazul aparitiei unor defectiuni in functionarea liniilor automate, acestea trebuie oprite si se va solicita interventia lucratorilor-reglori, instruiti si numiti pentru efectuarea remedierilor.

Art. 221. Este interzis lucratorilor care deservesc liniile automate sa faca reglaje sau remedieri daca nu sunt desemnati in acest scop.

Art. 222. Este interzis lucrul daca rezervorul de topire a parafinei nu este acoperit cu capac metalic.

Art. 223. Interventiile pe masini, la inaltime, se vor efectua numai cu ajutorul scarii mobile din dotarea liniei automate.

PREVEDERI PENTRU FORMAREA SI PREGATIREA CUTIILOR PENTRU CHIBRITURI

Sectiunea 1.
Taierea, pastrarea si biguitul foilor de carton pentru confectionarea cutiilor pentru chibrituri

Art. 224. Este interzis lucrul la masinile de taiat, pastat si biguit daca protectorii elementelor in miscare nu sunt in pozitia de functionare.

Art. 225. In timpul functionarii masinii este interzisa orice interventie.

Art. 226. Este obligatorie utilizarea unor scule speciale (clesti) pentru deblocarea sau curatarea masinii.

Art. 227. Toate reglarile necesare functionarii se vor face numai de catre masinistul desemnat pentru aceste operatii.

Art. 228. Este interzisa deschiderea usilor de la camerele de uscare sau scoaterea foilor rebutate, in timpul functionarii masinii.

Art. 229. In timpul functionarii masinii trebuie mentinuta curatenia si ordinea, fiind interzisa depozitarea de scule sau alte obiecte pe masa masinii sau in gabaritul de lucru.

Art. 230. Pentru curatirea masinii de depunerile de pasta fosforica se vor folosi numai lavete umede, evitandu-se frecarile sau loviturile cu alte obiecte.

Sectiunea 2.
Confectionarea tocurilor

Art. 231. Curatirea echipamentului de formare si a rezervorului de clei al masinii de confectionat tocuri se executa numai in timp ce masina este oprita.

Art. 232. Pardoseala din jurul masinii trebuie mentinuta in stare de curatenie si ordine.

Art. 233. Interventiile pentru aranjarea sau inlaturarea tocurilor din mecanismele masinii de ordonat trebuie efectuate numai cu masina oprita.

Sectiunea 3.
Confectionarea sertarelor

Art. 234. Inainte de inceperea lucrului trebuie verificata starea tehnica a mecanismelor si pozitia de functionare a protectorilor elementelor in miscare.

Art. 235. In timpul lucrului trebuie mentinuta curatenia si ordinea in jurul masinii.

Art. 236. Este interzis lucrul daca bobina pentru carton nu este asezata corect si nu este asigurata contra caderii.

Art. 237. In timpul efectuarii reparatiilor, masina trebuie deconectata de la tabloul electric.

Art. 238. Deblocarea sau aranjarea sertarelor in zona mecanismelor in miscare trebuie efectuate numai cu masina oprita.

Sectiunea 4.
Umplerea si inchiderea cutiilor cu bete de chibrituri

Art. 239. Pentru umplerea cutiilor pe liniile automate inainte de introducerea tavilor cu chibrituri in port-tava masinii, gamaliile trebuie petrolate cu o solutie de 10% parafina. Pe liniile semiautomate este obligatorie petrolarea tavilor in care se aranjeaza betele.

Art. 240. Aranjarea betelor de chibrit in tavi trebuie facuta cu mare atentie, pentru a se evita frecarea gamaliilor.

Art. 241. Este interzisa utilizarea tavilor de la sectia de umplut cutii la alte sectii din fluxul tehnologic.

Art. 242. Interventiile pentru aranjarea sau inlaturarea cutiilor necorespunzatoare din zona mecanismelor de umplut se vor face numai cand masina este oprita.

Art. 243. In cazul efectuarii unor reparatii masina de umplut cutii cu bete de chibrituri trebuie blocata cu dispozitivul de siguranta.

Art. 244. Curatirea cilindrilor rotativi de la masina de inchis cutii trebuie facuta numai dupa oprirea masinii si debransarea acesteia de la tabloul electric.

Art. 245. Pentru curatirea masinii cu aer comprimat angajatii trebuie sa poarte echipament de protectie adecvat.

Art. 246. Este interzis lucrul la masina de umplut cutii daca protectorii elementelor in miscare nu sunt in pozitia de functionare.

Sectiunea 5.
Pastarea si impachetarea cutiilor

Art. 247. Este obligatore eliminarea, odata cu resturile de cutii pastate, a betelor de chibrit cu urme de pasta fosforica, din masina de pastat si impachetat.

Art. 248. In cazul opririi masinii de pastat trebuie sa se deschida capacele tunelului de uscare pentru evitarea autoaprinderii cutiilor cu chibrituri.

Art. 249. Este obligatoriu ca masinile de pastat si impachetat sa fie curatate periodic de praful format din pasta fosforica.

Art. 250. Este interzisa curatirea dispozitivului de aplicat pasta fosforica pe cutii, daca angajatul nu poarta manusi de protectie din cauciuc.

Sectiunea 6.
inchiderea si etichetarea cutiilor

Art. 251. Interventiile pentru deblocarea masinii de inchis cutii trebuie efectuate numai cu masina oprita si numai cu ajutorul unor scule specializate (clesti).

Art. 252. Operatiile de intoarcere a sertarelor in pozitia normala de lucru pe banda transportoare, precum si inlaturarea cutiilor cu defecte se vor face numai cu masina oprita.

Sectiunea 7.
Tiparirea etichetelor pentru cutiile de chibrituri

Art. 253. Pentru activitatea de tiparire a etichetelor pentru cutiile de chibrituri se vor aplica si respecta prevederile cuprinse in NSSM pentru industria poligrafica.

Art. 254. Angajatii desemnati sa tipareasca etichetele trebuie instruiti profesional si din punct de vedere al protectiei muncii in functie de specificul echipamentului tehnic de tiparit si de conditiile concrete de desfasurare a activitatii.

Art. 255. Este permis lucru la masina de imprimat modele de eticheta numai daca cilindrii tragatori sunt protejati impotriva prinderii mainilor intre cilindri.

DEPOZITAREA, MANIPULAREA SI AMBALAREA CUTIILOR DE CHIBRITURI

Art. 256. Camerele destinate depozitului pentru cutii de chibrituri trebuie amenajate si dotate special. Este obligatoriu ca in depozitele pentru cutii de chibrituri sa existe aerisire naturala.

Art. 257. Este obligatoriu ca la intrarea in depozit sa se afiseze tablite cu urmatoarele indicatii:

„Pericol de incendiu!”

„Fumatul strict interzis!”

„Intrarea persoanelor straine strict oprita!”

Art. 258. Transportarea lazilor in care sunt asezate cutiile de chibrituri trebuie facuta numai prin purtare, fiind interzisa tararea acestora atat in spatiul depozitului, cat si in afara lui.

Art. 259. Este obligatorie dotarea depozitului de cutii de chibrituri cu materiale destinate prevenirii si stingerii incendiilor, conform prevederilor PSI. Aceste dotari trebuie verificate si actualizate periodic.

PREVEDERI PRIVIND ACTIVITATEA DE LABORATOR

Art. 260. Pentru activitatea de laborator trebuie aplicate si respectate prevederile cuprinse in „Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice”, precum si in prezentele norme.

Art. 261. Este obligatoriu ca, pentru recoltarea probelor, sa asiste un angajat calificat, pentru a da ajutor in caz de necesitate.

Art. 262. Toate interventiile necesare pentru instalatiile electrice (echipamente, alimentari, actionari, aparate etc.) trebuie efectuate numai de catre personal calificat si desemnat pentru aceste interventii.

Art. 263. Angajatii care desfasoara activitate de laborator, precum si toti cei care vin in contact cu aceasta activitate, trebuie instruiti profesional si din punct de vedere al protectiei muncii si a normelor PSI, adaptate la conditiile concrete existente.

PREVEDERI PENTRU PROIECTAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE SI DOTARII SPECIFICE FABRICILOR DE CHIBRITURI

Prelucrarea mecanica a lemnului

Art. 264. Depozitul de busteni va fi prevazut cu instalatie electrica pentru iluminatul pe timp de noapte si cu instalatie de stropit busteni pentru sezonul cald.

Art. 265. Transportorul care deserveste ferastraul cu lant pentru sectionarea bustenilor va fi prevazut cu un sistem de oprire si pornire si de la rampa de cojire.

Art. 266. Bratul basculant al ferastraului cu lant pentru selectionarea bustenilor va fi prevazut cu dispozitiv de limitare a cursei.

Art. 267. Lantul taietor al ferastraului cu lant va fi prevazut cu un ghidaj metalic. Partea superioara a lantului taietor va fi prevazuta cu o bara metalica de protectie, care va avea grosimea cu 0,5 mm mai mica decat grosimea ceaprazului lantului taietor.

Art. 268. Bratul basculant al ferastraului cu lant va fi prevazut cu contragreutati pentru a asigura echilibrarea lui in orice moment al functionarii.

Art. 269. Ferastraul cu lant va fi prevazut cu gura de captare racordata la instalatia de exhaustare.

Art. 270. Ferastraul cu lant va fi prevazut cu gheare pentru blocarea bustenilor in timpul sectionarii.

Art. 271. Transportorul ferastraului cu lant va fi prevazut cu protector din tabla la toate organele de masini ale acestuia, in miscare.

Art. 272. Ferastraul de retezat, actionat electric, va fi prevazut, pentru utilizare, cu manere izolate din punct de vedere electric.

Art. 273. Cojitorul mecanic va fi prevazut in lateral. cu protector mecanic pentru oprirea aschiilor ce sunt aruncate in timpul functionarii.

Art. 274. Locul destinat prinderii si ridicarii bustenilor cu electropalanul, pentru a fi asezati pe derulor, va fi pavat sau podit si mentinuit curat, in permanenta.

Art. 275. Sistemul de transmisie al derulorului, precum si dispozitivul de fixare a bustenilor, vor fi prevazute cu protectori, rezistenti si fixati corespunzator.

Art. 276. Sistemul de transmisie al ghilotinei pentru taiat bete va fi prevazut cu protectori a caror pozitie de functionare va fi conditionata.

Art. 277. Dispozitivul port-lantete al foarfecelui ghilotina pentru taiat bete va fi prevazut cu capota cu geam de plexiglas transparent si un dispozitiv de asigurare in pozitia coborat.

Pregatirea materiilor prime, formarea betelor de chibrit

Art. 278. Bazinele pentru solutia de impregnat vor fi prevazute cu capac de lemn si cu hote de absorbtie.

Art. 279. Tobele de impregnat bete vor fi prevazute cu protectori metalici pentru partile in miscare si pentru rolele de actionare si ghidare.

Art. 280. Tamburul-grebla pentru uniformizarea stratului de bete pe banda uscatorului va fi prevazut cu protector.

Art. 281. Gurile din pardoseala ale sistemului de exhaustare a betelor, vor fi prevazute cu gratare metalice, rezistente, fixate in rame de cornier.

Art. 282. Toate organele in miscare ale masinii de egalizat bete vor fi prevazute cu protectori metalici, rezistenti si bine fixati.

Art. 283. Transportoarele vor fi prevazute cu automate de oprire, amplasate din loc in loc, pe toata lungimea transportului.

Art. 284. Vasul destinat parafinarii betelor va fi prevazut cu hota de evacuare a fumului si vaporilor emanati in timpul lucrului.

Confectionarea cutiilor

Art. 285. Masinile de taiat, pastat si biguit foi de carton vor fi prevazute cu protectori pentru toate elementele in miscare.

Art. 286. Masina de confectionat sertare va fi prevazuta cu protectori pentru toate elementele in miscare.

Art. 287. Masina de umplut cutii cu bete de chibrituri trebuie prevazuta cu dispozitiv de siguranta pentru blocarea masinii in cazul efectuari reparatiilor.

Art. 288. Masina de umplut cutii va fi prevazuta cu protectori pentru toate elementele in miscare.

Art. 289. Masina de etichetat cutiile de chibrituri va fi prevazuta cu protector, cu zona transparenta, pentru cilindrii taietori.

Anexa 1

PRESCRIPTII TERMICE ISCIR

11. 1-87-P.T. pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare.

12. 2-88-P.T. pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor.

13. 1-85-P.T. pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatii de ridicat.

14. 5-82-P.T. pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.

Anexa 2

STANDARDE CONEXE

l. SR ISO 4304:1994

Instalatii de ridicat, altele decat macarale mobile si macarale plutitoare. Conditii generale privind stabilitatea.

2. 10278-87

Instalatii de ridicat. Limitatoare de sarcina si limitatoare ale momentului de sarcina. Conditii tehnice generale de calitate.

3. ISO 1819:1994

Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli generale.

4. 12294:1993

Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie.

5. 297/1-88

Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

6. 297/2-92

Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

7. 12604-87

Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

8. En 292-2+Al:1998

Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice.

9. 12894-90

Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.

10. ISO 7984:1996

Masini pentru prelucrarea lemnului. Clasificarea tehnica a masinilor pentru prelucrarea lemnului si masinilor auxiliare pentru prelucrarea lemnului.

11. 7342-89

Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Conditii tehnice generale pentru prevenirea pericolelor mecanice.

12. 10627-76 Ventilatoare. Principii de securitate.

13. 9879-74

Transportoare mobile cu banda. Prescripti speciale de securitate.

14. 9881-89

Transportoare cu raclete. Prescriptii speciale de securitate.

15. 2612-87

Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.

16. 12604/4-89

Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.

17. 113361/1-80

Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.

18. EN 418:1996

Securitatea masinilor. Echipament pentru oprirea de urgenta, aspecte functionale, principii de proiectare.

19. EN 457:1996

Securitatea masinilor. Semnale acustice de pericol. Conditii generale, proiectare si incercari.

20. EN 61310-1:1999

Securitatea masinilor. Indicare, marcare si actionare. Partea 1: Specificatii pentru semnale vizuale, auditive si tacite.

21. EN 50014:1995

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Prescriptii generale.

22. 9954/1-74

Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?