NSPM 91 – Norme pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive

NSPM 91
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive

PREVEDERI GENERALE

Domeniul de aplicare al normelor se refera la activitatile desasurate de lucratori in activitatile de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorozive (art. 1-9)

PREVEDERI COMUNE

Instruirea personalului

Art. 10. Instructajul de protectie a muncii este obligatoriu si se va realiza in conformitate cu prevederile NGPM.

Art. 11. intrucat prin natura lor, materialele si substantele utilizate la realizarea izolatiilor de orice fel sunt combustibile, inflamabile, explozive si toxice, pentru toate categoriile de instructaje este obligatorie instruirea personalului conform reglementarilor in vigoare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 12. Instruirea personalului la locul de munca se face de conducatorul locului de munca.

Art. 13. Instructajele periodice vor fi suplimentate ori de cate ori situatiile concrete de munca o impun si in mod deosebit in urmatoarele cazuri:

– cand salariatul a avut o intrerupere de activitate de peste 30 zile calendaristice;

– cand s-a modificat procesul tehnologic de lucru sau la schimbarea mijloacelor de productie utilizate;

– la reluarea activitatii dupa un accident de munca;

– la executarea unor lucrari speciale pentru care se impun conditii de executie deosebite.

Art. 14. (1) in situatiile in care pentru executarea unor lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectie anticorosiva, este necesara interventia in acelasi timp a mai multor unitati sau lucrarile se executa in conditii de exploatare, este obligatoriu un instructaj complex, efectuat de catre coordonatorul in materie de securitate si de sanatate responsabil pe timpul realizarii lucrarii.

(2) Tematica de instruire va contine informatii referitoare la riscurile de accidentare, boli profesionale sau potentiale incendii, specifice activitatii participantilor implicati in sistemul de munca.

Dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru

Art. 15. Agentii economici care executa lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive, au obligatia sa acorde salariatilor echipamentul individual de protectie si de lucru in conformitate cu Normativul Cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Art. 16. Personalul este obligat sa poarte si sa utilizeze echipamentul acordat pe toata durata de executie a lucrarilor si numai in scopul pentru care a fost acordat.

Art. 17. Este interzisa admiterea personalului la executia lucrarilor de izolatii, ce fac obiectul normei, fara dotarea cu echipament de protectie sau de lucru adecvat factorilor de risc raportati si conditiilor concrete de lucru. Organizarea de santier si/sau a locului de munca si a activitatilor.

Art. 18. Organizarea de santier si/sau a locului de munca, precum si a activitatilor de lucrari in constructii sunt obligatorii si constituie parte componenta a documentatiilor tehnologice de executie urmarind sa asigure totalitatea masurilor de organizare si conditiile necesare de securitate si sanatate a salariatilor.

Art. 19. Documentatia de organizare de santier/loc de munca va contine un plan de securitate si sanatate in care vor fi precizate masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Art. 20. Atunci cand lucrarile se efectueaza concomitent de mai multi executanti, intre acestia se vor incheia conventii, care sa cuprinda clauze privind protectia muncii.

Circulatia pe drumurile din santier

Art. 21. (1) Caile de circulatie pentru mijloacele de transport si pietoni vor fi realizate pe baza de proiecte de organizare aprobate, adoptandu-se pe cat posibil solutia inelara si sensul unic.

(2) Circulatia va fi reglementata prin marcaje si indicatoare.

Art. 22. Personalul din santier este obligat sa se asigure si sa traverseze caile de acces la santier si cele din santier numai prin locurile de trecere, dupa asigurarea prealabila.

Art. 23. Pe timpul noptii, caile de circulatie, trecerile pentru pietoni, scarile de acces si depozitele pentru materiale aferente lucrarilor vor fi luminate.

Art. 24. Este interzisa depozitarea pe caile de circulatie si aleile santierelor, a materialelor, a utilajelor, a schelelor, materialelor precum si a altor accesorii necesare in executia lucrarilor. Acestea vor fi permanent mentinute curate si deblocate.

Art. 25. (1) Lucrarile de izolatii care se desfasoara in santiere plasate in imediata apropiere a drumurilor publice, vor fi imprejmuite si marcate cu indicatoare de avertizare sau de interzicere a accesului in zona de lucru.

(2) De-a lungul drumului, obligatoriu se vor construi copertine de protectie.

(3) Schelele montate de-a lungul drumurilor publice vor fi protejate pe toata lungimea cu plase de protectie.

Art. 26. Atunci cand lucrarile de izolatie se executa sub cota terenului natural sau in subsoluri, beneficiarul lucrarii este obligat sa prezinte executantului un plan cu toate lucrarile deja executate, fara a omite nici un detaliu.

Protectia impotriva electrocutarii

Art. 27. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa si indirecta se vor respecta prevederile din NGPM si Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

Art. 28. Se interzice executarea oricaror lucrari de reparatii sau interventii la sculele si utilajele actionate electric, inainte de a fi oprite si deconectate de la reteaua electrica de alimentare.

Art. 29. Pe timpul intreruperilor de lucru sau la terminarea programului, orice scula sau utilaj actionat electric vor fi deconectate de la reteaua electrica de alimentare.

Protectia pentru lucrul la inaltime

Art. 30. (1) Elementele pentru protectia lucrului la inaltime, componente ale schelelor, esafodajelor si scarilor netipizate, utilizate la executarea sarcinilor de munca vor fi stabilite de proiectant prin fise tehnologice aprobate de conducerea agentului economic.

(2) Pentru elementele de sustinere tipizate vor fi respectate de instructiunile de montaj exploatari prezentate in cartea tehnica aferenta elementului utilizat.

Art. 31. (1) Accesul la locul de munca se face numai pe scari montate definitiv sau pe scari mobile rezemate si asigurate contra alunecarilor sau prabusirilor.

(2) Este interzis accesul pe trasee alese arbitrar, necorespunzatoare sau neamenajate.

Art. 32. Pentru lucrul la inaltime in siguranta, este obligatorie respectarea prevederilor din Normele generale de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime.

Art. 33. Deseurile de materiale rezultate prin demolarea sau dezafectarea unor izolatii vechi se pacheti-zeaza si se depoziteaza separat in vederea evacuarii. Este interzisa aruncarea acestora de la inaltimea de lucru.

Protectia pe timp friguros

Art. 34. (1) Se considera timp friguros in sensul prezentelor norme perioada in care temperatura de munca este sub +5oC.

(2) Perioada conventionala (15 noiembrie – 15 martie) de timp friguros va putea fi prelungita pe baza de date statistice specifice locului unde este amplasat santierul, de comun acord cu beneficiarul.

Art. 35. Este obligatorie organizarea de controale asupra focurilor sau a sistemelor de incalzire existente in depozite, vestiare, puncte pentru servitul mesei, ateliere. La terminarea programului de lucru, orice sursa locala de incalzire va fi inchisa (oprita) sau scoasa de sub tensiune.

Art. 36. Este interzisa initierea de focuri deschise atat in interiorul cat si in exteriorul constructiilor, fara aprobarea si controlul permanent al organizatorului si conducatorului punctului de lucru.

Art. 37. In locurile inchise cu emanatii de gaze sau vapori inflamabili este interzisa utilizarea flacarii deschise. Aceste spatii vor fi marcate cu indicatoare de avertizare sau de interdictie. Pentru fumat se vor amenaja locuri speciale marcate cu indicator „Loc pentru fumat”.

Art. 38. Mijloacele de stingere a incendiilor (vase cu apa, stingatoare cu spuma chimica sau praf si C02) vor fi ferite de inghet spre a putea fi utilizate in cazuri de necesitate.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 39. Pentru executia lucrarilor de izolatii prin folosirea materialelor si substantelor care sunt de natura com-bustila, inflamabila, exploziva sau toxica, in toate fazele de lucru elaborate prin fisele tehnologice de executie, vor fi prevazute obligatoriu masurile de prevenire si stingere a incendiilor conform reglementarilor in vigoare.

Art. 40. Ori de cate ori se constata ca masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor sunt necorespunzatoare sau insuficiente, se vor lua obligatoriu masuri suplimentare sau se intrerupe executarea lucrarii.

Art. 41. Conducatorul locului de munca, precum si inlocuitorul acestuia, raspund de luarea si de respectarea masurilor PSI pe durata executarii lucrarilor.

Art. 42. La toate locurile de munca unde exista pericol de incendiu sau explozie este obligatorie marcarea zonei de lucru cu indicatoare de avertizare sau de interzicere a accesului in zona.

Art. 43. Pentru interventia operativa sau evacuarea in caz de incendiu, in punctele de lucru sau de depozitare a materialelor se vor asigura spatii libere pentru interventia formatiilor PSI.

Art. 44. Pe toate depozitele de materiale si atelierele productive este obligatorie afisarea in locuri vizibile a planurilor de evacuare. Sistemele de alarmare a incendiilor de la locurile de munca vor fi mentinute in permanenta in stare de functionare.

Art. 45. La locurile de munca unde se utilizeaza materiale combustibile sau inflamabile se vor depozita cantitati ce vor fi consumate in executie imediata si nu mai mult decat necesarul pentru un schimb de lucru, cu respectarea sarcinii admisibile de incarcare a schelei sau platformei de lucru.

Art. 46. Materialele usor inflamabile (solventi organici, chituri, rasini, produse petroliere) nu se depoziteaza in vase deschise sau in apropierea locurilor de munca. Dupa golire vasele se umplu cu apa.

Art. 47. (1) Toate spatiile de depozitare a materialelor combustibile, inflamabile, explozive sau toxice vor fi marcate cu indicatoare de avertizare si de interdictie.

(2) Toate depozitele de asemenea materiale, vor fi dotate obligatoriu cu mijloace tehnice de interventie corespunzatoare caracteristicilor materialelor depozitate si a reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor.

PREVEDERI SPECIFICE

Izolatii termice la conducte si aparate

Art. 48. (1) in timpul confectionarii si montarii saltelelor, rogojinilor din vata minerala sau de sticla si altor materiale asemanatoare, este obligatorie purtarea echipamentului de protectie, cu care salariatul a fost dotat, corespunzator factorilor de risc.

(2) Salopetele trebuie sa fie incheiate si stranse la guler si la maneci.

Art. 49. in timpul asezarii si fixarii elementelor de izolatie termica pe elementele aflate in apropierea conductorilor electrici, se intrerupe alimentarea cu energie electrica inzona de lucru.

Art. 50. in locurile unde se confectioneaza saltele sau se lucreaza cu materiale izolatoare ce produc praf, este interzisa depozitarea de alimente sau servirea meselor. Depozitarea de alimente si servirea mesei se vor realiza in incaperi izolate si inchise, ferite de suspensiile de pulberi de praf din zona de lucru.

Art. 51. Este interzisa circulatia pe conductele ce se izoleaza termic. Se vor utiliza schele si platforme de lucru stabilite prin fisele tehnologice de executie.

Art. 52. Pe durata efectuarii probelor tehnologice este interzisa stationarea personalului in apropierea conductelor supuse probelor la o distanta mai mica decat distanta de securitate stabilita prin instructiuni.

Lucrari de tinichigerie pentru protectia izolatiilor termice la conducte si aparate

Art. 53. Dupa finalizarea lucrarilor de izolatii termice la conducte si aparate, lucrarile de tinichigerie aferente pot incepe numai in conditiile in care caile de acces, scarile, platformele de lucru si schelele sunt degajate de orice alte materiale care pot impiedica accesul si lucrul in conditii de securitate al tinichigiilor.

Art. 54. Atunci cand lucrarile de tinichigerie se executa la inaltime se vor respecta prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime.

Art. 55. Personalul care utilizeaza pistolul pentru implantat bolturi, trebuie sa fie instruit in privinta manipularii, utilizarii, intretinerii si folosirii pistolului.

Art. 56. Personalul care utilizeaza pistolul pentru implantat bolturi, trebuie sa fie apt din punct de vedere medical pentru aceasta operatie.

Art. 57. Utilizarea pistolului pentru implantat bolturi este permisa numai persoanelor care au obtinut autorizatia, potrivit reglementarilor in vigoare privind utilizarea pistolului si a regimului de lucru cu materiale explozive.

Art. 58. Depozitarea, transportul, manipularea, utilizarea si detinerea de materiale explozive trebuie sa se faca conform prevederilor Legii 126/1995 privind regimul materialelor explozive si a Normelor tehnice de aplicare a acestei legi.

Izolatii de acoperisuri, terase si pereti

Art. 59. intrucat materialele de baza, sculele, uneltele si instalatiile necesare acestui tip de izolatie sunt comune cu cele specifice izolatiilor hidrofuge, se vor respecta in totalitate masurile de protectie inscrise la capitolul „Prevederi comune” si masurile ce face obiectul capitolului „Izolatii hidrofuge”.

Art. 60. Pregatirea amorselor de bitum topit cu solventi organici existenti intr-o gama foarte variata, trebuie sa se faca numai in conditiile prevazute prin fisele tehnologice de executie si cu respectarea reglementarilor privind prevenirea si stingerea incendiilor.

Lucrari de montare a conductelor preizolate de transport al agentului termic

Art. 61. Transportul conductelor preizolate cu mijloace auto, se face prin asezarea pe suporti din lemn de esenta moale si ancorate de chingi confectionate din materiale textile.

Art. 62. Este interzisa depozitarea „in vrac sau amestecat” a diferitelor tipodimensiuni de conducte preizolate.

Art. 63. Locul de depozitare a conductelor preizolate trebuie sa fie o suprafata plana, fara denivelari, lipsita de umiditate. Piesele de montaj de constructie speciala (corpuri ramificatii) se aseaza separat la locul de munca.

Art. 64. Locul de lucru trebuie sa fie asigurat cu alimentarea cu energie electrica pentru iluminat si forta necesara sudarii capetelor conductelor care trebuie pozate pe traseu, luandu-se masuri pentru evitarea electrocutarii.

Art. 65. inainte de montajul conductelor, fie intr-un sant, fie intr-un canal termic existent, acestea trebuie sa fie curatate, iar suprafata de asezare sa fie plana.

Art. 66. Pamantul sapat se depoziteaza pe o singura parte asigurandu-se un spatiu de manevra-circulatie de minimum 0,5 m.

Art. 67. Pentru asamblarea la suprafata a mai multor tronsoane de conducte, malul de sant sau de canal trebuie degajat de orice materiale-pamant sapat.,

Art. 68. Sudorii care efectueaza operatiuni de sudura trebuie sa fie calificati si autorizati conform reglementarilor in vigoare.

Art. 69. in timpul lucrarilor de sudura, capetele de conducte preizolate se acopera cu material textil umezit.

Art. 70. Toate operatiile legate de manipularea, depozitarea, pregatirea si asezarea pentru montaj trebuie sa se faca cu respectarea tehnologiei de montaj si sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 71. Pe durata injectarii cu poliuretan a capetelor-ramificatiilor sudate, lucratorii vor respecta normele de protectie a muncii prevazute in instructiunile de exploatare a instalatiei si vor purta echipamentul de protectie.

Izolatii hidrofuge. Topirea bitumului

Art. 72. Topirea bitumului se va realiza numai cu utilaje construite in acest scop (topitoare de bitum, masini de topit si de pompat), care trebuie sa fie certificate din punctul de vedere al protectiei muncii si al reglementarilor PSI in vigoare.

(2) Locul unde se desfasoara topirea bitumului va fi marcat cu indicatoare de avertizare si interzicere a accesului persoanelor straine.

Art. 73. Se interzice amplasarea utilajelor pentru topit bitum in locuri unde exista posibilitatea degajarii vaporilor de substante inflamabile sau unde sunt depozitate materialele combustibile sau inflamabile.

Art. 74. (1) Instalatiile sau utilajele pentru topit bitum se amplaseaza pe platforme din pamant, nivelate, acoperite cu un strat de balast sau nisip cu grosimea de minimum 10 cm.

(2) Dimensiunile platformei trebuie sa depaseasca in toate directiile dimensiunile utilajului cu cel putin Im pe fiecare latura.

Art. 75. La topirea bitumului se vor utiliza numai sistemele de ardere cu combustibil prevazuti in cartea tehnica a utilajului de topit.

Art. 76. (1) Supravegherea topirii bitumului se face numai de personal instruit care cunoaste procesul tehnologic de topire a bitumului.

(2) Se interzice lasarea nesupravegheata a utilajelor in timpul topirii bitumului.

Art. 77. (1) Fiecare gospodarie de bitum trebuie sa fie prevazuta cu materiale de interventie necesare pentru stingerea unui eventual incendiu (stingatoare, lazi de apa si nisip, lopeti).

(2) Se interzice stingerea cu apa in cazanul de bitum fierbinte.

Art. 78. (1) Pentru evitarea revarsarii bitumului in timpul topirii, cazanele de topit se vor umple la capacitatea de 1/2 din volumul lor.

(2) Masa de bitum care se introduce in utilajele de topit bitum, se sparge in bucati marunte si nu trebuie sa prezinte urme de umezeala.

(3) Se interzice utilizarea utilajelor pentru topit bitum fara capacele cu care sunt prevazute.

Art. 79. (1) in cazul incalzirii cazanelor cu combustibil lichid, rezervorul de alimentare al injectoarelor se amplaseaza la minimum 1,5 m de focar.

(2) Rezerva de combustibil necesar pentru alimentare se amplaseaza la cel putin 10 m de orice sursa de foc.

Art. 80. (1) Personalul care lucreaza la prepararea,incalzirea si topirea bitumului, trebuie sa fie instruit sa respecte urmatoarele reguli:

– la incarcarea utilajului, materialul nu trebuie sa fie umed;

– deserventul sa fie dotat cu echipament individual de protectie si cu materiale igienico-sanitare corespunzatoare riscurilor de arsuri cu bitum fierbinte; sa verifice ca, la descarcarea bitumului topit vasele de prelucrare sa nu contina apa;

– sa evacueze bitumul topit numai prin vanele cu care este prevazut utilajul, iar cazanele de topit numai cu vase destinate in acest scop prevazute cu maner lung.

Art. 81. Se interzice utilizarea galetilor la scoaterea bitumului topit direct din cuvele utilajelor de topire.

Art. 82. La terminarea lucrului, este obligatorie stingerea focului pentru bitum topit, astfel:

– la utilajele cu combustibil lichid sau gaz se inchide robinetul care alimenteaza arzatorul;

– la utilajele care utilizeaza combustibil solid, focul se stinge cu apa;

– la utilajele actionate electric, se intrerupe sursa de alimentare cu curent electric.

Dupa stingerea focurilor, cazanele pentru topit bitum se acopera cu capace metalice.

Prepararea amorsajului bitum-solvent

Art. 83. (1) Locul de preparare a bitumului taiat pentru amorsaje trebuie amplasat la minimum 30 m de orice sursa de foc, inclusiv de cazanul de topit.

(2) La alegerea amplasamentului se va tine cont de directia si intensitatea vantului, pentru a nu antrena vaporii inflamabili spre sursele de foc.

Art. 84. Este interzisa prepararea bitumului taiat, in interiorul constructiilor sau in incaperi inchise.

Art. 85. Amestecul pentru amorsaj se realizeaza numai prin turnare treptata a bitumului fierbinte peste solvent.

Art. 86. (1) Operatia de efectuare a amorsajului bitum-solvent se face numai de personal instruit si cunoscator al procedeului de formare al amestecului.

(2) in zona de lucru sunt interzise fumatul si orice sursa de foc deschis.

(3) La locul de efectuare a amorsajului se vor asigura mijloacele de interventie PSI corespunzatoare.

Transportul bitumului topit

Art. 87. (1) Transportul bitumului topit de la utilajul de topire la locul de utilizare se va face numai in vase de constructie speciala, prevazute cu capace si umplute la 1/2 din capacitate.

(2) Este interzis transportul cu vase improvizate.

Art. 88. Ridicarea vaselor din bitum pe cadiri la locul de utilizare, precum si coborarea acestora, se va face numai cu mijloace mecanizate cu respectarea tuturor prevederilor de protectie a muncii specifice instalatiilor de ridicat.

Art. 89. Zonele de incarcare si descarcare a bitumului topit se vor delimita si marca cu indicatoare de avertizare si interzicere a accesului si circulatiei personalului in perioadele de incarcare-ridicare si coborare.

Art. 90. Este interzis transportul vaselor de bitum topit pe scari, rampe de acces sau schele improvizate.

Art. 91. in sapaturile pentru fundatie la cuve, rezervoare, santuri, coborarea vaselor cu bitum topit se va efectua numai cu mijloace mecanizate.

Art. 92. Operatiile de incarcare, transport si descarcare a bitumului topit se vor face numai sub supravegherea permanenta a unor persoane instruite si cunoscatoare a codului de semnalizare a operatiilor de ridicare-coborare cu instalatiile de ridicat.

Izolatii cu materiale bituminoase la acoperisuri si terase

Art. 93. inainte de inceperea lucrarilor de izolatii cu materiale bituminoase la acoperisuri si terase, se va verifica inchiderea tuturor golurilor existente. Toate golurile tehnologice vor fi imprejmuite si acoperite cu plase de protectie.

Art. 94. in jurul punctelor de lucru, pe o raza de 2 m, este interzis accesul personalului care nu participa la lucrare. Zona se marcheaza cu indicatoare de avertizare.

Art. 95. (1) Pe acoperisuri si terase se vor depozita materiale necesare lucrarilor de izolatii numai in cantitatile necesare utilizarii pe durata unui schimb de lucru.

(2) Se va verifica starea tehnica a sapei inainte de inceperea lucrarilor.

Art. 96. in conditiile lucrului cu mastic fierbinte personalul muncitor va beneficia de creme de protectie sau de intretinere conform prevederilor din NGPM.

Izolatii realizate cu folii bitumate cu bitum aditivat, lipite cu flacara

Art. 97. (1) Buteliile cu gaze lichefiate se depoziteaza in spatii semideschise sau soproane executate din materiale necombustibile, unde temperatura mediului ambiant nu va depasi +40oC.

(2) in jurul depozitelor de butelii este interzisa depozitarea oricaror materiale inflamabile sau lucrul cu foc deschis.

Art. 98. (1) Este interzisa utilizarea buteliilor de gaz lichefiat fara regulator de presiune verificat metrologic.

(2) Este interzisa utilizarea buteliilor neomologate sau neverificate conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 99. Furtunul de alimentare cu gaz lichefiat nu trebuie sa prezinte pori sau semne de imbatranire care sa conduca la pierderi de gaz lichefiat. inainte de utilizare este obligatorie verificarea starii furtunului de alimentare, pe toata lungimea folosita.

Art. 100. Arzatorul pentru incalzirea foliilor pentru lipit trebuie sa aiba robinetul de reglaj in buna stare de functionare.

Art. 101. Este interzisa trecerea gazului lichefiat din butelii in recipiente de alta constructie sau destinatie, decat cele omologate in acest scop.

Art. 102. Se va respecta ordinea de aprindere si stingere a arzatorului cu flacara alimentat de la butelia cu gaz lichefiat, in urmatoarea ordine:

La aprindere:

– se asigura flacara deschisa de la orice sursa existenta (bricheta, chibrit);

– se deschide robinetul arzatorului;

– se deschide robinetul buteliei de gaz. La stingere:

– se strange robinetul buteliei;

– se strange robinetul arzatorului.

Art. 103. Este interzisa lasarea deschisa a vreunui robinet in intervalul de pregatire a frontului de lucru intre doua lipiri succesive sau a pauzelor tehnologice sau de masa.

Art. 104. Butelia de gaz lichefiat se va amplasa la minimum 10 m de punctul de lucru cu flacara deschisa.

Izolatii realizate cu folii PVC etansate prin sudura cu aer fierbinte

Art. 105. Sunt interzise fumatul si flacara deschisa in apropierea materialelor inflamabile care se utilizeaza (adezivi si lichid PVC).

Art. 106. Racordarea sculelor si utilajelor actionate electric la cablurile electrice de distributie se va face numai de electricieni autorizati.

Art. 107. Este interzisa utilizarea sculelor si utilajelor actionate electric fara a avea legatura la impamantare sau a fi racordate la nulul de protectie.

Art. 108. Executia lucrarilor de izolatie cu folii bitumate sau PVC se va face pe fronturi de lucru la care fazele procesului de lucru se finalizeaza in ziua respectiva.

Art. 109. Lucrarile de izolatii prezentate in acest capitol nu se executa pe timp de ploaie, ceata, vant puternic sau temperaturi sub +5 C.

Izolatii la cuve, bazine si rezervoare

Art. 110. Executarea izolatiilor hidrofuge la cuve, bazine si rezervoare, se vor realiza cu emulsii bituminoase neinflamabile.

Art. 111. Pe durata executarii amorsajului, se interzic fumatul si flacara deschisa atat in interiorul bazinelor si rezervoarelor cat si in cuve deschise.

Art. 112. Pentru efectuarea lucrarilor de izolatii, iluminatul in bazine si rezervoare se va face numai cu lampi alimentate la tensiune redusa, nepericuloasa.

Art. 113. (1) Lucrarile de izolatii in interiorul bazinelor, rezervoarelor sau cuvelor se executa numai sub supravegherea permanenta din exterior a lucratorilor aflati in interior, de catre un alt lucrator instruit desemnat in acest sens de catre seful de lucrare.

(2) in situatiile de pericol sau de comportament deosebit semnalat din interior, supraveghetorul are obligatia de a opri lucrarea si de a lua masuri pentru salvarea celor aflati in pericol.

Art. 114. Pe durata lucrarilor de izolatii la cuve bazine si rezervoare, conturul acestora va fi imprejmuit si marcat cu indicatoare de avertizare si interzicere a accesului in zonele de iucru.

Art. 115. La izolarea caminelor sau cuvelor cu suprafete mici, bitumul se va introduce cu dispozitive destinate in acest scop pentru a se asigura protectia lucratorilor aflati in spatiul de lucru.

Art. 11. in cazul in care ritmul de desfasurare a lucrarilor de izolatii impune lucrul pe mai multe niveluri, este obligatorie luarea de masuri pentru coordonarea si supravegherea continua de catre un coordonator de lucrare a tuturor fronturilor de lucru pentru a se lua masuri de prevenire a accidentelor de munca, incendiilor sau avariilor tehnice.

Art. 117. La izolatiile hidrofuge la care se executa peretii exteriori se va asigura un spatiu minim ca latime, stabilit prin proiect, iar malurile santurilor sau gropilor se vor sprijini pentru a se evita alunecarile sau prabusirile de pamant peste personalul care executa lucrarea.

Protectii anticorosive. Pregatirea lucrarilor

Art. 118. La organizarea, executarea lucrarilor de protectii anticorosive se vor avea in vedere:

– caracteristicile materialelor folosite (toxice, inflamabile, iritante, explozive);

– varietatea echipamentelor si mijloacelor tehnice folosite la realizarea lucrarilor;

– conditiile deosebite de lucru posibile: in spatii inchise sau in vase, recipiente, rezervoare, subsoluri, in conditii de mediu cu temperaturi reci sau calde;

– executia in conditii de exploatare sau de suprapunere cu alte categorii de lucrari.

Art. 119. Pentru realizarea lucrarilor in conditii de siguranta este obligatorie respectarea cumulativa a tuturor prevederilor, prescriptiilor tehnice si instructiunilor date de furnizorii de materiale, precum si a conditiilor locale de executie a lucrarilor, conform caietului de sarcini si fisei tehnologice de executie.

Norme specifice pentru lucrari de izolatii termice si hidrofuge

Art. 120. Lucrarile de protectii anticorosive se executa numai de personal apt din punct de vedere medical pentru aceasta categorie de lucrari, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Manipularea si depozitarea materiilor inflamabile sau explozive

Art. 121. (1) Operatiile de manipulare, transport, depozitare se executa numai de personal instruit si care trebuie sa cunoasca proprietatile, caracteristicile, riscurile potentiale si masurile ce trebuie luate in caz de accident sau producere de incendii.

(2) Conducatorul formatiei de lucru sau de depozit este obligat sa supravegheze permanent operatiile de manipulare, transport si de depozitare a materiilor inflamabile sau explozive.

Art. 122. (1) Este interzisa achizitionarea de materiale inflamabile sau explozive fara a cere furnizorului documentele insotitoare de transport, depozitare si utilizare in conditii de siguranta.

(2) Eticheta se pastreaza pe ambalaj, pe toata durata consumului si existentei de substante in ambalaj.

Art. 123. in mijlocul de transport trebuie sa fie amenajate si acoperite pentru a evita expunerea la incarcaturi la actiunea razelor solare sau a intemperiilor respectandu-se prescriptia furnizorului.

Art. 125. Conducatorul mijlocului de transport are obligatia de a conduce fara socuri, uniform, sa aiba permanent stingatoare de incendii, cu umplutura corespunzatoare materialelor pe care le transporta.

Art. 126. in timpul manipularii, butoaiele/bidoanele nu trebuie tarate sau rostogolite pe pardoseala pentru a se evita producerea de scantei. Manipularea se face lent, fara socuri, in pozitie verticala si cu capacul in sus.

Art. 127. (1) Depozitarea produselor inflamabile sau explozive se face numai in spatiile destinate si amenajate acestui scop.

(2) Este interzisa depozitarea sau transportul in alte vase decat cele indicate de producator sau furnizor pe eticheta ambalajului.

Art. 128. (1) Este obligatorie utilizarea lampilor pentru iluminat artificial in constructie antiexploziva.

(2) Elementele instalatiilor de ventilare si iluminat (doze, intrerupatoare, contactoare, prize) vor fi amplasate in exteriorul spatiilor de depozitare.

Art. 129. Sistemul de incalzire va fi indirect, prin calorifer sau registru de apa calda sau abur, temperaturile nedepasind indicatiile furnizorului.

Art. 130. Deschiderea ambalajelor cu substante inflamabile se face cu chei sau scule care sa nu produca scantei.

Pregatirea suprafetelor pentru protectie, pe cale mecanica

Art. 131. Toate sculele, dispozitivele si echipamentele tehnice indicate prin tehnologia de lucru, trebuie sa fie in stare de functionare, sa fie certificate din punctul de vedere al protectiei muncii si in constructie antiexploziva.

Art. 132. (1) Uneltele de mana folosite in mediile cu dezvoltare de gaze si vapori explozivi, vor fi confectionate din materiale care sa nu produca scantei prin lovire sau frecare.

(2) Pentru stersul manual se vor folosi perii sau carpe care sa nu se incarce cu electricitate statica.

Art. 133. Pentru curatarea suprafetelor mari la care sunt utilizate instalatii de sablare, se vor respecta instructiunile de exploatare din cartea tehnica a instalatiei.

Pregatirea suprafetelor pentru protectie, pe cale chimica

Art. 134. Pregatirea suprafetelor pe cale chimica prin degresarea cu solventi organici, solubili si inflamabili, este obligatorie si se va face cu luarea masurilor de ventilare si eliminare a oricaror surse de aprindere a amestecurilor explozive, vapori-aer. in zona de lucru se vor afisa panouri cu inscriptii avertizoare „Pericol de explozie”

Art. 135. Materialele textile folosite la stergerea suprafetelor se pastreaza in lazi metalice cu capac si se depoziteaza in locuri izolate, ferite de orice sursa de foc si se evacueaza la sfarsitul programului de lucru.

Protectia peliculara cu amorse de grunduri, vopsele, emailuri si lacuri

Art. 136. Prepararea si diluarea acestor materiale se face numai in spatii separate de cele in care se executa protectia anticorosiva. La locul de munca se vor aduce cantitati la nivelul de consum indicat prin tehnologia de aplicare.

Art. 137. in spatiile inchise se va asigura o improspatare continua a aerului prin sisteme de ventilatie care sa functioneze la parametrii proiectati.

Art. 138. (1) Instalatiile de ventilatie trebuie sa fie in constructie antiexploziva.

(2) Ventilatia va functiona cel putin 15 minute si dupa terminarea programului de lucru.

Art. 139. (1) La folosirea aparatelor sau instalatiilor mecanice de vopsire, se vor respecta prescriptiile proiectantului si furnizorului instalatiei, precum si ale Normelor specifice de protectie a muncii pentru activitati de vopsire.

(2) in cazul folosirii unor materiale noi, se vor respecta instructiunile de folosire si preparare indicate de producatorul de materiale.

Protectia cu mase de spaclu

Art. 140. Prepararea maselor de spaclu antiporosive se face in alt spatiu decat in locurile de utilizare.

Art. 141. Transportul si depozitarea componentelor lichide ale chiturilor si solventilor se face numai in recipiente ermetic inchise.

Art. 142. in cazul folosirii maselor de spaclu bituminoase, la prepararea si aplicare amorselor, se vor lua si respecta toate masurile de protectie a muncii si reglementarile privind prevenirea si stingerea incendiilor.

Protectia cu folii

Art. 143. La aplicarea foliilor anticorosive cu adezivi si materiale auxiliare toxice si inflamabile se vor lua masuri de securitate pentru ca sa nu se creeze atmosfera toxica sau exploziva.

Art. 144. Se interzice lasarea bidoanelor cu solventi si adezivi la punctul de lucru dupa terminarea programului.

Protectia cu placi si caramizi antiacide

Art. 145. La activitatea de protectie anticorosiva cu placi si caramizi antiacide se vor respecta prevederile prevazute in fisele tehnologice de executie.

Prevederi de proiectare

Art. 146. Lucrarile de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive care protejeaza constructiile sau instalatiile acestora, se vor realiza numai pe baza de proiecte tehnologice.

Art. 147. Documentatiile intocmite de tehnologi trebuie sa cuprinda masurile de protectie a muncii pentru toti factorii de risc potentiali evidentiati pe operatii si faze de executie.

Art. 148. Pentru stabilirea masurilor de protectie impotriva factorilor de risc sau de prevenire a incendiilor, tehnologul sau proiectantul de specialitate va tine seama de:

– particularitatile constructive ale cladirilor si instalatiilor aferente acestora;

– caietul de sarcini prezentat de investitor sau de beneficiarul lucrarii;

– proprietatile si caracteristicile fizico-mecanice sau chimice ale materialelor si substantelor utilizate in executie pe specificul tipului de izolatie tehnologica;

– conditiile de realizare a sarcinilor de munca si conditiile mediului de munca in care personalul executa sarcina de munca;

– alegerea echipamentului tehnic necesar executiei lucrarilor (scule, unelte, masini si instalatii, dispozitive etc.)

Art. 149. La elaborarea proiectelor tehnologice de executie sau a fiselor tehnologice, proiectantul este obligat sa consulte si sa aplice prevederile tuturor normelor specifice de protectie a muncii conexe sau complementare executarii lucrarilor de izolatie precum si a reglementarilor in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 150. in proiectele sau fisele tehnologice intocmite, se vor prevedea pentru utilizarea in executia lucrarii numai echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 151. La executarea lucrarilor de izolatii in conditii de exploatare sau cu participarea mai multor categorii de executanti, investitorul de lucrare va solicita proiectantului sa intocmeasca un proiect de organizare de santier care sa cuprinda prevederile comune, precum si par-ticularitatile de executie a tipului de izolatie care face obiectul proiectului sau fisei tehnologice.

Art. 152. Pentru evitarea accidentelor de munca pe durata executarii lucrarilor de izolatii, proiectantul va preciza cu prioritate masurile de protectie colectiva si masurile de protectie individuala, cu stabilirea sortimentelor si mijloacelor de protectie adecvate conditiilor reale de lucru.

Art. 153. Pentru toate categoriile de lucrari, proiectantii fiselor tehnologice vor stabili sculele uneltele, dispozitivele si accesoriile specifice executiei lucrarilor in conditii de siguranta, pe faze si operatii, cu stabilirea concreta a masurilor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor pe toata durata executiei lucrarilor contractate.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?