NSPM 71 – Norme pentru imbunatatiri funciare si irigatii

NSPM 71
Norme specifice de protectie a muncii pentru imbunatatiri funciare si irigatii

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Continut

Art. 1. – Prezentele norme specifice de protectie a muncii cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice lucrarilor de imbunatatiri funciare si irigatii.

1.2. Scop

Art. 2. – Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediul de munca).

1.3. Domeniu de aplicare

Art. 3. – Prezentele norme se aplica persoanelor juridice care desfasoara activitati de imbunatatiri funciare si irigatii, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora, precum si tuturor persoanelor fizice.

1.4. Conexiunea cu alte acte normative

Art. 4. – Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile normelor specifice si actelor normative cuprinse in anexa 1 si a standardelor de stat cuprinse in anexa 2.

1.5. Revizuirea normelor

Art. 5. – Prezentele norme trebuie sa fie revizuite periodic si modificate sau completate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa sau tehnica survenite la nivel national.

2. PREVEDERI COMUNE

2.1. Selectia personalului in vederea incadrarii si repartizarii pe locuri de munca

Art. 6. – Este interzisa efectuarea lucrarilor de imbunatatiri funciare de catre persoane care nu au implinit varsta de 18 ani, care nu au fost calificate in acest scop si instruite pentru insusirea Normelor specifice de protectie a muncii.

Art. 7. – Efectuarea lucrarilor de catre persoane necalificate in acest scop sau care nu au implinit varsta de 18 ani este permisa numai daca acestea sunt supravegheate in timpul lucrului de catre salariati calificati.

Art. 8. – Repartizarea la locul de munca a personalului necalificat trebuie sa se faca numai dupa ce conducatorul locului de munca a verificat practic si teoretic insusirea de catre acest personal a normelor specifice de protectie a muncii si a normelor tehnice de executare a lucrarilor.

Art. 9. – Se interzice executarea de lucrari in sectoare de activitate pentru care este necesara autorizarea activitatii personalului care nu a fost instruit si autorizat conform reglementarilor in vigoare.

Art. 10. – Se interzice executarea lucrarilor de catre personal aflat sub influenta alcoolului sau daca capacitatile fizice ale acestuia sunt reduse.

Art. 11. – Se interzice executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare daca salariatii nu au la dispozitie documentatia necesara: cercetari geologice sau hidrologice ale terenului; planuri de situatie privind existenta instalatiilor subterane (natura lor si amplasarea pe teren), proiecte de executie, detalii si desene de executie, avize si permisul de lucru.

Beneficiarul trebuie sa verifice daca natura terenului corespunde prevederilor din proiect si in cazul constatarii de nepotriviri trebuie sa ceara proiectantului schimbarea solutiei.

2.2. Efectuarea lucrarilor

Art. 12. – Inainte de inceperea executarii lucrarilor, personalul trebuie sa efectueze recunoasterea terenului pentru inventarierea si marcarea obstacolelor care exista in zona de lucru: linii electrice, instalatii, cladiri, gropi, taluze, depozite, conducte de apa, conducte de petrol, conducte de gaze, cabluri electrice etc.

Art. 13. – Inainte de inceperea lucrului, personalul trebuie sa efectueze verificarea starii tehnice a utilajului. Toate dispozitivele de protectie a muncii cu care este echipat utilajul prin constructie trebuie sa fie in stare de functionare.

Starea tehnica a utilajelor inainte de inceperea lucrului trebuie sa corespunda prevederilor continute in Cartea tehnica a utilajului.

Art. 14. – Se interzice exploatarea utilajelor sau a masinilor care nu corespund la verificarile tehnice, inceperea lucrului trebuie facuta numai dupa efectuarea remedierilor si a reparatiilor necesare.

Art. 15. – Se interzice continuarea lucrului si trebuie sa fie evacuati din zona salariatii si utilajele, si anuntat conducatorul lucrarilor in urmatoarele cazuri:

– daca se constata aparitia de crapaturi longitudinale, paralele cu marginea sapaturii;

– daca in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane care nu s-au cunoscut inainte de inceperea lucrarilor;

– daca se constata existenta gazelor toxice sau inflamabile;

– daca se constata aparitia apei subterane;

– daca se constata existenta munitiilor neexplodate;

– daca se atinge accidental un cablu electric.

Art. 16. – Reluarea lucrului este permisa numai dupa luarea masurilor corespunzatoare de protectie a muncii (consolidarea terenului, eliminarea gazelor periculoase, lucrari de epuismente, deminarea terenului etc).

Art. 17. – Se interzice efectuarea de interventii la instalatiile electrice ale utilajelor de catre salariatul care deserveste utilajul.

Orice lucrare la instalatiile electrice trebuie sa fie executata de un electrician autorizat in acest scop.

Art. 18. – La parasirea locului de munca, la constatarea unei defectiuni, la alimentarea cu combustibil, deservantul trebuie sa intrerupa alimentarea cu energie a utilajului.

Art. 19. – In timpul functionarii utilajului se interzice efectuarea oricarei interventii asupra utilajului, cu exceptia interventiilor pentru care se prevede in Cartea utilajului ca trebuie sa fie executate cu utilajul in functiune.

La efectuarea interventiilor prevazute in Cartea utilajului, ce trebuie sa fie executate cu utilajul in stare de functionare, este necesar sa se ia masuri pentru a se preintampina producerea oricarui accident.

Art. 20. – Interventiile la utilaje trebuie sa se efectueze numai dupa decuplarea alimentarii cu energie si blocarea mecanica contra pornirii accidentale. Daca blocarea nu este posibila, trebuie sa se ia masuri pentru a se impiedica orice pornire accidentala.

Art. 21. – Utilajele autopropulsate trebuie sa fie parcate numai in spatii special destinate sau in spatii cu teren stabil, a carui inclinare nu trebuie sa prezinte pericol pentru stabilitatea statica a utilajului.

Dupa parcare utilajul trebuie sa fie asigurat impotriva pornirii necomandate a acestuia.

Art. 22. – Parcarea utilajului nu trebuie sa impiedice circulatia personalului si a vehiculelor sau efectuarea de lucrari in zona.

Art. 23. – Motoarele electrice ale utilajelor actionate electric trebuie sa fie deconectate la intreruperea curentului electric din reteaua de alimentare cu energie electrica a acestora.

Art. 24. – Dupa terminarea lucrului sau la predarea schimbului, salariatul trebuie sa curete utilajul si sa consemneze in carnetul utilajului constatarile facute in timpul functionarii acestuia si propuneri pentru remedieri sau reparatii.

2.3. Controlul medical la angajare si periodic

Art. 25. – Personalul, indiferent de varsta si sex, trebuie sa fie incadrat numai dupa efectuarea examenului medical, care este necesar sa ateste ca este apt pentru efectuarea lucrarilor de imbunatatiri funciare.

Art. 26. – Personalul trebuie sa faca un control medical periodic, in functie de specificul activitatii si al conditiilor in care aceasta se desfasoara.

2.4. Instruirea personalului

Art. 27. – Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei muncii trebuie sa se realizeze potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii in vigoare.

2.5. Dotarea personalului cu echipament individual de protectie

Art. 28. – Agentii economici trebuie sa acorde gratuit echipamentul individual de protectie conform NORMATIVULUI-CADRU aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu Ordinul nr. 225 din 21 iulie 1995.

Art. 29. – Stabilirea mijloacelor individuale de protectie (sortimente si tipuri) trebuie sa se faca pe baza analizei si cumularii factorilor de risc la care este expusa persoana in timpul indeplinirii sarcinii de munca de catre comisia mixta, compusa din personal de specialitate apartinand agentului economic si un reprezentant al organizatiei sindicale si se aproba de Consiliul de administratie al agentului economic.

2.6. Protectia impotriva electrocutarii

Art. 30. – La lucrarile de imbunatatiri funciare, atunci cand se lucreaza cu instalatii si utilaje electrice, trebuie sa se respecte prevederile cuprinse in Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice si Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice, aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 31. – Trebuie sa se execute zilnic verificarile pentru testarea eficientei protectiei impotriva pericolului de electrocutare, verificari prezentate in tabelul 1.

Art. 32. – Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant sa se faca conform reglementarilor normative in vigoare.

Art. 33. – Iluminarea locurilor de munca, unde se efectueaza lucrari in timpul noptii, trebuie sa se faca prin reflectoare asezate la inaltime (fig. 1).

Pentru iluminarea in interiorul sapaturilor, in cuve etc. trebuie sa fie folosite lampi portabile alimentate la tensiunea de 12 V sau 24 V .

Art. 34. – Pentru executarea lucrarilor in zona LEA trebuie sa se aplice prevederile continute in Ordinul 40/23 iulie 1982 pentru aprobarea „Instructiunilor privind reglementarea coexistentei liniilor electrice aeriene peste 1 kV, cu sistemele de imbunatatiri funciare” indicativ PD 7-82 (indicativ M.E.E.-PE 122/82).

2.7. Lucrari de imbunatatiri funciare executate pe timp friguros

2.7.1. Pregatirea lucrului

Art. 35. – Pentru prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale trebuie sa fie luate urmatoarele masuri:

– schelele, podinele, esafodajele, scarile etc, trebuie sa fie verificate inainte de inceperea lucrului, iar cand se constata deficiente este necesar sa se ia masuri de remediere;

– sapaturile si gropile trebuie sa fie semnalizate cu placi avertizoare sau, dupa caz, ingradite cu parapete;”

– cand se utilizeaza diversi combustibili pentru uscarea rapida a tencuielilor interioare si pentru incalzirea agregatelor pentru betoane si a incaperilor, trebuie sa se ia masuri de P.S.I. si de ventilatie conform reglementarilor normative in vigoare.

Art. 36. – Iluminatul de paza, precum si cel de siguranta, trebuie sa se faca in conformitate cu reglementarile normativelor in vigoare.

Art. 37. – Instalatiile de gaze trebuie sa fie verificate periodic de catre personal autorizat. Inainte de aprinderea arzatoarelor trebuie sa se faca verificarea instalatiei interioare de gaze. Se interzice utilizarea instalatiei de gaze, daca se constata existenta scurgerilor de gaze. Canalele arzatoarelor de gaze trebuie sa fie protejate impotriva patrunderii apei si a lovirilor mecanice.

Art. 38. – Se interzice efectuarea lucrarilor in spatii deschise in timpul noptii, daca locurile de munca nu sunt iluminate conform reglementarilor normative in vigoare.

Art. 39. – La curatarea zapezii sau a ghetii de pe acoperisul cladirilor, personalul trebuie sa utilizeze echipamentul pentru lucrul la inaltime si sa fie ancorat in mod corespunzator. Trebuie sa fie puse paza si placi avertizoare de interdictie pentru circulatia sau stationarea persoanelor in zona.

Lucrarea trebuie sa fie supravegheata de conducatorul locului de munca .

Art. 40. – Incaperile provizorii pentru executarea lucrarilor auxiliare (statii pentru preparat mortar, beton, ateliere pentru prefabricate, confectii metalice etc.) si baracile locuite trebuie incalzite si prevazute cu sisteme de ventilatie.

Art. 41. – Pentru lucrarile care se executa in spatii deschise trebuie prevazute incaperi speciale pentru incalzirea salariatilor, iar regimul de lucru este necesar sa fie stabilit in functie de temperatura exterioara.

Art. 42. – Cabinele excavatoarelor si macaralelor trebuie sa aiba instalatia de climatizare in functiune.

Art. 43. – Trecerile pentru oameni, platformele de incarcare si de descarcare, caile de rulare, rampele de acces etc, ca si drumurile pentru autovehicule, trebuie curatate de zapada si gheata si amenajate contra alunecarilor si deraparilor.

Art. 44. – Locul unde trebuie sa se aseze dulapii cu talpi ai schelelor trebuie curatat in prealabil de zapada si gheata.

Art. 45. – In vederea evitarii tasarii, o data cu sosirea dezghetului, terasamentele cailor de rulare ale macaralelor trebuie controlate zilnic.

Art. 46. – Se interzice circulatia salariatilor pe gheata formata deasupra apelor, daca grosimea ei este sub 12 cm sau daca gheata este formata prin inghetarea zapezii si nu a apei, iar temperatura aerului este peste 0oC sau daca zilele precedente a plouat sau a viscolit.

Pentru executarea lucrarilor si trecerea oamenilor pe gheata este necesar sa se aseze pe suprafata acesteia podini din scanduri si sa se prevada in locuri vizibile si accesibile diferite mijloace de salvare (prajini, colaci de salvare etc), pentru cazul in care salariatii ar cadea in copca .

Art. 47. – Saparea terenului pe adancimea in care este inghetat este permisa fara sprijiniri, cu exceptia terenului uscat nisipos. In cazul saparii la adancimi mari trebuie sa se faca sprijiniri in conformitate cu reglementarile normativelor in vigoare si cu prevederile din prezentele norme. In timpul iernii sapatura trebuie supravegheata, in permanenta, in zona portiunilor nesprijinite.

Saparea terenurilor uscate, nisipoase, trebuie executata cu sprijiniri sau in taluzuri, indiferent de adancimea la care sunt inghetate.

Art. 48. – Saparea santurilor in teren inghetat pentru conducte, prin metoda discontinua (cu puturi separate unite prin tunele subterane sapate in pamantul dezghetat) trebuie sa se faca numai in terenuri compacte, capabile sa pastreze de la sine forma de bolta.

Art. 49. – La apropierea anotimpului calduros sau in caz de incalzire artificiala peretii nesprijiniti ai sapaturii trebuie sa fie sprijiniti.

Art. 50. – Saparea santurilor prin metoda inghetului in terenuri saturate cu apa trebuie executata pe portiuni, lasandu-se intre ele cate o despartitura de teren inghetat cu o latime de cel putin 0,5 m.

Art. 51. – O data cu apropierea anotimpului calduros trebuie controlata in permanenta stabilitatea zidurilor executate prin metoda inghetului, luandu-se masuri contra prabusirii zidului, ca urmare a unei tasari neuniforme.

Art. 52. – Atunci cand pentru uscarea tencuielilor interioare si pentru incalzirea betonului sau a incaperilor se utilizeaza aparate electrice, trebuie sa se ia masuri pentru evitarea riscului de electrocutare prin atingere directa sau indirecta si a incendiilor.

3. ACTIVITATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE

3.1. Organizarea santierului

Art. 53. – Caile rutiere pentru accesul si circulatia pe santier trebuie executate cu precadere inaintea inceperii lucrarilor de baza si marcate cu indicatoare de semnalizare rutiera pentru circulatie.

Art. 54. – Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate prevederile Codului circulatiei rutiere.

Art. 55. – Circulatia mijloacelor de transport in incinta santierului trebuie sa se faca pe cai rutiere special amenajate.

Zonele periculoase trebuie sa fie marcate prin indicatoare de securitate, corespunzatoare standardelor, iar noaptea accesul in zona trebuie sa fie semnalizat prin lumini de culoare rosie.

Art. 56. – Personalul care conduce mijloace de transport – masini si utilaje de constructie – trebuie sa respecte Codul circulatiei rutiere si recomandarile indicatoarelor de semnalizare rutiera.

Art. 57. – Cand este necesar, in zonele periculoase trebuie sa se organizeze pilotarea mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.

Art. 58. – Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta, astfel incat sa nu prezinte denivelari care sa afecteze siguranta circulatiei.

Art. 59. – Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate si asigurate impotriva pericolului de alunecare si derapare.

Art. 60. – La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor trebuie sa se faca fara oprirea motorului, folosindu-se frana de motor.

Art. 61. – Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Art. 62. – Trecerea vehiculelor peste liniile de cale ferata prin locuri neamenajate, conform reglementarilor normativelor in vigoare pentru transporturi feroviare, este interzisa.

Art. 63. – Viteza de circulatie la trecerile de nivel peste calea ferata nu trebuie sa fie mai mare de 15 km/h.

Art. 64. – In interiorul santierului viteza de circulatie trebuie sa se limiteze in functie de starea cailor de circulatie, conditiile de vizibilitate si circulatia personalului.

Art. 65. – Se interzice stationarea utilajelor autopropulsate la o distanta mai mica de 2,5 m de linia ferata.

Art. 66. – Cand lipsesc trotuarele, pietonii trebuie sa circule pe partea stanga a cailor de circulatie, in directia lor de mers.

Art. 67. – Traversarea cailor de circulatie de catre pietoni trebuie sa se faca numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea trebuie sa se faca dupa ce, in prealabil, pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

Art. 68. – Trecerile pentru salariati, situate pe terenuri in trepte, pe taluzuri si pe cele cu inclinare mai mare de 20o, trebuie prevazute cu rampe de acces sau cu scari cu balustrade .

Art. 69. – Acolo unde trecerea se face prin acelasi loc cu vehiculele, calea de acces a personalului trebuie sa se amenajeze pe una din laturile trecerii, fiind despartita de calea de acces a vehiculelor printr-o balustrada.

Art. 70. – Locurile de munca periculoase sau cele pe langa care exista o circulatie intensa trebuie sa fie ingradite si semnalizate prin placi avertizoare ziua si noaptea.

Art. 71. – Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii trebuie sa fie ingradite si intretinute in stare de curatenie.

Art. 72. – Gropile si puturile de foraj de pe teritoriul santierului trebuie acoperite si ingradite.

Art. 73. – Locurile de trecere pentru oameni sau vehicule, peste gropi, benzi transportoare sau alte masini in miscare, trebuie amenajate cu podete de trecere, construite in functie de conditiile de lucru.

Art. 74. – Zona santierului trebuie marcata pentru a se evita accesul persoanelor straine in santier. Lucrarile de constructii situate de o parte sau de alta a drumurilor trebuie sa fie ingradite.

Art. 75. – Pentru a preveni caderea oamenilor, a sculelor si a materialelor, podinele schelelor si ale rampelor de acces situate mai sus de 1 m de la nivelul solului sau al planseului trebuie sa fie ingradite cu parapete. In cazul schelelor de fatada, la cladirile situate in lungul drumurilor publice, podina de lucru trebuie sa aiba spre drum o viziera de protectie inclinata in sus. Latimea vizierei nu trebuie sa fie mai mica de 1 m .

Art. 76. – Se interzice executarea de lucrari, circulatia sau stationarea utilajelor pe marginea sapaturilor, ale albiilor de rauri, ale canalelor si ale gropilor la distante mai mici de:

– 0,5 m de panta unui debleu;

– 1 m de panta unui rambleu;

– 2 m de la marginea sapaturilor executate fara sprijiniri de maluri, in conditiile prevazute la art. 115

Art. 77. – In timpul noptii trebuie sa fie iluminate caile ferate, scarile de acces, trecerile pentru salariati, depozitele, caile de circulatie pentru salariati spre si dinspre locul de munca, locurile de munca de pe santier si din interiorul cladirii.

Daca utilajele de la locul de munca sunt dotate cu instalatie proprie de iluminat in timpul lucrului noaptea, pe langa iluminatul local al santierului trebuie folosit si iluminatul cu sursa de iluminare a utilajului.

Art. 78. – La santierele de lucrari pentru protectia si consolidarea malurilor, pentru amenajarea albiilor raurilor si pentru lucrari de constructii pentru traversarea acestora (poduri, conducte etc), este necesara existenta unei echipe de salvare dotata cu barci.

Starea tehnica a barcilor si echipamentul de salvare cu care sunt dotate trebuie sa fie conform reglementarilor normativelor in vigoare.

Art. 79. – Se interzice depozitarea materialelor grele la distante mai mici de 1 m de marginea sapaturilor, a gropilor, a albiilor de rau si a canalelor.

Art. 80. – Manipularea, transportul si depozitarea materialelor pe santier trebuie sa se faca conform reglementarilor normativelor in vigoare.

Art. 81. – Se interzice traversarea podurilor daca nu sunt plantate indicatoare de semnalizare, de tonaj si gabarit.

Art. 82. – Deplasarea utilajelor terasiere si de constructii de la un punct la altul, pe drumuri publice sau pe drumuri de camp, trebuie sa se faca numai in coloana organizata sub supraveghere, pe baza de schita a traseului ce urmeaza sa fie parcurs, intocmita de conducatorul locului de munca.

Art. 83. – Este interzis a se lucra cu utilaje terasiere in terenuri nedefrisate si necuratate de radacini, bolovani mari si alte obiecte care ar putea produce accidente.

Art. 84. – Sunt interzise saparea si nivelarea terenurilor argiloase in panta in timpul ploii si cand pamantul este inghetat.

Art. 85. – Remorcarea utilajelor defecte trebuie sa fie facuta numai de catre tractoare singulare (necuplate cu alte utilaje), a caror forta la carlig corespunde fortei de tractiune necesara. Remorcarea trebuie sa se execute numai cu ajutorul unei bare rigide de remorcare, lunga de cel putin 4 m. Se interzice folosirea cablurilor sau a lanturilor pentru remorcare.

Art. 86. – La cuplarea sau decuplarea utilajelor pentru remorcare trebuie sa fie respectate urmatoarele reguli:

a) In timpul manevrarii utilajului, intrarea sau stationarea persoanelor intre cele doua utilaje este interzisa;

b) cuplarea sau decuplarea se executa numai cand utilajul tragator este oprit;

c) dupa cuplarea remorcii, conducatorul utilajului tragator trebuie sa verifice modul corect de cuplare, pentru a se evita decuplarea necomandata in timpul remorcarii si sa se asigure inainte de pornire ca nici o persoana nu se afla intre utilaje sau in apropierea lor.

Art. 87. – Pornirea utilajelor trebuie sa se execute in conformitate cu instructiunile tehnice de exploatare a acestora, folosind sistemele de pornire cu care este echipat fiecare utilaj.

Art. 88. – Pornirea utilajelor prin remorcare este admisa in cazuri exceptionale si numai prin folosirea barei rigide de remorcare.-

Art. 89. – Se interzice incalzirea baii de ulei cu foc deschis.

Art. 90. – Se interzice exploatarea concomitenta a doua sau mai multe utilaje pe niveluri diferite, situate pe aceeasi verticala.

Art. 91. – In caz de incendiu trebuie sa se foloseasca stingatorul portativ din dotarea utilajului, iar focul sa fie acoperit cu prelate; se interzice stingerea focului cu apa. Toate utilajele trebuie sa fie dotate cu stingatoare.

Art. 92. – Se interzice folosirea utilajului pentru executarea altor lucrari decat cele indicate in Cartea tehnica a utilajului.

Art. 93. – In timpul lucrului este interzisa intrarea persoanelor straine in cabina mecanicului.

Art. 94. – Transportul utilajelor terasiere pe distante mai mari de 2 km pe drumuri de camp si publice trebuie sa se faca cu remorci trailer.

Art. 95. – Evacuarea molozului si a deseurilor de materiale de pe cladirile in constructie si de pe schele, de la o inaltime mai mare de 4 m, trebuie facuta cu ajutorul jgheaburilor inchise sau in containere. Capatul inferior al jgheaburilor inchise trebuie sa se afle la o inaltime de cel mult 1 m deasupra solului. In cazul in care acest lucru nu este posibil, capatul inferior al jgheabului trebuie plasat intr-un buncar de depozitare, pentru a se evita producerea prafului.

Art. 96. – Se interzice intrarea salariatilor in locurile periculoase datorita existentei gazelor (uscarea peretilor cu gaze naturale si zone cu emanatii de gaze naturale sau intrarea in puturi de sondaje etc).

Art. 97. – In cazul in care in timpul lucrului este posibila o eventuala emanatie de gaze toxice sau inflamabile, salariatii trebuie preveniti asupra pericolului si instruiti in privinta masurilor de protectie a muncii. Santierele respective trebuie sa fie inzestrate cu un numar suficient de detectoare de gaze si cu aparate de respirat cu circuit inchis.

Art. 98. – Gropile de fundatii, santurile, gramezile de materiale pulverulente etc. situate in apropierea instalatiilor pentru spalat pietris, nisip sau a altor instalatii care intrebuinteaza in timpul functionarii cantitati mari de apa trebuie sa fie protejate impotriva infiltrarii acestor ape.

3.2. Lucrari de defrisare si destuflzare

Art. 99. – In timpul doborarii arborilor salariatii trebuie sa fie evacuati din zona de lucru.

Art. 100. – Pentru doborarea arborilor trebuie sa fie folosite utilaje specifice, echipate cu cabine sau cadre de rezistenta.

Art. 101. – Se interzice efectuarea lucrarilor de defrisare in zona LEA. Distantele minime de apropiere masurate de cea mai apropiata parte a copacului de zona LEA trebuie sa fie urmatoarele: 2,0 m pentru LEA pana la 20 kV inclusiv; 2,5 m pentru LEA cu tensiuni intre 25 kV si 35 kV; 4,0 m pentru LEA cu 110 kV; 5,0 pentru LEA de 220 kV si 6,0 pentru LEA de 400 kV .

Taierea crengilor sau copacilor trebuie sa se faca dupa legarea lor cu franghii de dirijare, pentru a se evita caderea acestora in zona LEA.

Art. 102. – Este interzisa scoaterea buturugilor noaptea sau pe timp de ceata.

Art. 103. – Cablurile metalice folosite la defrisare trebuie sa fie in buna stare. Nu se admit cabluri care prezinta mai mult de 10% fire rupte.

Art. 104. – La lucrarile de destufizare trebuie sa se aplice Normele specifice de securitate a muncii pentru exploatarea stufului.

3.3. Sapaturi la suprafata solului

3.3.1. Reguli generale

Art. 105. – La executarea sapaturilor trebuie sa se respecte urmatoarele masuri de protectie a muncii:

– se interzice formarea de console de pamant la partea superioara a taluzului;

– starea de echilibru a rocilor, precum si starea sustinerilor trebuie sa fie periodic supravegheate;

– trebuie sa fie indepartate de pe taluzuri bucatile de roca desprinse sau care tind sa se desprinda;

– asigurarea cu mijloacele necesare evacuarii infiltratiilor de apa;

– nu trebuie sa se permita accesul persoanelor deasupra frontului de lucru, in limitele taluzului natural al rocilor sau in raza de actiune a utilajelor;

– intrarea si iesirea personalului din gropile (santurile) sapate trebuie sa se faca prin locuri special amenajate si indicate de constructor;

– dupa executarea sapaturilor in spatii limitate cu utilaje mecanizate este interzisa intrarea oamenilor in aceste sapaturi pana nu se executa sprijiniri de maluri .

Art. 106. – Atunci cand pe teritoriul unde urmeaza sa se execute lucrari exista conducte si instalatii subterane, inceperea lucrarilor trebuie sa se faca pe baza unui acord scris, incheiat intre executant si agentul economic care exploateaza instalatiile subterane. In situatia in care exista instalatii subterane, lucrarile trebuie sa se execute sub supraveghere tehnica permanenta.

Art. 107. – Cand se executa sapaturi in apropierea cablurilor electrice subterane aflate sub tensiune, lucrarile nu trebuie sa se efectueze decat dupa intreruperea curentului electric. In situatia in care intreruperea curentului electric nu se poate face, lucrarile de sapaturi in apropierea cablurilor electrice trebuie sa se execute numai dupa ce au fost luate masuri de protectie a muncii privind electrocutarile prin atingerea directa si indirecta.

Saparea pamantului in apropierea cablurilor electrice aflate sub tensiune este permisa numai cu ajutorul cazmalelor izolate, fara a se executa lovituri bruste si numai sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 108. – Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi trebuie luate masuri pentru indepartarea de pe amplasamentul lucrarii respective, acolo unde este cazul, a apelor de suprafata din vecinatati.

Art. 109. – Trebuie sa se degajeze, inainte de inceperea lucrului, frontul de lucru de orice obiect care ar putea impiedica desfasurarea lucrului in conditii normale.

Art. 110. – La executarea sapaturilor manuale, distanta dintre salariati trebuie sa fie de cel putin 2 m.

Art. 111. – Pamantul rezultat din sapaturi trebuie sa fie depozitat la o distanta de cel putin 0,5 m fata de marginea sapaturii .

Art. 112. – Coborarea salariatilor in santuri, gropi etc. trebuie sa se faca pe scari sau rampe de acces prevazute cu mana curenta. Coborarea prin locuri neamenajate este interzisa

Art. 113. – In zona executarii sapaturilor este interzisa circulatia sau stationarea persoanelor.

Art. 114. – In cazul in care in timpul lucrului se constata existenta unor munitii ramase neexplodate, trebuie sa se opreasca executarea lucrarii, sa se indeparteze personalul din zona si sa se anunte organele competente, in vederea inlaturarii pericolului cauzat de acestea.

Reluarea lucrului se va face numai dupa primirea avizului pentru executarea de lucrari in zona, din partea organelor competente, si cu luarea unor masuri de securitate, stabilite de conducerea santierului.

3.3.2. Sapaturi in teren cu pereti nesprijiniti

Art. 115. – Inclinarea peretilor sapaturilor cu pereti nesprijiniti, cu adancimi mai mari decat cele prevazute in norme, executate in terenuri cu umiditate naturala, si in cazul in care nu exista ape subterane, trebuie sa fie cea indicata in tabelul 2.

Art. 116. – Inclinarea taluzului sapaturilor cu pereti nesprijiniti, executate in terenuri supraumidificate, trebuie sa se faca pe baza de proiect.

Art. 117. – Efectuarea lucrarilor de sapaturi care au peretii in taluzuri (fara sprijinitori), conform tabelului 2, dar care au fost supuse umidificarii dupa executarea totala sau partiala a sapaturilor este permisa cu conditia luarii masurilor de evitare a surparii malurilor.

Art. 118. – La lucrarile executate in taluzuri cu inaltimea mai mare de 3 m si cu o inclinatie mai abrupta de 1:1 sau in cazul unei suprafete umede a taluzului cu o inclinare mai mare de 1:2, salariatii trebuie sa lucreze dotati cu echipamentul individual de protectie (casca, centura de siguranta, cizme).

Art. 119. – Este interzisa stationarea salariatilor in timpul pauzei in santuri, gropi etc.

3.3.3. Executarea sapaturilor cu pereti sprijiniti

Art. 120. – Pentru lucrari adanci, precum si sub nivelul apei, trebuie sa se execute sprijinirea peretilor sapaturilor cu cadre orizontale si dulapi verticali (de lemn sau metal), care se monteaza pe masura inaintarii lucrarilor .

Art. 121. – La sprijinirile orizontale continue, distanta dintre sprijinirile verticale trebuie sa fie adaptata in functie de adancimea sapaturii si dupa natura si gradul de umiditate ale terenului.

Art. 122. – Daca sapaturile sunt executate in apropierea imediata a unor sapaturi vechi astupate, la care umplutura nu s-a tasat complet, umplutura acestora trebuie sa fie indepartata. Astuparea vechilor sapaturi trebuie sa se faca numai dupa terminarea lucrarilor de sapare in zona.

Art. 123. – Demontarea si indepartarea sprijinirilor peretilor sapaturilor la terminarea lucrarilor trebuie sa se faca de jos in sus, pe masura astuparii acestora cu pamant sau executarii fundatiei si numai sub supravegherea conducatorului locului de munca, conform unui proiect .

Art. 124. – Stationarea salariatilor fara atributii sau sarcini de productie in zona sapaturilor este interzisa.

Art. 125. – Umplerea cu pamant a spatiului dintr-o singura parte a zidurilor de sprijin proaspat turnate, a fundatiilor si a peretilor subsolurilor trebuie sa se faca numai dupa intarirea mortarului zidariei.

Art. 126. – Palplansele trebuie sa fie incastrate pe o lungime de cel putin 0,75 m de la fundul sapaturii. Cand se folosesc palplanse pe mai multe etaje, la fiecare etaj trebuie sa se lase o retragere de cel putin 0,50 m.

Art. 127. – La baterea palplanselor, cadrele trebuie sa ramana totdeauna orizontale, acestea fixandu-se provizoriu de palplanse.

Art. 128. – Pentru accesul salariatilor in incinte, precum si pentru evacuarea lor rapida, in cazul unei spargeri produse la incinta sau batardou, trebuie sa se prevada un numar suficient de scari .

Art. 129. – Palplansele trebuie sa fie introduse intr-un cadru de ghidare.

3.3.4. Executarea batardourilor

Art. 130. – La executarea umpluturilor de batardouri se interzice stationarea salariatilor care executa baterea pamantului pe calea de circulatie a vagonetelor. Inainte de rasturnarea pamantului, salariatii trebuie sa fie evacuati din zona respectiva.

Art. 131. – Se interzice executarea sapaturilor concomitent cu baterea palplanselor cu sonete, in zona de actiune a sonetei (fig. 15).

Art. 132. – La peretii batardourilor dinspre incinta trebuie sa se verifice la epuizarea apei deformatia palplanselor datorata impingerii umpluturii de pamant, luandu-se masuri suplimentare de sprijinire daca este necesar.

3.3.5. Sapaturi in chesoane deschise

Art. 133. – In tot timpul lucrului trebuie sa se pastreze verticalitatea chesonului.

Daca chesoanele au mai multe tronsoane, nu trebuie sa se execute tronsonul urmator decat dupa ce primul tronson a fost bine incastrat in pamant.

Art. 134. – In timpul scoaterii pamantului cu ajutorul graiferului, prezenta salariatilor in fundul chesonului este permisa numai in cazul cand acesta a fost dotat cu scuturi de protectie.

Art. 135. – Pentru a-i feri pe salariatii care efectueaza diverse lucrari de caderea materialului extras, trebuie sa se monteze viziere de protectie (cozoroace).

Art. 136. – La saparea terenurilor foarte tari – cu aplicarea penelor si rangilor – cand se scoate pamantul de sub cutitul chesonului trebuie sa se aseze sub cutit pene de lemn, concomitent cu scoaterea pamantului sapat. Evacuarea pamantului sapat trebuie sa fie dirijat de la suprafata, de catre conducatorul locului de munca.

Art. 137. – Spatiul dintre peretele chesonului si marginea sapaturii trebuie sa fie umplut cu pamant, pana la cota de lansare a chesonului.

Art. 138. – Golurile din constructia chesonului trebuie sa fie acoperite, ingradite si semnalate cu placi avertizoare, contra caderilor de la inaltime.

Art. 139. – Se interzice lucrul in timpul noptii fara o iluminare artificiala corespunzatoare.

Art. 140. – Este interzisa, in timpul scoaterii pamantului cu graiferul, prezenta persoanelor pe fundul chesonului si in raza de actiune a acestuia.

Art. 141. – Pentru protejarea salariatilor care sapa in interiorul chesonului trebuie sa fie executate podine din dulapi, viziere, plase de protectie etc.

3.3.6. Utilaje de sapat santuri si canale

Art. 142. – In cazul santurilor pentru conducte, executate in terenuri necoerente, sfaramicioase, conducatorul punctului de lucru trebuie sa ia masuri pentru asigurarea peretilor contra surparii.

Art. 143. – Conducatorul utilajului de sapat santuri trebuie sa poarte in timpul lucrului casti antifonice si, daca este cazul, ochelari de protectie contra prafului.

Art. 144. – Imbarcarea si debarcarea utilajului de sapat santuri pe si de pe mijloacele de transport trebuie sa se efectueze doar cu viteza I si dirijat.

Art. 145. – La deplasarea utilajului de sapat santuri prin mijloace proprii de propulsie pe terenuri denivelate este interzis contactul cu solul al rotorului cu cupe sau al frezelor disc.

Art. 146. – Trecerea utilajului de sapat santuri peste poduri, pe sosele cu tonaj limitat, peste calea ferata, pe sub poduri, peste pasaje de cale ferata si pe sub retele electrice, trebuie sa se efectueze doar dupa obtinerea avizului din partea unui organ competent din cadrul santierului.

Art. 147. – In cazul cand utilajul de sapat santuri trebuie deplasat la distante de peste 2 km trebuie sa se aleaga mijlocul de transport adecvat greutatii si gabaritului acestuia. In cazul traversarii mijloacelor de transport peste rambleele de cale ferata trebuie sa se ia masuri pentru eliminarea pericolului de blocare a acestora prin suspendare pe calea ferata.

Art. 148. – Daca in timpul transportului pe remorci trailer este necesar ca utilajul de sapat santuri sa fie debarcat, pentru a trece prin propulsie proprie pe sub obstacolele cu restrictii de gabarit la inaltime, trebuie ca utilajul sa fie dirijat la debarcare si, in continuare, pana la trecerea zonei de restrictie, intrerupand, daca este necesar, circulatia rutiera .

Art. 149. – Transportul pe remorca trailer sau pe vagon a utilajului de sapat santuri trebuie sa se efectueze doar dupa demontarea snecurilor si a reductoarelor acestuia, a transmisiilor cardanice si a benzilor transportoare; aceste subansamble trebuie transportate separat, cu alt mijloc de transport.

Art. 150. – Transportul utilajului de sapat santuri cu freze disc pe drumurile publice cu trafic aglomerat trebuie sa se faca cu frezele disc demontate.

Art. 151. – In cazul transportului pe remorci trailer a utilajului de sapat santuri trebuie ca furnizorul sa asigure mijloc de transport antemergator cu girofar si purtand placa avertizoare cu inscriptia GABARIT DEPASIT.

Art. 152. – Este interzisa deplasarea sau lucrul cu utilajul de sapat santuri pe trasee de-a curmezisul pantei. Coborarea pantelor, care nu se pot ocoli, trebuie sa se faca numai cu viteza I, pe directie perpendiculara pe curbele de nivel si daca este cazul cu franarea senilelor.

Art. 153. – La traversarea zonelor cu teren accidentat si acoperite de vegetatie este necesar ca mecanicul titular al utilajului de sapat santuri sa fie dirijat de o alta persoana, aflata in fata utilajului, care trebuie sa pastreze o distanta de siguranta de cel putin 10 m fata de utilaj.

Art. 154. – Este interzis a incepe saparea pe un traseu cu denivelari transversale de peste 6% si cu variatii de panta accentuate (peste 8% la 10 m de traseu). Inainte de inceperea lucrului conducerea santierului trebuie sa niveleze traseul pentru sapator, sa inlature eventualele obstacole, astfel incat conditiile de lucru sa se inscrie in cele prescrise prin instructiunile de exploatare din Cartea masinii.

Art. 155. – Este interzisa introducerea boltului de blocare a suportului rotii de copiere in timp ce utilajul de sapat santuri se afla in mers inapoi. Operatia de blocare trebuie sa se execute doar dupa ce utilajul de sapat santuri a fost deplasat pe traseul de sapat prin dirijare din lateral-spate de catre o terta persoana.

Art. 156. – Inainte de pornire, conducatorul utilajului trebuie sa verifice reglajul mecanismului de zavorare a tijei de comanda a echipamentului de sapare.

Art. 157. – Este interzis a se urmari modul cum lucreaza organele active ale echipamentului prin apropierea, peste limita de siguranta, de acestea sau stand pe cadrul rotorului, pe suportii benzilor sau pe senile.

Art. 158. – La inceperea unui nou canal cu utilajul de sapat santuri cu freze disc, pornirea trebuie sa se faca prin pozarea initiala a echipamentului intr-o groapa de inceput sau in canalul principal.

Art. 159. – In timpul lucrului cu utilajul de sapat santuri cu freze disc este interzisa apropierea la o distanta mai mica de 15 m, din lateral sau in spatele utilajului.

Art. 160. – Dupa schimbarea dintilor frezelor rotative, inainte de pornirea frezelor trebuie sa se ia masuri de indepartare a tuturor persoanelor pe o raza de 15 m.

Art. 161. – Se interzice mecanicului conducator al utilajului de sapat santuri sa efectueze deschiderea usilor si iesirea pe platforma utilajului.

Art. 162. – Se interzice plasarea lantului pe roata de lant fara blocarea acesteia cu mecanismul cu clichet.

Art. 163. – Daca se constata o defectiune la rotorul cu cupe sau la frezele disc, pentru remedierea ei conducatorul utilajului trebuie sa ridice echipamentul din sant sau din canal, sa parcheze utilajul pe teren plat, sa coboare echipamentul pe sol, sa puna toate manetele in pozitia neutra, sa opreasca motorul si sa anunte echipa de depanare.

Art. 164. – Se interzice manipularea pieselor grele, in vederea montarii sau demontarii de pe utilaj manual sau cu mijloace improvizate.

Art. 165. – Pentru scoaterea din sant sau din canal a rotorului utilajului de sapat santuri, dupa terminarea lucrarii, trebuie sa se continue saparea concomitent cu ridicarea treptata a rotorului cu ajutorul instalatiei hidraulice pe parcursul a cel putin 10 m, pana la iesirea acestuia din sant sau canal.

Art. 166. – In cazul cand nu este posibila parcarea in afara cailor de acces, trebuie sa se parcheze pe partea dreapta a drumului, iar in timpul noptii sa se asigure iluminarea acestuia.

3.3.7. Masini de drenaj

Art. 167. – Dupa stabilirea perimetrului de efectuare a lucrarii de drenaj, conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri de nivelare a terenului si de curatare a acestuia de orice obstacole, in vederea prevenirii accidentelor.

Art. 168. – Pentru imbarcarea si debarcarea masinii de drenaj pe remorca trailer este necesar sa se aseze dulapi de stejar langa talpa calelor, pentru prevenirea contactului elindei cu solul sau cu platforma trailerului.

Art. 169. – La deplasarea masinii de drenaj prin mijloace proprii de propulsie trebuie sa se ridice si sa se blocheze elinda cu suportii prevazuti special in acest scop.

Art. 170. – In timpul trecerii peste terenuri denivelate se interzice contactul elindei cu solul sau cu alte obstacole. 62

Art. 171. – Imbarcarea si debarcarea masinilor de drenaj pe si de pe mijloacele de transport trebuie sa se efectueze cu viteza I si cu dirijare de catre un salariat desemnat special.

Art. 172. – Este interzisa deplasarea masinii de drenaj pe trasee in panta, de-a lungul curbelor de nivel.

Art. 173. – La lucrul cu masinile de drenaj care necesita prezenta unui salariat in dreptul elindei, salariat care alimenteaza cu tuburi dispozitivul de pozare a drenurilor, mecanicul trebuie sa aiba grija sa nu coboare sau sa ridice elinda decat asigurandu-se ca nu se afla nici o persoana in imediata apropiere a acesteia si numai la semnalul salariatului alimentator.

Art. 174. – Este interzisa reglarea mecanismului de copiere electromagnetic cu palpator in timpul functionarii utilajului prin urcarea pe suportul elindei.

Art. 175. – Este interzis a se lucra cu masina de drenaj pe trasee neamenajate, cu obstacole sau cu panta transversala mai mare de 6%.

3.3.8. Autoincarcatoare

Art. 176. – La deplasarea autoincarcatorului cu spatele, conducatorul trebuie sa priveasca mai intai in sensul de mers, pentru a se asigura ca drumul e liber. In situatia in care vizibilitatea conducatorului este redusa, este necesara dirijarea autoincarcatorului de catre un salariat desemnat special.

Art. 177. – Se interzice stationarea persoanelor pe sasiul autoincarcatorului sau pe echipamentul acestuia in timpul deplasarii utilajului.

Art. 178. – Este interzisa trecerea pe sub cupa incarcatorului in timpul functionarii. La oprire cupa trebuie sa fie coborata pe sol.

Art. 179. – Este interzis sa se descarce materialele din cupa in autocamioane sau vagoane, daca in acestea se afla persoane.

Art. 180. – In cazul in care rocile de pe taluz au tendinta de prabusire trebuie oprit lucrul, iar utilajul deplasat din zona pana dupa indepartarea acestora de pe taluz.

Art. 181. – In timpul lucrului este interzisa intrarea persoanelor straine in cabina mecanicului.

Art. 182. – Se interzice transportul sau ridicarea la inaltime a persoanelor in cupa autoincarcatorului.

3.4. Lucrari de hidromecanizare

Art. 183. – Portiunile impadurite trebuie defrisate inainte de inceperea exploatarii carierei prin hidromecanizare. 64

Art. 184. – Inainte de inceperea lucrului toti salariatii trebuie indepartati din zona de actiune a jetului de apa.

Art. 185. – Platforma superioara a frontului de lucru trebuie ingradita cu panouri de lemn demontabile, asezate la o distanta de marginea frontului de lucru cel putin egala cu inaltimea acestuia.

Art. 186. – Este interzisa circulatia pe diguri a persoanelor straine de santier si a celor neinstruite in lucrarile de hidromecanizare.

Starea digurilor trebuie supravegheata in permanenta, luandu-se masuri in cazul cand exista pericolul de rupere a lor.

Art. 187. – Se interzice circulatia peste umpluturile proaspete. Circulatia peste umpluturi se poate face numai dupa ce acestea s-au intarit si numai in urma dispozitiei conducatorului locului de munca.

Art. 188. – Se interzice salariatilor circulatia pe conductele instalatiei de hidromecanizare.

Art. 189. – Frontul de lucru trebuie legat printr-o linie telefonica si printr-un sistem de semnalizare cu statia de pompare si cabina de dispeceri.

Art. 190. – Liniile electrice care trec pe amplasamentul exploatarii trebuie sa fie mutate pe alt amplasament, inainte de inceperea functionarii hidromonitoarelor.

Art. 191. – Curatarea frontului de lucru si a bazei carierei de corpuri care nu se pot spala si hidrotransporta (bolovani, pietre mari, bucati de roca etc.) trebuie sa se execute numai cu hidromonitorul inchis.

Art. 192. – Pornirea pompelor de apa sau de namol trebuie sa se faca numai in urma dispozitiei conducatorului locului de munca.

Art. 193. – Locul de depozitare a pamantului sapat si transportat (innoroiat) trebuie sa fie ingradit cu diguri rezistente sau cu panouri solide. Aceasta ingradire trebuie sa reziste la impingerea noroiului si sa nu permita trecerea apei, pentru a se evita inundarea terenului inconjurator.

Art. 194. – Scurgerea apei venita o data cu noroiul transportat trebuie sa se faca prin locuri special amenajate (traversari) In dig sau in panoul solid, peste care trebuie sa se execute podete cu parapete pentru circulatie.

Art. 195. – Persoanelor straine le este interzis accesul in spatele digurilor imprejmuitoare.

Art. 196. – Trebuie sa se supravegheze permanent starea taluzelor digurilor; de asemenea, evacuarea continua a apei limpezite.

3.4.1. Hidromonitoare

Art. 197. – Indreptarea jetului hidromonitorului catre persoane aflate in apropierea zonei de lucru este interzisa. 66

De asemenea, este interzisa punerea mainii sau a diferitelor obiecte in fata jetului de apa.

Art. 198. – Mutarea hidromonitorului pe alt amplasament trebuie sa se faca numai dupa oprirea statiei de pompare si cand vana conductei de racord este inchisa.

Art. 199. – In timpul lucrului miscarea jetului trebuie sa se faca lin si succesiv. Nu sunt admise miscari bruste, decat in timpul incercarii hidromonitorului.

Art. 200. – In timpul operatiilor de curatare sau de desfundare a conductei de namol prin gaurile de evacuare, se interzice salariatilor stationarea sau circulatia pe sub aceste gauri.

Art. 201. – Pontoanele instalatiilor plutitoare trebuie sa fie echipate conform prevederilor din Normele specifice de protectie a muncii pentru transporturi navale .

Art. 202. – Fiecare ponton trebuie sa aiba doua barci in buna stare, dintre care una va sta in permanenta langa ponton.

Art. 203. – Se interzice accesul persoanelor straine la statia de pompare, care trebuie sa fie deservita numai de personal autorizat.

Art. 204. – Terenul pe care sta hidromonitorul trebuie sa fie bine nivelat, iar suportul acestuia bine fixat, pentru a preintampina deplasarea necomandata sub actiunea jetului de apa.

Art. 205. – In timpul functionarii hidromonitorului se interzice parasirea locului de munca, manevrarea vanelor si executarea oricaror lucrari in raza de actionare a jetului de apa.

Art. 206. – In timpul functionarii hidromonitorului se interzice circulatia oamenilor la partea superioara a frontului de lucru in apropiere de linia taluzului natural al terenului. Aceasta linie trebuie zilnic marcata prin placi avertizoare si deplasata pe masura inaintarii exploatarii .

Art. 207. – Daca in apropierea hidromonitorului exista o linie electrica, hidromonitorul trebuie prevazut cu dispozitive de limitare a jetului de apa, astfel incat sa fie exclusa atingerea conductelor de transport a energiei electrice de catre acesta sau spalarea terenului pe care sunt instalati stalpii liniei electrice.

Art. 208. – La oprirea hidromonitorului, duza trebuie indepartata in partea opusa frontului de lucru.

Art. 209. – Distanta de amplasare a hidromonitorului fata de peretele frontului de lucru trebuie stabilita de conducatorul tehnic al lucrarilor. Aceasta distanta nu trebuie sa fie mai mica decat 1,5 din inaltimea frontului de lucru.

Art. 210. – Partile in consola ale frontului de lucru trebuie eliminate ori de cate ori este necesar.

Art. 211. – La lucrarile executate pe timp cu temperaturi de inghet, atat hidromonitorul, cat si frontul de lucru trebuie sa fie protejate contra inghetului.

Atunci cand se constata vanturi puternice hidromonitoarele trebuie sa fie protejate contra acestora.

Art. 212. – La incetarea lucrului cu hidromonitorul trebuie sa se efectueze operatiile prevazute in instructiunile de lucru.

Art. 213. – Este interzisa:

– circulatia pe marginea depunerilor de namol;

– strangerea buloanelor flanselor de racordare a conductelor, in timp ce in ele se afla lichid sub presiune;

– amplasarea conductelor pe spraiturih santurilor sau pe marginea pe care s-a depozitat pamant;

– inchiderea vanelor conductelor in care se afli lichid sub presiune, inainte de oprirea agregatelor din statii de pompare.

Art. 214. – Curatarea radacinilor, butucilor etc. din groape sorbului trebuie sa se execute numai atunci cane hidromonitorul si statia de pompare a namolului m lucreaza. Este interzisa apropierea la o distanta mai mice de 1,5 m de marginea gropii sorbului in timpul functionarii hidromonitorului si a statiei de pompare

Art. 215. – Inlocuirea duzelor, strangerea flanselor si mansoanelor de la conducte, precum si remedierea defectiunilor hidromonitoarelor etc. trebuie sa se faca numai dupa intreruperea functionarii statiei de pompare.

Art. 216. – Se interzice montarea conductelor pe estacade in imediata apropiere a liniilor electrice.

3.4.2. Dragi refulante

Art. 217. – Accesul pe draga al echipajului sau al persoanelor straine trebuie sa se faca numai prin locuri special amenajate si cu mijloace destinate in acest scop.

Art. 218. – Bordurile dragii trebuie sa fie prevazute cu balustrade.

Art. 219. – Pentru executarea reparatiilor, draga trebuie dotata cu urmatoarele materiale: scanduri, bile de lemn, cuie, suruburi sau dopuri de diferite marimi, un butoi de cea 50 kg ciment rapid, inchis ermetic, pene de diferite marimi etc.

Art. 220. – Pentru evacuarea apei din interiorul dragii, aceasta trebuie sa fie echipata cu o pompa de apa.

Art. 221. – Pe podinele plutitoare trebuie sa se circule numai daca sunt asigurate conditiile necesare evitarii accidentelor, si anume: podine cu balustrade si maini curente si flotoare in stare tehnica corespunzatoare.

Art. 222. – Scarile fixe trebuie sa fie prevazute cu balustrade cu mana curenta, rezistenta, iar in timpul iernii trebuie sa se ia masuri contra alunecarii.

Art. 223. – Este interzisa depozitarea pe punte a materialelor, a pieselor si a altor obiecte care impiedica circulatia si pot provoca accidente.

Puntea trebuie sa fie spalata numai cu apa; este interzisa spalarea puntii cu motorina sau cu alte lichide, care pot provoca alunecari si accidente.

Iarna puntea trebuie sa fie curatata in permanenta de gheata si zapada si trebuie sa fie presarata cu materiale antiderapante.

Art. 224. – Incaperea dragii trebuie tinuta in stare de curatenie; in aceasta nu trebuie sa fie depozitate piese, materiale si alte obiecte, care sa ocupe caile de acces la motoare si instalatii.

Art. 225. – Capacele gurilor de vizitare la santine trebuie sa fie inchise in timpul functionarii dragii; ele se deschid numai atunci si atata timp cat este necesar.

Art. 226. – Este interzisa folosirea mijloacelor improvizate pentru incalzirea pe draga.

Art. 227. – Este interzis consumul apei pentru baut, pentru spalat sau prepararea hranei din apele in care lucreaza draga.

Art. 228. – Este necesara iluminarea naturala si artificiala a tuturor locurilor de munca de pe draga si de pe conducta plutitoare. Se interzice iluminatul cu flacara deschisa (acetilena, lumanari etc).

Art. 229. – Draga trebuie sa fie dotata cu scule si materiale P.S.I. (nisip, lopeti, stingatoare cu bioxid de carbon etc). Este interzisa folosirea apei pentru stingerea incendiilor.

Art. 230. – Draga trebuie sa fie dotata cu trusa si medicamentele necesare primului ajutor in caz de accidentare.

Art. 231. – In caz de avariere sau incendiere a dragii, personalul nu trebuie sa o paraseasca fara ordinul comandantului sau a inlocuitorului acestuia la comanda, luandu-se masuri pentru lichidarea avariei sau stingerea incendiului.

Art. 232. – In zona de lucru a dragii refulante sunt interzise inotul, plimbarea cu barca, pescuitul etc.

Art. 233. – Bazinul pentru refularea balastului nu trebuie amplasat sub sau in apropierea retelelor electrice aflate sub tensiune.

Art. 234. – Schimbarea locului de munca al dragii trebuie sa se faca prin remorcare, cu ajutorul unui remorcher sau prin demontarea si transportul pieselor componente. In cazul cand schimbarea locului de munca se face prin remorcare, comandantul remorcherului trebuie sa verifice:

– starea cablului de remorcare;

– corecta functionare a carligului de remorcare; -fixarea barelor de ghidaj ale cablului de remorcare.

Art. 235. – Daca in timpul manevrei draga scapa din remorca, comanda trebuie preluata de catre comandantul dragii sau inlocuitorul acestuia la comanda, care trebuie sa ia masurile necesare pentru salvarea echipajului si a utilajului. Daca apa nu este adanca, el trebuie sa comande lansarea piloanelor si a elindei si trebuie sa astepte sosirea remorcherului.

Art. 236. – La demontarea si montarea dragilor, comandantul dragii sau inlocuitorul acestuia la comanda trebuie sa faca un instructaj de protectie a muncii cu intregul personal. Acest instructaj trebuie sa se refere la lucrari de manevra, demontare, incarcare, transport, descarcare si montare.

Art. 237. – Electricianul autorizat al dragii trebuie sa verifice deconectarea dragii de la reteaua electrica.

Art. 238. – Instalatia de ridicat a dragii trebuie sa corespunda prevederilor continute in reglementarile normativelor in vigoare.

Art. 239. – Se interzice stationarea sau circulatia personalului in raza de actiune a macaralelor, sub piese ridicate sau in raza de manevra a tractoarelor, pe platforma autocamioanelor, a remorcilor, in timpul cand se incarca, se transporta si se descarca piesele componente ale dragilor.

Art. 240. – Lucrarile care necesita unelte pneumatice sau electrice, inclusiv taierea, gaurirea, nituirea etc, executate la o inaltime mai mare de 1,5 m, trebuie sa fie executate de pe schele construite in conformitate cu prevederile normative. Se interzice executarea acestor lucrari de pe scari rezemate (mobile).

Art. 241. – In timpul manevrarii pieselor flotabile se interzice prezenta pesonalului pe ele sau in fata directiei de deplasare a acestora.

Art. 242. – Barcile utilizate pentru transportul materialelor si al pieselor trebuie sa fie rezistente si dotate cu rame de rezerva, colaci de salvare, cangi. Toate lucrarile de manevra trebuie sa se faca sub indrumarea si supravegherea comandantului dragii sau a inlocuitorului acestuia la comanda.

Art. 243. – Demontarea mecanismului cu cupe si a pilonilor trebuie sa se faca dupa acostarea la mal a dragii si asigurarea ei contra deplasarilor necomandate.

Art. 244. – Lantul de cupe, pilonii, conducta de aspiratie si conducta de refulare trebuie sa se transporte separat.

Art. 245. – Alimentarea cu energie electrica a dragilor trebuie facuta din retele izolate fata de pamant si dotate cu cate un dispozitiv de supravegheat izolatia, dispozitiv care sa semnalizeze si sa deconecteze la prima punere la pamant.

Art. 246. – Cablurile de alimentare ale dragii cu energie electrica trebuie sa fie verificate periodic.

Art. 247. – Interventiile la cablurile electrice trebuie sa se efectueze dupa scoaterea acestora de sub tensiune si punerea la pamant.

Art. 248. – Descarcarea electrica a cablului electric trebuie sa se faca prin punerea lui la pamant.

Art. 249. – Cablul de inalta tensiune trebuie sa se monteze si sa se fixeze pe flotori. In punctele de legatura cu trenul de flotori, cablul se protejeaza prin izolare cu mansoane de cauciuc. In cazul cand flotorii nu sunt cuplati prin juguri trebuie sa se evite caderea buclelor cablului intre flotori. Conexiunile la cabluri trebuie sa se protejeze in cutii etanse, pentru a nu permite patrunderea apei. Aceste cutii trebuie inchise cu lacat.

Art. 250. – Cutiile de conexiuni trebuie sa fie ingradite, iar pericolul de electrocutare trebuie indicat prin plantarea de table avertizoare cu inscriptia PERICOL DE MOARTE.

Art. 251. – De-a lungul traseului cablurilor electrice trebuie sa se monteze table avertizoare din loc in loc privind pericolul de electrocutare.

Art. 252. – Pornirea dragii trebuie sa se faca fara introducerea frezei in sol, iar punerea in functiune a acesteia trebuie sa se faca dupa ce din bazinul de sedimentare este refulata apa.

Art. 253. – Oprirea dragii trebuie sa se faca scotandu-se freza din sol; se lasa draga sa lucreze in apa pana se produce refularea apei in bazin; se opreste statia de pompare si dupa aceasta restul instalatiilor dragii.

Art. 254. – In cazul unor surpari mari de sol, trebuie sa se ridice freza, pentru a se preintampina surpatura la partea superioara, deoarece astfel se poate produce asa-zisa pierdere a vidului, care poate provoca aparitia loviturii de berbec.

Art. 255. – La saparea pamantului prin frezare, stratul ce se sapa nu trebuie sa intreaca de 1-2 ori diametrul frezei, evitandu-se astfel surparile de pamant.

Art. 256. – La executarea digurilor cu ajutorul dragilor este necesar sa se ia urmatoarele masuri: amenajarea unor locuri speciale (traversari) In dig, pentru evacuarea apei cu noroiul transportat, peste care se executa podete cu parapete pentru circulatie; supravegherea permanenta a starii digurilor si luarea de masuri in cazul cand exista pericol de rupere a lor; interzicerea circulatiei peste umpluturile proaspat formate.

Art. 257. – Fumatul in apropierea motoarelor alimentate cu combustibil lichid si controlul rezervorului de carburant cu flacara deschisa sunt strict interzise.

Art. 258. – Pe timp racoros este interzisa incalzirea cu foc a conductelor de alimentare sau a carterului motorului.

Art. 259. – Carburantii si lubrifiantii trebuie sa fie depozitati in depozite construite special in acest scop.

Art. 260. – La terminarea lucrului si in timpul curatarii motorului cu ardere interna trebuie sa se deconecteze aprinderea si sa se scoata contactul de pornire.

Art. 261. – Este interzisa trecerea barcii pe deasupra afanatorului in timpul functionarii dragii refulante.

Art. 262. – La sfarsitul schimbului, utilajele trebuie sa fie retrase din frontul de lucru, in locuri neinundabile.

Art. 263. – Cand temperatura scade sub -5oC lucrarile trebuie sa fie intrerupte.

Art. 264. – In cazul reparatiilor cu durata mai mare trebuie sa se se amenajeze intre mal si draga un pod solid sau o rampa de lemn de minimum 80 cm latime, care sa reziste la piesele grele ce se vor transporta de pe mal pe dragi si invers. Podul de legatura sau rampa dintre draga refulanta si mal trebuie sa aiba balustrade laterale de cel putin 1 m inaltime.

Art. 265. – Cablurile din otel si lanturile trebuie sa fie controlate zilnic de persoanele care le manevreaza si saptamanal de conducatorul dragii.

Art. 266. – Este interzisa folosirea de cabluri deteriorate sau cu fire desfacute.

Art. 267. – La virare vinciurile actionate manual trebuie sa fie blocate.

Art. 268. – Vinciurile de manevra actionate manual trebuie sa aiba frane care se vor folosi in timpul lucrului. Este interzisa franarea prin presare manuala asupra manivelei .

3.5. Lucrari de protectie si consolidare maluri

3.5.1. Lucrari cu epiuri

Art. 269. – Executia epiurilor din anrocamente trebuie sa inceapa de la mal catre mijlocul albiei. Pozitia, marimea si forma lor se stabilesc prin proiect sau conform indicatiilor conducatorului locului de munca.

Art. 270. – La folosirea roabei pentru transportul anrocamentelor pe coronoment trebuie sa se amenajeze o cale de dulapi pusi cap la cap, legati astfel incat sa impiedice deplasarea lor.

3.5.2. Lucrari de aparare maluri cu casoaie

Art. 271. – In timpul confectionarii ei casoaia trebuie sa fie legata cu cabluri de ancorare ingropate in mal.

Fixarea colturilor dinspre mal a casoaielor trebuie sa se faca cu cel putin doua cabluri pentru fiecare colt.

Art. 272. – In partea superioara a casoaiei, in locurile de lucru si de trecere a salariatilor, trebuie sa se fixeze podine cu parapete Art. 273. In timpul executarii, bilele (rolele) pe care se asaza fundul casoaiei trebuie sa fie legate cate doua, prin moazare.

Art. 274. – Miscarea de pe loc a casoaiei, cu bratele, este interzisa; deplasarea casoaiei prin tragere, in vederea montarii, trebuie efectuata cu mijloace mecanizate.

Art. 275. – Este interzisa prezenta salariatilor pe casoaie inainte de inceperea operatiilor de lansare si in timpul deplasarii spre locul unde urmeaza a fi amplasata.

Art. 276. – In timpul incarcarii, casoaia trebuie mentinuta pe loc cu ajutorul cablurilor.

Art. 277. – Se interzice executarea casoaiei pe gheata formata deasupra apei.

Art. 278. – In timpul amplasarii casoaiei pe fundul apei, cand aceasta este inghetata, trebuie sa se ia masuri contra alunecarii executantilor pe gheata si contra caderii acestora in apa, datorita spargerii ghetii formate deasupra apei.

Art. 279. – Descarcarea materialelor si a pietrei la lucrarile de montare si incarcare a casoaielor trebuie sa se faca numai in locurile special destinate in acest scop. In locurile cu panta abrupta, precum si in locurile cu aglomerari de oameni, transportul materialelor trebuie sa se faca pe jgheaburi echipate in partea lor de jos cu pereti sort .

3.5.3. Lucrari de aparare maluri cu piatra si gabioane

Art. 280. – Este interzisa asezarea pietrei cu mana, aceasta operatie facandu-se cu lomuri sau rangi de pe pozitii stabile.

Art. 281. – La transportul pietrei cu vagonete este interzis accesul persoanelor pe linii si in zona de descarcare a acestora.

Art. 282. – Este interzisa stationarea persoanelor pe vagoneti sau trecerea persoanelor peste gramezile de piatra.

Art. 283. – La manipularea pietrei din gramezi, prin aruncare, operatia trebuie sa inceapa din varful gramezilor spre baza.

Art. 284. – Este interzisa taierea plasei de sarma cu instrumente si dispozitive improvizate.

3.5.4. Lucrari cu fascine

Art. 285. – La confectionarea cilindrilor si sulurilor din fascine este interzisa strangerea sarmei cu mana, aceasta operatie efectuandu-se cu unelte si dispozitive adecvate.

Art. 286. – Trebuie sa se controleze daca nu exista capete de crengi iesite in afara, in special in dreptul locurilor unde stau salariatii in timpul lansarii.

Art. 287. – Conducatorul locului de munca trebuie sa stabileasca locul fiecarui salariat si locul unde se fixeaza capatul franghiei. Impingerea sulului pentru lansare trebuie facuta concomitent de toti salariatii participanti la operatie si numai sub supravegherea si comanda conducatorului locului de munca.

Art. 288. – Este interzis ca impingerea sulului, in vederea lansarii, sa se faca direct cu bratele.

Art. 289. – Este interzisa stationarea persoanelor pe saltele in timpul transportului si al lansarii acestora.

Art. 290. – Se interzice stationarea persoanelor sau a unor obiecte in zona de transport si lansare a saltelelor, sulurilor si cilindrilor in apa.

Art. 291. – In cazul transportului saltelelor, sulurilor sau al cilindrilor cu mijloace mecanice este interzisa stationarea sau trecerea persoanelor atat pe sub cablurile de tractiune, cat si in zona de actiune a acestora.

Art. 292. – Este interzisa utilizarea cablurilor de tractiune necorespunzatoare si neatestate de organele imputernicite in acest scop.

3.5.5. Executarea baterii pilotilor si palplanselor

Art. 293. – Pilotii din lemn trebuie sa se extraga din stiva in ordinea inversa asezarii lor.

Art. 294. – Este interzis accesul oricarei persoane in zona de teren unde se efectueaza tragerea pilotilor cu ajutorul troliilor.

Art. 295. – Capetele deformate ale palplanselor metalice trebuie sa fie retezate pe lungimea necesara, astfel incat introducerea palplansei in locas sa se faca fara dificultati. Muchiile palplanselor metalice din locasurile de imbinare trebuie sa fie unse cu ulei.

Art. 296. – Transportul pilotilor trebuie sa se faca prin rostogolire, cu ajutorul tevilor sau al bilelor; pilotii grei din beton armat trebuie sa fie transportati cu mijloace mecanice.

Art. 297. – Pluta trebuie sa fie prevazuta cu parapet.

Art. 298. – Accesul pe plute trebuie sa il aiba numai personalul care executa lucrarea.

Art. 299. – La folosirea plutelor, acestea trebuie sa se ancoreze in amonte cu doua cabluri fixate pe trolii. Troliile trebuie sa fie bine fixate in teren si asigurate .

3.5.5.1. Sonete

Art. 300. – Este interzisa deplasarea utilajului pe terenuri cu denivelari care pot duce la rasturnarea acestuia. In cazul cand se fac deplasari pe terenuri mai putin amenajate, trebuie sa se demonteze coloana (tubulatura) si sa se coboare vibroinfigatorul in partea inferioara.

Art. 301. – Se interzice persoanelor straine sa se apropie de utilaj in timpul pregatirilor de deplasare.

Art. 302. – Se interzice deplasarea sonetelor pe poduri cu capacitate portanta necorespunzatoare greutatii si gabaritului acesteia.

Art. 303. – Trecerea peste calea ferata, poduri si viaducte trebuie sa se faca cu viteza I si fara oprire.

Art. 304. – Prinderea, manipularea si ridicarea pilonilor si a palplanselor trebuie sa se faca conform prevederilor din Prescriptii tehnice pentru construirea, montarea, exploatarea si verificarea mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare Rl-87.

Art. 305. – Este interzisa prezenta oricarei persoane in raza de actiune a macaralei.

Art. 306. – Verificarile care trebuie executate inainte de pornirea sonetei in timpul lucrului sau dupa inceperea lucrului trebuie sa fie executate conform indicatiilor din Cartea tehnica a utilajului.

Art. 307. – Se interzice pornirea vibrogeneratorului cand acesta este in stare suspendata.

Art. 308. – Pornirea vibrogeneratorului este permisa numai cand legatura cu pilotul este rigida, iar pilotul este fixat 20-30 cm in pamant sub greutate proprie.

Art. 309. – Pornirea vibrogeneratorului fara pilot este admisa numai cand excentricii sunt asezati in pozitie neutra.

Art. 310. – Este interzisa reglarea manuala a excentricilor.

Art. 311. – Se interzice urcarea pe scara lumanarii in timpul functionarii utilajului.

Art. 312. – In timpul baterii coloanelor (pilotilor) sau palplanselor este interzisa corectarea pozitiei pilotului ori a palplansei sau orice alta atingere a lor.

Art. 313. – Este interzisa stationarea sub vibroinfigator, atat in timpul ridicarii pe pilot, cat si in timpul functionarii acestuia.

Art. 314. – Cablurile electrice ale vibroinfigatorului trebuie protejate contra deteriorarilor mecanice.

Art. 315. – Operatiile de scoatere a palplanselor trebuie sa se execute sub supravegherea si coordonarea conducatorului locului de munca. 88

Art. 316. – Instalatia trebuie sa se deplaseze in timpul extragerii palplanselor numai pe teren consolidat.

Art. 317. – Palplansele deteriorate (fisuri, deformari etc.) trebuie sa se extraga numai dupa remedierea defectelor.

Art. 318. – Dupa scoaterea palplansei, plasarea pe sol a acesteia trebuie sa se faca cu mijloace mecanice. Se interzice mentinerea ei suspendata in soneta sau caderea ei libera.

Art. 319. – Depozitarea palplanselor trebuie sa se faca in afara razei de actiune a sonetei.

3.6. Lucrari de retele de irigatii si desecari

3.6.1. Montarea conductelor

Art. 320. – Este interzisa deplasarea vehiculelor agabariti-ce care transporta conducte mari pe sosele, fara masina de insotire (siguranta) si placi avertizoare.

Art. 321. – Este interzisa tractarea tevilor cu cabluri innadite si prezenta personalului la o distanta mai mica de 2 m de tractor si teava.

Art. 322. – Amplasarea conductelor in vederea lansarii in santuri trebuie sa se faca de la o distanta de minimum 0,7 m de marginea sapaturii, pe partea santului pe care nu este depozitat pamantul rezultat din sapare.

Conductele trebuie asigurate impotriva deplasarii necomandate

Art. 323. – Este interzisa scoaterea sau adaugarea de pamant de sub conducta cu mana, pentru a aduce conducta la cota proiectata. Operatia de mai sus trebuie sa se faca cu lopata

Art. 324. – Este interzisa pozarea conductelor in santuri prin cadere libera, de la inaltime, aruncarea sau rostogolirea pe plan inclinat fara franare.

Art. 325. – In timpul ploilor, al descarcarilor electrice sau al ninsorilor, operatiunile de depozitare, manipulare sau sudare a conductelor metalice trebuie sa se intrerupa

Art. 326. – Aducerea conductelor la pozitia de imbinare trebuie sa se faca prin manevrare de la distanta cu mijloace mecanice.

Stationarea salariatilor langa cablul tensionat utilizat pentru deplasarea conductelor in sant este interzisa la o distanta mai mica decat lungimea cablului, dar minimum 2 m .

Art. 327. – La imbinarea tevilor prin flanse este interzisa controlarea cu mana a conductei, a orificiilor sau a suruburilor, acestea facandu-se cu un dorn .

Art. 328. – Se interzice folosirea elementelor de sprijiniri ale santurilor ca suport de sprijin pentru conductele ce urmeaza a fi montate.

Art. 329. – Este interzisa demontarea sprijinirilor de la santuri in timpul montarii conductelor.

Art. 330. – In zonele cu circulatie intensa traversarea santului trebuie sa se faca pe podete prevazute cu mana curenta, iar traseul santului in aceasta portiune sa fie avertizat permanent.

Art. 331. – Cordoanele de sudura exterioara executate in sant trebuie sa se execute numai cu ajutorul gropilor de pozitie cu posibilitati de acces pe ambele parti si cu malurile taluzate (fig. 33).

Art. 332. – Pentru executarea cordoanelor de sudura la interior trebuie sa se asigure iluminatul necesar conditiilor de lucru si tehnologiei elaborate cu lampi portabile la tensiunea de 12-24 V.

Este interzisa introducerea transformatorului in interiorul conductelor.

Verificarea inainte de folosire, precum si periodic, in exploatare, a lampilor, a cablurilor, si mai ales a transformatorului de alimentare a lampilor trebuie facuta conform reglementarilor normativelor in vigoare.

Art. 333. – La urcarea pe conducta si coborarea de pe conducta, pentru executarea sudurilor la exterior, trebuie sa se foloseasca scari metalice prevazute cu tampoane de cauciuc, pentru sprijinirea scarilor si evitarea alunecarilor acestora pe conducta.

Art. 334. – In cazul montarii suprateran a conductelor, ridicarea pe estacade si suporti trebuie sa se faca numai cu ajutorul macaralelor sau al lansatoarelor.

Art. 335. – Dupa asezarea pe estacade sau suporti a tronsoanelor de conducta trebuie sa se execute lucrarile definitive de montaj, apoi se elibereaza macaraua.

Art. 336. – Cand in interiorul conductei ventilatia naturala este insuficienta, sudorul trebuie sa fie echipat suplimentar cu centura de siguranta, de care se leaga o franghie. Capatul liber al franghiei trebuie sa fie scos la exterior, de unde un alt salariat il supravegheaza permanent pe sudor si in caz de nevoie intervine. Dupa 30 de minute de munca sudorul trebuie sa faca o pauza de 10 minute, timp in care trebuie sa iasa din conducta. 94

Art. 337. – Sudurile exterioare la inaltime de pana la 2 m trebuie sa se execute de pe scari si podine mobile asigurate, iar cele la inaltimi mai mari de 2 m trebuie sa se execute de pe podine si schele fixe, executate in baza unor proiecte.

Art. 338. – Pentru executarea partii superioare a cordoanelor de sudura din interior, la conductele cu diametru mare, montate suprateran sau in santuri, trebuie sa se execute schele stabile asigurate impotriva rasturnarii.

Art. 339. – Lucrarile de sudura electrica trebuie sa se execute cu respectarea masurilor impuse in Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor, aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in 1994.

Art. 340. – Lansarea in santuri a conductelor cu diametre pana la 200 mm se poate face si cu ajutorul funiilor. Funiile trebuie sa aiba capetele libere, fiind interzisa infasurarea lor dupa mana sau dupa corp .

Art. 341. – Este interzisa prezenta salariatilor in conducte, in scopul verificarii montarii corecte a inelelor.

3.6.1.1. Subtraversari de cai ferate

Art. 342. – Subtraversarile cailor ferate trebuie sa inceapa numai dupa primirea autorizatiei de la agentul economic care exploateaza linia, executandu-se sub supravegherea unui delegat din partea acestuia si numai dupa ce s-au luat masuri de siguranta (consolidarea liniei, restrictii de circulatie, semnalizari obligatorii ziua si noaptea etc).

Art. 343. – Introducerea conductelor in sapaturile cu pereti sprijiniti trebuie sa se faca fara sa fie necesara demontarea elementelor de sprijin.

Art. 344. – Astuparea subtraversarilor de cai ferate trebuie sa se execute sub supravegherea conducatorului locului de munca. El trebuie sa autorizeze sau nu introducerea salariatilor in tunel.

Art. 345. – In cazul in care se produce daramarea, chiar partiala, a sapaturilor trebuie sa se opreasca lucrarile, luandu-se imediat masurile dispuse de delegatul cailor ferate care supravegheaza lucrarea.

3.6.1.2. Subtraversari de drumuri

Art. 346. – In cazul traversarii in canale deschise, continuitatea drumului trebuie sa fie asigurata prin podete provizorii, care trebuie sa se execute dupa documentatia data de catre proiectantul lucrarii sau de catre agentul economic ce executa lucrarea.

Art. 347. – Punctele de lucru pentru traversari de drumuri trebuie sa fie prevazute cu indicatoare limitatoare de viteza si de tonaj, conform normativelor legale in vigoare.

Art. 348. – Noaptea trebuie sa fie instalate, in punctele de traversare, felinare de semnalizare care trebuie sa fie verificate si intretinute in stare de functionare de catre paznicul punctului de lucru.

Art. 349. – In cazul in care in timpul executarii subtraversarii se produce daramarea, chiar partiala, a sapaturilor trebuie sa se puna bariera de oprire a circulatiei pe zona respectiva si sa se treaca la refacerea portiunii respective de drum.

Art. 350. – Este interzis ca in timpul trecerii camioanelor de tonaj mare si a utilajelor grele sa se lucreze la subtraversari de drumuri. Personalul trebuie evacuat din incinta sapaturii.

Art. 351. – Inainte de inceperea lucrarilor la traversarile subterane de ape trebuie sa se planteze in aval si in amonte cate o mira gradata, ale caror indicatii trebuie citite zilnic.

Art. 352. – Utilajele (excavatoarele, lansatoarele, buldozerele, agregatele de sudura etc.) si autocamioanele nu trebuie sa fie introduse in vadul apei daca fundul apei nu a fost nivelat.

Art. 353. – Masuratorile, prin verificarea cotelor de fund, trebuie sa se faca cu ajutorul unei barci de salvare, manevrata de salariati care stiu sa inoate.

Art. 354. – Formarea tronsoanelor pentru traversarile subterane de ape trebuie sa se faca pe un loc stabil pe malul apei, pentru crearea conditiilor necesare de lucru.

Art. 355. – Conducatorul lucrarii nu trebuie sa inchida punctul de lucru pana cand albia apei traversate nu este adusa in starea ei initiala (astuparea canalului propriu-zis, a canalelor de deviere, imprastierea eventualelor terasa-mente etc).

3.6.1.3. Traversari aeriene peste ape

Art. 356. – Inainte de inceperea lucrarilor trebuie sa se planteze, in amonte si in aval de locul traversarii, mire gradate ale caror indicatii trebuie citite zilnic (fig. 36).

Art. 357. – Pentru lucrarile ce se executa la inaltime trebuie sa se amenajeze podine prevazute cu parapeti.

Art. 358. – Se interzice lucrul la doua niveluri pe aceeasi verticala, precum si urcarea sau coborarea salariatilor pe piesele constructiei sau pe cele ale lucrarilor auxiliare. Trebuie sa se utilizeze numai scari amenajate special in acest scop.

Art. 359. – La traversarile inalte trebuie sa se repartizeze silariati care nu sufera de ameteala. Folosirea lor trebuie facuta numai cu avizul medicului.

Art. 360. – La ridicarea si manipularea, atat a pieselor de baza, cat si a celor anexe, operatiile propriu-zise trebuie sa fie supravegheate de conducatorul locului de munca.

Art. 361. – Montatorii constructiilor metalice trebuie sa cunoasca semnalizarile si regulile tehnicii securitatii la manipularea troliilor, a macaralelor si a utilajelor de ridicat.

Art. 362. – Nu se admite in timpul montajului in perimetrul de lucru, prezenta nici unei persoane care nu are sarcini precise in operatiile respective de montaj si care nu este instruita in acest scop.

Art. 363. – In cazul folosirii nacelei pentru prinderea tirantilor de cablurile purtatoare, se interzice ca in timpul miscarii de inaintare sa se actioneze si miscarea pe verticala. Se interzice balansarea nacelei sau aplecarea peste balustrada acesteia.

Nu este permis lucrul din nacela decat dupa blocarea si asigurarea mecanismului de inaintare, atat pe orizontala, cat si pe verticala.

Art. 364. – In timpul lucrului salariatii trebuie sa se asigure prin legarea centurii de siguranta de cablul purtator al traversarilor.

Art. 365. – Lucrul cu nacela nu trebuie sa se efectueze decat cu aprobarea conducatorului lucrarii si numai dupa o verificare amanuntita a mecanismelor de miscare, franare si blocare. 100

Art. 366. – Tensionarea cablurilor trebuie sa se faca numai sub supravegherea conducatorului lucrarii. In timpul tensionarii este interzisa stationarea langa cablu, la o distanta mai mica decat lungimea sa si, in special, pe varful pilonului la trecerea peste role.

Art. 367. – La montarea conductei, la traversari suspendate de pe esafodaje provizorii, trebuie sa se amenajeze pe acestea podine cu parapete.

Se interzice aplecarea salariatilor peste balustrada pentru aducerea tirantilor spre conducta. Aceasta operatie trebuie sa se execute cu unelte speciale.

Se interzice stationarea sau circulatia personalului pe conducte .

3.6.1.4. Lansatoare de conducte

Art. 368. – Pentru lansarea si manevrarea in santuri a conductelor trebuie sa se foloseasca trepiede sau macarale, corespunzatoare sarcinii.

Art. 369. – Picioarele trepiedelor trebuie prevazute cu placi de sprijin si varfuri pentru asigurarea impotriva deplasarilor si legate intre ele cu lanturi. In functie de natura terenului, picioarele trebuie asezate la o distanta suficient de mare de marginea santului, pentru eliminarea posibilitatii de rasturnare a lor in sant.

Art. 370. – Ridicarea sarcinii la inaltimea necesitata de operatia executata trebuie sa se faca numai dupa fixarea trepiedului, prin infigerea completa in teren, sub sarcina, a pintenilor picioarelor trepiedului.

Art. 371. – Este interzisa deplasarea macaralei sau corectarea pozitiei picioarelor trepiedului cu sarcina in dispozitivul de prindere. Aceste operatii trebuie sa se faca numai cu sarcina asezata la sol.

Art. 372. – Operatiile de lansare a conductelor trebuie sa se execute numai sub supravegherea conducatorului punctului de lucru.

Art. 373. – In fiecare zi conducatorul punctului de lucru trebuie sa verifice starea peretilor santului pe portiunea pe102 care urmeaza sa se faca lucrarea, pentru a impiedica tasarea si surparea acestora peste salariati; de asemenea, starea grinzilor, a chingilor si a celorlalte unelte utilizate.

Art. 374. – La inceputul fiecarui schimb de lucru, conducatorul locului de munca trebuie sa ceara manipulantilor sa execute cu lansatorul toate miscarile in gol, incredintandu-se de corecta functionare a dispozitivelor.

Art. 375. – Numarul de lansatoare necesare operatiei de lansare si distanta de asezare unul fata de altul trebuie stabilite in functie de lungimea conductei.

Art. 376. – Este interzisa folosirea lansatoarelor fara contragreutati.

Art. 377. – Lansatorul nu trebuie sa execute decat comenzile date de catre conducatorul operatiei de lansare.

Art. 378. – Inainte de executarea oricarei manevre, manipulantul lansatorului trebuie sa se asigure ca nici o persoana nu se afla in raza de actiune a lansatorului sau la o distanta sub 10 m de directia de miscare a acestuia. Inceperea oricarei manevre trebuie sa fie anuntata prin semnal acustic (fig. 38).

Art. 379. – Coborarea conductelor in santuri nu trebuie sa se faca de pe partea unde s-a depozitat pamantul.

Art. 380. – Inainte de coborare conducta trebuie adusa pana la marginea santului. Coborarea conductei trebuie facuta evitandu-se inclinarea acesteia.

Art. 381. – Lansarea conductelor cu diametrul de peste 1000 mm trebuie sa se faca dupa proiect.

Art. 382. – Este interzisa lansarea conductelor fara supravegherea acestei operatii de catre conducatorul locului de munca.

Art. 383. – Legatorii de sarcini trebuie sa fie instruiti in mod special si autorizati in acest scop, conform prevederilor reglementarilor normative in vigoare.

Art. 384. – Dirijarea tuburilor trebuie sa se faca de la distanta, cu ajutorul franghiilor. Este interzisa dirijarea tuburilor cu mana.

Art. 385. – Se interzice lasarea conductelor in pozitie suspendata, in dispozitivul de prindere al instalatiei de ridicat.

Art. 386. – Este interzisa stationarea salariatilor in santuri, in zona de lansare a conductelor. Accesul acestora este permis numai cand tubul a fost coborat pe fundul santului .

Art. 387. – Coborarea conductelor intr-un sant cu pereti sprijiniti trebuie executata fara scoaterea elementelor sprijinirii. Daca pentru efectuarea operatiei de coborare a conductelor este necesara demontarea unor elemente de sprijin, aceasta trebuie sa fie executata pe baza unui proiect.

Art. 388. – Se interzice suspendarea conductei cu sisteme improvizate (franghii, lanturi, cabluri etc). Dispozitivele, modul de prindere si modul de manipulare a conductei trebuie sa corespunda prevederilor din reglementarile normativelor in vigoare.

3.6.2. Incercarea la presiune a conductelor

Art. 389. – Incercarea la presiune a conductelor trebuie sa se faca conform prevederilor din Prescriptii tehnice privind efectuarea incercarilor la presiune, la conducte tehnologice din otel – 127- 78 elaborat de I.S.C.LR.

Art. 390. – Incercarea conductelor trebuie sa fie executata sub supravegherea conducatorului locului de munca. Se interzice accesul persoanelor straine in zona de incercare.

Art. 391. – Conductele trebuie sa fie incercate la presiunea hidraulica. Incercarea cu aer comprimat este admisa numai in cazuri exceptionale (iarna sau in lipsa apei). 106

Art. 392. – Conductele de alimentare prin care trece apa de la pompa la instalatia care se incearca trebuie verificate hidraulic in prealabil.

Art. 393. – Piesele fasonate si armaturile conductelor de otel, precum si portiunile acestora, aflate sub cai de circulatie si in locuri unde accesul la conducta este dificil, trebuie incercate in prealabil.

Art. 394. – Remedierea defectiunilor observate in timpul incercarii hidraulice trebuie sa se faca numai dupa reducerea presiunii din conducta la valoarea presiunii atmosferice.

Art. 395. – Incercarea hidraulica trebuie sa se faca numai cu pompe manuale de presiune; electropompele sau motopompele trebuie folosite numai pentru umplerea conductelor.

Art. 396. – La probe, instalatiile trebuie echipate cu AMC-uri in stare tehnica corespunzatoare, cu verificarea metrologica la zi, respectandu-se prevederile din reglementarile normative in vigoare.

Art. 397. – Incercarea cu aer comprimat a conductelor trebuie executata numai dupa montarea armaturilor care au fost, in prealabil, incercate hidraulic.

Se interzice incercarea cu aer comprimat, pe marginea santului, a conductelor pe care sunt montate armaturi. Incercarea se face dupa pozarea definitiva in sant a conductelor.

Art. 398. – Compresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la incercarea cu aer comprimat a conductelor trebuie sa se amplaseze la o distanta de cel putin 10 m de conducta care se incearca.

Art. 399. – Conductele de legatura dintre compresor si conducta care se incearca trebuie verificate, in prealabil, prin presiune hidraulica.

Art. 400. – Se interzice examinarea conductei in timpul incercarii cu aer comprimat, precum si in timpul introducerii aerului comprimat. Examinarea conductei este permisa numai dupa realizarea presiunii de regim.

Art. 401. – Examinarea conductei in timpul incercarii cu aer comprimat este permisa numai de la o distanta de cel putin 3 m de conducta. Se interzice coborarea salariatilor in santuri, precum si ciocanirea conductelor pentru efectuarea verificarii.

Art. 402. – In timpul efectuarii incercarii la presiune a conductelor se interzice executarea operatiei de izolare a acestora.

Art. 403. – In timpul incercarilor este interzisa stationarea salariatilor sau a altor persoane in apropierea conductelor in curs de incercare sau a instalatiei de aer comprimat in functiune.

Art. 404. – Se interzice amplasarea pompelor pentru efectuarea probelor de presiune sub LEA, intre verticalele conductorilor extremi plus o distanta de 10 m .

3.6.3. Izolatia anticoroziva a conductelor

Art. 405. – Izolarea conductelor trebuie sa se execute numai pe instalatii speciale, care sa impiedice deplasarea conductei in timpul operatiei de izolare, asigurandu-se numai rotirea conductei.

Art. 406. – Pentru executarea izolatiilor la inaltimi pana la 3 m trebuie sa se utilizeze platforme fixe sau mobile, iar la peste 3 m trebuie sa se execute schele speciale.

Art. 407. – Avand in vedere caracterul inflamabil si exploziv al unor materiale anticorozive, la lucrarile cu aceste materiale trebuie sa se respecte masurile prevazute in Normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 408. – In spatiile inchise, in cazul folosirii metodelor chimice de pregatire a suprafetelor prin degresare cu solventi solubili si inflamabili, spatiile de lucru trebuie sa fie ventilate corespunzator si sa fie eliminate orice surse posibile de aprindere pe o raza de minimum 25 m.

Art. 409. – In cazul folosirii substantelor periculoase cu uscare rapida, la fiecare 30 minute salariatii trebuie sa faca pauze de cate 10 minute, cu repaus in zona cu aer curat, fara masti pe fata .

3.6.3.2. Izolarea mecanizata pe traseu

Art. 421. – Pentru executarea operatiilor de curatare si izolare a conductelor, acestea trebuie asezate la o distanta de cel putin 1,5 m de marginea santului si la inaltimea de maximum 0,8 m de la nivelul solului.

Art. 422. – Transportul bitumului trebuie sa se faca numai cu autogudronatoare sau cazane mobile de constructie speciala, prevazute cu capace care se inchid etans.

Art. 423. – Inainte de inceperea alimentarii cu bitum a masinii de izolat din autogudronatoare sau cazane trebuie sa se verifice integritatea si fixarea furtunurilor de transport a bitumului.

Art. 424. – Se interzice alimentarea manuala cu bitum a masinii de izolat. Alimentarea trebuie sa se faca prin transportul bitumului de la utilajele de topit si de mentinut in stare topita a bitumului, prin furtunuri fixate la acestea si la masina de izolat.

3.6.4. Izolarea termica a conductelor

Art. 425. – In locurile in care se confectioneaza saltele sau se lucreaza cu vata de sticla sau minerala se interzice depozitarea alimentelor si luarea mesei.

Art. 426. – In santuri nu trebuie sa se lucreze la izolarea conductelor, decat dupa ce se verifica daca este facuta sprijinirea corespunzatoare a peretilor acestora.

Art. 427. – Izolarea conductelor aeriene trebuie sa se efectueze numai de pe platforme de lucru instalate in lungul conductei. Platformele trebuie prevazute cu balustrade.

Art. 428. – Se interzice circulatia pe conducte. La folosirea de schele trebuie sa se verifice ca acestea sa corespunda prescriptiilor tehnice de montare.

3.7. Lucrari de combatere a eroziunii solului

Art. 429. – Este interzisa:

a) executarea mecanica a terasamentelor pe -terenuri a caror panta depaseste 20%;

b) folosirea tractoarelor fara cabina de rezistenta la executarea sapaturilor ;

c) la lucrarile executate mecanizat, stationarea persoanelor in zona de lucru a utilajelor;

d) la executarea lucrarilor pentru terase, stationarea persoanelor in zona de aruncare si impingere a pamantului rezultat din sapatura.

Art. 430. – Se interzice transportul salariatilor cu vehicule si autovehicule pe trasee neamenajate si a caror panta depaseste 10% .

Art. 431. – Transportul uneltelor si sculelor de la locul de coborare a salariatilor din mijlocul de transport pana la punctul de lucru trebuie sa se faca prin purtare directa.

Art. 432. – Este interzisa circulatia vehiculelor si autovehiculelor pe linia de cea mai mare panta sau pe curba de nivel, cand terenul prezinta pericol de alunecare (ploaie, polei, zapada etc).

Art. 433. – Pe timp cu descarcari electrice trebuie sa se intrerupa lucrul, salariatii trebuie sa se adaposteasca in gropi, ravene, ogase, in pozitia ghemuit. Este interzisa adapostirea sub pomi izolati, folii de polietilena, capite de paie etc. (fig. 46).

Art. 434. – Se interzice aruncarea sculelor si uneltelor de pe o terasa pe alta.

3.7.1. Tractoare echipate cu buldozere

Art. 435. – In timpul deplasarii de la un loc de munca la altul, precum si pe durata exploatarii tractoarelor echipate cu buldozer, conducerea acestora trebuie sa se faca conform instructiunilor de exploatare. 116

Art. 436. – Montarea si demontarea dispozitivului de buldozer trebuie sa se faca sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 437. – Inainte de inceperea lucrului conducatorul buldozerului trebuie sa semnalizeze si sa nu porneasca decat dupa ce s-a convins ca nu sunt persoane in apropierea utilajului.

3.7.2. Tractoare echipate cu scarificator si defrisor

Art. 438. – Este interzisa folosirea scarificatorului pentru scoaterea cioturilor cu diametrul mai mare de 30 cm; pentru aceasta trebuie sa se foloseasca echipamentul de defrisare (dezradacinare).

Art. 439. – Este interzisa scoaterea cioturilor puternic inradacinate dintr-o singura manevra .

Art. 440. – Inainte de dezradacinare, la arborii cu radacini sanatoase trebuie sa se taie radacinile cu echipamentul de dezradacinat .

Art. 441. – Dupa taierea radacinilor laterale, cu echipamentul de dezradacinare ridicat, trebuie impins arborele pana ce acesta se inclina cu 30o-40o fata de verticala. Inaltimea la care se face impingerea depinde de starea arborelui.

La arborii sanatosi organele de lucru se ridica cat mai sus posibil, iar la arborii scorburosi sau cu tulpina putreda inaltimea la care se face impingerea se alege astfel incat tulpina sa nu fie rupta deasupra solului, pentru a preveni caderea arborelui peste tractor. Se interzice efectuarea brusca a operatiei de impingere (fig. 48 b).

Art. 442. – Dupa inclinarea arborelui, organul de lucru trebuie introdus sub radacini. Concomitent cu deplasarea utilajului cu viteza I trebuie actionat si organul de lucru in sens ascendent, pana la dezradacinarea completa a arborelui (fig. 48 c).

Art. 443. – Dupa dezradacinare, arborele trebuie transportat la locul de depozitare special amenajat (fig. 48 d).

Art. 444. – Este interzisa efectuarea operatiei de dezradacinat noaptea sau in timpul cetii.

3.7.3. Gredere tractate si autogredere

Art. 445. – La lucrarile executate cu grederul sau autogrederul se interzice:

– intrarea sub cadrul grederului sau autogrederului cand lama este ridicata;

– indepartarea in timpul mersului a radacinilor, pietrelor etc, aflate sub lama acestuia;

– executarea unor lucrari in terenuri nedefrisate, necuratate de radacini, tulpini si bolovani etc;

– prezenta persoanelor straine in cabina in timpul lucrului;

– executarea de nivelari pe timp de ploaie, furtuni si trasnete.

Art. 446. – Conducerea grederului sau autogrederului de la un loc de munca la altul si exploatarea lui in conditii de lucru trebuie sa se execute conform instructiunilor de exploatare.

Art. 447. – In timpul functionarii agregatului se interzice prezenta persoanelor in spatiul dintre tractor si greder.

Art. 448. – In timpul lucrului sau deplasarii grederului se interzice urcarea sau coborarea de pe utilaj, atat a mecanicului, cat si a altor persoane.

Art. 449. – Lama trebuie curatata de pamant numai dupa ce a fost sprijinita pe sol, motorul oprit, comenzile puse in pozitie neutra si utilajul a fost franat .

Art. 450. – Cand se circula sau se lucreaza pe drumurile publice, mecanicul trebuie sa respecte regulamentul de circulatie pe drumuri publice, iar utilajul trebuie sa fie echipat si sa corespunda reglementarilor in vigoare.

Art. 451. – Se interzice efectuarea nivelarii si saparii pe teren orizontal sau in panta in straturi mai groase de pamant decat cele prevazute in instructiunile de exploatare.

Art. 452. – In cazul aparitiei unor obstacole (buturugi, pietroaie etc.) sau in cazul unor avarii, precum si la terminarea activitatii, mecanicul trebuie sa semnalizeze sonor oprirea utilajului, pentru a avertiza celelalte utilaje sau salariatii aflati in zona de lucru.

Art. 453. – Operatiile de intretinere sau reparatii trebuie sa fie executate numai cu lama sprijinita pe sol sau pe cale, cu motorul oprit si cu utilajul franat.

3.7.4. Cilindri compactori

Art. 454. – Este interzis sa se treaca cu cilindrul compactor peste conductorii electrici cazuti pe sol.

Art. 455. – Se interzice apropierea, in timpul deplasarii, a cilindrului compactor la o distanta mai mica de 1,5 m de stalpii de sustinere a conductorilor electrici .

Art. 456. – Cand cilindrul compactor este pus sa lucreze in jurul unei constructii trebuie sa se execute compactarea pe o fasie de 4 m, paralela cu latura constructiei, deplasarea lui facandu-se paralel cu aceasta latura si nu perpendicular pe ea (fig. 51).

Art. 457. – In timpul lucrului cu cilindrul compactor trebuie sa se evite stivele de materiale, materialele in vrac, alte utilaje de constructii stationate (buldozere, screpere etc).

Distanta cilindrului compactor fata de acestea trebuie sa fie de minimum 2 m.

Art. 458. – Cilindrul compactor nu trebuie sa stationeze in timp ce parghia de comanda se afla in pozitia de „start”.

Art. 459. – Cand vizibilitatea este redusa sub 20 m trebuie sa se opreasca lucrul.

Art. 460. – In timpul zilei, pe ceata, cilindrul compactor trebuie sa lucreze cu farurile aprinse.

Art. 461. – Daca iluminarea farurilor nu este suficienta pentru a asigura o vizibilitate buna de 20 m inaintea cilindrului compactor, in cazul cand santiereul nu are lumina proprie, lucrul trebuie oprit.

Art. 462. – Cand nu se lucreaza noaptea, cilindrul compactor stationat pe drumul pe care circula trebuie sa fie semnalizat prin felinare cu lumina rosie.

Art. 463. – Este interzisa trecerea, stationarea sau lucrul cu cilindrul compactor in raza de actiune a unui excavator, draglina, graifer sau macara.

Art. 464. – Este interzisa stationarea salariatilor pe cilindrul compactor.

Art. 465. – Este interzisa stationarea sau circulatia salariatilor in zona de lucru a cilindrului compactor.

Art. 466. – Se interzice traversarea santurilor, chiar daca peste acestea sunt montate podete.

Art. 467. – Daca se lucreaza cu mai multi cilindri compactori pe acelasi teren, distanta dintre ei trebuie sa fie de minimum 10 m.

Art. 468. – Se interzice transportul persoanelor cu cilindrul compactor.

Art. 469. – Conducerea utilajului in timpul deplasarii de la un loc de munca la altul si exploatarea lui in lucru trebuie sa se faca conform instructiunilor de exploatare.

3.7.5. Screpere si autoscrepere

Art. 470. – Trebuie sa se controleze zilnic starea tehnica si presiunea cauciucurilor autoscreperului.

Art. 471. – Interventia la masina trebuie sa se faca numai dupa ce s-a decuplat troliul si motorul a fost oprit.

Art. 472. – Este interzis a se lucra cu screperele in timpul noptii daca locul nu este luminat. 124

Art. 473. – Distanta minima intre doua screpere sau autoscrepere ce lucreaza in coloana trebuie sa fie de cel putin 10 m.

Art. 474. – In cazul cand in zona de lucru a utilajului exista deblee, acestea trebuie marcate prin placi avertizoare.

Art. 475. – Se interzice apropierea utilajului de panta debleelor.

Art. 476. – La partea inferioara a debleelor, screperele sau autoscreperele se pot apropia pana la 1 m de piciorul taluzului.

Art. 477. – Este interzis accesul persoanelor in zona de lucru a utilajului, chiar in timpul opririlor scurte ale acestuia.

Art. 478. – La lucrul pe teren in panta, unghiul taluzului nu trebuie sa depaseasca 35 grade.

Art. 479. – Se interzice executarea virajelor in panta.

Art. 480. – Se interzice transportul oamenilor in cutia autoscreperului, screperului sau pe tractor.

Art. 481. – Este interzisa stationarea persoanelor in cutia utilajului.

Art. 482. – Se interzice lucrul sub cutia utilajului, cand aceasta este sustinuta numai de cablu. Cutia trebuie sprijinita pe capre.

Art. 483. – Panta longitudinala maxima admisa pentru deplasarea autoscreperelor nu trebuie sa depaseasca 45% (24 grade), iar panta transversala maxima admisa nu trebuie sa depaseasca 30% (17 grade).

Art. 484. – Executarea sapaturilor pe teren tare sau intelenit trebuie sa se execute dupa o prealabila scarificare.

Art. 485. – Este interzisa saparea terenurilor argiloase in panta, in timpul ploii.

Art. 486. – La lucrul cu mai multe screpere autotractate sau remorcate trebuie sa se anunte miscarea convoiului prin semnale acustice.

Art. 487. – Nu se admite oprirea autoscreperului in panta si parasirea utilajului de catre conducatorul acestuia.

Art. 488. – Este interzisa circulatia pe acostamentele drumurilor.

Art. 489. – Nu se admite deplasarea screperului pe drumurile nationale decat incarcate pe trailere.

Pentru distante de parcurs mai mari de 10 km deplasarea trebuie sa se faca cu trailerul sau cu vagoane pentru cale ferata.

Art. 490. – La transportul screperului prin autopropulsie este necesar sa se faca o recunoastere a terenului pe care urmeaza sa se faca deplasarea acestuia.

Art. 491. – Imbarcarea si debarcarea pe trailere si vagoane pentru cale ferata trebuie facute de conducatorul utilajului.

Art. 492. – Pe timpul transportului screperului sau autoscreperului pe trailer sau vagon pentru cale ferata se interzice stationarea persoanelor in cabina utilajului sau in vagonul care transporta utilajul.

Art. 493. – Vagonul sau trailerul trebuie asigurate contra deplasarilor necomandate pe timpul incarcarii utilajului.

Art. 494. – Autoscreperul sau screperul se incarca prin autopropulsare pe vagon sau trailer si trebuie manevrat astfel incat axa longitudinala a sistemului de deplasare sa coincida cu axa longitudinala a vagonului sau trailerului.

Art. 495. – Asezarea utilajului pe vagon sau trailer trebuie sa se faca astfel incat centrul de greutate al acestuia sa coincida cu centrul de incarcare al vagonului.

Art. 496. – In timpul transportului cu vagonul pentru cale ferata sau trailer utilajul trebuie franat, cutia plasata pe podeaua mijlocului de transport si asigurat contra deplasarilor necomandate.

3.7.6. Excavatoare

Art. 497. – Conducerea excavatorului in timpul deplasarilor de la un punct de lucru la altul si exploatarea lui in timpul lucrului trebuie sa se faca conform instructiunilor de exploatare.

Art. 498. – Exploatarea excavatorului dotat cu echipament de ridicat trebuie sa se faca conform prevederilor reglementarilor normativelor in vigoare.

Art. 499. – Este interzisa deplasarea excavatorului cu cupa incarcata.

Art. 500. – In timpul deplasarii excavatorului este interzisa asezarea sau scoaterea platelajelor.

Art. 501. – Este interzis a se trece cu cupa goala sau incarcata pe deasupra cabinei autobasculantei, precum si ramanerea soferului in cabina sau pe autovehicul in momentul descarcarii cupei. Incarcarea trebuie sa se faca prin spate sau prin partile laterale ale autobasculantei.

Art. 502. – Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile pe platforma excavatorului.

Art. 503. – Excavatorul trebuie folosit numai cand poate actiona de pe teren plan si rezistent, in raport cu presiunea exercitata de senilele sau pneurile acestuia pe suprafata terenului.

Art. 504. – In timpul fixarii cablurilor este interzisa punerea in functiune a mecanismelor excavatorului. In cazul infasurarii cablurilor pe tamburi, cu ajutorul motorului, se interzice salariatului sa dirijeze cablul cu mainile. 128

Art. 505. – Traseul pentru deplasarea excavatorului trebuie sa fie bine nivelat si eliberat de obstacole. Pe terenurile slabe trebuie sa se prevada podine continue din dulapi sau grinzi, pentru deplasarea excavatorului pe senile.

Art. 506. – Este interzis oricarei persoane stationarea sau circulatia in raza de actiune a excavatorului.

Art. 507. – Se interzice utilizarea cablurilor inadite.

Art. 508. – Lucrul simultan, in trepte, a doua excavatoare situate unul in dreptul altuia, este permis numai in cazul cand intervalul pe orizontala al excavatorului de pe frontul de lucru este de cel putin 20 m.

Art. 509. – Se interzice deplasarea cu mijloace proprii a excavatoarelor pe drumuri cu pante mai mari de 15o. Coborarea trebuie sa se execute cu ajutorul unui tractor. Se interzice asezarea grinzilor, traverselor etc. sub senilele excavatorului pentru a-1 frana.

Art. 510. – Inceperea lucrului, deplasarea excavatorului, schimbarea regimului de lucru, precum si orice manevra trebuie sa se execute numai dupa ce s-au dat in prealabil semnale avertizoare (fluier, sirena sau clopot).

Art. 511. – Pe excavator trebuie sa fie asezat codul de semnalizare, care trebuie adus la cunostinta tuturor angajatilor ce au acces la lucrarile de constructii din raza de actiune a excavatorului.

Art. 512. – Mecanicul excavatorului trebuie sa observe starea locului in care se manevreaza excavatorul, iar in cazul aparitiei pericolului de surpare sa indeparteze excavatorul intr-un loc sigur, sa anunte salariatii si sa aduca aceasta la cunostinta conducatorului locului de munca.

Art. 513. – In cazul cand excavatorul nu este dotat cu scara, se interzice orice interventie la scripetii bratului mobil al excavatorului, daca acesta nu este sprijinit de sol.

Art. 514. – Lucrul cu excavatorul trebuie sa se efectueze conform unui program stabilit anterior.

Art. 515. – Apa trebuie indepartata din frontul de lucru si de pe caile de acces ale excavatorului.

Art. 516. – Se interzice circulatia sau stationarea personalului intre excavator si mijloacele ce se incarca si sub bratul mobil sau cupa acestuia, in timpul cat excavatorul este in functiune.

Art. 517. – In timpul functionarii excavatorului conducatorul acestuia nu trebuie sa permita accesul in cabina a nici unei persoane, exceptie facand personalul de revizie si control tehnic.

Art. 518. – Se interzice efectuarea oricaror lucrari sau stationarea si circulatia personalului in frontul de lucru cand excavatorul este in functiune, in cazul in care se lucreaza cu o singura treapta, iar in cazul in care se lucreaza cu doua trepte se admite lucrul in frontul de lucru numai la treapta superioara.

Art. 519. – In timpul exploatarii excavatorului se interzice executarea urmatoarelor actiuni:

– schimbarea gradului de inclinare a bratului mobil in cazul cand cupa este plina;

– punerea in miscare a mecanismelor de intoarcere sau deplasare in timpul cand cupa se infige in sol;

– izbirea cupei de senile;

– izbirea cupei de pamant;

– izbirea cupei de peretii vehiculelor; -remorcarea sau tragerea cu sageata excavatorului a oricarui obiect din apropiere.

Art. 520. – Rotirea excavatorului si mutarea acestuia in frontul de lucru trebuie sa se faca numai atunci cand cupa nu atinge solul.

Art. 521. – Franarea partii de sus a excavatorului la punctul de golire avand cupa umpluta trebuie sa se faca incet, fara bruscari.

Art. 522. – La oprirea excavatorului, chiar pentru putin timp, mecanicul trebuie sa sprijine pe sol cupa.

Art. 523. – Curatarea cupei si schimbarea dintilor trebuie sa se faca numai dupa ce cupa a fost asezata pe sol.

Art. 524. – In timpul efectuarii exploziilor subterane, in frontul de lucru sau in apropierea acestuia, excavatorul trebuie evacuat intr-un loc ferit, indicat de conducerea tehnica a lucrarilor de excavatii si trebuie protejat contra rocilor provenite din explozie.

Art. 525. – Se interzice salariatilor stationarea pe masini sau vagoneti in timpul incarcarii acestora cu excavatorul.

Art. 526. – Incarcarea trenului de vagoneti sau a masinilor cu excavatorul trebuie sa inceapa numai dupa avertizarea sonora, efectuata de conducatorul acestuia.

Art. 527. – Manevrarea masinilor sau a vagonetilor trebuie sa fie efectuata numai la semnalul conducatorului excavatorului.

Art. 528. – Este interzisa manevrarea cupei excavatorului peste cablul de alimentare cu energie electrica, neprotejat contra loviturilor mecanice.

Art. 529. – Se interzice conducatorului de excavator sa incredinteze coechipierului comanda excavatorului.

Art. 530. – Se interzice stationarea, deplasarea sau lucrul excavatorului la o distanta mai mica de 6 m de marginea sapaturilor .

Art. 531. – In timpul lucrului mecanicul excavatorului trebuie sa urmareasca miscarea cupei.

Art. 532. – Intoarcerea cupei, in vederea incarcarii, trebuie sa se faca numai dupa ce aceasta este degajata de material.

Art. 533. – Descarcarea cupei trebuie sa se faca de la inaltimea minima ce permite deschiderea acesteia.

Art. 534. – Mecanicul nu trebuie sa paraseasca excavatorul in timp ce cupa este suspendata.

Cand paraseste excavatorul, mecanicul trebuie sa sprijine cupa pe sol.

Art. 535. – Sunt interzise deplasarea excavatorului si modificarea razei lui de actiune cu cupa incarcata. In timpul deplasarii excavatorului cupa trebuie tinuta la o inaltime de cel putin 0,5 m de sol .

Art. 536. – In timpul mutarii excavatorului bratul mobil trebuie pus in directia senilelor, iar cupa trasa catre brat.

Art. 537. – In timpul mutarii excavatorului se interzice insotitorilor sa se afle inaintea lui la o distanta mai mica decat raza vizuala a manipulantului.

3.8. Lucrari pentru intretinerea si exploatarea sistemelor de imbunatatiri funciare

3.8.1. Sisteme de indiguiri si desecari

Art. 538. – Se interzice lucrul sau trecerea salariatilor pe gheata, dupa aparitia crapaturilor, datorita dezghetului sau a miscarilor temporare ale ghetii (aglomerare cu sloiuri).

Art. 539. – Este interzis scaldatul persoanelor in bazinele de aspiratie si refulare, in canalele cu adancimea apei peste 1,5 m, la ecluze, in lacurile de acumulare etc.

Art. 540. – Posturile hidrometrice (mirele) trebuie sa fie prevazute cu scari de acces cu parapet, iar in perioadele de furtuna sau viscol oamenii trebuie sa poarte centuri de salvare si vor fi asigurati prin legare cu franghie de un punct fix si solid.

Art. 541. – Se interzice exploatarea canalelor de desecare cu vegetatie. Vegetatia trebuie indepartata.

3.8.2. Sisteme de irigatii

Art. 542. – Se interzice exploatarea canalelor de irigatii cu taluze deteriorate si depuneri mari pe fund sau cu stavile blocate.

Art. 543. – Reparatia canalelor trebuie efectuata numai dupa oprirea alimentarii cu apa si evacuarea acesteia din canal.

Art. 544. – Manevrarea stavilarelor si a vanelor trebuie sa se faca numai cu mecanismele cu care au fost echipate prin constructie.

Se interzice manevrarea acestora cu mijloace improvizate.

Art. 545. – Trecerea pe sub jgheaburi si apeducte trebuie sa se faca numai prin locuri special amenajate si indicate.

Art. 546. – Curatarea constructiilor hidrotehnice de pe retea, a sifoanelor, a conductelor si canalelor trebuie sa se faca numai dupa oprirea functionarii lor si dupa evacuarea apei din acestea.

Art. 547. – Accesul persoanelor pe marginea bazinelor si a canalelor deschise, adanci, neprotejate de balustrade, trebuie sa se faca numai cu centura de siguranta, cu franghie fixata de un punct fix si sub supravegherea unui salariat special desemnat in acest scop

Art. 548. – Constructiile cu capace ridicate, din locurile de acces in camine si rezervoare, trebuie sa fie semnalizate:

– in timpul zilei cu placi de avertizare;

– in timpul noptii cu felinare aprinse cu sticla rosie, pe langa placile de avertizare din timpul zilei.

Art. 549. – Dupa terminarea lucrului la amenajarile pentru irigatii cu ape uzate, sculele, uneltele si utilajele trebuie sa fie curatate si dezinfectate.

Art. 550. – Pentru dezinfectarea si depozitarea sculelor, uneltelor si utilajelor trebuie sa fie amenajate magazii speciale.

Art. 551. – Se interzice ca salariatii care au taieturi, zgarieturi sau leziuni deschise sa vina in contact cu apele uzate.

Art. 552. – In caz de ranire in timpul lucrului cu ape uzate, salariatii trebuie sa fie trimisi la punctul sanitar, pentru acordarea ingrijirilor medicale.

Art. 553. – Salariatii care lucreaza la intretinerea si exploatarea amenajarilor pentru irigatii cu ape uzate trebuie sa respecte regulile de igiena personala si colectiva:

– la iesirea din lucru si inainte de a lua masa sa se spele cel putin pe maini si pe fata cu apa si sapun;

– la iesirea din spatiile unde au fost ape uzate sa evite atingerea peretilor.

Art. 554. – Echipamentul de protectie trebuie dezinfectat cel putin o data pe luna si ori de cate ori organele sanitare dispun aceasta.

Art. 555. – Se interzice aplicarea metodei de udare prin aspersiune cu ape uzate, fara avizul organelor sanitare.

Art. 556. – Salariatii care lucreaza la intretinerea si exploatarea amenajarilor pentru irigatii cu ape uzate trebuie sa fie supusi unui control medical periodic, care se va efectua o data la 30 zile sau ori de cate ori se considera necesar.

Art. 557. – Se interzice stationarea sau deplasarea in fata jetului de apa in timpul pornirii sau functionarii agregatului de udare.

Manevrarea agregatului de udare de-a lungul canalelor provizorii, precum si intoarcerea la capatul terenului de irigat trebuie sa evite deraparile sau rasturnarile acestuia.

3.8.2.1. Masuri de protectie contra inecului (in canalele de irigatii si bazinele de aspiratie-refulare ale statiilor de pompare)

Art. 558. – Este interzisa executarea interventiilor la gratarele de la aspiratie, stavile, pompe inecate etc, fara a se lua masurile de protectie indicate (folosirea centurii de siguranta138 legata la punct fix, montarea unor pbdine stabile, existenta colacilor de salvare). Astfel de lucrari trebuie sa se execute numai cu asistenta conducatorului locului de munca si a inca unui salariat, care sa poata interveni in cazul caderii in apa.

Art. 559. – Este interzis lucrul in basele pompelor de epuisment si in bazinul de aspiratie a tuturor pompelor fara verificarea existentei legaturii la priza de pamant si fara intreruperea alimentarii cu energie electrica.

Art. 560. – Este interzisa alimentarea cu apa din canalele de irigatii si din bazinele de aspiratie-refulare, daca locul de acces la apa nu este prevazut cu scara betonata in taluz sau podina din lemn fixata cu traverse, si daca salariatul nu poarta centura de siguranta si nu se asigura cu franghie legata la punct fix .

Art. 561. – Se interzice utilizarea apei din canalele de irigatii si din bazinele de aspiratie-refulare pentru spalat, pentru baut sau pentru prepararea hranei.

Art. 562. – Pe canalele de irigatii si in bazine de aspiratie-refulare trebuie sa se planteze indicatoare de avertizare cu inscriptia: INTERZIS SCALDATUL; PERICOL DE INEC

Art. 563. – Mijloacele folosite pentru salvarea per melor in pericol de inec trebuie sa fie legate de un punct fix aflat la mal.

3.8.2.2. Statii de pompare

Art. 564. – Se interzice verificarea prezentei gazelor prin aruncarea unor obiecte aprinse in constructii subterane. 140

Existenta gazelor trebuie sa se verifice cu aparatura speciala, inainte de coborarea in subteran.

Art. 565. – Este interzisa coborarea in constructii subterane, in care este posibila acumularea gazelor (camine, puturi, drenuri, subsoluri), fara centura de siguranta si fara supraveghere, chiar daca la verificare nu se constata prezenta gazelor periculoase.

Art. 566. – In cazul cand se lucreaza in interiorul unui spatiu uscat, sub nivelul apei din spatiile vecine, trebuie sa se asigure izolarea incintei de lucru prin inchiderea etansa a vanelor.

Art. 567. – Trebuie sa se verifice stabilitatea scarilor fixate in peretii constructiilor, inainte de utilizarea acestora.

Art. 568. – Bazinele deschise trebuie prevazute cu balustrade si marcate cu indicatoare de avertizare privind adancimea apei si a pericolului de inec.

Art. 569. – In timpul exploatarii statiilor de pompare trebuie sa se ia masuri de intretinere in bune conditii de functionare a instalatiilor de ventilatie.

Art. 570. – Accesul la bazin este permis numai pe scari cu mana curenta bine fixata. Treptele scarilor metalice trebuie sa fie executate din materiale antiderapante.

Art. 571. – Aparatele de masura si control, recipientele si conductele sub presiune vor fi verificate la intervalele de timp legale, impuse prin prescriptiile tehnice I.S.C.I.R.

Art. 572. – In interiorul statiilor de pompare este interzisa depozitarea uleiurilor si materialelor combustibile sau inflamabile.

3.8.2.3. Motocositori portative

Art. 573. – Se interzice utilizarea unor aparate de taiere sau alte accesorii care nu sunt prevazute in instructiunile de exploatare a cositoarei.

Art. 574. – Se interzice fumatul in timpul alimentarii cu combustibil a motocositoarei.

Art. 575. – Transportul motocositoarei la locul de munca trebuie efectuat cu motorul oprit si cu aparatul de taiere protejat cu aparatoare de protectie.

Art. 576. – Inainte de pornirea motocositoarei trebuie efectuate toate verificarile prevazute in instructiunile de exploatare.

Art. 577. – Inainte de inceperea lucrului operatorul trebuie sa faca recunoasterea terenului pe care urmeaza sa lucreze si sa inlature de pe teren toate corpurile tari (pietre, bucati de metal etc). 142

Art. 578. – Inainte de inceperea lucrului operatorul trebuie sa indeparteze orice persoana pe o raza de 10 m in jurul motocositoarei.

Art. 579. – Se interzice pornirea motorului motocositoarei in spatii inchise si pe teren inclinat sau cu denivelari.

Art. 580. – Pornirea motocositoarei trebuie sa se faca la minimum 3 m de locul unde s-a facut alimentarea cu combustibil.

Art. 581. – Se interzice exploatarea motocositoarei de catre un operator a carui imbracaminte este imbacsita de substante inflamabile.

Art. 582. – In timpul exploatarii se interzice manevrarea motocositoarei cu o singura mana.

Art. 583. – Se interzice utilizarea discurilor fierastrau fara montarea tampoanelor corespunzatoare.

Art. 584. – La operatia de debitare a copacilor trebuie sa se respecte distanta minima de cel putin doua lungimi de copac, de la copacul care urmeaza sa fie taiat la locul de munca alaturat.

4. PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND LUCRARILE DE IMBUNATATIRI FUNCIARE

4.1. Prevederi generale

Art. 585. – Proiectul de organizare a lucrarilor de imbunatatiri funciare trebuie sa contina proiectul de organizare a santierului pe care se realizeaza lucrarile de imbunatatiri funciare, si proiectul pentru executia lucrarilor de imbunatatiri funciare.

Art. 586. – Documentatia de proiectare trebuie sa contina studii geologice si hidrologice ale terenului si planuri de situatie privind existenta constructiilor si a instalatiilor subterane (natura lor si amplasarea pe teren), precum si acordul scris, incheiat intre agentul economic care executa lucrarile de imbunatatiri funciare si agentul economic care exploateaza instalatiile subterane.

Art. 587. – Proiectul de organizare a santierului trebuie sa cuprinda: cai de circulatie, organizarea depozitelor si a spatiilor de depozitare, organizarea exploatarii parcului de utilaje, organizarea atelierelor provizorii si a platformelor de lucru, grupuri sanitare, asigurarea surselor de energie, de aer comprimat si de apa potabila. 144

4.2. Cai de circulatie

Art. 588. – Prin proiect trebuie sa se prevada executarea cailor de circulatie inaintea lucrarilor de baza.

Art. 589. – Fluxul pietonal trebuie separat de cel auto.

Art. 590. – Intersectiile cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor trebuie reduse la minimum. In locurile periculoase este necesar sa fie prevazute bariere, indicatoare etc.

Acolo unde trecerea pietonilor se face prin aceleasi locuri cu vehiculele, calea de acces a pietonilor trebuie amenajata pe una din laturile trecerii, fiind despartita de calea de acces a vehiculeleor printr-o balustrada.

Art. 591. – Latimea cailor de circulatie in incinta santierului trebuie stabilita in functie de gabaritul mijloacelor de transport, care sunt prevazute pentru circulatia pe aceste cai, greutatea si dimensiunile materialelor transportate.

Caile rutiere pe care circulatia se face in doua sensuri trebuie sa aiba o latime cel putin egala cu dublul latimii vehiculelor celor mai late, plus 1,25 m.

Art. 592. – Caile de circulatie trebuie amplasate la o distanta mai mare decat de doua ori adancimea sapaturilor pe langa care trec.

Art. 593. – In locurile de intersectie a cailor de circulatie a autovehiculelor cu calea ferata normala sau ingusta (pasaje de nivel) trebuie prevazute podine continue intre contrasine. Inclinatia drumurilor de acces la pasajele de nivel trebuie sa fie de maximum 5%.

Art. 594. – La pasajele de nivel trebuie prevazut iluminatul noaptea, marcaje de atentionare, iar in cazul unui trafic intens, bariere pazite.

Art. 595. – Trecerile pentru pietoni cu inclinare mai mare de 20% trebuie prevazute cu scari cu balustrade.

Art. 596. – Trecerile peste santuri sau alte obstacole trebuie prevazute cu podete.

Panta podetelor inclinate trebuie sa fie de maximum 20%, iar latimea minima de 0,5 m (pentru circulatia intr-un singur sens).

Art. 597. – Podetele orizontale sau inclinate, situate la inaltimi mai mari de 0,5 m, trebuie prevazute cu balustrade inalte de 1 m, cu legatura intermediara si bordura continua inalta de 100 mm.

Art. 598. – Suprafata santierului trebuie drenata.

Panta terenului trebuie sa asigure drenarea gravitationala a apelor din precipitatii.

Art. 599. – Conductele retelelor temporare de alimentare cu apa sau ale altor instalatii trebuie ingropate in locurile de intersectie cu caile de acces pentru vehicule sau oameni.

4.3. Constructii si platforme de lucru

Art. 600. – Cladirile trebuie amplasate si amenajate in asa fel incat sa respecte prevederile Normelor generale de protectie a muncii, precum si ale Normelor generale de paza si stingerea incendiilor.

Art. 601. – Amplasarea si orientarea cladirilor fata de punctele cardinale si directia vanturilor dominante trebuie sa asigure conditiile cele mai favorabile pentru iluminat si ventilatie naturala.

Art. 602. – Cladirile cu ferestre pe ambele laturi lungi, care nu necesita ventilatie naturala organizata, trebuie sa fie orientate cu aceste laturi pe directia N-S.

Art. 603. – Fata de vanturile dominante, cladirile trebuie orientate cu latura lunga paralela cu directia vanturilor dominante din anotimpul friguros sau sa faca un unghi de 45o fata de aceasta directie.

Art. 604. – Distanta dintre doua cladiri nu trebuie sa fie mai mica decat jumatatea sumei inaltimii cladirilor aflate fata in fata.

Art. 605. – Cladirile in care se produc noxe trebuie amplasate separat de celelalte cladiri, la o distanta de minimum 50 m.

Art. 606. – Pentru locurile de munca expuse la temperaturi scazute trebuie asigurate incaperi pentru incalzirea salariatilor, in imediata apropiere a locului de munca.

Art. 607. – Atelierele de reparatii si intretinere trebuie amplasate cat mai aproape de sectiile de productie.

Art. 608. – In lucrarile pentru irigatii cu ape uzate trebuie sa se asigure grupuri sanitare, vestiare, spalatoare si puncte de alimentare cu apa potabila.

Pentru dezinfectarea si depozitarea sculelor, uneltelor si utilajelor trebuie amenajate magazii speciale.

Art. 609. – Deseurile necorespunzatoare si reziduurile industriale trebuie depozitate in locuri special amenajate, tinand seama de caracteristicile lor chimice si fizice.

Art. 610. – Latimea cailor de circulatie in ateliere trebuie sa respecte prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 611. – Accesul in ateliere trebuie sa se faca prin usi cu dimensiunile corespunzatoare gabaritului mijloacelor de transport si a produselor care trebuie introduse sau scoase din ateliere. Usile trebuie sa se deschida numai in sensul de evacuare a incaperilor si sa previna formarea curentilor de aer rece. 148

Art. 612. – Acoperisurile cladirilor trebuie dimensionate si construite astfel incat sa reziste la conditiile cele mai grele de incarcare cu zapada, cu gheata si la vant.

Art. 613. – Suprafata spatiului de lucru din ateliere trebuie dimensionata astfel incat fiecarui salariat sa-i revina 4,5 m2 de suprafata libera a locului de munca.

4.4. Lucrari de imbunatatiri funciare

Art. 614. – Inclinarea peretilor sapaturilor de fundatie si a santurilor neconsolidate, cu adancimi mai mari decat cele inclinate, executate in terenuri cu umiditate naturala, si in cazul in care nu exista ape subterane, trebuie sa fie cea indicata in art. 115.

Art. 615. – La executarea sapaturilor fara sprijiniri trebuie sa se prevada rigole de scurgere.

Art. 616. – Pentru lucrari adanci, precum si sub nivelul apei, trebuie sa se prevada sprijinirea sapaturilor cu cadre orizontale si dulapi verticali (din lemn sau metal).

Art. 617. – La sprijinirile orizontale continue, distanta dintre sprijinirile verticale trebuie sa fie adaptata la adancimea sapaturii si dupa natura gradului de umiditate a terenului.

Art. 618. – Pentru sapaturile in terenuri imbibate cu apa (terenuri curgatoare) trebuie sa se prevada metode de consolidare a peretilor si coborarea artificiala a panzei freatice.

Art. 619. – La saparea terenurilor supraumidificate, nisipoase, nisipo-argiloase si a celor constituente pe loess, trebuie sa se prevada masuri speciale de prevenire a surparilor.

Art. 620. – La operatia de incastrare a palplanselor trebuie sa se prevada incastrarea acestora pe o lungime de cel putin 0,75 m de la fundul sapaturii. Cand se utilizeaza palplanse pe mai multe etaje, la fiecare etaj trebuie sa se lase o retragere de cel putin 0,5 m.

Art. 621. – Incarcarea chesoanelor cu greutati trebuie sa se faca cu un dispozitiv de incarcare care sa nu permita deplasarea greutatilor in timpul coborarii.

Art. 622. – Trebuie sa se prevada umplerea cu pamant a spatiului dintre peretele chesonului si sapatura.

Art. 623. – Pentru depozitarea namolului trebuie sa fie prevazute locuri de depozitare ingradite cu diguri rezistente si impermeabile. Inaltimea digului trebuie sa fie de minimum 2 m.

Art. 624. – Conductele pentru transportul namolului trebuie sa fie amplasate pe suporti-

Art. 625. – Conductele pentru transportul namolului la schimbarea de declivitate trebuie sa fie prevazute cu o fixare solida. 150

Art. 626. – Trebuie prevazuta consolidarea portiunii de teren pe care este amplasat capatul liber al conductei pentru transportul namolului.

Art. 627. – In lucrarile de epuismente, cand procesul tehnologic impune ca pompele sa fie deplasate pe verticala, trebuie prevazuta o platforma mobila de montaj a acestora.

Art. 628. – Pozitia, marimea si forma epiurilor trebuie stabilite prin proiect.

Art. 629. – In lucrarile de aparare a malurilor cu casoaie, adancimea de batere si rezistenta ancorei trebuie stabilite pe baza rezistentei terenului.

Art. 630. – In lucrarile cu fascine, confectionarea sulului de fascine trebuie prevazuta in proiect.

Art. 631. – Subtraversarile de drumuri, cai ferate si rauri, precum si traversarea aeriana a raurilor trebuie detaliate in proiect.

4.5. Masini, utilaje si instalatii

Art. 632. – Utilajele aflate in exploatare pentru executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare trebuie sa respecte prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind echipamentele tehnice.

Art. 633. – Elemnetele in miscare ale utilajelor care pot cauza accidente trebuie echipate cu aparatori de protectie, conform reglementarilor normativelor in vigoare.

Art. 634. – Culorile de siguranta utilizate pentru vopsirea utilajelor trebuie sa corespunda reglementarilor normativelor in vigoare.

Art. 635. – Elementele de comanda ale utilajelor trebuie astfel amplasate incat sa fie vizibile si sa poata fi manevrate de la locul de munca fara deplasarea salariatului.

Art. 636. – Elementele de comanda nu trebuie amplasate in zone cu pericol de accidentare (in apropierea organelor in miscare neprotejate ale utilajului sau in zone de expulzare a materialului prelucrat).

Art. 637. – Destinatia si sensul de actionare a elementelor de comanda trebuie indicate prin simboluri sau inscriptii executate clar si vizibil, plasate cat mai aproape de acestea.

Art. 638. – Elementele de comanda si pozitiile lor functionale trebuie marcate in culori distincte.

Art. 639. – Sensul de actionare a elementelor de comanda manuala trebuie sa corespunda cu sensul de miscare a organului de masina comandat.

Art. 640. – Eforturile pentru actionarea elementelor de comanda nu trebuie sa depaseasca valorile prevazute in reglementarile normativelor in vigoare.

Art. 641. – Utilajele autopropulsate trebuie echipate cu sistem de franare de serviciu si de stationare.

Art. 642. – Utilajele autopropulsate trebuie echipate cu cabina de rezistenta si confort sau cadru de rezistenta.

Art. 643. – Utilajele autopropulsate trebuie echipate cu sistem de iluminat si semnalizare luminoasa, conform reglementarilor normativelor in vigoare.

Art. 644. – La utilajele autopropulsate campul de vizibilitate de pe locul conducatorului trebuie sa aiba valorile prevazute in reglementarile normativelor in vigoare.

Art. 645. – Protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa la echipamentele electrice de pe utilaje trebuie sa se realizeze prin utilizarea carcaselor de protectie si izolarea suplimentara a partilor active.

Art. 646. – Deschiderea carcaselor de protectie trebuie sa se realizeze prin unul din urmatoarele moduri: utilizand o cheie speciala sau cu blocaje electrice ori mecanice care deconecteaza partile active cand se incearca indepartarea aparatoarei de protectie.

Art. 647. – Izolatia suplimentara trebuie sa acopere complet partile active si trebuie sa fie rezistenta la solicitari fizice si chimice.

Art. 648. – Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie realizata conform reglementarilor normativelor in vigoare.

4.6. Montarea utilajelor

Art. 649. – Montarea utilajelor tehnologice trebuie sa se realizeze conform Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucrari de montaj utilaje tehnologice si de constructii metalice.

Art. 650. – Utilajele fixe ori mobile trebuie astfel amplasate incat distantele minime dintre gabaritul lor functional maxim si celelalte elemente inconjuratoare sa fie minimum 800 mm.

Art. 651. – Montarea utilajelor trebuie facuta direct pe pardoseala sau pe fundatii speciale, rezistente, in functie de felul utilajelor.

Art. 652. – Utilajele care produc socuri, vibratii si zgomot trebuie montate la sol pe fundatii proprii independente, fara legatura cu elementele cladirii.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?