Legea 99/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor

Lege nr. 99 din 26 martie 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999
privind suportarea de labugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a
deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat

Publicat in Monitorul Oficial nr. 158 din 29 martie 2001

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 173 din 5 noiembrie 1999 privind suportarea de  la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 4 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.

(2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

Bucuresti, 26 martie 2001.

Nr. 99.