Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 137/1999 privind modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Legea nr. 320 din 26 iunie 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/1999
privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999
pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din data: 28.06.2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, publicata în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999, cu urmatoarea modificare:

– La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:

„(4) Veniturile prevazute la alin. (3) se vor folosi pentru acoperirea unei cote-parti din cheltuielile curente de capital, precum si pentru constituirea si utilizarea, numai pâna la data aplicarii prevederilor art. 14 din prezenta lege, a fondului de stimulare a personalului încadrat la aceasta institutie. Modul de repartizare a stimulentelor se stabileste prin decizie emisa de inspectorul general de stat.”

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 6 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Bucuresti, 26 iunie 2001.

Lasă un răspuns